Reklama

Niedziela Lubelska

Wizytacja kanoniczna w Nałęczowie

Wyjątkowo ważne dla wspólnoty parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie były dni 13 i 14 października. Wówczas z racji wizytacji kanonicznej parafię i miasto odwiedził abp Stanisław Budzik

Niedziela lubelska 46/2012, str. 6-7

[ TEMATY ]

wizytacja

abp Wiktor Skworc

Nałęczów

Ks. Krzysztof Wilczyński

Pamiątkowe zdjęcie z chórem

Pamiątkowe zdjęcie z chórem

Pierwszego dnia wizytacji ks. Arcybiskup odwiedził nałęczowskie sanatorium, w którym spotkał się z personelem i kuracjuszami. Nawiedził też domy zakonne, które znajdują się na terenie parafii i spotkał się ze wspólnotami Sióstr Sług Jezusa, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej i Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Odwiedził również kościół rektoralny pw. św. Karola Boremeusza na Armatniej Górze i wygłosił homilię podczas wieczornej Mszy św. Spotkał się tam z mieszkańcami Nałęczowa, którzy chętnie uczęszczają do kaplicy, której rektorem jest ks. Emil Nazarowicz. Ks. Rektor troszczy się o kaplicę wzniesioną w 1919 r., z inicjatywy Ludwiki Benni, według wzoru znanego twórcy stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza. Od 23 grudnia 1997 r. kaplica św. Karola Boremeusza została ustanowiona kościołem rektoralnym i zgodnie z życzeniem fundatorki jest przeznaczona dla kuracjuszy i wczasowiczów, zwłaszcza ludzi chorych, którzy przyjeżdżając do Nałęczowa po zdrowie fizyczne mogą czerpać stąd siły duchowe.

Niedziela była drugim dniem wizytacji. Abp Stanisław Budzik nawiedził kościół parafialny, którego budowę rozpoczął przed 1739 r. Felicjan z Targowisk Gałęzowski. Budowę kościoła ukończył w 1751 r. Stanisław Małachowski herbu Nałęcz. W latach 1956-62 przy usilnych staraniach ks. Proboszcza i ofiarności parafian oraz kuracjuszy nastąpiła konserwacja i rozbudowa świątyni. Dobudowano dwie nawy boczne, zakrystię i wieżę według projektu architekta konserwatora Karola Sicińskiego z Kazimierza. Wizytacja rozpoczęła się od porannej Mszy św., przed którą proboszcz ks. kan. Marek Czerko powitał Gościa w progu świątyni. Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie ze stanu duchowego i materialnego parafii oraz podsumował dokonania i inwestycje, które zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie m.in. został reaktywowany chór parafialny, który uświetnia uroczystości, a także odnosi sukcesy na różnych przeglądach. Ponadto na wyremontowanych organach w okresie wakacyjnym odbywa się cykl „Letnich koncertów organowych i kameralnych”, współorganizowany z Zakładem Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów”. Ks. Proboszcz przybliżył również inne inwestycje: renowację obrazów w kościele, utworzenie ołtarza papieskiego z mozaiką bł. Jana Pawła II, ułożenie chodników wokół kościoła i na cmentarzu parafialnym, wybudowanie nowego parkingu i poprawienie podjazdu pod kościół. Nawiązując do słów śp. abp. Józefa Życińskiego, który był częstym gościem w Nałęczowie, ks. Marek Czerko mówił, że „dla licznych kuracjuszy, turystów, ale i mieszkańców kościół ma stać się wizytówką naszej diecezji”.

Reklama

Porannej Mszy św. przewodniczył były proboszcz - senior ks. Aleksander Plewik. Słowo Boże wygłosił ks. Arcybiskup, który po Mszy św. spotkał się z Kołami Żywego Różańca, Legionem Maryi oraz harcerkami ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Kolejna Msza św. to czas spotkania i słowo Boże wygłoszone przez Pasterza do dzieci, a po niej czas wizyty w kościele filialnym w Sadurkach. Kolejna Msza św. była okazją do spotkania z młodzieżą. - Homilia dotyczyła człowieka, który ciągle, od najmłodszych lat, zadaje różne pytania i poszukuje odpowiedzi na nie. Najważniejszym z takich pytań jest: co zrobić, aby żyć szczęśliwie? Odwołując się do Ewangelii, ks. Arcybiskup mówił, że człowiek w dzisiejszym świecie poszukuje przede wszystkim drogi do Boga, ale Bóg także szuka ludzi. Mówił też o dwóch rzeczywistościach: jednej Boskiej i drugiej ziemskiej, pełnej zniewolenia, pozbawionej prawdziwych wartości. Ks. Arcybiskup pokazał nam, jak przeciwstawić się współczesnym trendom - mówiła Klaudia z KSM-u. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Pasterza z Radą Parafialną, Akcją Katolicką oraz Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Podczas rozmowy młodzież i starsi opowiadali, w jaki sposób włączają się w działania parafii.

Ważnym wydarzeniem tego dnia była uroczysta Suma, którą w intencji parafii sprawował abp Stanisław Budzik. Koncelebrowali ją ks. prał. Kazimierz Kos, posługujący w domu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny, który był proboszczem ks. Arcybiskupa w czasach jego pracy w katedrze tarnowskiej oraz senior ks. Jan Jedliński. Eucharystia zainaugurowała Rok Wiary w nałęczowskiej parafii, dlatego rozpoczęła się procesją, podczas której do świątyni zostały wniesione dokumenty soborowe - Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Pismo Święte. W homilii Pasterz nawiązał do słów Benedykta XVI, wygłoszonych na inaugurację Roku Wiary w Kościele powszechnym, który mówił o wędrówce człowieka po pustyni współczesnego świata. Metropolita mówił też o konieczności świadectwa wierzących oraz potrzebie czytania Pisma Świętego, które jest księgą ludzkości. Z okazji Dnia Papieskiego abp Budzik wspomniał osobę bł. Jana Pawła II i jego związki z soborem. Dokumenty soborowe i katechizm porównał do busoli - drogowskazu na drodze współczesnego świata. Zadał też pytanie o wiarę i wskazał jedyną drogę, którą należy iść: Jezusa Chrystusa i Jego nauczanie.

Po podziękowaniach złożonych przez parafian ks. Arcybiskup nawiedził cmentarz, który przez wielu jest nazywany „nałęczowskimi Powązkami”, gdzie wraz z wiernymi modlił się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Później udał się w odwiedziny do domu księży Salwatorianów, w którym, w czasach wykładów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przebywał bł. Jan Paweł II.

2012-11-09 14:36

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dynamizm chrześcijańskiego życia

Niedziela lubelska 44/2019, str. 6-7

[ TEMATY ]

wizytacja

abp Stanisław Budzik

Katarzyna Artymiak

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

W słoneczną niedzielę 13 października abp Stanisław Budzik przeprowadził wizytację w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Łukasza w Surhowie (dekanat Krasnystaw-Wschód). Oprócz sprawowanych Mszy św., Metropolita nawiedził cmentarz, spotkał się z radą parafialną i odwiedził miejscowy Dom Pomocy Społecznej. Proboszczowi ks. Edwardowi Łatce towarzyszył dziekan ks. Jarosław Wójcik. Wizyta wpisała się w obchody Dnia Papieskiego oraz w radość z podpisania przez papieża Franciszka dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, mocno związanego w okresie wojennym z tymi terenami.

Dziedzictwo wieków

Parafia w Surhowie należy do najstarszych w archidiecezji i stanowi, jak określił abp Stanisław Budzik, „wspaniałe dziedzictwo pokoleń i wieków”. Jej powstanie sięga XVII w., a wierni gromadzą się w zabytkowej świątyni wzniesionej w latach 1820-23. Obejmuje wioski: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Łukaszówka, Majdan Surhowski, Pniaki, Surhów kolonia, Surhów wieś. Szczególną uwagę przykuwa oryginalny obraz przedstawiający św. Łukasza z Maryją i Dzieciątkiem, mieszczący się w ołtarzu głównym. Przy parafii działają koła Żywego Różańca, Rycerstwo Niepokalanej i apostolstwo chorych.

Modlitwa i praca

Intensywny dzień Metropolita Lubelski rozpoczął od porannej Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Kolejną Eucharystię w surhowskim kościele sprawował o godz. 11.30, natomiast podczas Mszy św. w kaplicy dojazdowej na Czajkach wygłosił homilię. Po powitaniu przez przedstawicieli rodziców i parafian Ksiądz Proboszcz przedstawił sprawozdanie z ostatnich 5 lat życia wspólnoty. Przypomniał, że 2014 r. był czasem wielkich przeżyć religijnych ze względu na jubileusz 250-lecia sprowadzenia z kaplicy w Łukaszówce do świątyni obrazu z głównego ołtarza. Do historycznych wydarzeń zaliczył też peregrynację Krzyża Trybunalskiego. Z dumą podzielił się informacją, że parafia prowadziła dwa razy czuwanie na Jasnej Górze, w tym z okazji rocznicy odejścia sługi Bożego kard. Wyszyńskiego. Parafianie pielgrzymowali do sanktuarium na Krzeptówkach i Olczy, a także na procesję zaśnięcia Matki Bożej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z prac materialnych na uwagę zasługuje renowacja całego prospektu organowego i niektórych zabytkowych obrazów. – Cieszę się, że tak wiele udało się zrobić. Niech dzieło duchowej odnowy sprawi, by nasze serca i dusze były coraz piękniejsze i podobne do Chrystusa – mówił abp Budzik.

Odwaga i świadectwo

W słowie skierowanym do bierzmowanych Metropolita Lubelski wskazał na św. Jana Pawła II. – Dzięki swojej pobożności i modlitwie do Ducha Świętego dokonał wielkich rzeczy. Stał się wielkim świętym czczonym na całym świecie – podkreślał. Nawiązując do hasła Dnia Papieskiego, zaznaczył, że „jest to także wyzwanie dla nas, abyśmy powstali, abyśmy poszli, abyśmy szli, abyśmy nadali naszemu chrześcijańskiemu życiu więcej dynamizmu, abyśmy mieli więcej odwagi, aby dawać świadectwo o wierze”. Przypomniał, że Jan Paweł II wyznał, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Duchowi Świętemu i był wierny do końca modlitwie, której nauczył go ojciec, gdy był jeszcze ministrantem. – Dlatego jego pontyfikat przyniósł takie owoce. W życiu można wiele dokonać, gdy Duch Święty, Jego moc i Jego dary są z nami – podkreślał Pasterz.

Wdzięczność wobec Boga

W drodze do kaplicy pw. św. Antoniego Padewskiego na Czajkach abp Budzik zatrzymał się na cmentarzu na krótką modlitwę przy grobach spoczywających tu kapłanów, proboszczów parafii Surhów: ks. Mariana Markiewicza, przyjaciela ks. Stefana Wyszyńskiego, i ks. Józefa Gumienniczka oraz ks. Henryka Pawłowskiego, kapelana WP i proboszcza parafii Żdżanne.

Na Mszy św. sprawowanej przez ks. Łatkę obecne były liczne młode rodziny z dziećmi. Odnosząc się do Liturgii Słowa, Metropolita mówił o pięknie i znaczeniu wdzięczności. Podkreślił, że „Eucharystia jest najwspanialszą formą dziękczynienia”. – Nauczmy się wdzięczności wobec Pana Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Dziękujmy Mu za dar życia i zdrowia, radość życia rodzinnego, za piękno ludzkiej przyjaźni i życzliwości, za bliskość naszego Boga – apelował Pasterz. Abp Budzik podkreślił, że udział w Eucharystii powinien wpływać na codzienne postępowanie, na postawę, słowa i czyny. – Ludzie będący z dala od Kościoła, mający trudności w wierze, bacznie nas obserwują. Kiedy wychodzimy z kościoła i żyjemy Mszą św., promieniujemy naszym spotkaniem z Bogiem, oni to widzą. Nasza postawa jest dla nich zaproszeniem – mówił.

Wdzięczność wobec ludzi

Intensywny dzień wizytacji zakończyła Msza św. w Domu Pomocy Społecznej, zorganizowana w salce na parterze. W oprawę liturgiczną włączyli się dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy domu, tworząc rodzinną atmosferę. Abp Stanisław Budzik także tutaj nawiązał do obchodzonego Dnia Papieskiego. Mówiąc o zawołaniu biskupim Jana Pawła II, wyjaśniał: – „Cały Twój oznacza także całkowicie zaangażowany w braciach i siostrach. Bo odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, możemy Boga spotkać w człowieku. Możemy Mu służyć w człowieku, możemy Mu w człowieku pomagać. Możemy w każdym człowieku, zwłaszcza potrzebującym i cierpiącym, odkrywać obecność Jezusa Chrystusa”. – Wdzięczni Panu Bogu za dary, jakie nam daje, powinniśmy być wdzięczni ludziom za dobro, którego doświadczamy. Jesteśmy zadłużeni wobec Boga i ludzi; człowiek sam niczego nie mógłby dokonać – mówił Pasterz. Na pamiątkę spotkania otrzymał od podopiecznych DPS przez nich wykonane obraz Matki Bożej i figurkę aniołka.

CZYTAJ DALEJ

Nauczyciel wiary

2020-09-16 11:30

Niedziela Ogólnopolska 38/2020, str. VIII

[ TEMATY ]

O. Pio

flickr.com

Za takiego człowieka uchodził św. Ojciec Pio, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy 23 września. To jedna z największych kościelnych osobowości XX wieku.

Franciszek Forgione urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie na południu Włoch. Od dzieciństwa miewał różne wizje, których doświadczał, gdy był zatopiony w modlitwie. Wcześnie odkrył swoje zakonne, a zarazem kapłańskie powołanie. Został kapucynem i przyjął imię Pio. Wywodzi się ono z łaciny – pius znaczy: pobożny, czuły, tkliwy, przywiązany. Można powiedzieć, że streszcza ono całą osobowość tego świętego.

Przeczytaj także: Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

Nikogo zatem nie zdziwiły słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na placu św. Piotra 2 maja 1999 r. podczas beatyfikacji tego niezwykłego Włocha: „Ojciec Pio nie szukał własnej chwały, wystrzegał się zwłaszcza wszelkich form kultu jednostki. Pozostawał nade wszystko pokornym synem Kościoła, nie chciał stawać na czele jakiegoś nowego ruchu czy nurtu, bardzo rygorystycznie przestrzegał natomiast posłuszeństwa i wierności Ewangelii, tradycji oraz hierarchii kościelnej. Lud chrześcijański potrafił dostrzec «niezwykłą normalność» tego zakonnika pośród zgiełku i zamieszania naszego stulecia. Odkrywał w nim niezawodny punkt odniesienia. Kto szukał tanich wzruszeń i sensacji, prędzej czy później odchodził rozczarowany trzeźwością i prostotą nauczania oraz świadectwa Ojca Pio. Ale kto słuchał go wytrwale, znajdował w nim jakby towarzysza drogi w codziennym życiu i nauczyciela wiary”.

Wielu katolikom na całym świecie św. Ojciec Pio towarzyszy i uczy ich wiary. Tej wiary, której nie stracił na froncie I wojny światowej; tej wiary, którą przekazywał jako wychowawca w San Giovanni Rotondo, gdzie w końcu dokonał swojego żywota. Wiary, która unaoczniła się w darze stygmatów. Stały się one sensacją ściągającą tłumy wiernych i liczne media, ale też z tego powodu zaczęły się nim interesować władze kościelne, którym zawsze był posłuszny.

Marian Florek/Niedziela

Relikwie św. o. Pio

Relikwie św. o. Pio

Eucharystie, które sprawował, gromadziły rzesze. Aby się u niego wyspowiadać, trzeba było się zapisywać na specjalnych listach. Bóg obdarzył go licznymi darami – odczytywania ludzkich myśli, przewidywania przyszłości, bilokacji itd. Nade wszystko jednak obdarzył go darem prostoty serca.

Franciszek Forgione pozostawił po sobie dobra duchowe i materialne, np. Dom Ulgi w Cierpieniu. Święty Ojcze Pio, módl się za nami!

Św. Ojciec Pio, prezbiter
Ur. 25 maja 1887 r. Zm. 23 września 1968 r. Kanonizowany 16 czerwca 2002 r.

CZYTAJ DALEJ

Jak pomóc uchodźcom? Zaproszenie na krakowskie obchody Dnia Migranta i Uchodźcy

2020-09-24 16:43

AB

Alina i Natalia, obywatelki Kirgistanu, dziś szczęśliwe mieszkanki Krakowa

Alina i Natalia, obywatelki Kirgistanu, dziś szczęśliwe mieszkanki Krakowa

Czego potrzebują mieszkający w Polsce uchodźcy i migranci? Z jakimi wyzwaniami się mierzą? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy w najbliższą sobotę 26 września.

27 września przeżywać będziemy 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W sobotę, 26 września, Wspólnota Hanna organizuje krakowskie obchody tego dnia. W programie znajdą się m.in. wykłady on-line, rozmowy z osobami, które na co dzień pracują z migrantami w Polsce i za granicą, a także świadectwa uchodźców z Czeczeni. Transmisja odbywać się będzie na kanale Wspólnoty Hanna.

Zależy nam na tym, żeby usłyszeć głos uchodźców. Często wypowiadamy się na temat jakichś grup ludzi, zamiast z nimi porozmawiać. Dlatego zapraszamy Milanę, Khedi i Shahera, którzy podzielą się swoją historią. Dowiemy się też, jak wygląda obecna sytuacja na Lesbos – mówi Joanna Malec.

Po internetowych prelekcjach organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy w kościele Ojców Dominikanów. O godz. 19.30, w bazylice św. Trójcy w Krakowie zostanie odprawiona Msza św. w intencji migrantów i uchodźców. Oprócz duchowego wsparcia Wspólnota Hanna zachęca do aktywnego działania na rzecz znajdujących się w potrzebie obcokrajowców.

– Warto zadać sobie pytanie: czego ja bym potrzebował, gdybym uciekał przed niebezpieczeństwem i znalazł się w obcym państwie? Podejdźmy do tych osób, jak do ludzi takich jak my – z otwartością, ciepłem, bez strachu – dodaje Joanna.

Wspólnota Hanna już po raz drugi organizuje krakowskie obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Jak informuje Joanna, członkowie grupy – w odpowiedzi na zachętę papieża Franciszka – pragną radykalnie żyć ewangelią. Oprócz koordynacji sobotniego wydarzenia Wspólnota Hanna pomaga osobom bez domu oraz uczestniczy w modlitwach za zranionych w Kościele.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję