Reklama

Głos z Torunia

Maryjo, pokój światu daj

Jak bardzo potrzebujemy dziś pokoju. Wspaniała ikona Królowej Pokoju, namalowana przez nieznanego artystę, znajduje się w Stoczku Klasztornym, zwanym Warmińskim. W XVII - wiecznym kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w ołtarzu głównym widzimy słynący łaskami obraz Matki Bożej Królowej Pokoju. W klasztorze tym przez rok więziony był przez władze komunistyczne Prymas Tysiąclecia. Tutaj właśnie przygotował akt zawierzenia całej Ojczyzny Matce Bożej. Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski 19 czerwca 1983 r. na wałach Jasnej Góry dokonał rekoronacji obrazu. W homilii powiedział o nim: „Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Wszystkich Was zawierzam Matce Pokoju”.

Fot. Pixabay

Królowa Pokoju

Maryja jest Królową Pokoju, ponieważ poczęła i zrodziła Jezusa, Księcia Pokoju, i uczestniczy w Jego dziele zaprowadzania pokoju między Bogiem i ludźmi dokonanym przez Jezusa Chrystusa - twierdzi o. Adam Wojtczak ze Zgromadzenia Księży Oblatów. Św. Jan Paweł II tak uzasadnia godność Maryi Królowej: „Jej udział ogarnął całe dzieło zbawcze Jezusa. Bowiem wyjątkowa rola współpracowniczki miała swój fundament w Jej Bożym macierzyństwie od chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa aż do Jego śmierci”.

Drugim powodem określania Matki Najświętszej Królową Pokoju jest fakt przyjęcia przez Nią w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, który jest duchem jedności i pokoju. Według bł. Marii Karłowskiej, założycielki Sióstr Pasterek drogą Maryi do osiągania szczytu świętości i wszelkich godności duchowych była pokora: „Najświętsza Panna stała się Bogu miłą przez Swe dziewictwo, ale przez pokorę stała się godną począć Syna Swego. Jeśli więc pokora wyniosła Ją do Macierzyństwa Bożego, pokora – a nie inne cnoty – uczyniły Ją potężną pośredniczką naszego odkupienia i największym narzędziem zbawienia”.

Kult Królowej Pokoju

Historia myśli teologicznej o godności Maryi jako Królowej Pokoju sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Już Ojcowie Kościoła widzieli w Niej Orędowniczkę pokoju, dlatego św. Jan Damasceński w homilii na Wniebowzięcie NMP głosi: „Przez Nią przyszło z Bogiem pojednanie, przez Nią otrzymaliśmy w darze pokój i łaskę”. Podobnie nauczali Ojcowie Kościoła - św. Piotr Chryzolog, Efrem Syryjczyk, ale i bł. Władysław z Gielniowa. Kult Matki Bożej, Królowej Pokoju od XIV wieku ujawnił się we włoskim mieście Parmy, gdzie ufundowano maryjny Dzwon Pokoju, każdego ranka wzywający okolicznych mieszkańców do modlitwy o pokój i zgodę w mieście i kraju. Podobne dzwony istniały także w wielu innych miastach Hiszpanii i Anglii. Podziw budzi niezwykłe zarządzenie Ludwika XI, króla Francji, by jego poddani codziennie w południe odmawiali trzykrotnie modlitwę Zdrowaś, Maryjo w intencji pokoju. W Rzymie w XV wieku wybudowano pierwszy kościół pod wezwaniem Maryi Królowej Pokoju jako wotum wdzięczności za wyzwolenie miasta.

Reklama

O. Adam Wojtczak pisze, że w kolejnych wiekach Maryja pod tym tytułem była czczona coraz częściej. Powstawały rozliczne pieśni o Matce Bożej Orędowniczce Pokoju. W kalendarzach liturgicznych Kościołów lokalnych i instytutów zakonnych pojawiło się wspomnienie Maryi, Królowej Pokoju. Wszyscy święci, a pośród nich bł. Maria Karłowska, dostrzegali wielkie dzieła Boże dokonane w Maryi, dlatego zapraszają nas do kontynuacji historii zbawienia i wypraszania pokoju na świecie poprzez dobre wybory dokonywane w życiu: „Wybrać w życiu jak Maryja – To, co lepsze, myśleć o tym, co Pańskie, aby być świętą duszą i ciałem – to przywilej niemały”.

Maryjne Przesłania Pokoju

Orędzia pokoju zawarte były głównie w objawieniach maryjnych XIX i XX wieku: w La Salette (1846), Lourdes (1858), w Fatimie (1917), Banneux (1933). Matka Boża zaprasza w nich i wzywa całą ludzkość do przemiany serc, czego owocem będzie Boży dar pokoju dla świata. Pojawiają się więc ruchy maryjne inspirowane objawieniami Matki Najświętszej, głównie fatimskimi, których charyzmatem jest po dziś dzień modlitwa o pokój. Na czele hierarchów Kościoła, którzy aktywnie modlili się i troszczyli o pokój na świecie, stoi Ojciec Święty Benedykt XV nazywany papieżem pokoju. Zawdzięczamy mu włączenie w 1917 roku do Litanii Loretańskiej wezwania: „Królowo pokoju (Regina pacis)”. Papież ten często przypominał wiernym, że Matka Najświętsza jest Orędowniczką pokoju na świecie i zachęcał do modlitwy różańcowej w czasach niepokoju i zamętu. Czynili to również jego następcy: Pius XI oraz Sługa Boży Pius XII, który dwukrotnie poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi (1942,1952) i wprowadził do kalendarza liturgicznego święto Maryi Królowej Pokoju w 1954 roku.

Reklama

Dzieło krzewienia modlitwy różańcowej w intencji pokoju kontynuowali papieże św. Jan XXIII i św. Paweł VI. Pisali oni liczne encykliki maryjne i nie wahali się wzywać katolików do gorliwej modlitwy różańcowej o nieoceniony dar pokoju. Przełomem okazała się adhortacja apostolska Ojca Świętego Pawła VI „Marialis cultus” z 1974 roku poruszająca temat podstaw kultu maryjnego. Papież odnowił znaczenie uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, łącząc ją w dniu 1 stycznia ze Światowym Dniem Modlitw o Pokój.

Orędownikami orędzi Matki Bożej były więc nie tylko dzieci wybrane przez Maryję, ale papieże, biskupi, kapłani i ludzie świeccy. Bł. Maria Karłowska i święci podpowiadają nam, jak i my możemy stać się narzędziami Matki Niepokalanej w dzisiejszym świecie: „Tak jak Matka nasza, dajmy co mamy najdroższego; poświęćmy to, co nas najwięcej kosztuje; przybijmy do krzyża to, co kochamy więcej nad siebie, nie oszczędzając się… Przy boku Maryi Panny stójmy u stóp krzyża, zawsze gotowi na nowe ofiary, jeżeli ich Bóg od nas zażąda”

Apostołowie pokoju

Do najgorliwszych apostołów Maryi Królowej Pokoju należał św. Jan Paweł II, który w 1987 roku swój maryjny program papieski zawarł w encyklice Redemptoris Mater. Papież Polak corocznie w Światowe Dni Modlitw o Pokój wygłaszał swoje orędzia i dokonywał wielokrotnie aktów zawierzenia świata Bogu i Jego Najświętszej Matce.

W 2002 roku w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae promował modlitwę różańcową jako modlitwę pokoju. Przekonanie to reprezentował Benedykt XVI. Jego pierwsze orędzie na Światowy Dzień Pokoju wygłoszone w dniu 1 stycznia 2006 roku kończy się zaproszeniem: „Z ufnością i synowskim oddaniem skierujmy spojrzenie ku Maryi, Matce Księcia Pokoju… prośmy Ją, aby pomagała całemu Ludowi Bożemu w każdej sytuacji wprowadzać pokój i pozwalać, by oświecała go Prawda, która wyzwala (por. J 8,32)”. Święci Kościoła, obdarzeni Duchem Świętym, potrafią kontynuować dzieło zbawienia, podpowiadając nam pragnienia i orędzia Jezusa i Maryi także dla obecnych czasów.

Czyni to również bł. Maria Karłowska w słowach: „To nie dla siebie samej tylko odebrała Matka Najświętsza ten Depozyt przezacny, to nie dla swojej osobistej pociechy została Matką Jezusową; to dla zbawienia świata i dla dobra wszystkich ludzi poczęła Go, nosiła, piastowała, wychowała”. A więc do dzieła! Stańmy się Bożymi i maryjnymi orędownikami pokoju.

2022-05-24 11:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przewodniczący KEP: Celem muzyki organowej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych

2022-07-03 19:18

[ TEMATY ]

organy

organiści

Magdalena Pijewska/Niedziela

Podstawowym celem muzyki organowej jest chwała Boża, budowanie wspólnoty wierzących oraz uświęcenie wiernych - mówił przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas wręczenia nagrody "Srebrna Piszczałka" ks. prof. Kazimierzowi Szymonikowi. Uroczystość odbyła się 3 lipca w archikatedrze warszawskiej, na rozpoczęcie XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej "Organy Archikatedry".

Przewodniczący Episkopatu w krótkim słowie wygłoszonym po wręczeniu nagrody "Srebrna Piszczałka" podkreślił, że muzyka organowa stanowi integralną część liturgii. Przywołał m.in. fragment Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II oraz Instrukcji o muzyce kościelnej zatwierdzonej na 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w 2017 roku. Zacytował też słowa świętych na temat muzyki, o tym, że jest ona "wyrazem tęsknoty za rajem", jak określiła ją Hildegarda von Bingen czy jak napisał św. Jan Paweł II "głosem serca, który wzbudza ideały piękna, pragnienie doskonałej i nie zakłóconej ludzkimi pasjami harmonii".

CZYTAJ DALEJ

Potrzebujemy Matki! Rocznica "Cudu Łez"

2022-07-04 07:49

Paweł Wysoki

73. rocznica „Cudu Łez” 3 lipca zgromadziła u stóp Matki Bożej Płaczącej tysiące wiernych.

Łaskami słynąca kopia Ikony Jasnogórskiej znajduje się w katedrze lubelskiej od 95 lat. 3 lipca 1949 r. na obrazie pojawiły się łzy, które zostały zinterpretowane jako znak obecności Maryi z cierpiącymi dziećmi. Nieustanna modlitwa wiernych i pamięć o nadprzyrodzonych wydarzeniach, mimo szykan w czasach komunistycznych, od lat 80. XX wieku przybrały formę publicznej manifestacji wiary, z procesją różańcową na ulicach Lublina.

CZYTAJ DALEJ

Premier: armia nie może być reliktem przeszłości, musi być gwarantem przyszłości

2022-07-03 20:41

[ TEMATY ]

wojsko

Karol Porwich/Niedziela

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Armia nie może być reliktem przeszłości, jak było to w przypadku naszych poprzedników, armia musi być gwarantem przyszłości - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się w niedzielę na Poligonie w Orzyszu z żołnierzami wielonarodowej grupy bojowej eFP NATO. Po tym spotkaniu premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska buduje "siłę ognia artyleryjskiego w oparciu o nasze własne zasoby, a także zasoby nabywane od naszych sojuszników".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję