Reklama

Kościół

Cele i działalność Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger - Benedykt XVI

Fundacja Watykańska J. Ratzinger - Benedykt XVI została powołana 1 kwietnia 2010 r. z woli Ojca Świętego Benedykta XVI. Jej celem jest publikowanie, rozpowszechnianie oraz studium dzieł Księdza Profesora Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Fundacja realizuje swoje zadania głównie poprzez: promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii, organizowanie i wspieranie konferencji o wysokiej randze naukowej i kulturowej oraz nagradzanie naukowców wyróżniających się w dziedzinie publikacji i badań naukowych.

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Pierwsza konferencja naukowa Fundacji została zorganizowana w Bydgoszczy w dniach 27-28 października 2011 r. Podejmując temat „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji”, konferencja wpisała się w problematykę dialogu międzyreligijnego w kontekście 25. rocznicy spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata w Asyżu.

Jednym z doniosłych owoców tej konferencji była decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI o utworzeniu w Polsce Centrum Studiów Ratzingera. Jego uroczystego otwarcia dokonał kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej 11 czerwca 2012 r., poświęcając siedzibę Centrum i wygłaszając wykład pt. „Wkład Józefa Ratzingera/Benedykta XVI w refleksję etyczną nad współczesną ekonomią”. Pierwszym dyrektorem Centrum Studiów Ratzingera został kapłan diecezji bydgoskiej ks. Mariusz Kuciński.

Wydarzenia te stanowiły kontekst dla dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat: „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI”. Odbyła się ona w dniach 11-12 czerwca 2012 r. w Bydgoszczy.

Cele Centrum Studiów Ratzingera

Celem Centrum Studiów Ratzingera jest promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii i nauczania kard. Józefa Ratzingera, organizowanie i wspieranie konferencji naukowych, wyróżnianie naukowców, koordynowanie współpracy uczelni w Polsce zagranicą. Centrum nie jest kolejną uczelnią wyższą, lecz ośrodkiem koordynującym współpracę i dialog między uczelniami i ośrodkami naukowymi i kulturowymi.

Centrum Studiów Ratzingera prowadzi badania naukowe i kulturowe zachęcając do studiowania teologii ze szczególnym uwzględnieniem Pisma Świętego, Patrystyki, Teologii, Nauk Społecznych, Prawnych i Ekonomicznych.

Centrum mieści się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, z którą Fundacja Watykańska Józefa Ratzingera - Benedykta XVI podpisała umowę o współpracy w kwietniu 2012 r. Podobna umowa została zawarta również w 2012 r. między Diecezją Bydgoską reprezentowaną przez bp. Jana Tyrawę, ordynariusza diecezji, a Fundacją Watykańską reprezentowaną przez ks. prałata Giuseppe Scottiego, przewodniczącego Fundacji Watykańskiej. Bp Jan Tyrawa dekretem z 14 maja 2012 r. oddał do dyspozycji Fundacji ks. Mariusza Kucińskiego, kapłana diecezji bydgoskiej.

Reklama

Fundacja Watykańska poprzez Centrum Studiów Ratzingera w 2016 r. zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową inicjującą cykl Interdyscyplinarnych Seminariów dedykowanych działalności naukowo-badawczej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Tematem konferencji była: „Chrześcijańska koncepcja Polski i Europy w perspektywie nauczania Kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Odbyła się ona w 6 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Premier Beatę Szydło, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.

W kwietniu 2017 r. z okazji 90. urodzin emerytowanego Papieża Benedykta XVI została zorganizowana wraz z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, konferencja naukowa „Koncepcja państwa w perspektywie nauczania J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Odbyła się ona w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 19 kwietnia 2017 r. Fundację Watykańską J. Ratzinger - Benedykt XVI reprezentował jej przewodniczący o. Federico Lombardi SJ. W konferencji wziął udział również przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, który wygłosił przemówienie na temat roli, jaką spełnia państwo w dzisiejszym społeczeństwie. W czasie konferencji odczytano list od przewodniczącego Bundestagu prof. Norberta Lammerta.

W czerwcu 2017 r. zakończył się pierwszy okres pięcioletniej pracy ks. Mariusza Kucińskiego jako dyrektora Centrum Studiów Ratzingera. Decyzją Rady Fundacji nominacja została przedłużona na kolejne pięć lat. Rozszerza ona kompetencje dyrektora, zlecając mu koordynację i rozwój współpracy między uniwersytetami i centrami akademickimi w Europie środkowej i środkowo-wschodniej dla pogłębienia znajomości myśli Józefa Ratzingera - Benedykta XVI i aplikacji jego nauczania do zagadnień teologicznych, kulturowych, kościelnych i społecznych.

Reklama

Centrum realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

a) promowanie nauczania kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI;

b) realizowanie i wspieranie działań edukacyjnych;

c) rozwijanie międzynarodowej współpracy badawczej i edukacyjnej;

d) realizowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju społecznego;

e) realizowanie i wspierania międzynarodowej kooperacji w dziedzinie rozwoju społeczeństw;

f) dbanie o tradycje narodowe.

Dzięki współpracy z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce i zagranicą Centrum zdołało w tym dziesięcioleciu zorganizować lub współorganizować przeszło 40 konferencji naukowych w Polsce, 5 konferencji w krajach europejskich (Madryt, Rzym, Budapeszt) i 2 w Ameryce Łacińskiej (Medelin i Rio de Janeiro). Czas współpracy naukowej pozwolił również na wydanie około 20 publikacji naukowych.

Współpraca z instytucjami samorządowymi różnych stopni, pozwoliła organizować działalność kulturową i popularno-naukową (m.in. wystawy, konkursy, promocja współpracy międzynarodowej).

Jednym z ostatnich owoców działalności jest podpisanie współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Owocem tej współpracy jest ustanowienie Nagrody „Ratio et Spes”, która jest corocznie przyznawana 19 lutego, w dniu urodzin M. Kopernika i w dniu Święta Uczelni. Ideą tej nagrody jest promocja dialogu miedzy nauką, filozofią i teologią, szczególnie w środowisku kulturowym Europy. W tym roku już po raz trzeci została ona wręczona w Dniu Nauki Polskiej.

Okazją do głębszej refleksji nad 10-leciem naszej działalności będzie konferencja naukowa, która odbędzie się 10 czerwca w Bydgoszczy. Podejmie ona próbę odpowiedzi na pytania o współczesne wyzwania dla społeczeństwa i Kościoła w świetle nauczania kard. Ratzingera-Benedykta XVI. Będzie to również okazja, aby lepiej spojrzeć na to, przed jakimi wyzwaniami staje dzisiaj Fundacja Ratzingera, a szczególnie Centrum Studiów w Bydgoszczy.

2022-05-26 12:54

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Benedykt XVI: 10 kluczowych wydarzeń pontyfikatu

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

@Mazur/Episkopat

95. lat temu, 16 kwietnia 1927 r., w Wielką Sobotę urodził się i został ochrzczony Benedykt XVI. Jako następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim od 19 kwietnia 2005 aż do swojego zaskakującego ustąpienia w lutym 2013. Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005, jako kard. Joseph Ratzinger, pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary był najbliższym współpracownikiem papieża Polaka. Z okazji rocznicy urodzin publikujemy 10 kluczowych wydarzeń pontyfikatu papieża seniora Benedykta XVI.

1. Encykliki "Deus caritas est" i "Caritas in veritate”

CZYTAJ DALEJ

Jutro XXIII Dzień modlitwy i Pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

2022-12-03 10:43

[ TEMATY ]

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Adobe.Stock

Średniowieczna wizja nowego Jeruzalem (miniatura z Apokalipsy bamberskiej)

Średniowieczna wizja nowego Jeruzalem (miniatura z Apokalipsy bamberskiej)

W II niedzielę Adwentu 4 grudnia przypada Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. W akcji wspierania Kościoła za naszą wschodnią granicą aktywnie, od przeszło 30 lat, uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działający przy Konferencji Episkopatu Polski.

Celem Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, który po raz 23. będzie obchodzony w Kościele w II niedzielę Adwentu, jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, w Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

CZYTAJ DALEJ

Konkurs na wieniec adwentowy z nagrodami!

2022-12-03 22:30

[ TEMATY ]

konkurs

adwent

wieniec adwentowy

nagrody

Bożena Sztajner/Niedziela

Jednym ze zwyczajów tego okresu jest wieniec adwentowy, najczęściej wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę Adwentu

Jednym ze zwyczajów tego okresu jest wieniec adwentowy, najczęściej wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę Adwentu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wieniec adwentowy.

II Niedziela Adwentu i druga zapalona świeca na wieńcu adwentowym to znak, że czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa wchodzi w kolejny etap. Przynagla nas, byśmy byli bardziej gotowi, wszak Adwent to czas oczekiwania – najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a w ostatniej części Adwentu - jako bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Jednym ze zwyczajów tego okresu jest wieniec adwentowy, najczęściej wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę Adwentu. W tym roku zachęcamy do jego wykonania całe rodziny, co może być okazją do wspólnego spędzenia czasu i umacniania wspólnoty rodzinnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję