Reklama

Kościół

Abp Depo nt. Komisji Maryjnej KEP: Wszystkie nurty pobożności maryjnej ożywiają wiarę wiernych

Ukazywanie obok osoby Zbawiciela Jezusa Chrystusa także miejsca Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła - tak o zadaniach, jakie stoją przed Komisją Maryjną KEP mówi jej przewodniczący, abp Wacław Depo. W rozmowie z KAI abp Depo przypomina m.in. o okolicznościach powstania Komisji, a także opowiada o jej pracy oraz o wyzwaniach na przyszłość.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

abp Depo

abp Wacłaaw Depo

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Kiedy, w jakich okolicznościach i w jakim celu powołana została Komisja Maryjna KEP?

- Prace Komisji Maryjnej Episkopatu zamykają się w latach 1956-1996. Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się 3 grudnia 1956 r. na Jasnej Górze z inicjatywy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Warto zaznaczyć, że wówczas Komisja Maryjna nosiła szerszą nazwę: Komisja Maryjna do spraw Realizacji Ślubów Narodu. To wskazywało na zasadniczy cel powstania i podejmowanych działań. W ramach reorganizacji struktury KEP Komisja uległa rozwiązaniu 11 marca 1996 r., w klasztorze Ojców Paulinów w Warszawie. Decyzją zebrania Plenarnego KEP, Komisja została reaktywowana w 2017 r.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Jakie są obecnie jej najważniejsze zadania?

- Do podstawowych zadań Komisji Maryjnej należy czujność i troska o autentyzm kultu, o prawowierność doktryny w oparciu o źródła Objawienia, Magisterium Kościoła i współpraca z Komisją ogólną duszpasterstwa poprzez wprowadzanie w jej program rocznych maryjnych treści oraz inicjatyw na polu naukowym jak również uroczystości kościelnych. Trzeba również podkreślić współpracę z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym, który od kilku lat organizuje comiesięczne cykle wykładów, np. obecnie w 50 rocznicę Marialis cultus Pawła VI.

W pracach Komisji poświęca się wiele zadań, aby obok osoby Zbawiciela Jezusa Chrystusa ukazywać miejsce Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

Pobożność maryjna była przez wieki niezwykle istotnym rysem polskiego katolicyzmu. Czy jest tak nadal? Czy widoczne są jakieś zmiany?

- Obok realizacji Jasnogórskich Ślubów Narodu, Komisja od 1957 r., czuwa nad przebiegiem Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, której II etap zwieńczy Peregrynacja po Archidiecezji Częstochowskiej. Jej zakończenie zaplanowano na dzień 2 maja 2025 r., na Jasnej Górze z udziałem członków Episkopatu Polski. Zadaniem tejże peregrynacji jest szerzyć i pogłębiać praktykę osobistego i wspólnotowego oddania Matce Bożej - jak określał to Kard. Prymas, „w niewolę miłości, za wolność Kościoła i Ojczyzny”. Dostrzegamy, że jednym z najważniejszych zadań w pracach Komisji jest jak najgłębsze zjednoczenie się z Chrystusem żyjącym w Kościele i współdziałającą z nim Maryją dla świadectwa codziennego życia.

Reklama

Jakie nurty pobożności maryjnej są dziś szczególnie żywe a jakie przeżywają kryzys?

- Nurty pobożności maryjnej na terenie naszej Ojczyzny mają dzisiaj swoje miejsce i różnoraką formę w zależności od rejonów duszpasterskich, po reorganizacji sieci diecezjalnej Kościoła w Polsce decyzją Jana Pawła II 25 marca 1992 r. W jednym regionie będzie częściej dochodzić do głosu działanie Legionu Maryi zaś w innym będzie Żywy Różaniec, Wojownicy Maryi, Sodalicja Mariańska, „Podwórkowe Koła Różańcowe” skupione wokół Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wszystkie te nurty pobożności nie tylko ożywiają wiarę wiernych, ale również służą pomocą przy parafiach w takich czy innych uroczystościach kościelnych. Komisja zwróciła uwagę, aby uaktualnić działalność Pomocników Matki Kościoła.

Jakie pytania stawia dziś przed nami mariologia? Jakie tematy podejmuje?

- Nasza polska droga maryjna winna być eklezjalna i prowadząca do kultu Trójcy Przenajświętszej w tajemnicy Kościoła. W tym kierunku należy pracować nad pogłębieniem czci do Matki Najświętszej, zwłaszcza wobec aktów otwartych napaści albo zmowy milczenia przepisów państwowych w imię tolerancji religijnej. Należy na nowo odkryć w Kościele Polskim nauczanie Maryjne zawarte w dokumentach św. Jana Pawła II, takich jak Redemptoris Mater, czy Redemptor hominis. Nasza religijność maryjna, niewątpliwie, posiada w swym wymiarze elementy emocjonalne, aby uchronić od przesadnego realizmu i obiektywizmu, w naszej Czci do Matki Chrystusa.

Jakiego rodzaju działania na gruncie teologii czy duszpasterstwa zasługują na szczególne wsparcie Komisji lub wymagają takiego wsparcia?

Reklama

- Cenną współpracą jest działalność od 25 lat Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, które wraz z Polskim Towarzystwem Teologicznym organizuje sesje naukowe oraz sympozja wzbogacające nurty duszpasterstwa Kościoła w Polsce, np. sesje związane z 300 - leciem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, jak również historią kultu Bogarodzicy w historii Polski z racji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Ważnym zadaniem na najbliższy czas jest przygotowywany Katechizm Maryjny, na gruncie Katechizmu Kościoła Katolickiego Jana Pawła II. Przypomnijmy też, że w 2019 r. Komisja wydała Maryjne Vademecum Duszpasterza, wskazując zarówno znaki nadziei jak i problemy, z którymi spotyka się kult maryjny.

Czy są jakieś nurty w mariologii lub pobożności maryjnej, które mogą budzić wątpliwości, niepokój lub wymagać korekty?

- Bolesne doświadczenia ostatniego stulecia przynosiło dyktatury walczącego ateizmu i różne nurty sekularyzacji życia. Rozprzestrzeniła się kultura śmierci poprzez rozpad instytucji rodziny. Zaś obecnie wzrosło poczucie samotności, zwłaszcza ludzi młodych i dzieci zamkniętych w rzeczywistości wirtualnej. Wówczas przyjmują błędne opinie odnoszące się do przywilejów Matki Bożej. Ponadto, fałszywa antropologia, bez odniesienia do Boga, sprzyja tendencji neopelagianizmu w którym postrzega się człowieka jako byt zależący od jego własnych sił. Na polu teologicznym należy zwrócić uwagę na tzw. Poprawność teologiczną wypaczającą rozumienie Chrystocentryzmu z deprecjonowaniem kultu maryjnego. Wskażmy również na obojętność środowisk tzw. Arystokracji teologicznej, która odsyła mariologię do sfery jedynie pobożności ludowej albo do duchowości, uważając ją za niegodną miana nauki teologicznej. I jeszcze jeden nurt przenikający na grunt Kościoła Katolickiego, a mianowicie: wpływ wspólnot i modeli protestanckich, w których brak jest obecności Maryi.

Reklama

Czy korekta w takich wypadkach to zadanie Komisji? Czy Komisja podejmuje w tym względzie jakieś działania?

- Niewątpliwie tak, i w tym względzie Komisja podejmuje działania korekty lub przypomnienia właściwych dróg rozumienia Mariologii i jej miejsca w nauczaniu Teologicznym Kościoła. Za przykład wskażmy potrzebę zadośćuczynienia pokuty i przebłagania w przypadku profanacji, o co prosiła Maryja w Fatimie i w wielu innych Objawieniach.

Jakie są plany Komisji Maryjnej na przyszłość?

- Jednym z głównych działań jest koordynacja trzeciego etapu Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po ziemi polskiej. Ten etap winien również wzywać do zachowywania Jasnogórskich Ślubów Narodu i Milenijnego Aktu Oddania Polski w obecnych i przyszłych pokoleniach. Należy popierać maryjną drogę w duszpasterstwie na którą wielokrotnie wskazywał św. Jan Paweł II i obecny Ojciec Franciszek, a mianowicie do ukazywania przykładów świętych, którzy zawierzyli Maryi i byli gotowi znosić utrapienia i męczeństwo jak św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Jerzy Popiełuszko, bł. Kardynał Wyszyński, ostatnio beatyfikowana rodzina Ulmów z Markowej. Komisja poleca wprowadzić w każdej parafii lub kontynuować nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca jak również kontynuować tradycyjne formy kultu maryjnego jak Anioł Pański, Nabożeństwa różańcowe, majowe i październikowe, oraz Apel Jasnogórski, który jest godziną szczerości i oddania Narodu polskiego.

rozmawiała Maria Czerska

2024-02-16 13:47

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Premiera filmu „Smoleńsk” w Częstochowie

[ TEMATY ]

film

abp Wacław Depo

premiera

Bożena Sztajner/Niedziela

6 września w Cinema City w Częstochowie odbył się specjalny, przedpremierowy pokaz filmu Antoniego Krauzego pt. „Smoleńsk”, zorganizowany przez redakcję „Niedzieli”, która jest patronem medialnym filmu.

Redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz powitała gości pokazu, wśród nich abp Wacława Depo – metropolitę częstochowskiego i bp. Antoniego Długosza. – Uczestniczymy w ważnym wydarzeniu, zaraz po premierze warszawskiej, mamy pokaz w Częstochowie – podkreśliła red. Lidia Dudkiewicz. – Film odtwarza przebieg wydarzeń na pokładzie prezydenckiego tupolewa, a jednocześnie historię manipulacji toczącego się w tej sprawie śledztwa. Reżyser Antoni Krauze podjął bardzo trudne wyzwanie, ponieważ zmierzył z kłamstwem smoleńskim – zauważyła red. Dudkiewicz. – To jego protest wobec manipulowania prawdą przez polityków i dziennikarzy, którzy w odniesieniu do narodowej tragedii przyjęli wersję wygodną dla Rosji. Ten film z pewnością wielu z nas otworzy oczy i pozwoli zbliżyć się do prawdy.

CZYTAJ DALEJ

Lublin. Tydzień Biblijny

2024-04-14 18:25

Wydawnictwo "Gaudium"

W niedzielę, 14 kwietnia, w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie odbyła się diecezjalna inauguracja XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, którego tematem przewodnim jest hasło „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

CZYTAJ DALEJ

Dzień Dobra w Krzemienicy

2024-04-15 10:10

Stanisław Gęsiorski

Wydarzenie było okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom

Wydarzenie było okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom

Caritas Archidiecezji Przemyskiej kolejny raz wyraził wdzięczność za pracę wolontariuszy. W niedzielę, 14 kwietnia 2024 r., w przy kościele parafialnym w Krzemienicy odbył się Dzień Dobra.

Dzień Dobra to inicjatywa Caritas, której główną ideą jest dostrzeżenie wszystkich ludzi, którzy włączają się w dzieła miłosierdzia. Są to ludzie bardzo różni, bo to osoby młode, dorosłe i starsze, zrzeszone w różnych organizacjach pomocowych, ale też wspierający wiele inicjatyw indywidualnie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję