Reklama

Polska

Święcenia biskupie ks. prał. Marka Zalewskiego

Nuncjusz apostolski jest wezwany do bycia mistrzem kościelnej jedności – mówił w homilii przebywający w Polsce kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W katedrze w Łomży udzielił on w sobotę święceń biskupich pochodzącemu z tej diecezji ks. prałatowi Markowi Zalewskiemu. Dotychczasowy radca nuncjatury w Malezji 25 marca został mianowany przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe i wyniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Africa.

[ TEMATY ]

święcenia

Bożena Sztajner

Współkonsekratorami abp. Zalewskiego byli bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, i bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Nowy nuncjusz w Zimbabwe pochodzi z Augustowa w diecezji ełckiej, ale jest kapłanem diecezji łomżyńskiej.

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli także m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita białostocki abp Edward Ozorowski, byli ordynariusze łomżyńscy - abp Juliusz Paetz i bp Stanisław Stefanek, polscy księża pracujący w rożnych krajach świata, a także byli współpracownicy i przyjaciele arcybiskupa nominata z krajów, w których pełnił służbę dyplomatyczną z ramienia Stolicy Apostolskiej. W katedrze łomżyńskiej obecni byli ponadto przedstawiciele władz miasta.

- Pozdrawiam was wszystkich, drodzy zgromadzeni, na tej konsekracji naszego ziomka i diecezjanina - powiedział na wstępie ordynariusz łomżyński bp Janusz Stepnowski.

Kard. Parolin przed udzieleniem święceń biskupich ks. Zalewskiemu wymienił zadania właściwe nuncjuszowi. Poza tym, że ma być mistrzem kościelnej jedności, będzie – jak mówił – „ambasadorem pokoju w państwie, przy którym zostaje akredytowany, niosąc tam słowo papieża, które zawsze jest posłannictwem nadziei, nawet pośród konfliktów, posłannictwem ku budowaniu dialogu, nawet pośród najostrzejszych sporów”.

Najbliższy współpracownik papieża wskazywał, iż zadaniem nuncjusza jest ukazywanie wszystkim, że różnice między narodami i różnorodność kultur są cenną okazją do budowania harmonii, zasobem, z którego może korzystać cała ludzkość, ukazującym powszechność Kościoła, który go przysłał do danego kraju.

Podkreślał, że nuncjusz apostolski ma za zadanie reprezentować papieża wobec państwa i wobec Kościoła. Jest to zaszczyt, ale i odpowiedzialność – mówił, zwracając się do przyszłego nuncjusza Zimbabwe: – Przygotowywałeś się do tej funkcji przez tyle lat, ale to przygotowanie nie jest wystarczające, bo nie wystarczy doświadczenie, studia i praca. Konieczne jest pokorne zwrócenie się do Boga i czekanie na łaskę Pana – podkreślał.

Reklama

Nawiązując do biskupiego zawołania ks. Zalewskiego „Lumen vitae Christus” – „Chrystus światłem życia”, życzył watykańskiemu dyplomacie, by Chrystus był „światłem i latarnią morską” jego posługi biskupiej i misji apostolskiej. Mówił, że jest powołany „do tego umiłowanego narodu, aby dać mu odczuć bliskość Kościoła powszechnego i Ojca Świętego, aby poświęcić mu swoją pasterską gorliwość i swoje uczucia”.

Wcześniej kard. Parolin przypomniał, że Zimbabwe odzyskało niepodległość w 1980 r. Mówił także, że „naród ten w różnych sferach życia społecznego i politycznego doświadczał wielu znaczących trudności”, ale jest tam również obecna wspólnota chrześcijańska, "żywotna i pracowita, prowadząca wiele dzieł charytatywnych względem potrzebujących, zaangażowana na polu wychowawczym, zdolna do świadczenia o Chrystusie wiarą i czynem”.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przed udzieleniem święceń ks. Zalewskiemu podkreślił, że konsekracja nowego biskupa jest zawsze wydarzeniem o specjalnym znaczeniu dla życia Kościoła, a także momentem szczególnej radości i łaski dla miejscowej diecezji i każdego z wiernych.

Z godnością biskupią łączy się też odpowiedzialność – wyjaśniał uczestnikom uroczystej liturgii. Wiąże się też z nimi – zaznaczył kard. Parolin – „codzienne zaangażowanie, którego biskup potrzebuje, zaangażowanie modlitwy, oddania i ustawicznej pracy nad doskonaleniem własnego charakteru i wrażliwości, aby umiał zauważać poruszenia łaski i znaki czasu, odczytywać priorytety sprawowanego urzędu i wybierać najwłaściwsze osoby”.

Na zakończenie Eucharystii abp Zalewski, dziękując wszystkim za przybycie, przypomniał, że nuncjusz apostolski jest zarówno ambasadorem Ojca Świętego akredytowanym w kraju, w którym pracuje, jak i przedstawicielem papieża – biskupa Rzymu wobec miejscowego Kościoła. – Jest więc on pasterzem i dyplomatą, osobą o podwójnej funkcji – wobec rządu, wobec władz świeckich i wobec biskupów danego kraju – wyjaśnił.

Reklama

„Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za wywyższenie mnie do godności arcybiskupa, nominację na jego przedstawiciela w Zimbabwe i za zaufanie, jakim mnie obdarzył” – powiedział abp Zalewski, prosząc jednocześnie kard. Parolina o przekazanie papieżowi tych podziękowań oraz zapewnienie go o swoim oddaniu, wierności Kościołowi i szacunku dla osoby Ojca Świętego.
Poniżej pełny tekst homilii kard. Pietro Parolina:

Ekscelencje, Wielce Szanowni Przedstawiciele Władz, Czcigodni Kapłani, Drodzy Bracia i Siostry!

W liturgiczne wspomnienie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zebraliśmy się w waszej pięknej katedrze, aby dokonać uroczystego obrzędu udzielenia sakry biskupiej kapłanowi tej szlachetnej ziemi, powołanemu przez Ojca Świętego Franciszka do godności arcybiskupa i mianowanemu jego przedstawicielem w Republice Zimbabwe. Konsekracja nowego biskupa jest zawsze wydarzeniem o specjalnym znaczeniu dla życia Kościoła, a dziś jest momentem szczególnej radości i łaski dla Waszej diecezji i dla każdego z was.

Przy tej miłej okazji pragnę pozdrowić wszystkich obecnych, a w sposób szczególny nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino Migliore; biskupa tej diecezji Janusza Stepnowskiego, arcybiskupów i biskupów współkonsekratorów. Moje serdeczne pozdrowienie kieruję do władz, przedstawicieli rządu, do prezydenta miasta Łomży oraz wszystkich innych przedstawicieli władz cywilnych i mundurowych. Serdecznie pozdrawiam kapłanów, zakonników i siostry zakonne, seminarzystów i was wszystkich, bracia i siostry, którzy zebraliście się tu licznie, aby towarzyszyć księdzu Markowi Zalewskiemu modlitwą i upraszać dla niego dary Ducha Świętego.

Reklama

W centrum dzisiejszego dnia jest właśnie Duch Święty, którego prosimy o wylanie swoich darów, co więcej, o udzielenie siebie samego kandydatowi do biskupstwa, aby uczynić go zdatnym do pełnienia posługi, która zostaje mu powierzona. To Duch Święty, za pośrednictwem Kościoła, udziela wybranemu pełni kapłaństwa i czyni go następcą apostołów. To jest specjalna łaska, która uświęca i wyciska niezmywalne znamię oraz obdarza tego, kto ją otrzymuje, wielką godnością i równie wielką odpowiedzialnością. Godność i władza, jaką otrzymuje biskup, są udzielane w celu budowania Kościoła, przekazywania jego nauki, czynienia dobra na wzór apostołów i odważniejszego dawania świadectwa wierze.

Boży dar udzielony jednej osobie jest przekazywany przez służbę wobec innych, zwłaszcza najsłabszych, najbiedniejszych, najbardziej opuszczonych, którzy w biskupie winni znajdować ślad miłości samego Chrystusa.

I to jest racja naszej radości! Pan Bóg wzywa i wybiera jednego człowieka, aby służył jego ludowi; i Pan daje mu wszystkie dary, które są potrzebne, aby dobrze wypełnił swoje zadanie. Stojąc wobec takiej mądrości, widząc taki zamysł miłości, nie możemy robić nic innego, jak się cieszyć i modlić, dziękować i służyć z jeszcze większym oddaniem. Dar bowiem rodzi się z miłości i chce budzić miłość; rodzi się z miłości Chrystusa względem nas i owocuje, osiągając swoją pełną skuteczność w naszej miłości do Chrystusa, a przez nią także w miłości względem bliźniego.

W ten sposób ukazuje się w pełnym świetle blask godności biskupiej. I tak rysuje się też odpowiedzialność, która złączona jest z tą funkcją; codzienne zaangażowanie, którego biskup potrzebuje, zaangażowanie modlitwy, oddania i ustawicznej pracy nad doskonaleniem własnego charakteru i wrażliwości, aby umiał zauważać poruszenia łaski i znaki czasu, odczytywać priorytety sprawowanego kierownictwa i wybierać najwłaściwsze osoby.

Reklama

W stosunku do tych uwarunkowań, odnoszących się do każdego biskupa, nuncjusz apostolski będzie miał także sobie właściwe wyzwania. Jest wezwany do bycia w sposób zupełnie szczególny mistrzem kościelnej jedności. Poza tym będzie ambasadorem pokoju w państwie, przy którym zostaje akredytowany, niosąc tam słowo papieża, które jest zawsze posłannictwem nadziei, nawet pośród konfliktów; zawsze jest posłannictwem ku budowaniu dialogu, nawet pośród najostrzejszych sporów.

Nuncjusz pokazuje wszystkim, że różnice między narodami i różnorodność kultur są cenną okazją do budowania harmonii, w której każdy może odnaleźć to, co dla niego szczególne, a jednocześnie stanowią zasób, z którego może skorzystać cała ludzkość; pokazuje to powszechność Kościoła, który go przysłał do danego kraju.

Nuncjusz apostolski ma za zadanie reprezentować papieża wobec państwa i wobec Kościoła. To zaszczyt i odpowiedzialność, do której jesteś wezwany ty, drogi księże Marku, i musisz na to odpowiedzieć całym swoim życiem wiary i wysiłkiem podejmowanym każdego dnia. Do tego zadania – funkcji nuncjusza – przygotowywałeś się od 1996 roku, gdy otrzymałeś pierwszą swoją misję, jako współpracownik przedstawiciela papieskiego w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Później byłeś wysyłany na inne placówki, gdzie pełniłeś swoją posługę w zakresie relacji dwustronnych i wielostronnych w Afryce, Ameryce, Europie i w Azji.

Przygotowywałeś się do tej funkcji przez tyle lat, ale to przygotowanie nie jest wystarczające, bo nie wystarczy doświadczenie, studia i praca. Konieczne jest pokorne zwrócenie się do Boga, tak jak uczynił to prorok Jeremiasz, i czekanie na łaskę Pana, na Jego opiekę. Przez intensywną modlitwę musisz ożywiać dar Boży, otrzymany przez gest nałożenia rąk; święty Paweł przypomina o tym Tymoteuszowi. Konieczne jest proszenie każdego dnia Boga, aby przychodził i wspomagał nasze ograniczenia, wzmacniał naszą słabość i przemieniał nasze serce; aby je czynił ciągle bardziej niezawodnym, czystym i silnym w Panu Naszym.

Reklama

Jeśli mamy być odważnymi świadkami Zmartwychwstania Jezusa, najpierw sami musimy Go rozpoznać – idąc śladami uczniów z Emaus – przy łamaniu chleba. Takie poznanie Pana pozwoliło im całkowicie przeorientować ich drogę, ich działanie, całe życie. Doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego pozwala uczniom przezwyciężyć wszelkie przeciwności i przyjąć nakaz Pański: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

Chrystus jest źródłem i celem naszej pracy i każdej naszej myśli; to On interweniuje z mocą, idąc przed nami, z nami i za nami. To On troszczy się o nas i to On oświeca naszą drogę: “Lumen vitae Christus” – Chrystus światłem życia, jak mówi twoje biskupie zawołanie. Niech Chrystus będzie światłem i latarnią morską twojej posługi biskupiej i misji apostolskiej! To w Nim jest niewzruszona pewność, na której zasadzają się nasza radość i pokój. To pewność Jego obecności pośród nas daje cierpliwość i siłę do pokonywania trudności, których nie zabraknie. Ku zbudowaniu wszystkich otrzymaliśmy wszak szlachetne dary, choć w kruchych naczyniach, aby mogło zajaśnieć dzieło Pana Jezusa i wielkość Jego łaski, która uświęca i umacnia.

Jeszcze żywo rozbrzmiewa w nas niedawna uroczystość kanonizacji wielkiego syna tej ziemi, świętego Jana Pawła II, który – poczynając od swojego rodzimego kraju – opromienił cały świat świadectwem swojego życia całkowicie oddanego Chrystusowi. On podczas swojej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1991 roku wypowiedział szczególnie serdeczne słowa skierowane do miasta Łomży i jego mieszkańców oraz w stosunku do Augustowa, rodzinnego miasta księdza Zalewskiego.

Reklama

Drogi księże Marku, dziś z twojej ojczyzny Polski, która dała Kościołowi i światu tylu świętych mężczyzn i kobiet, zostajesz wysłany jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej do Zimbabwe, narodu, który uzyskał niepodległość w 1980 roku i który w różnych sferach swojego życia społecznego i politycznego doświadczał wielu znaczących trudności, ale w którym jest również obecna wspólnota chrześcijańska, żywotna i pracowita, prowadząca wiele dzieł charytatywnych względem potrzebujących, zaangażowana na polu wychowawczym, zdolna do świadczenia o Chrystusie wiarą i czynem.

Jesteś posłany do tego umiłowanego narodu i do tej wspólnoty, aby dać mu odczuć bliskość Kościoła powszechnego i Ojca Świętego; aby poświęcić mu swoją pasterską gorliwość i swoje uczucia. Matka Chrystusa, szczególnie czczona w tej katedrze, i święty Marek, twój patron, niech będą przy tobie, aby ukazywać ci drogę i towarzyszyć wszystkim twoim krokom. Amen!Przedstawiamy biogram abp. Marka Zalewskiego.

Marek Zalewski urodził się 2 lutego 1963 r. w Augustowie, który należał wówczas do diecezji łomżyńskiej. Jest synem nieżyjącego już Jana Zalewskiego i Klary z Kruczyńskich Zalewskiej. W 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Po dwóch latach studiów filozoficznych został skierowany do Seminarium Metropolitalnego we Florencji we Włoszech, gdzie przez kolejne cztery lata studiował teologię, uzyskując z niej bakalaureat.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 r. w katedrze św. Michała Archanioła w Łomży z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji łomżyńskiej, bp. Juliusza Paetza.

Przez dwa lata był wikariuszem w jednej z parafii archidiecezji florenckiej. Jesienią 1991 r. wyjechał do Rzymu, gdzie podjął studia doktoranckie z prawa kanonicznego. Ukończył je doktoratem, obronionym w 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jednocześnie uczył się języków obcych i studiował na Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowującej do pracy w dyplomacji watykańskiej.

Reklama

W lipcu 1995 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Na pierwszą placówkę został skierowany do nuncjatury apostolskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, obejmującej także sąsiedni Czad. Po roku został jej sekretarzem, jednocześnie otrzymując godność kapelana Jego Świątobliwości.

Od 1998 r. był sekretarzem prestiżowej Misji Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W 2001 r. został sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Wielkiej Brytanii.

Po czterech latach, już jako prałat Jego Świątobliwości, otrzymał nominację na radcę nuncjatury w Niemczech. Uczestniczył w przygotowaniach do dwóch podróży apostolskich papieża Benedykta XVI do ojczyzny: w sierpniu 2005 r. na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii i we wrześniu 2006 r. do Bawarii.

Od 2008 r. pracował kolejno w trzech nuncjaturach apostolskich w krajach Azji: najpierw w Tajlandii (2008-2011), która to placówka obejmowała wówczas także sześć innych krajów, następnie krótko w Singapurze (2011-2012) i w końcu w Malezji (2012-2014), którą organizował od podstaw po nawiązaniu w 2011 r. przez ten kraj stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

25 marca br. papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego diecezji Africa (dzisiejsza Mahdia w Tunezji).

- Z wielką radością przyjąłem nominację prał. Zalewskiego na nuncjusza apostolskiego w Zimbabwe. Jestem pewien, że do misji przedstawiciela papieża Franciszka wniesie tam te same kapłańskie i duszpasterskie wartości poświęcenia i służby, które charakteryzowały jego posługę tutaj. Z pewnością będzie on centralną postacią w historii nuncjatury w Malezji, jako że dosłownie otworzył to przedstawicielstwo papieskie. Kiedy bowiem przyjechałem przed rokiem do Kuala Lumpur, znalazłem w nim znakomitego, niezawodnego i godnego zaufania kolegę. Teraz wyjeżdża stąd jako przyjaciel, także dla wielu członków wspólnoty katolickiej. Zapewniam go o moich modlitwach i najlepszych życzeniach - oświadczył jego dotychczasowy przełożony, nuncjusz apostolski w Malezji, abp Joseph Marino.

Reklama

Abp Zalewski zna język włoski, angielski, francuski i hiszpański. Będzie obecnie szóstym Polakiem nuncjuszem w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pozostali to: abp Juliusz Janusz - nuncjusz apostolski w Słowenii, delegat apostolski w Kosowie; abp Henryk Nowacki - nuncjusz apostolski w Szwecji, Islandii, Danii, Finlandii i Norwegii; abp Jan Romeo Pawłowski - nuncjusz apostolski w Kongu i Gabonie; abp Marek Solczyński - nuncjusz apostolski w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie; abp Mirosław Adamczyk - nuncjusz apostolski w Liberii i Gambii.

W wywiadzie dla diecezjalnego tygodnika „Głos Katolicki” z Łomży arcybiskup nominat powiedział, że służba Stolicy Apostolskiej ma przede wszystkim „wymiar misyjny”. Tradycyjnie bowiem „dyplomaci czy nuncjusze nie pracują we własnym kraju”. - Nuncjusz apostolski w świecie świeckim uważany jest za ambasadora Państwa Watykańskiego. Pracowałem w Afryce przez trzy lata, chociaż w innej części. Teraz wyjeżdżam na samo południe kontynentu. Zimbabwe, w którym będę miał zaszczyt służyć papieżowi i Kościołowi, graniczy m.in. z RPA i Zambią. Rzeczywistość polityczna, społeczna i religijna jest zupełnie inna niż ta, z którą miałem już do czynienia. Myślę, że przy pomocy Pana Boga, wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i wsparciu modlitewnemu wszystkich wiernych diecezji łomżyńskiej moja misja wypadnie jak najlepiej - wyraził nadzieję nowy nuncjusz apostolski.

2014-05-31 19:31

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

[ TEMATY ]

święcenia

Licheń

Biuro Prasowe Sanktuarium

Licheń. Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Licheń. Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów z Lublina przyjęło w sobotę w bazylice licheńskiej sakrament święceń prezbiteratu i diakonatu z rąk bp. Aleha Butkiewicza, ordynariusza diecezji witebskiej na Białorusi.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego była w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej dniem bardzo radosnym. Polska prowincja Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powiększyła się o dwóch prezbiterów i dwóch diakonów. W czasie Mszy Świętej odprawionej godzinie 12.00 wyświęceni zostali: ks. Mateusz Cielecki MIC i ks. Łukasz Gaj MIC oraz dk. Eliasz Sauchanka MIC i dk. Kacper Pawlak MIC.

CZYTAJ DALEJ

Znaczek pocztowy ku pamięci Papieża Emeryta Benedykta XVI

2023-01-30 10:30

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Poczta Watykańska /materiał prasowy

31 styczna mija dokładnie miesiąc od śmierci Papieża Emeryta. Aby uczcić Benedykta XVI Poczta Watykańska wydaje nowy znaczek i specjalny stempel pocztowy.

Na znaczku umieszczono jest zdjęcie Papieża zrobione 21 lipca 2009 r. podczas jego wakacyjnego pobytu w Dolinie Aosty. Znaczek o wartości 1,25 euro został wydrukowany w Belgii, w drukarni Bpost, w nakładzie 105.000 egz.

CZYTAJ DALEJ

Kongo gotowe, aby przyjąć papieża: mieszkańcy liczą na owoce wizyty

2023-01-30 15:50

[ TEMATY ]

Franciszek

Grzegorz Gałązka

Oczekujemy Ojca Świętego, wszystko jest już gotowe – mówi kongijski biskup Félicien Mwanama Galumbulula. Jak dodaje, w kościołach na prośbę miejscowego episkopatu odmawia się po każdej mszy specjalną modlitwę, aby ta pielgrzymka papieska przyczyniła się do pojednania w Demokratycznej Republice Konga. Ludność bardzo pragnie, aby papież przywrócił pokój.

Biskup diecezji Luiza zaznacza, że Kinszasa jest w pełni zmobilizowana. Miasto zapełniło się plakatami witającymi papieża oraz jego towarzyszy. Co ważniejsze, do stolicy ściągnęły tłumy ludzi przygotowujące się do wysłuchania następcy św. Piotra. Wcześniej Kościół prowadził specjalne przygotowania do pielgrzymki, m.in. organizując cykle katechez wyjaśniających znaczenie wizyty Franciszka. Bp Galumbulula tłumaczy, że dzisiaj dla Konga największym wyzwaniem jest konflikt na wschodzie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję