Reklama

Kościół

Abp Wacław Depo na Jasnej Górze: Nie poddać się, nie oddać wiary i ziemi Ojczystej!

- Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny dodaje nam odwagi wiary w świecie, w którym zdają się triumfować zakłamanie, zło i śmierć – mówił na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Sumie odpustowej z udziałem tysięcy wiernych, zwłaszcza uczestników pieszych pielgrzymek.

[ TEMATY ]

abp Depo

abp Wacłaaw Depo

Karol Porwich/Niedziela

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

W kazaniu abp Depo podkreślił, że czasy w których żyjemy są nie tylko wielką próbą wiary narodu i Kościoła, ale w pewnym sensie jest to trudny test dla kultury i cywilizacji chrześcijańskiej. - Dlatego potrzeba nam gorliwego „zapalania świateł wiary” - apelował.

- Budzenie energii religijnych, zapalenie świateł wiary i nadziei, jest sprawą obowiązku nas wszystkich katolików, poczynając od biskupów i kapłanów, bo takie energie zachowują i gwarantują wolność ducha, a wówczas oddajemy nie tylko Kościołowi, ale i narodowi największą przysługę, poprzez przedłużenie bytu narodowego – akcentował metropolita częstochowski. Nawiązując do rocznicy bohaterskich zmagań 1920 r. i Bitwy Warszawskiej, podkreślił, że przykładem tamtego pokolenia i nam dziś potrzeba miłości do Boga i Ojczyzny jako wartości nadrzędnej „przekazywanej potomnym jak codzienny pacierz”.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Publikujemy treść homilii Abp. Wacława Depo - Metropolity Częstochowskiego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Współbracia w posłudze Apostolskiej,

Drodzy Ojcowie i Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym,

Drogie Osoby życia konsekrowanego, które jesteście pierwszymi świadkami miłości większej do Chrystusa w Kościele i wobec świata,

Drodzy Bracia i Siostry pielgrzymi tego domu Matki, pozdrowieni i powitani w czasie tego upalnego lata, które jednocześnie jest dla nas doświadczeniem wiary dla wielu naszych Braci i Sióstr pielgrzymich z największych zakątków naszej ziemi i spoza jej granic.

Reklama

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ludzi służących prawdzie poprzez Telewizję Trwam i Radio Maryja, sieci telewizyjne i internetowe.

Drodzy w Chrystusie!

Gromadząc się dzisiaj na Jasnej Górze zwycięstwa poprzez dar wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, wierzymy, że Maryja, podobnie jak Chrystus, przezwyciężyła już śmierć i jak podkreślała modlitwa mszalna kolekty „króluje w chwale niebieskiej w pełni swojego człowieczeństwa wraz z duszą i ciałem.” To w Maryi–pouczał nas św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła poznajemy przemieniającą moc miłości Boga, w Niej dostrzegamy świat odnowiony miłością. To Ona uczy nas uznać zbawczą i miłosierną obecność Jej Syna we wspólnocie Kościoła. Brak kontemplacji oblicza Maryi, a wraz z nim brak odniesień do Chrystusa- Jej Syna-uniemożliwiają nam odkrycie i wniknięcie w samą tajemnicę obecności i działania Boga z świecie.

Karol Porwich/Niedziela

Stawiamy więc jedno z pierwszych pytań: Któż może głębiej nam pomóc zrozumieć i przybliżyć się do Jezusa Chrystusa i patrzeć Jego oczami na nasze doczesne życie- jak Maryja, która była Pierwszą z wierzących w Niego... Wiara zatem jest drogą wsłuchiwania się i posłuszeństwem Słowu Boga i całkowitym- na wzór Maryi-zdaniem się na inicjatywę i działanie Boga w nas. Tę drogę radośnie obwieszcza i potwierdza w Ewangelii według świętego Łukasza krewna Maryi-Elżbieta - w słowach: “Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. “W tych słowach-podkreślmy to jeszcze raz-odsłania się zasadnicza prawda o Maryi, a mianowicie: posłuszeństwo i błogosławieństwo wiary.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Dlatego trzeba nam zawołać: Panie, przymnóż nam wiary przez wstawiennictwo Twojej i naszej Matki, bo owe błogosławieństwo było Jej udziałem a łaskę ściąga tylko wiara, która się modli. I dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj razem.

Podziel się cytatem

Świadomi więc, że to właśnie Maryja jest najpewniejszą drogą do zjednoczenia z Chrystusem i drogą do Domu Ojca, wejdźmy w światło kolejnych czytań mszalnych. Jeden z ważniejszych tekstów odnoszących się do Maryi znajdujemy w 12. rozdziale Apokalipsy św. Jana, w którym rozgrywa się dramatyczna walka na niebie dwóch postaci: Niewiasty i smoka, który zwie się diabeł i szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię (12, 9) Jak pouczał nas Benedykt XVI w homilii na Wniebowzięcie 2007 r. – ten obraz ma wiele znaczeń. Po pierwsze nie ma wątpliwości, że jest to Najświętsza Maryja Panna obleczona w słońce czyli obleczona w Boga, Maryja, która w pełni żyje w Bogu, przeniknięta Bożym światłem, otoczona dwunastoma gwiazdami czyli dwunastoma pokoleniami Izraela. U stóp ma księżyc, symbol śmierci i śmiertelności. Maryja śmierć ma już za sobą– jest w pełni obleczona w życie. Została przyjęta z ciałem i duszą do chwały Boga. Z kolei św. Jan Paweł II w swojej Maryjnej encyklice powiedział, że w tajemnicy Wniebowzięcia wyraża się wiara Kościoła, że Maryja jest zjednoczona z Chrystusem węzłem ścisłym i nierozerwalnym w jego pierwszym przyjściu to przez stałą z Nim współpracę jako Pierwsza Uczestnicząca jest również w jego zwycięstwie nad śmiercią i będzie tak samo zjednoczona z Nim w oczekiwaniu drugiego przyjścia.

Te dwa głosy Następców św. Piotra: Jana Pawła II i Benedykta XVI podprowadzają nas do głębi światła z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Paweł przypomina o tym, że to człowiek przez nieposłuszeństwo wprowadził wszystkich ludzi w śmierć. Aby zniszczyć te skutki grzechu pierworodnego dzięki wierze i posłuszeństwu Maryi, Syn Boży stał się człowiekiem i przerwał tę tragiczną konsekwencję grzechu swoim zwycięskim zmartwychwstaniem. On zmartwychwstał jako pierwszy a my wierzący w Niego– podobnie jak Maryja– mamy otwartą drogę do nieśmiertelności.

Reklama

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Dzisiejsza uroczystość dodaje nam odwagi wiary, która jest darem Ducha Świętego, albowiem żyjemy w świecie, w którym często zdają się triumfować powszechne zakłamanie, zło i śmierć. I nie bójmy się tego powiedzieć, że czasy nasze są nie tylko wielką próbą wiary naszego narodu i Kościoła, ale w pewnym sensie jest to trudny test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską. To nas musi zdumiewać, że już 15 sierpnia 1996 roku tutaj na Jasnej Górze śp. kardynał Józef Glemp odpowiadał na pytanie: co niepokoi Kościół w jego pracy nad pogłębieniem wiary ku promocji moralnej człowieka? I odpowiedział: to trudne do wyrugowania zakłamanie, które przyczynia się do zachwiania równowagi sumienia rozróżniającego dobro od zła i prawdę od kłamstwa. I wskazał, że bez modlitwy do Chrystusa, bez modlitwy do Matki i bez pomocy Ducha Świętego trudno nam rozpoznawać będzie pokusy szatana wabiącego do zła. Powracają te słowa. To w tym samym duchu odpowiedzialności za pracę Kościoła na ziemi polskiej pisał również Ojciec Święty Franciszek w encyklice „Światło wiary”: „Wiara chrześcijańska jest historią spotkania człowieka z miłością, która objawiła się w pełni w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale wiara to nie tylko patrzenie, kontemplacja Jezusa, ale też patrzenie na świat, na sprawy współczesne, które przeżywamy Jego oczami. Wiara bowiem, podkreśla Papież Franciszek, nie mieszka w mroku, ale jest światłem dla naszych ciemności i oświetla teraźniejszość wskazując kierunek naszej wędrówki w czasie (por. 4-5).

Reklama

Idąc za tym papieskim przesłaniem możemy lepiej zrozumieć, że budzenie energii religijnych - zapalania świateł wiary i nadziei - jest sprawą obowiązku nas wszystkich, katolików, poczynając od biskupów i kapłanów, bo takie energie zachowują i gwarantują wolność ducha. A wówczas oddajemy nie tylko Kościołowi ale i Narodowi największą przysługę poprzez przedłużenie bytu narodowego i aby miłość do Boga i Ojczyzny była wartością nadrzędną, przekazywaną potomnym jak codzienny pacierz, za przykładem bohaterskich zmagań 1920 roku i Bitwy Warszawskiej. Dobrze ujęła to wielka patriotka i pisarka Zofia Kossak - Szczucka zaznaczając, że „tradycja chrześcijańska nie jest w Polsce tylko zewnętrznym kolorytem, jakąś celebracją, ale jest potrzebą serca głęboko zakorzenioną w szczerym umiłowaniu Matki Jezusa naszego Zbawiciela, Królowej Polski. To jest w sercach moich rodaków zapisane na wieki: nie poddać się, nie oddać wiary i ziemi Ojczystej.”

Drodzy w Chrystusie!

Kończąc to nasze zamyślenie prośmy Maryję Wniebowziętą, która jest Oblubienicą w Duchu Świętym - słowami modlitwy Litanii do Ducha Świętego autorstwa Romana Brandstaettera:

Przybywaj Duchu Święty,

Spójrz na ludzi idących przed siebie drogą nieskończonego postępu,

Spójrz na rozpad atomu,

Na rozpad moralności,

Na rozpad ładu i porządku,

Na rozpad sztuki,

Spójrz na rozpad cywilizacji,

Na rozpad słów,

Na rozpad prawa, harmonii i rozsądku,

Na rozpad logiki,

Na rozpad wszystkich wartości.

Przybywaj i wybaw nas

od głupoty udającej mądrość,

od kłamstwa udającego prawdę,

od fanatyzmu udającego wiarę,

od nienawiści udającej miłość,

od niewoli udającej wolność,

od pychy udającej pokorę,

Reklama

i od Szatana, który mówiąc „tak”, myśli - „nie”.

a mówiąc „nie” myśli – „tak”.

Przybywaj Duchu Święty, abyśmy wśród niezliczonych wezwań i nawoływań umieli rozpoznać Twój głos i oświeć nas i prowadź z ziemi mroku i rozpaczy do królestwa Bożego. Amen.

Podziel się cytatem

Karol Porwich/Niedziela

2023-08-15 14:10

Ocena: +12 -3

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rozmowy z abp. Wacławem Depo

[ TEMATY ]

abp Wacłaaw Depo

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

Jak wygląda życie codzienne Kościoła, widziane z perspektywy metropolii, w której ważne miejsce ma Jasna Góra? Co w życiu człowieka wiary jest najważniejsze? Czy potrafimy zaufać Bogu i powierzyć Mu swoje życie? Na tę i inne pytania w cyklicznej audycji "Rozmowy z Ojcem" odpowiada abp Wacław Depo

CZYTAJ DALEJ

Papież prosi o modlitwę w intencji Światowego Dnia Dziecka

2024-04-14 13:07

[ TEMATY ]

Dzień Dziecka

Grzegorz Gałązka

Po odmówieniu wielkanocnej modlitwy „Regina Caeli” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty przypomniał, że za ponad miesiąc, 25 i 26 maja odbędzie się w Watykanie po raz pierwszy Światowy Dzień Dziecka i zachęcił do modlitwy w jego intencji.

Pozdrawiam serdecznie dzieci z różnych części świata, które przybyły, aby przypomnieć nam, że w dniach 25-26 maja Kościół będzie przeżywał pierwszy Światowy Dzień Dziecka. Dziękuję! Zachęcam wszystkich do towarzyszenia modlitwą w drodze do tego wydarzenia - Pierwszego Światowego Dnia Dziecka - i dziękuję wszystkim, którzy pracują nad jego przygotowaniem. A wam, chłopcy i dziewczęta, mówię: czekam na was! Na was wszystkich! Potrzebujemy waszej radości i waszego pragnienia lepszego świata, świata pokoju. Módlmy się, bracia i siostry, za dzieci, które cierpią z powodu wojen - jest ich bardzo wiele! - na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu, w innych częściach świata, w Mjanmie. Módlmy się za nie i o pokój… - zaapelował Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Helena Kmieć inspiruje ludzi młodych

2024-04-15 11:54

[ TEMATY ]

Helena Kmieć

Tomasz Reczko

Helena Kmieć inspiruje ludzi młodych. Jej śmierć ożywiła zainteresowanie wolontariatem misyjnym wśród młodzież - powiedział w rozmowie z KAI ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes. Helena Kmieć, pełniąc posługę misyjnej wolontariuszki w ochronce dla dzieci w Boliwii, w 2017 roku została tam zamordowana, w wieku 25 lat. Wczoraj ogłoszono rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

Ks. Sobolewski przyznał, że informacja o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Heleny Kmieć to doskonała wiadomość. - Byłoby wspaniale, gdyby do niej faktycznie doszło, jej życie to doskonały przykład zaangażowania w działalność wolontariacką młodzieży. Cieszy nas, że wolontariat, nie tylko misyjny, stale się rozwija - zaznaczył. Nadmienił również, że rychła beatyfikacja byłaby niejako bodźcem do ożywienia wolontariatu w społecznościach kościelnych, parafiach, diecezjach ruchach czy organizacjach katolickich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję