Reklama

Chwała Bohaterom!

Przybyli do zamojskiej katedry 27 września br., by podziękować Bogu za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny, by modlić się o jej pomyślność, a także wspomnieć tych, którzy złożyli życie na jej ołtarzu. By uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, w konferencji naukowej poświęconej akcji odbicia przez żołnierzy AK-WiN więźnów z więzienia UB w Zamościu z 8 maja 1946 r., a wreszcie stać się świadkami rekonstrukcji historycznej tego wydarzenia i odsłonięcia na budynku Zakładu Karnego w Zamościu tablicy upamiętniającej żołnierzy i strażników więzienia uczestniczących w akcji. Przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, kombatantów, duchowieństwa i młodzieży zamojskich szkół stawili się tłumnie, by wziąć udział w obchodach Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, w 20. rocznicę powołania do życia ogólnopolskich oraz zamojskich struktur Światowego Związku Żołnierzy AK.
Mszy św. przewodniczył pasterz diecezji bp Wacław Depo, który znalazł się na czele Komitetu Honorowego obchodów 20. rocznicy powstania ŚZŻAK. Witając zgromadzonych w świątyni i nawiązując do wydarzeń czasu wojny, zwrócił uwagę na „tajemnicę dobra, którego zło nie potrafiło zniszczyć”. „Ta koegzystencja dobra i zła, była i jest doświadczeniem wszystkich narodów, ale możemy powiedzieć, że dzieje Polski są tego niezwykłym dowodem, a w nich fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. Dziś dziękując Bogu prosimy o Polskę mądrą i sprawiedliwą, rodzinną, miłującą swe dzieci w kraju i na obczyźnie, a nade wszystko Polskę moralną i godną, zgodną z porządkiem Bożym, bo człowiek realizuje się najpełniej w narodzie i sprawiedliwym państwie, nie zaś w jakiejś partii czy ateistycznej społeczności” - powiedział Ksiądz Biskup. W homilii Pasterz zachęcał do odkrycia na nowo daru, jakim jest Ojczyzna. Mówiąc o uroczystościach, przy okazji których wprowadzamy całe dziedzictwo naszej Ojczyzny w liturgię, w nasz związek z Bogiem i związek z ludźmi, przywołał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane przed laty w Polsce: „Nie sposób zrozumieć dziejów Narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z was - bez Chrystusa! Jeżeli odrzucimy ten klucz do zrozumienia samych siebie, narażamy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, a zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa”. Zwrócił uwagę na to, że musimy sobie przypomnieć te słowa w kontekście utraty pamięci dziedzictwa chrześcijańskiego przez Europę, której towarzyszą obojętność religijna i „nowość”, polegająca na rugowaniu prawdy.
Po Eucharystii jej uczestnicy wyruszyli w drogę ku miejscu pamięci - Pomnikowi Żołnierzy AK, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ceremoniał wojskowy przeprowadził dowódca Kompanii Honorowej ppor. Piotr Laskowski. Po odegraniu Hymnu Narodowego głos zabrał prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, główny inicjator obchodów rocznicowych, Sławomir Zawiślak. Przypomniał on zebranym jakim fenomenem było Polskie Państwo Podziemne, powołane i istniejące tylko dzięki poświęceniu i bohaterstwu wielu rodaków. Podkreślił, że dzisiaj zadaniem Polaków reprezentujących organizacje narodowe, rządowe i pozarządowe, jest „przypominanie ludziom młodym i tym wszystkim, którzy w wirze życia zapomnieli o bohaterstwie «Pokolenia Kolumbów», świadectwa tych wszystkich, dla których Polska była najważniejsza”. Dziękując organizatorom uroczystości i jej uczestnikom, wypowiedział w imieniu wszystkich zgromadzonych: „Chwała Bohaterom! Cześć pamięci poległym w walce o niepodległą Ojczyznę”. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń. Honorową Odznaką Zasługi ŚZŻAK Okręgu Zamość zostali wyróżnieni m.in.: bp Wacław Depo, bp Mariusz Leszczyński, Sławomir Zawiślak, ks. kan. Czesław Galek, ks. kan. Aleksander Siwek. Wręczono również medale „Pro Memoria” i Złotą Odznakę Zasługi ŚZŻAK. Apel poległych, salwa honorowa i złożenie wieńców były ostatnimi akordami tej części uroczystości. Spod pomnika jej uczestnicy przeszli do sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie mogli zapoznać się ze szczegółami akcji odbicia przez żołnierzy AK-WiN ponad 300 więźniów z rąk Urzędu Bezpieczeństwa. Prelekcje poprzedziło wzruszające świadectwo Cecylii Szumskiej, przedstawicielki rodziny dowódcy tejże akcji - ppor. Romana Szczura ps. „Urszula”. Prof. Mieczysław Ryba z KUL-u przedstawił sytuację polityczną na Lubelszczyźnie w 1946 r. na tle sytuacji politycznej w kraju. Kazimierz Krajewski, kierownik Referatu Badań Naukowych IPN Warszawa opowiedział o odbijaniu więźniów przez Polskie Podziemie Niepodległościowe po tzw. wyzwoleniu. Dr Marcin Paluch przybliżył akcję żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego na więzienie w Zamościu, a dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, Mariusz Urban przedstawił referat przygotowany przez mjr. dr. Ryszarda Maleszyka poświęcony więzieniom Lubelszczyzny w latach 1944-47. Po dyskusji przyszedł czas na obejrzenie rekonstrukcji wydarzeń z 8 maja 1946 r., w której przygotowanie zaangażowała się zamojska młodzież. Odsłonięcie na budynku zamojskiego Zakładu Karnego przy ul. Okrzei tablicy pamiątkowej ku czci poległych i żywych bohaterów wspomnianych wydarzeń, zakończyło uroczystości. Przy żołnierskiej grochówce jej uczestnicy dzielili się wspomnieniami, snuli opowieści z czasów wojny, rozmawiali o Polsce dawnej i Polsce „jutra”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jest akt oskarżenia ws. profanacji wizerunku Matki Bożej

2020-07-01 12:49

[ TEMATY ]

Matka Boża

profanacja

youtube.com

Akt oskarżenia wobec trzech osób, skierowała do sądu prokuratura w Płocku (Mazowieckie). Sprawa dotyczy rozlepiania w 2019 r. wokół kościoła nalepek z wizerunkiem Matki Bożej w tęczowej aureoli.

Aktem oskarżenia objęto trzy osoby: Elżbietę P., Annę P. oraz Joannę G. Wszystkim przedstawiono zarzuty z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej – poinformowała w środę PAP prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska.

Postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych zostało wszczęte po tym, gdy w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Nalepki te pojawiły się wówczas m.in. na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie.

Z ustaleń postępowania wynika, że wszystkie osoby objęte aktem oskarżenia działały wspólnie i w porozumieniu

powiedziała PAP prokurator Orkwiszewska.

Jak wyjaśniła, akt oskarżenia wobec Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. został skierowany do płockiego Sądu Rejonowego. Dodała, iż zarzuty aktu oskarżenia dotyczą „rozklejenia na toalecie, koszu na śmieci, transformatorze, znakach drogowych i ścianach budynków wydruków przedstawiających przerobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej z widoczną aureolą w kolorach tęczy, będącej symbolem społeczność LGBT„.

Według art. 196 kodeksu karnego, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

aw/PAP

CZYTAJ DALEJ

Mamy być świetlistym śladem Boga

2020-07-04 18:00

[ TEMATY ]

Bp Wiesław Śmigiel

diecezja toruńska

Matka Boża Chełmińska

Anna Głos

Odpust chełmiński jest jednym z największych w diecezji toruńskiej. Od 30 czerwca do 4 lipca do Chełmna przybywały rzesze wiernych, by dziękować Maryi, czczonej w tym miejscu od ponad kilkuset lat, za Jej macierzyńską opiekę nad rodzinami, diecezją i całym Kościołem.

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymka Żywego Różańca do Chełmna

Pielgrzymka rozpoczęła się od katechezy wygłoszonej przez diecezjalnego moderatora Żywego Różańca i kustosza sanktuarium w Chełmnie, ks. kan. Zbigniewa Wawrzyniaka. Następnie wierni odmówili modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem i wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny odśpiewali Akatyst.

Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była Msza św. sprawowana przez bpa Wiesława Śmigla. W homilii ksiądz biskup podkreślił kilka postaw, których uczy nas Maryja w scenie nawiedzenia św. Elżbiety. Są to: pośpiech w czynieniu dobra, nieustanne wzrastanie duchowe, stawianie Boga na pierwszym miejscu oraz znajdowanie dobrego słowa, które budzi w innych życie.

Ksiądz biskup przypomniał, że świat bez Boga niesie wiele niebezpieczeństw. - Świat bez Boga opiera się na układach, na ekonomii, na wyzysku, na różnych grach politycznych. Świat bez Boga nie zmienił się w świecki raj bez zasad, pełen wolności i tolerancji, wręcz przeciwnie zmienił się w świat konfliktów, kłótni, beznadziei, braku trwałych relacji, w świat wojen i ludzkich dramatów – mówił bp Śmigiel. Zaznaczył, że właśnie tam gdzie brak światła wiary to chrześcijanie mają bardziej świecić. To jest nasze zadanie. - Mamy być świetlistym śladem Boga – dodał. Możemy to uczynić na wzór Maryi, która się wycofuje, staje niejako w cieniu, by zrobić miejsce Bogu w swoim życiu, by Jego imię było uwielbione. Trzeba także znajdować w sobie dobre słowo, by budzić życie w każdym człowieku którego spotykamy.

Po Eucharystii pielgrzymi udali się do parafialnego ogrodu na agapę, gdzie dzielili się ze sobą doświadczeniem i dobrym słowem. Zwieńczeniem diecezjalnej pielgrzymki Żywego Różańca była Droga Krzyżowa, podczas której wierni zawierzali się Chrystusowi przez ręce Maryi, chełmińskiej Pani.

Parafia w Chełmnie, pamiętającym pierwszych Piastów, istniała już w czasach apostolskiej misji biskupa Chrystiana, z drewnianym kościołem zastąpionym gotycką farą, zbudowaną w latach 1280-1320 przez Krzyżaków, którzy w 1233 r. nadali osadzie prawa miejskie. Wezwaniem świątyni jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny od początku otoczonej czcią: w średniowieczu odprawiano ku Jej czci nabożeństwo „officium parvum”, w czasach nowożytnych działały bractwa Szkaplerza Świętego i Niepokalanego Poczęcia. Już na początku XV w. miano „świętej” miała studzienka, przy której znajdował się wizerunek Matki Bożej, z czasem przeniesiony na szczyt Bramki (bramy miejskiej zwanej Grubieńską, później Grudziądzką). Podążały tam rzesze wiernych, a liczni doznawali cudów i uzdrowień.

Chełmińska pieta to kwadratowy obraz o boku 115 cm jest malowany na drewnie. Maryja o twarzy naznaczonej cierpieniem, ze wzrokiem skierowanym ku Niebu, unosi ręce w modlitewnym geście. Na Jej kolanach spoczywa martwe ciało Syna zdjętego z krzyża. Współcierpiącą Matkę przeszywa miecz boleści, malarska konkretyzacja zapowiedzi proroka Symeona. (Łk 2,33-35). Z lewej strony leży korona cierniowa. Ciekawą funkcję – estetyczno-teologiczną – pełni rama obrazu wykonana 50 lat po jego zainstalowaniu w farze. W ornamenty w kształcie liści akantu wpleciono medaliony, z których sześć przedstawia narzędzia Męki Pańskiej. Z lewej: korona cierniowa i włócznia skrzyżowana z trzcinową pałką, szata Chrystusa rozwieszona na krzyżu oraz Jego tunika i kostki do gry (por. J 19, 23-24). Z prawej: młotek, obcęgi i gwoździe, bicz i kielich – symbol męki Zbawiciela. U góry artysta umieścił herb Chełmna, u dołu – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję