Reklama

Niedziela Łódzka

Pielgrzymujemy do Matki Bożej Skoszewskiej

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Skoszewy Stare

Piotr Drzewiecki

Obraz Matki Bożej Skoszewskiej

Obraz Matki Bożej Skoszewskiej

Jadąc drogą prowadzącą z Nowosolnej w kierunku Strykowa, przejeżdża się przez niewielką miejscowość Skoszewy Stare, w której znajduje się Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Barbary. W świątyni tej znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Skoszewskiej z Dzieciątkiem Jezus. Oryginał obrazu powstał pod koniec XIV w. i został namalowany w Rzymie na polecenie papieża Grzegorza Wielkiego, a następnie przekazany do Konstantynopola.

Obraz, z nieznanego nam do dziś powodu, z Konstantynopola trafił do rąk wojewody łęczyckiego, który pod koniec XIV w. przekazał go kościołowi w Skoszewach. Warto wspomnieć, że na terenie Skoszew do dziś znajdują się pozostałości słowiańskiego grodziska, które – jak wskazują badania archeologiczne – zamieszkałe było do IX w. Natomiast pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi Skoszewy pochodzi z 1386 r. Wiemy również, że w 1426 r. król Władysław Jagiełło nadał wsi Skoszewy prawa miejskie, które miejscowość utraciła w 1702 r. Natomiast sama parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została erygowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa Polski Wojciecha Jastrzębca w roku 1426. Z kronik dowiadujemy się również, że od początku XV wieku wierni odbywali do skoszewskiej świątyni pielgrzymki dziękczynno–błagalne. Wśród pielgrzymów byli wspomniany król Polski Władysław Jagiełło, arcybiskupi gnieźnieńscy oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. W chwilach swojej największej świetności Skoszewy uchodziły za jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce.

Reklama

Z historii parafii

Przez długie wieki wiernym parafii Skoszewskiej służył drewniany kościół, który w 1914 r. w wyniku działań wojennych został strawiony przez pożar. Udało się wówczas uratować obraz Matki Bożej i umieścić go w drewnianej kaplicy ku czci św. Barbary. Jednakże i ta świątynia wraz z całym swym bogactwem, również i obrazem, w 1934 r. spłonęła. Dzięki staraniom ks. K. Dalikowskiego – ówczesnego proboszcza, podjęto decyzję o budowie murowanego neogotyckiego kościoła, który został poświęcony już w roku 1936 przez biskupa łódzkiego. Ordynariusz łódzki, bp Wincenty Tymieniecki, został fundatorem nowego obrazu, który podobnie jak poprzedni został wykonany w Rzymie i poświęcony w Pałacu Watykańskim przez papieża Piusa XI, który jeszcze jako Nuncjusz Apostolski w Polsce wielokrotnie pielgrzymował do skoszewskiego sanktuarium. W 1989 r. okradziono skoszewską świątynię, zabierając szaty i korony, które zdobiły łaskami słynący wizerunek Maryi.

Sprawców kradzieży do dziś nie odnaleziono. Właściwie natychmiast po kradzieży podjęto starania o ufundowanie nowego wystroju obrazu i w dniu 15 sierpnia 1996 r. ówczesny ordynariusz łódzki, abp Władysław Ziółek, z księżmi biskupami oraz ks. Cz. Zbiciakiem – proboszczem, w obecności przybyłych kapłanów i licznie obecnych wiernych, dokonali ponownej koronacji obrazu. W 2002 r. świątynia w Skoszewach Starych została prawnie ustanowiona Sanktuarium Maryjnym, choć w świadomości wiernych od wieków uchodził za miejsce szczególnej czci Matki Bożej. W następnych latach kolejni proboszczowie: ks. Cz. Zbiciak oraz ks. A. Warszewik rozpoczęli prace renowacyjne świątyni, które trwają do dnia dzisiejszego.

Reklama

Wnętrze świątyni

Każdego, kto podróżuje drogą w stronę Brzezin i Strykowa, już z daleka wita strzelista wieża kościoła, na którego frontonie umieszczona jest mozaika z wizerunkiem Matki Bożej. Całość świątynnego wzgórza okala mur, który według ludowej legendy tylko jeden raz i w jednym miejscu został zburzony. Miejscowi parafianie mówią, że Matka Boża nie pozwoliła zdobyć tej świątyni, którą wrogowie Polski, na przestrzeni różnych wieków, chcieli zniszczyć. Każdy wierny wchodzący do świątyni witany jest przez Matkę Bożą, trzymającą na swej dłoni Dzieciątko Jezus. Słynący łaskami obraz znajduje się w głównym ołtarzu kościoła. Maryja, spoglądając czułym wzrokiem na każdego, kto przekracza próg świątyni, prawą ręką wskazuje na Jezusa, którego trzyma na swej dłoni.Tak jakby chciała przypomnieć każdemu wchodzącemu i zanoszącemu w tym miejscu modlitwy, że przed nami jest Jej Syn, to Jego mamy zawsze słuchać. Również i Jezus wymownym gestem wskazuje na Matkę, jasno nam mówiąc: to Ona jest waszą najlepszą pośredniczką. Pamiętajcie o tym! – Ja w tym miejscu modlę się całym sobą – podkreśla ks. Robert Batolik, proboszcz parafii w Skoszewach. Czuję tę obecność Boga, obecność Maryi. Często obserwuję pielgrzymów i widzę, jak gorliwie się tu modlą. Ostatnio przyjeżdża tu wiele młodych małżeństw, które modlą się, prosząc o dar potomstwa. I kiedy pojawiają się ponownie, już z uśmiechem na twarzy, dzielą się dobrem, które otrzymali przez wstawiennictwo Maryi. Ufam, że wielu łodzian i nie tylko łodzian doceni ten Boży skarb, jaki się znajduje w tym miejscu. Każdego roku do sanktuarium w Skoszewach pielgrzymują mieszkańcy z Brzezin, Nowosolnej, Kalonki, Niesułkowa oraz Strykowa. Wyjątkową wdzięczność Matce Bożej okazują pielgrzymi ze Strykowa, ponieważ podczas epidemii czarnej ospy, zostali oni uzdrowieni przez Jej wstawiennictwo – wspomina ks. Robert.

Będąc w świątyni, nie sposób nie dostrzec dwóch bocznych kaplic, z których jedna dedykowana jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a druga Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Na szczególną uwagę zasługuje drewniana figura Chrystusa Króla z II poł. XVII wieku, która obecnie jest jednocześnie najstarszym zabytkiem kościoła, oraz organy piszczałkowe z 1945 roku. Na ścianach świątyni podziwiać możemy malowidła przedstawiające sceny biblijne z historii zbawienia. Warto zaznaczyć, że obraz Matki Bożej Skoszewskiej jest uroczyście zasłaniany obrazem świętej Barbary, drugiej patronki świątyni, przy akompaniamencie dostojnej melodii. Skoszewy to jedno z tym miejsc wokół Łodzi, gdzie w różnych okresach, a szczególnie w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej toczyły się krwawe walki. Znak tych wydarzeń znajdujemy nieopodal kościoła, gdzie znajduje się grób powstańców styczniowych, a nieopodal niego zbiorowa mogiła żołnierzy polskich z 1939 r.

Dziś  w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach Starych o godz. 12.00 rozpoczną się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Wniebowziętej. 

2020-08-15 09:20

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Łódź: Historia nauczycielką nadziei

2020-09-25 14:21

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum Szkoły

W łódzkim zespole szkół, działających w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, trwają przygotowania do realizacji kolejnego widowiska patriotycznego pt.: „Rodzina Niepodległa”. Premiera planowana jest na 26 października.

Na scenie spotkają się nauczyciele ze swoimi uczniami – uczestnikami zajęć szkolnych Kół Teatralnych i chóru. Młodzi miłośnicy teatru wystąpią u boku profesjonalnych aktorów i muzyków. Na widowni zasiądzie młodzież i rodzice.

Autorzy projektu „Rodzina Niepodległa” wychodzą z założenia, że wspólnotowe przeżycie historycznych treści skutecznie zbliża do siebie dorosłych i młodzież, wzmacnia poczucie rodzinnych więzi i współodpowiedzialności za losy państwa, narodu, Kościoła. Spektakl podkreśli wielkie znaczenie polskich rodzin – jako rękojmi naszej suwerenności.

W warstwie literackiej widowisko podejmie temat wielkich Rocznic, obchodzonych w tym roku: Stulecia Bitwy Warszawskiej i urodzin Karola Wojtyły; czterdziestej Rocznicy powstania „Solidarności” i dziesiątej Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Pojawią się wątki mówiące o poświęceniu i odwadze, lojalności i wierze, wreszcie – o nadziei i zwycięstwie. Spektakl będzie ewoluował od gorzkiego „Raportu z oblężonego miasta” (Zbigniewa Herberta) do końcowego obrazu ludzi, którzy się nie poddają („Ballada o Międzymorzu”).

Będzie to forma opowieści o najnowszej historii Polski wyrażona językiem teatru, poezji, dokumentu, skeczu i piosenki w sposób poruszający i optymistyczny.

CZYTAJ DALEJ

Trump do ONZ: chrońcie dzieci nienarodzone i religijne mniejszości

2020-09-23 10:32

[ TEMATY ]

ONZ

Donald Trump

Wikipedia

O kontynuacji wysiłków na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych zapewnił prezydent USA Donald Trump we wtorkowym przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W nagranym wcześniej w Białym Domu wystąpieniu prezydent wskazał też na, jego zdaniem, realne problemy świata, którym należy stawić dziś czoła: walkę z terroryzmem, handel ludźmi i niewolnictwo seksualne, prześladowania religijne oraz czystki etniczne mniejszości religijnych.

„Ameryka zawsze będzie liderem w dziedzinie praw człowieka” – zapewnił Trump, przypominając, że jego administracja zaangażowana jest w rozwijanie wolności religijnej, podnoszenie szans dla kobiet, dekryminalizację homoseksualizmu, zwalczanie handlu ludźmi i ochronę nienarodzonych dzieci. Prezydent wezwał ONZ do „skoncentrowania się na rzeczywistych problemach świata”.

Jak zauważają obrońcy życia, słowa Trumpa, który nie po raz pierwszy podnosi na forum międzynarodowym temat prawa nienarodzonych do życia, są kolejnym etapem wojny, jaka toczy się między amerykańską administracją a promującą aborcję ONZ. Wcześniej w tym miesiącu sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że kierowana przez niego organizacja będzie „walczyć” z rządami, takimi jak administracja Trumpa, które zdecydowały o „dalszym ograniczeniu dostępu do aborcji” podczas wybuchu pandemii Covid-19.

Administracja Trumpa w ramach konkretnych działań w celu zwalczania aborcji na świecie przywróciła i rozszerzyła tzw. politykę Mexico City, która obecnie uniemożliwia przekazanie przez USA 8,8 mld dolarów pomocy zagranicznej podmiotom związanym z przemysłem aborcyjnym. W ubiegłym tygodniu administracja zaproponowała dodatkową zasadę, która umożliwia zastosowanie „polityki Mexico City” do umów międzynarodowych, grantów i umów o współpracy.

Na konieczność poszanowania prawa do życia i wolności religijnej wskazał też w swoim wystąpieniu sprzed kilku dni z okazji 75. rocznicy utworzenia ONZ sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.

„ONZ stara się bronić powszechnych praw człowieka, które obejmują również prawo do życia i wolność wyznania, ponieważ są one niezbędne do tak bardzo potrzebnej promocji świata, w którym godność każdej osoby ludzkiej jest chroniona i rozwijana” – stwierdził kard. Parolin.

CZYTAJ DALEJ

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego na pielgrzymim szlaku

2020-09-26 22:20

Archiwum WSD

Tradycyjnie przed rozpoczęciem wykładów, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pielgrzymuje do jakiegoś sanktuarium, aby prosić o łaski potrzebne na nowym etapie formacji i studiów. W tym roku było to sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu oraz św. Jana z Dukli.

Po dotarciu do Dębowca, przełożeni seminaryjni z rektorem ks. Rafałem Kułagą na czele, klerycy i siostry zakonne zapoznali się z historią sanktuarium i odwiedzili jego najważniejsze miejsca. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który zachęcał w homilii do odczytywania Bożych znaków i podążania za nimi. Zauważył, że nieraz kwestionują one nasz świat ludzi i rzeczy. Są niepokojące jak łzy Najświętszej Maryi Panny w La Salette. Stanowią jednak okazję do tego, żeby pojednać się z Bogiem i odzyskać pełnię życia. Kaznodzieja, życzył wszystkim i sobie takiego nowego początku w roku jubileuszowym 200-lecia Seminarium. Po Eucharystii, Ojcowie Saletyni ugościli pielgrzymów obiadem.

Kolejnym etapem pielgrzymki było sanktuarium św. Jana z Dukli, gdzie odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Archiwum WSD

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję