Reklama

Weź moją pamięć, Matko Zbawiciela, do miejsca świętego, do Ciebie, Matko Dobrej Nadziei

Niedziela przemyska 42/2010

Mam głębokie przekonanie, że te właśnie słowa, wypowiadały serca pątników z kościołów stacyjnych, z których wyruszyła gwiaździsta procesja do Tuligłów. W ciszy świątyń Pruchnika, Chłopic, Jodłówki, Tapina, Rokietnicy, Woli Rokietnickiej, Czelatyc mówiły serca obecnych. Ale nie tylko. Jadąc do Czelatyc widziałem na polach utrudzonych rolników, korzystających z daru Matki Bożej Różańcowej, która wyprosiła u Syna słońce. Ora et labora. Modlitwa pątników i trud rolników zespalał się w jedno. Autobusami, a z Woli Rokietnickiej w pieszej pielgrzymce pod przewodem bp. Adama, przybyliśmy do Tuligłów. Serdecznymi słowami powitał nas Kustosz tego miejsca i rozpoczęliśmy składać na stole ofiarniczym nasze troski i radości, nadzieje i chwile rozpaczy - jak paciorki różańca, jak różańcowe tajemnice. Bp Marian zebrał te swoiste „dary ofiarne” i zaniósł przed Boży tron najpierw słowami homilii, potem mocą kapłańskich słów epiklezy:

Pozwól mi mówić z Tobą różaniec tajemnic szczęścia, bólu, nadziei. Daj moim słowom światło wiary i ufność złożonym dłoniom.
Bądźcie pozdrowieni, różańcowi Siostry i Bracia, a łaska Boża, której pełnią ogarnięta była Maryja już w chwili swego poczęcia, o czym dał świadectwo Anioł Gabriel podczas zwiastowania w Nazarecie, przez miłość do Chrystusa i Bożej Matki niech wzrasta w każdym z was. Przepełnieni smakiem maryjnej modlitwy, pachnący miłą wonią miłości do Boga i bliźniego - jak słyszeliśmy to dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha - stańcie się obłokiem kadzidła w przybytku tej świątyni i owocami chwały oraz wdzięku a także nasyćcie ogród i ziemię tuligłowskiego sanktuarium mądrością czcicieli Królowej Różańca Świętego. (…)
Chrystus jest pośród nas oraz chce być z nami i dla nas. Dlatego Maryja przyprowadziła Swe dzieci tutaj, abyśmy Jej Boskiemu Synowi powiedzieli, co się dzieje z naszym życiem, czym się radujemy, za co dziękujemy oraz co nas boli i czym się smucimy. Popatrzcie na ten gest Jej dłoni, a mały Jezus nadstawia swego ucha, aby również od Niej usłyszeć to, z czym my garniemy się pod Jej płaszcz w naszych szeptanych i przeplatanych łzami bezradności modlitwach. (…)

Reklama

Niech palce odczytają z różańcowych liter bezmierne milczenie bólu. Niech szept wiary przygotuje nas na chwilę niepojętą. Proszę o łaskę zrozumienia krzyża.
Jak się modlicie na różańcu, to nie rozglądajcie się gdzieś na boki znudzeni, zniecierpliwieni, albo zawstydzeni, ale podnieście swoje twarze i wpatrujcie się w Maryję, w Jej oblicze. Niech Ona, tak jak lekarz przez twoje otwarte i wpatrzone w Nią oczy, zaglądnie głęboko w twoje serce, bo może tam ukryta jest przyczyna twego smutku, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić. Jakie są te nasze oczy, co widzą u innych i u siebie, a czego nie dostrzegają, na co chcą patrzeć, a przed czym się wstydzą? Czy są skłonne bardziej oceniać bliźnich według kategorii przeżywanych emocji, uczuć, sympatii albo antypatii, czy też zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego jak siebie samego, najpierw chcę poznać serce drugiego człowieka? Przecież na paciorkach różańca możemy bardzo skutecznie leczyć nasz wzrok, to duchowe patrzenie, i dostrzegać sprawy, które są dla nas i dla braci najważniejsze.
Maryjo, rozszerzaj nasze rozumienie miłości bliźniego, także tego, który jest nam nieprzyjacielem, byśmy szerzej widzieli sprawy naszych ludzkich relacji i starali się zrozumieć tę obecną agresywność, nieprzejednanie, a także zaciekłość innych w odniesieniu do Chrystusowego Kościoła. Dlaczego tak postępują, czy nie zostali czasem wcześniej skrzywdzeni i poranieni przez swych najbliższych, a teraz za wszystko, czego nie mogą udźwignąć, obwiniają właśnie nas, wierzących? Jezus przypomina nam bardzo konkretnie: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 45). A przecież mamy, zgodnie z poleceniem Bożej Matki, czynić wszystko cokolwiek Jej Syn nam powie.
Maryja wytrwale naśladuje Jezusa i zawsze pozostaje przy tym swoim słowie: „Niech mi się stanie” (Łk 1, 38), także wówczas, gdy Bóg stawia Ją wciąż wobec nowych sytuacji w życiu, niekiedy dosyć zaskakujących. Ona, wierna służebnica Pańska, dotrzymuje tego, co obiecała Bogu, do czego się zobowiązała wobec Swego Syna Jezusa Chrystusa, co ślubowała własnemu Oblubieńcowi św. Józefowi, o czym mówi tak często swoim wiernym, aż po czasy nam obecne. Wystarczy przypomnieć Jej słowa i prośby z La Salette, Lourdes, Fatimy czy choćby naszego polskiego Gietrzwałdu. A przecież wiemy, że wierność danemu słowu zawsze miała i ma swoją cenę, także w przypadku Maryi, która trwa niezmiennie przy tym, co wypowiedziała wobec Anioła Gabriela w scenie zwiastowania.

Maryjo, Matko, gdy pozdrawiam Ciebie - z tymi, dla których stałaś się źródłem siły, bramą nieba, wieżą obronną, pociechą we łzach, ukojeniem w bólu, Matką w sieroctwie, Przewodniczką w służeniu tym, którymi wzgardził świat... Z nimi wyznaję moją miłość i zawierzam siebie na zawsze.
Teraz przyglądnijmy się naszemu „niech tak będzie”, wszystkim wypowiedzianym przez nas przyrzeczeniom, zobowiązaniom, ślubowaniom, zapewnieniom o wierności oraz solidności w sprawach wielkich i małych. Ile takich deklaracji wypowiedzieliśmy naszymi ustami wobec świadków, wspólnoty Kościoła i w obliczu samego Boga, w skrytości naszego sumienia oraz jawnie przed drugim człowiekiem? Które z tych zobowiązań jest dla nas nieodwołalne, wprost święte i nienaruszalne, a jakie, chowając się za naszą ludzką grzeszność i słabość, chcemy uważać za przeszłe i niewiążące na nasze dzisiaj i jutro?
Ile było takich słów i zobowiązań, które wypowiedzieliśmy tak od niechcenia, lub by wreszcie oddalić od siebie natarczywość drugiego człowieka, by coś wymusić, wytargować, otrzymać, zdobyć, uprosić, także u samego Boga? A nawet to, że zgodziliśmy się każdego dnia odmawiać dziesiątek Różańca, jak ja to traktuję, jakie to dla mnie ma znaczenie? Czy dotrzymuję danego słowa, rozważając wraz z moimi siostrami i braćmi tajemnice z życia Jezusa i Maryi?
Kto przy ołtarzu ślubował wierność i uczciwość małżeńską, zna ciężar tej przysięgi rozłożonej na poszczególne lata, miesiące i dni swego małżeństwa, ojcostwa czy macierzyństwa, odpowiedzialności za własną rodzinę, dzieci. Każdy kapłan, zakonnik czy zakonnica czuje wagę słowa „chcę” i „przyrzekam”, wypowiadanych podczas swych zakonnych ślubów czy święceń. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że na drogach naszej wiary, moc, siłę i nadzieję do wytrwania w słowie danym Bogu, Kościołowi czy ludziom, czerpiemy właśnie z tej pokornej, ale równocześnie pełnej ufności modlitwy różańcowej. Za każdym wymodlonym „Zdrowaś Maryjo” kryje się przedziwna radość i pokój ducha, na wzór Bożej Matki wołającej „Wielbi dusza Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46).
Zgoda Maryi i Jej „fiat” na propozycje Boga, wierność temu, co raz powiedziała, stały się błogosławieństwem dla każdego z nas. Koniecznie trzeba nam codziennego wsparcia Maryi, abyśmy za Jej przykładem byli wierni naszym słowom: „tak”, „chcę”, „przyrzekam”, „ślubuję”. W zderzeniu z liberalną mentalnością tego świata, gdzie nie ma trwałych zobowiązań, gdzie ludzkie oświadczenie nie ma wartości i nie pociąga żadnej odpowiedzialności poza przymusem tolerancji, na modlitwie, przesuwając codziennie w naszych dłoniach paciorki różańca, potrafimy wytrwać w naszej wierze i pozwalamy jej dojrzewać. A nawet więcej - i my staniemy się błogosławieństwem dla współczesnych ludzi, gdyż oni mogą na nas polegać, na nas liczyć, nam zaufać i zawierzyć. Prawdziwym źródłem tego jest sam Bóg, a wsparciem Maryja, której się po synowsku powierzamy.
Gdy się modlimy maryjnym pozdrowieniem, to Boża Matka uczy nas też otwartości na drugiego człowieka, gdyż nie możemy być zamknięci tylko do swoich osobistych spraw i trosk. Nie jest to dzisiaj takie oczywiste i łatwe, by bez lęku zaufać bliźnim, nawet tym z drugiej strony ściany naszego mieszkania. Czasem oczekujemy na to, że to właśnie inni, ci z sąsiedztwa, koledzy z pracy, siedzący obok nas w kościelnej ławce na Mszy św., iż oni uczynią pierwszy krok w naszą stronę, sami zaczną rozmowę, poproszą nas o pomoc. A Maryja wybrała się bez wahania i bez rozważania: kiedy i jak. Poszła z pośpiechem, w drogę do swej krewnej, gdy tylko usłyszała, że Elżbieta może potrzebować Jej pomocy. Motywem Jej odwiedzin w Ain-Karim była czynna miłość, nie zarobek czy uznanie rodziny, ale gotowość do niesienia pomocy. I zauważmy, iż finałem tego spotkania jest radość obu niewiast.

Antrakty biskupiej refleksji to wersy z wierszy ks. Alojzego Henela. Jego też wiersz, który drukujemy powyżej, niech wprowadzi w czas oczekiwania na następną pielgrzymkę, na przyszłoroczne spotkanie w Krośnie u stóp Matki Bożej Murkowej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

“Kluczowe znaczenie miał (...) upadek obyczajów i kryzys wartości.” [ROZMOWA]

2020-07-12 08:00

www.fotolia.com

Europa Zachodnia przeszła długą drogę. Od pogaństwa do katolicyzmu, by dziś coraz bardziej kierować się ku pozbyciu się swoich chrześcijańskich korzeni. Mimo, że w wielu krajach jest coraz mniej osób wierzących w Chrystusa, przeszłość bycia Kościoła w przestrzeni publicznej jest obecna. O Patronie Europy, św. Benedykcie z Nursji, Europie jego czasów, problemach współczesnej Europy - rozmawiamy z Jakubem Jóźwiakiem - dziennikarzem Radia Maryja oraz Wojciechem Grzywaczem - politologiem.

ks. Łukasz Romańczuk: Wspominaliśmy wczoraj św. Benedykta z Nursji. Żył on na przełomie V i VI wieku. Jaka była wtedy Europa?

Wojciech Grzywacz: To była Europa tuż po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Koniec tego wielkiego imperium miał drastyczny wpływ na ówczesny porządek społeczno-polityczny, to był dla żyjących wówczas ludzi szok, bo nie znali oni innego świata niż ten pod panowaniem Rzymian. Przede wszystkim wykształciły się nowe państwa bliższe temu, co nazywamy państwami narodowymi. Jednocześnie na znaczeniu zyskiwało Cesarstwo Bizantyjskie. Chrześcijaństwo już wiek wcześniej stało się religią narodową Imperium Zachodniorzymskiego i mimo jego upadku nie przestało się rozprzestrzeniać.

Jakub Jóźwiak: Zgadzam się z tym, co mówi Wojtek. Warto zauważyć, że na terenach dawnego Cesarstwa Zachodniorzymskiego osadzają się liczne plemiona barbarzyńskie. Mamy np. Longobardów na północnej Italii, Franków we Francji oraz Wizygotów w Hiszpanii. Na Bałkanach pojawiają się Awarowie oraz Słowianie. Wszystkie te ludy są pogańskie i niektóre z nich przez długi czas stawiały opór chrystianizacji. Z resztą same chrześcijaństwo wydaje się przeżywać wewnętrzny kryzys w postaci licznych herezji. Co prawda te najbardziej znane, czyli arianizm, nestorianizm i monofizytyzm istnieją już od kilku wieków i zostały potępione, jednak ciągle mają rzesze wyznawców. Mimo to, Kościół zyskuje coraz więcej wyznawców.

ks. Ł.R.: Mówimy, że współczesna Europa boryka się z wieloma problemami. A z czym musieli się zmierzyć europejczycy VI wieku?

W.G.: Musieli się zmierzyć przede wszystkim z poukładaniem na nowo porządku w Europie po upadku Rzymu. Zarazem Europa wciąż borykała się z tym, co wpłynęło na upadek Cesarstwa, a więc wędrówkami ludów i najazdami barbarzyńców. Europejczycy zamieszkujący tereny Imperium musieli także pogodzić się z gorszymi warunkami życia na skutek tak istotnych zmian geopolitycznych. Jednak kluczowe znaczenie miał, podobnie jak dzisiaj, upadek obyczajów i kryzys wartości.

J.J.:. Ponadto mamy również kryzys kulturowy, ponieważ religie germańskie bardzo się różniły od wiary chrześcijan. Z jednej strony mamy krwawe rytuały, ofiary z ludzi, rozpustę itd a z drugiej strony mamy naukę o miłości wobec bliźniego, nawracaniu się i głoszeniu Ewangelii.

ks. Ł.R.: Są to czasy krótko po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Europa zrobiła wtedy kilka kroków wstecz?

W.G. Wskazałbym tutaj na dwie rozmaite postawy świętych tamtych czasów. Z jednej strony św. Hieronim, który rozpaczał, że nadchodzi koniec świata, a z drugiej św. Augustyn, który zdawał sobie sprawę z przemijalności rzeczy doczesnych. Biskup Hippony właśnie ukazuje, aby nie przywiązywać się zbytnio do postaci tego świata, bo nasz ostateczny cel nie jest na ziemi. Nie da się zbudować idealnego państwa, bowiem dzieła ludzkie upadają, gdyż ludzie skażeni są grzechem pierworodnym – mówił św. Augustyn. Wydawało się przecież, że upadek Cesarstwa to tragedia, koniec świata, a przecież ostatecznie okazało się, że chrześcjaństwo zaczęło się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać. To właśnie w średniowieczu, które rozpoczęło się upadkiem Cesarstwa chrześcijaństwo było najsilniejsze i przez to również ten okres nie był, jak to się dzisiaj mówi, „wiekami ciemnymi”, ale czasem wielkiego rozkwitu. Zatem ja spojrzałbym na to w pozytywnym kontekście. Boża Opatrzność działa i nawet na gruzach może powstać coś dobrego.

ks. Ł.R.: W 1964 roku, papież Paweł VI mianował św. Benedykta z Nursji Patronem Europy. Jak ten święty może dziś wskazywać drogę współczesnym Europejczykom?

W.G. Św. Benedykt może nas nauczyć przede wszystkim wielkiej pokory, która jest zaprzeczeniem, moim zdaniem, jednego z największych współczesnych grzechów, czyli pychy. Od przyjęcia postawy pokory zaczyna się nawrócenie. Jak wspomniał na jednej ze swych katechez papież Benedykt XVI, patron jego pontyfikatu musiał się zmierzyć z 3 podstawowymi pokusami: autoafirmacji, zmysłowości oraz gniewu i zemsty. Ojciec święty mówi, że dopiero po uporządkowaniu tych spraw św. Benedykt mógł głosić innym Słowo Boże. Myślę, że pośród wielu inspirujących cech patrona Europy na dzisiejsze czasy niezwykle aktualna jest właśnie ta postawa „uporządkowania” samego siebie.

ks. Ł.R.: Gdy św. Benedykt został Patronem Europy mapa chrześcijaństwa europejskiego wyglądała zupełnie inaczej. Co spowodowało, że Europa, zwłaszcza zachodnia odeszła od swoich korzeni?

J.J.: Przyczyn jest wiele. Najlepiej tę sprawę opisał prof. Grzegorz Kucharczyk w książce: “Chrystianofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła”. Pierwszą oznaką, że Europa odchodzi od korzeni to zapoczątkowana przez Marcina Lutra reformacja, czyli oficjalne wystąpienie przeciwko Papieżowi. Można powiedzieć, że Luter zniszczył pewną jedność wśród mieszkańców Europy Zachodniej – czyli wspólny mianownik jakim był katolicyzm. Następną przyczyną był cały okres oświecenia, gdzie rodzą się m.in nurty deistyczne oraz ateistyczne. Coraz więcej osób odrzuca naukę Kościoła uznając ją za przestarzałą, “nieatrakcyjną”, dominuje racjonalizm, czyli przekonanie, że wszystko można pojąć ludzkim rozumem a że Boga nie jesteśmy w stanie pojąć to uznajemy, że Go po prostu nie ma. To czas, kiedy rodzi się masoneria, którą potępiali papieże począwszy od Klemensa XII, który w konstytucji In Eminenti podkreślił, że stanowi ona niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a także zagroził katolikom, pod groźbą ekskomuniki, przynależności do lóż masońskich. Ponadto pod koniec XVIII w. mamy rewolucję francuską, czyli bunt mas kierowanych przez jakobinów z Maximillienem de Robespierrem na czele przeciwko królowi, ale także przeciwko Kościołowi - najlepszym dowodem jest rzeź ludności z Wandei, która jest przemilczaną zbrodnią, nie zawaham się użyć słowa “ludobójstwo”, wszak to co spotkało tych mieszkańców najlepiej pokazuje, do czego człowiek jest w stanie się dopuścić kiedy odrzuca wiarę i moralność. Następnie mamy niebezpieczne filozofie głoszone przez Fryderyka Nietschego, Fryderyka Engelsa oraz Karola Marksa, które zostaną potem “wcielone” m.in przez Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina czy Adolfa Hitlera. Natomiast “najświeższą” przyczyną to niewątpliwie rewolucja seksualna z 1968 r. w tym narzucanie edukacji seksualnej oraz ideologii LGBT.

ks. Ł.R.: Możemy mówić o europejskim kroku wstecz jeżeli chodzi o świadomość wiary?

J.J.: To nie jest tylko jeden krok, ale kilka kroków. Moim zdaniem, mentalnie wróciliśmy do czasów pogan z Cesarstwa Rzymskiego, z tym że jest pewna różnica. Wtedy ludzie byli prześladowani za swą wiarę, jednak nie wstydzili się jej. Obecnie mamy inny rodzaj “prześladowania”. Mianowicie, często my, jako katolicy, chrześcijanie, jesteśmy uważani m.in za ludzi “zacofanych” i to sprawia, że boimy się przyznać do Boga w obawie przed reakcją innych. To smutne, że kiedyś ludzie nie wstydzili się swej wiary, byli gotów za nią nawet umrzeć i wiele wycierpieć aby nie wyprzeć się Chrystusa a obecnie boimy się manifestować swoją wiarę bo “co powiedzą o mnie inni?” lub żeby nie daj Panie Boże kogoś urazić swoimi wartościami. To źle świadczy o naszej kondycji duchowej, jak i mentalnej.

ks. Ł.R.: Św. Benedykt był znany z dyscypliny i szacunku do człowieka, a jak te dwie cechy są realizowane przez europejczyków XXI wieku?

W.G.: Dyscyplinę zastąpił hedonizm, a szacunek do człowieka przybiera formę błędnie pojmowanej tolerancji. Taka jest smutna rzeczywistość. Skrajny indywidualizm spod hasła „Róbta co chceta” nie sprzyja zdrowej dyscyplinie promowanej przez św. Benedykta. Dyscyplina bowiem wymaga wysiłku nie tylko cielesnego, z którym dzisiaj nie jest tak źle, ale również duchowego. Szacunek natomiast często przepełniony hipokryzją, bo nie przysługuje każdemu, ale tylko tym, w przypadku których nam to „leży”. Bardzo często szacunku brakuje w stosunku do katolików, a jednocześnie przybiera on formę aprobaty nawet dla niemoralnych czynów u wszystkich innych. Krótko mówiąc, szacunek przynależny każdemu człowiekowi traktowany jest przez europejczyków XXI w. często w sposób wybiórczy.

J.J.: Myślę że u wielu osób słowo “dyscyplina” jest słowem obcym. Staliśmy się leniwi o czym mówił Ojciec Święty Franciszek w 2016 r. w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Co do “szacunku do człowieka”? Cóż, z jednej strony tyle się mówi, by szanować czyjeś poglądy, orientację itd. a często jest tak, że jedna grupa narzuca drugiej swoje przekonania i trzeba się z nimi pogodzić w przeciwnym razie możemy liczyć się z wykluczeniem społecznym.

ks. Ł.R.: Dużo w mediach mówi się o tolerancji, akceptacji, a mimo to pojawia się dużo nienawiści. Skąd to się bierze? Może sama tolerancja i akceptacja są zbyt płytkimi pojęciami, bo patrząc nawet z perspektywy chrześcijaństwa, miłość, godność, szacunek to o wiele większe wartości.

W.G.: Problem w tym, że dzisiaj pojęcia tolerancji i akceptacji stosowane są zamiennie, a przecież wcale nie są synonimami. Tolerancja pochodzi od łacińskiego czasownika tolerare, który oznacza znosić, wytrzymywać. Jest to zatem postawa naszej wyrozumiałości i cierpliwości wobec czegoś, z czym się nie zgadzamy. Akceptacja jest natomiast pojęciem idącym dalej, bo oznacza ona aprobatę dla danych działań. Można wyróżnić jeszcze coś takiego jak afirmacja, która jest wręcz promowaniem określonych postaw. Obserwujemy dzisiaj olbrzymi zamęt w kwestii wymienionych pojęć, które są napełniane określoną treścią w zależności od potrzeb. Pełnią one rolę wytrychów. Natomiast przytoczone przez księdza chrześcijańskie pojęcia pochodzą kolokwialnie mówiąc z innej ligi i mają w sobie pewien element nadprzyrodzony. Być może dzięki temu one jeszcze się w miarę ostały, chociaż próbuje się je także przeformatować dla doraźnych potrzeb różnych środowisk.

ks. Ł.R: Dużo mówi się o integracji europejskiej. Patrząc z perspektywy Roberta Schumana czy Karola Adenauera, którzy zapoczątkowali ten ruch, chcieli oni budować na fundamencie chrześcijańskim. Mija ponad 50 lat i okazuje się, że niewiele pozostało z ich ideałów? Jak to możliwe?

W.G.: Niebagatelny wpływ na to miał komunizm, który oczarował swego czasu wielu tzw. intelektualistów i innych wpływowych ludzi. I ten zachwyt trwa nadal, może nie jest on wyrażany wprost, ale jednak. Myślę, że jednym z czynników, które wpłynęły na zarzucenie chrześcijańskich ideałów ojców założycieli była także zwyczajna nienawiść do Kościoła. Nie jest żadną tajemnicą, że taka jest rzeczywistość. Nasza religia jest po prostu zbyt wymagająca – wystarczy wspomnieć chociażby całkowite odrzucenie tak rozpowszechnionej w polityce zasady, iż cel uświęca środki. Budowanie na innych ideałach niż chrześcijańskie jest prostsze, jednak tylko w krótkoterminowej perspektywie, bo przecież patrząc dalej na szali stawiamy nasze zbawienie.

J.J.: Ponieważ obecne unijne elity realizują inną koncepcję integracji europejskiej. Opiera się ona na “Manifeście z Ventotene”, którego autorami są m.in komunista Altiero Spinelli oraz Ernesto Rossi. Tam jest napisane wprost, że należy zniszczyć państwa narodowe oraz zwalczać Kościół Katolicki. A jak działają dzisiejsi kluczowi politycy UE, każdy widzi. Co ciekawe, ponieważ przez moment byłem na stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, chciałbym zwrócić uwagę, że główny budynek parlamentu nosi nazwę Altiero Spinelliego, który coraz częściej jest uznawany za jeden z ojców UE. Jeżeli takie osoby, jak wspomniany przed chwilą Spinelli, mają być wzorcem dla “nowej Europy”, to ja takiej Europie podziękuję. To smutne, że tak szybko zrezygnowano z chrześcijańskiej koncepcji integracji europejskiej według Roberta Schumana i Karola Adenauera na rzecz ateistycznej, “nowoczesnej” Europy autorstwa Altiero Spinelliego i Ernesto Rossiego. Z resztą te zagadnienia są poruszane w najnowszym cyklu reportaży “Demaskowanie Integracji Europejskiej”, którego reżyserami są moi koledzy Robert Zawadzki i Damian Krzal. Odcinki te ukazują się w piątki na antenie Telewizji Trwam o godz. 17:30, można je również odnaleźć na YouTubie, na kanale Antykultura.

ks. Ł.R.: Dużo mówi się o ideologiach, które budują na neomarksizmie. Skąd takie zamiłowanie w tym nurcie?

W.G.: To nurt tak samo szkodliwy jak marksizm, jednak bardziej skuteczny w realizacji swoich założeń. Wielka popularność neomarksizmu wiąże się z tym, że jego metody są niezwykle wyrafinowane i pozbawione przemocy. Jednym z narzędzi jest obserwowana przez nas redefinicja podstawowych pojęć, chociażby wspomnianej już tolerancji. Ponadto neomarksizm jest także niezwykle wygodnym prądem, gdyż zakłada totalną wolność pozbawioną wszelkiej odpowiedzialności – są tylko prawa, a brakuje obowiązków.

ks. Ł.R.: Epidemia COVID-19 sprawiła, że w wielu krajach pozamykano kościoły, mimo że centra handlowe w tych państwach były pootwierane. Co mogło być powodem, że tak łatwo uznano, że miejsca modlitewne są niepotrzebne?

W.G.: Wiąże się to przede wszystkim z uznaniem niekonieczności Boga we współczesnym świecie. To człowiek ma być w centrum, a religia jest zepchnięta na dobrowolny margines. Nie zmienia to faktu, że człowiek jest z natury istotą religijną. Widać to doskonale chociażby po popularności różnego rodzaju wróżbiarstwa, duchowości wschodniej i innych tego typu niebezpiecznych praktyk na zachodzie. Bóg został zapomniany, ale tę pustkę trzeba było czymś zapełnić. To dlatego centra handlowe pozostały otwarte, bo one są współczesnymi świątyniami – świątyniami bożka pieniądza.

ks. Ł.R.: A może to stworzy pewnego rodzaju precedens. Raz udało nam się zamknąć to może w sytuacjach kryzysowych ponownie takie decyzje zapadną?

W.G.: Trafił ksiądz w samo sedno. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że świat nie ma dzisiaj większego wroga niż Kościół, bo jest on dla niego wyrzutem sumienia, który chce się za wszelką cenę uciszyć. Dlatego każdy pretekst jest dobry, aby w jakiś sposób właśnie Kościołowi zaszkodzić. Myślę też, że gdyby nasza postawa - świeckich, ale także duchownych, była bardziej odważna, moglibyśmy uniknąć takiej sytuacji. To może być dla nas przestroga na przyszłość.

ks. Ł.R: Co Europa powinna zrobić, aby całkowicie nie zatracić korzeni chrześcijańskich?

W.G.: Potrzeba przede wszystkim wielkiej aktywności wśród nas, chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy uznają, że cywilizacja łacińska jest bezcennym skarbem Europy. Wszelkie zło może się panoszyć dopiero wtedy, kiedy dobrzy ludzie siedzą z założonymi rękoma i nie reagują. Musimy zatem odważnie prezentować nasze wartości i nie pozwolić sobie zamknąć ust. Nie możemy zredukować naszej wiary jedynie do sfery prywatnej, ale także być świadkiem Chrystusa dla wszystkich wokół. Bardzo prawdopodobne, że już nie powrócimy do tego, co było kiedyś, jednak nie możemy się poddawać. Chrześcijanin to człowiek nadziei.

J.J.: Przede wszystkim musi, tak jak powiedział Ojciec Święty Franciszek w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. “wstać z kanapy”. Następnie uznać swą słabość oraz fakt, że bez Boga nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co najważniejsze, i to pomijają protestanci, powinniśmy zwrócić się o pomoc do naszej najlepszej orędowniczki, jaką jest Najświętsza Maryja Panna. Ona jest naszą Matką, która uprasza wiele łask u Boga. Powinniśmy się modlić za jej przyczyną. Co zrobili dwaj najbardziej znani hierarchowie w Polsce: św. Jan Paweł II oraz ks. Kard. Stefan Wyszyński? Obaj zaufali w pełni Maryi: Papież-Polak przecież za swoją dewizę obrał słowa Totus Tuus, czyli Cały Twój natomiast Prymas Tysiąclecia nie raz mówił, że wszystko postawił na Maryję. I my powinniśmy tak uczynić. Reasumując, “wstać z kanapy”, uznać naszą słabość, przeprosić Boga za naszą zarozumiałość oraz brak wiary i modlić się do Niego za przyczyną Bogurodzicy Dziewicy Maryi.

ks. Ł.R.: Gdyby św. Benedykt z Nursji popatrzył na współczesną Europę to…..

W.G.: Niewątpliwie św. Benedykt zintensyfikowałby swoje wysiłki wokół hasła ora et labora – jeszcze bardziej pracowałby przede wszystkim nad naszą kondycją moralną i jeszcze bardziej modliłby się o nową wiosnę wiary w Europie. Jednak humorystycznie mówiąc nie wiem, czy w przypadku św. Benedykta dałoby się jeszcze bardziej...

CZYTAJ DALEJ

Pakistan: rośnie nietolerancja wobec mniejszości religijnych

2020-07-12 15:07

[ TEMATY ]

Pakistan

Pomoc Kościołowi w Potrzebie/www.pkwp.org

Społeczeństwo pakistańskie staje się coraz bardziej nietolerancyjne i życie w nim mniejszości religijnych jest coraz trudniejsze – zauważa w specjalnym apelu Komisja Sprawiedliwości i Pokoju konferencji episkopatu tego kraju.

W opublikowanym dokumencie przytoczono przykład zamordowanego chrześcijanina, Nadeema Josepha, którego agonia trwała 20 dni, po postrzeleniu przez muzułmańskiego sąsiada. Jego winą było to, że zakupił mieszkanie w muzułmańskiej dzielnicy miasta. Autorzy apelu wezwali siły porządkowe do pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które zamordowały chrześcijanina. Ten przypadek „to jasne pogwałcenie praw człowieka, drastyczne złamanie prawa, które nie może pozostać bezkarne”.

„To nie jest odosobniona historia – piszą sygnatariusze apelu. – Jest wiele innych podobnych przykładów nietolerancji i przemocy wobec wyznawców innych religii”. „Członkowie mniejszości religijnych w Pakistanie codziennie doświadczają dyskryminacji, chociażby w odmawianiu im dostępu do udzielanej pomocy z powodu pandemii koronawirusa”.

Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Konferencji Episkopatu Pakistanu wskazała także na zablokowanie prac budowlanych, po gwałtownych protestach ekstremistów muzułmańskich, przy wznoszeniu nowej świątyni hinduistycznej w stolicy kraju, pomimo zgody na jej budowę wydanej przez premiera. „To kolejny przykład dyskryminowania mniejszości religijnej, która od wieków jest częścią integralną tego kraju” – czytamy w dokumencie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję