Reklama

Wiadomości

Katoliccy lekarze: apel do prezydenta o wycofanie projektu umożliwiającego aborcję w przypadku tzw. "wad letalnych"

List otwarty z prośbą o zrezygnowanie z inicjatywy prawnego dopuszczenia aborcji w przypadkach tzw. letalnych wad płodu oraz opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22. X. 2020 r. skierowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.

[ TEMATY ]

aborcja

Andrzej Duda

Adobe.Stock

"Projekt Pana Prezydenta, podobnie jak dotychczasowa Ustawa dopuszczająca aborcje eugeniczne, daje przekaz, że osoby najbardziej bezbronne i najbardziej chore można zabić przed ich naturalną śmiercią" - piszą lekarze.

Publikujemy treść listu otwartego:

Warszawa 6 XII 2020 r.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Zarząd Główny

Aleja NMP 54, 42-200 Częstochowa

Adres do korespondencji:

ul. Szpitalna 24, 41-500 Chorzów

prezeskslp@gmail.com,

kslp@kslpmazowsze.pl,

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

e-mail: listy@prezydent.pl

LIST OTWARTY z prośbą o zrezygnowanie z inicjatywy prawnego dopuszczenia aborcji w przypadkach tzw. letalnych wad płodu oraz opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22. X. 2020 r.

Podziel się cytatem

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu lekarzy uznających normy Kodeksu Etyki Lekarskiej za nadrzędne w praktyce zawodowej, zwracamy się z prośbą, aby stanął Pan na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i aby wycofał Pan propozycję wprowadzenia możliwości przerwania ciąży w przypadkach tzw. letalnych wad płodu. Zwróciliśmy się jednocześnie do Pana Premiera z prośbą o opublikowanie wyroku Trybunału w niezmienionej wersji.

Reklama

Propozycja Pana Prezydenta godzi w istotę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Określenie „wada letalna” jest nieprecyzyjne i krytykowane, ponieważ stygmatyzuje dziecko i nie oddaje stanu faktycznego. Dzieci rodzące się z tymi wadami przeżywają czasem kilka i więcej lat. Zdarzają się też błędy diagnostyki prenatalnej. Coraz częściej potrafimy leczyć chore dzieci przed urodzeniem i po porodzie. Projekt Pana Prezydenta, podobnie jak dotychczasowa Ustawa dopuszczająca aborcje eugeniczne, daje przekaz, że osoby najbardziej bezbronne i najbardziej chore można zabić przed ich naturalną śmiercią. Godzi również w etos lekarza, który ma służyć życiu każdego pacjenta, a także w morale środowiska medycznego, nadszarpnięte przez dotychczas obowiązującą Ustawę. Może też doprowadzić w krótkim czasie, do legalizacji przeprowadzanej rękami lekarzy eutanazji, w tym eutanazji dzieci, jak to się stało już w niektórych krajach. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne (…) To, co «legalne», zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako «moralnie dozwolone»”. (Jan Paweł II, 9 VI 1991r. Warszawa)

Obowiązkiem lekarza jest zawsze ratować ludzkie życie a nie zabijać. Jeśli śmierć chorego dziecka jest nieuchronna należy stworzyć godne warunki odejścia - w hospicjum lub w domu.

Podziel się cytatem

Reklama

Ubolewamy, że Zarządy dwóch Polskich Towarzystw Naukowych (Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowały swoje stanowiska sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, opowiadając się tym samym za utrzymaniem dopuszczalności aborcji eugenicznej. Wielu lekarzy, w tym profesorów, z całej Polski podpisało się pod listami protestacyjnymi wobec tych stanowisk jako niereprezentujących środowiska

lekarskiego i naruszających zasady etyki lekarskiej: pod otwartym listem pediatrów z dnia 7 XI 2020 r. wobec proaborcyjnego stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i pod protestem lekarzy z dnia 18 XI 2020 r. wobec stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, opublikowanych w: https://wpolityce.pl/polityka/527598-lekarze-oburzeni-stanowiskiem-nrl-ws-aborcji Sekcja Ginekologów Katolickiego Stowarzyszenia lekarzy Polskich wystosowała 4 XI 2020 r. osobny list do Pana Prezydenta o wycofanie projektu utrzymania przesłanki eugenicznej w przypadku niektórych wad płodu.

Reklama

Szanowny Panie Prezydencie, jako lekarze domagamy się, by polskie prawo skutecznie i konsekwentnie chroniło życie każdego człowieka, od jego początku do naturalnej śmierci, bez względu na stan jego zdrowia i użyteczność dla społeczeństwa. Życie każdego człowieka stanowi wartość bezcenną. Dyskryminacja ze względu na chorobę, nawet śmiertelną, jest niedopuszczalna. Skracanie życia najciężej chorym dzieciom przez aborcję eugeniczną nie rozwiąże problemu, a nawet pogłębi dramat tych dzieci, ich matek, ojców i najbliższej rodziny. Z badań wynika, że przeprowadzenie aborcji podwyższa ryzyko śmierci matki podczas kolejnej ciąży a negatywne skutki psychologiczne odczuwa większość kobiet, które się jej poddały. Aborcja pozostawia kobiety same, z traumą zespołu poaborcyjnego a rodziny i społeczeństwo naraża na rozpad wzajemnych relacji. Pozostaje też dramat narodu, który zabija własne dzieci.

Oczekujemy wsparcia ze strony Państwa dla tych ciężko chorych dzieci oraz dla ich matek i rodzin. Możliwość zabijania dzieci, z udziałem lekarzy, jest nieludzkim zaprzeczeniem tego wsparcia. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest rozwój hospicjów perinatalnych i medycyny paliatywnej: wspieranie tych, którzy odchodzą i tych, którzy zostają osieroceni.

Podziel się cytatem

Reklama

W tym roku obchodzimy stulecie urodzin Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium vitae napisał: pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. (25 III 1995 r.)

Uważamy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego staje w obronie tych, którzy swojej godności sami bronić nie mogą.

Nie rozumiemy jakie argumenty mogły skłonić Pana Prezydenta do złożenia projektu Ustawy, umożliwiającej legalne odebranie życia dziecku, u którego w życiu płodowym rozpoznano „nieuleczalną chorobę lub wadę prowadzącą do śmierci”

„Zmiękczanie" pierwotnej wersji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwarza niebezpieczny precedens, że orzeczenia TK mogą być nieuznawane a przynajmniej modyfikowane pod dyktatem opresyjnych protestów, nawet łamiących prawo, bo w czasie trwającej epidemii niosących zagrożenie życia.

Prosimy o pilne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r., w celu przywrócenia ochrony życia dzieci Nienarodzonych w Polsce, ochrony sumienia lekarzy, promowania wartości rodzinnych i społecznych. Każdy dzień zwłoki skutkuje uśmiercaniem najbardziej bezbronnych i najsłabszych z nas.

Reklama

Z wyrazami szacunku.

Zarząd Główny KSLP:

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii

Prof. Bogdan Chazan, Vice Prezes, KSLP Prezes OM KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa

Prof. Alina Midro, Vice Prezes KSLP, specjalista genetyki klinicznej

oraz Lekarze Oddziału Mazowieckiego KSLP:

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr Grażyna Rybak, Delegat OM KSLP, specjalista pediatrii

Dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, reanimacji i medycyny paliatywnej

Poniżej prezentujemy listę lekarzy, którzy dotychczas podpisali się pod wspomnianymi protestami wobec stanowisk zarządów towarzystw naukowych i Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając zasadność orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (Lista lekarzy jest niepełna, ciągle nadchodzą nowe podpisy)

1. prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM, Gdańsk

2. prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, specjalista gastroenterologii dziecięcej, hepatolog, Warszawa

3. prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii, GUM, Gdańsk

4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUM, Gdańsk

5. prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista pediatrii i gastroenterologii, Warszawa

6. prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

7. prof. dr hab. n. med. Alina Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok

8. prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, Klinika Pneumonologii i Alergologii, Łódź

Reklama

9. prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurgii, Warszawa

10. prof. dr hab. n.med. Andrzej Dąbrowski, specjalista chirurgii, Lublin

11. dr hab. n. med. Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, reanimacji i medycyny paliatywnej, Warszawa

12. dr n. med. Anna Brodzikowska-Pytel, specjalista pediatrii, alergolog i kardiolog dziecięcy, Warszawa

13. dr n. med. Grażyna Borejko, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Wrocław

14. dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka, specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych, Gdańsk

15. dr n. med. Marzena Pełczyńska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, Jelenia Góra

16. dr n.med. Janusz Dubejko, kardiolog, Lublin

17. dr n.med. Anna Kornas-Dubejko, specjalista pediatrii, Lublin

18. dr n.med. Stanisław Selwa, specjalista neurologii, Lubli,

19. dr n.med. Jadwiga Foltanska-Jurko, specjalista anestezjologii Lublin

20. dr n. med. Cezary Jurko, specjalista kardiochirurgii, Lublin

21. dr n.med. Andrzej Szczepanowski, specjalista chirurgii Lublin

22. dr n. med. Anna Dawidowicz-Szczepanowska, specjalista pediatrii, Lublin

23. dr n.med. Elżbieta Guslinska-Orzedala, specjalista neurologii, Lublin

24. dr n.med. Janusz Jakubowski, specjalista anestezjologii, Lublin

25. dr n.med. Tadeusz Młynarczyk, specjalista psychiatrii Lublin

26. dr n. med. Marlena Błazik, specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dzieci, Warszawa

27. dr n. med. Elżbieta Krzymińska- Stasiuk, kardiolog, Gdańsk

28. dr n. med. Iwona Kruszewska, kardiolog dziecięcy, Warszawa

29. dr n. med. Barbara Kollataj, specjalista pediatrii, nefrolog, epidemiolog, Lublin

30. dr n. med. Ewa Anna Kossakowska, specjalista onkologii, Warszawa

31. dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok

32. dr n. med. Ewa Wasilewska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, Białystok

Reklama

33. dr hab. Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Warszawa

34. dr n.med. Alicja Moszczyńska -Kowalska, specjalista okulista, Warszawa

35. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii, Wołomin

36. dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii, Katowice

37. dr n.med. Anita Stola, specjalista pediatrii i neonatologii, Arizona

38. dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii, Warszawa

39. dr n. med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngologii, Warszawa

40. dr n.med. Dorota Rudzka, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Wrocław

41. dr n.med. Waldemar Gołębiowski, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii, medycyny paliatywnej, Wrocław

42. dr n.med. Tomasz Dyrda, specjalista pediatrii, Cieszyn,

43. dr n.med. Ignacy Jarzyło, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, Ząbki

44. dr n.med. Ewa Lech-Szymerska specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa

45. dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista laryngolog, Ząbki

46. dr Katarzyna Nitek, specjalista pulmonolog, Ząbki

47. dr Waldemar Skibiszewski, specjalista pediatrii, ordynator Oddziału Pediatrii, Szpital Powiatowy, Głogów

48. dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Warszawa

49. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Warszawa

50. dr Anna Gręziak, specjalista anestezjolog, Warszawa

51. dr Barbara Rogala, specjalista pediatrii i nefrologii, Wrocław

52. dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Zielonka

53. dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa

54. dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii, Warszawa

55. dr Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

56. dr Małgorzata Bocheńska, internista, Warszawa

Reklama

57. dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii, Garwolin

58. dr Dariusz Rygier, pediatra specjalista medycyny rodzinnej, Garwolin

59. dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej, Józefów

60. dr Ewa Górecka, specjalista okulista, Ząbki

61. dr Wiesława Kwolak, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa

62. dr Anna Szopa-Tyszecka. specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa

63. dr Aleksandra Baryła, specjalista ginekologii i położnictwa, NFPMC, Warszawa

64. dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

65. dr Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa

66. dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych, Radzymin

67. dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii, Radzymin

68. dr Hanna Polanowska, specjalista dermatolog, Warszawa

69. dr Agnieszka Leleń, specjalista pediatrii, Ząbki

70. dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny rodzinnej, Warka

71. dr Aneta Boruta, laryngolog, Siedlce

72. dr Magdalena Konecka, specjalista pediatrii, Wrocław

73. dr Renata Mozrzymas, specjalista pediatrii metabolicznej, gastrolog, Wrocław

74. dr Hanna Konieczna, specjalista pediatrii, Wrocław

75. dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii, Warszawa

76. dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii, Warszawa

77. dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, Mysłowice

78. dr Leszek Kopeć, specjalista medycyny rodzinnej, Radom

79. dr Albert Kopeć, lekarz, Radom

80. dr Marta Kolata, psychiatra, Warszawa

81. dr Jadwiga Kazana, lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej, Radom

82. dr Lucyna Wiśniewska, specjalista neurologii, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Radom

83. dr Danuta Krajewska, specjalista chirurgii, Radom

Reklama

84. dr Barbara Borzęcka, specjalista pediatrii Radom

85. dr Teresa Stępień, specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, Radom

86. dr Jadwiga Szczerbicka, internista, specjalista medycyny rodzinnej, Radom

87. dr Maria Cygan, specjalista medycyny paliatywnej, internista, Hospicjum Królowej Apostołów, Radom

88. dr Marek Basiejko, lekarz medycyny ogólnej, psychoterapeuta, Radom

89. dr Anna Wolszczak, lekarz stomatolog, Radom

90. dr Teresa Piętka-Organistko pediatra, specjalista chorób płuc, Warszawa

91. dr Karolina Biel-Łojek, specjalista pediatrii, Wrocław

92. dr Marcin Krzywdziński, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Nowogrodziec

93. dr Małgorzata Kościelniak, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, Wrocław

94. dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii, Warszawa

95. dr Edyta Jarema, specjalista pediatrii, neonatolog, Lubań Śląsk,

96. dr Barbara Kopczyńska, specjalista anestezjologii, specjalista medycyny paliatywnej, Chorzów

97. dr Kasia Andre -Łapinska, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa

98. dr Maria Szczawińska, specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków

99. dr Aleksandra Golik, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa

100.dr Katarzyna Kmieć, specjalista psychiatrii, Lublin

101.dr Ewa Obertyńska-Romanowska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

102.dr Maria Kaczor, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, Lublin

103.dr Bożena Wojtas – pediatra, specjalista neonatolog, Limanowa

104.dr Dorota Lachor – pediatra, specjalista neonatologii, Limanowa

105.dr Iwona Żurek, specjalista pediatrii, Limanowa

106.dr Urszula Szewczyk, specjalista pediatrii, specjalista diabetologii, Limanowa

107.dr Maria Chodyra – specjalista chorób wewnętrznych, Bolesławiec

108.dr Krystyna Cygan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

Reklama

109.dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

110.dr Alicja Bednarz, specjalista Pediatrii, Lublin,

111.dr Iwona Michnikowska, specjalista ginekologii i położnictwa, Tarnowskie Góry,

112.dr Beata Kołodziejczyk, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa,

113.dr Izabela Smętek, specjalista chorób oczu, Warszawa,

114.dr Barbara Kwiecińska - Czaplicka. Specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków

115. Marta Śliwińska, studentka wydziału lekarskiego WUM, Warszawa

2020-12-08 09:49

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W diecezji płockiej trwa kampania „Aborcja? – Adopcja!”

[ TEMATY ]

aborcja

adopcja

kampania

Agnieszka Bugała

Promocja adopcji oraz przypomnienie zachęty polskich biskupów z 2008 r. by „nie bać się adoptować dzieci” – to cele prowadzonej w parafiach diecezji płockiej kampanii pod hasłem: „Aborcja? – Adopcja! Dwie Litery Zmieniają Wszystko!”. Celem tej akcji jest również ukazanie zła aborcji oraz dobra, jakim jest adopcja – podkreślają jej inicjatorzy z duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

CZYTAJ DALEJ

PŚ w skokach - Żyła trzeci w Ruce, wygrana Laniska

2022-11-26 11:41

[ TEMATY ]

sport

skoki narciarskie

Piotr Żyła

PAP/EPA/KIMMO BRANDT

Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Zwyciężył Słoweniec Anze Lanisek, drugi był Austriak Stefan Kraft. Czwartą pozycję wywalczył lider cyklu Dawid Kubacki, który dwukrotnie wygrał na inaugurację sezonu w Wiśle.

Żyła po raz dwudziesty w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata.

CZYTAJ DALEJ

Powstaje grupa wsparcia!

2022-11-26 19:30

plakat organizatorów

    Z inicjatywy Fundacji Opes139 w Tarnowie powstaje kolejna grupa wsparcia dla rodziców po stracie dziecka w wyniku poronienia, śmierci okołoporodowej i martwego urodzenia.

    Jeśli jesteś rodzicem po stracie i potrzebujesz bezpiecznego miejsca, by o tym porozmawiać, potrzebujesz wsparcia i zrozumienia po stracie swojego dziecka. Poroniłaś i nie umiesz sobie z tym poradzić i żyć na nowo. Chcesz wyjść do świata i opowiedzieć o swojej stracie, o swoim dziecku. Chcesz przyjrzeć się na nowo relacjom z otoczeniem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję