Reklama

Pod znakiem Matki Bożej z Guadalupe

17 stycznia br. miało miejsce spotkanie opłatkowe doradców życia rodzinnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 10 w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na os. Słonecznym.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 8/2010

Druga część spotkania odbyła się w Domu Pielgrzyma „Totus Tuus”, gdzie od wielu już lat gości nas zarządzająca domem s. Miriam. Zaproszonych gości i przybyłych doradców powitał diecezjalny duszpasterz rodzin ks. kan. dr Krzysztof Cichal. Po odśpiewaniu kolędy wszyscy złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Jako pierwszy z zaproszonych gości zabrał głos prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano, wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w Szczecinie. Prof. Lozano zapoznał nas z tradycjami i zwyczajami w rodzinie meksykańskiej. Pan Alberto jest z pochodzenia Meksykaninem. W bardzo interesujący i żywiołowy sposób opowiadał o swoich rodzicach i rodzeństwie. Wychował się w rodzinie wielodzietnej (ośmioro rodzeństwa), w której największym autorytetem jest mama. Dzieci nigdy nie słyszały kłótni rodziców. Mama codziennie modliła się na różańcu św. i uczestniczyła w Mszy św. W każdą niedzielę rodzina brała udział w Eucharystii, a po Mszy św. ojciec zapraszał dzieci na słodycze. Poza tym dwa razy w tygodniu wszyscy odmawiali Różaniec św., spacerując po ogrodzie. W rozmowach każde dziecko było traktowane indywidualnie, każde było tak samo ważne. W czasie wspólnych posiłków wszyscy po kolei opowiadali o swoich problemach, a z okazji świąt, np. Trzech Króli, obdarowywali się prezentami, zwykle przez siebie przygotowanymi i zabawnymi. Główne zasady przestrzegane w domu państwa Lozano to: codzienna modlitwa, odpowiedzialność wobec rodziny, prawdomówność, wzajemne zaufanie, szacunek do rodziców i rodzeństwa oraz - obecnie ich współmałżonków - punktualność. Podoba nam się zakaz odwiedzin nowożeńców w ich nowym domu przez pół roku i domu rodzinnym przez nich przez trzy miesiące. To jest czas dany dla młodych małżonków na rozpoczęcie samodzielnego życia, bez obawy wtrącania się kochanych rodziców i teściów.
W dalszej części spotkania zaproszeni z Poznania małżonkowie dr Jadwiga i Jacek Pulikowscy podzielili się wspomnieniami z udziału w VI Międzynarodowym Kongresie Rodzin, który odbył się przed rokiem w Meksyku. Prelegenci prezentowali liczne zdjęcia z pobytu na tym Kongresie, dzielili się wrażeniami i refleksjami z różnych ciekawych miejsc i obiektów, które mieli okazję zobaczyć. Wyjątkowym przeżyciem było spotkanie w sanktuarium, w którym znajduje się szczególnie czczona ikona Matki Bożej z Guadalupe, niewykonana ludzką ręką. Obraz przedstawiający MB z Guadalupe przywieziony przez uczestników Kongresu towarzyszył nam w trakcie całego spotkania. Maryja w tym wizerunku jest brzemienna, na co wskazuje kwiat-słońce, symbol pełni i nowego życia, w miejscu Jej łona. Maryja z Guadalupe chroni ludzkie życie, przynosi ludziom cywilizację miłości i życia. Z tego powodu obrońcy życia uznają Ją za swoją patronkę. Mieszkańcy Meksyku odwiedzają swoją ukochaną Matkę Bożą całymi rodzinami, a są to przeważnie rodziny wielodzietne.
Informacje na temat samych wykładów i konferencji wygłaszanych w czasie Kongresu można znaleźć w biuletynie „Sprawy Rodziny” wydawanym przez Fundację „Vita Familiae”.
Diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, Krystyna Piotrowska-Szymala zapoznała uczestników spotkania z komunikatami Rady ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski. Obecny rok pracy duszpasterskiej przebiega pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości”. Informacje dotyczyły aktualnych problemów, m.in. projektu „Contra in vitro”, naprotechnologii, projektu rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie sposobu działania komisji lekarskiej - ze szczególnym wskazaniem na zapoznanie się z tym projektem w związku z obawą łatwiejszego wydania pozwolenia na zabicie dziecka nienarodzonego przez taką komisję. Przedmiotem refleksji Rady ds. Rodziny jest też troska o duszpasterzy małżeństw i rodzin zarówno w zakresie formacji podstawowej, jak i formacji ciągłej oraz wychowanie do wstrzemięźliwości w ramach opracowanego w Polsce przez Międzynarodową Fundację „Wiedzieć Jak” programu dla edukacji prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie. Członkowie Rady zwrócili też uwagę na potrzebę wprowadzenia w życie polityki prorodzinnej, która jak dotychczas w Polsce jest tylko w sferze obietnic. Rada wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy troszczą się na różny sposób o małżeństwa i rodziny, zachęciła do podejmowania współpracy z miejscowymi samorządami, które zwykle są otwarte i dysponują środkami finansowymi na taką działalność.
W ramach tzw. głosów z terenu doradczyni Ewa Makarewicz w skrócie zapoznała nas z treściami poruszanym na seminarium z cyklu Zaburzenia osobowości - problemy homoseksualizmu. Seminarium odbyło się w Bąblińcu w listopadzie ub.r., a jego organizatorem było Stowarzyszenie „Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej”. Wykładowcą był holenderski psycholog, prof. Gerard van den Aardweg, który od połowy lat 60. prowadzi praktykę skutecznej terapii osób o skłonnościach homoseksualnych. W swoich wypowiedziach prof. Aardweg na podstawie długoletniej praktyki podkreślił, że główną przyczynę homoseksualizmu należy upatrywać w formowaniu osobowości w okresie dziecięcym i młodzieńczym przez środowisko, ale przede wszystkim przez rodzinę, głównie przez rodziców. W Polsce ukazały się dwie książki profesora Gerarda van den Aardwega: „Homoseksualizm i nadzieja” oraz „Walka o normalność”.
Bernarda Korycko, doradczyni życia rodzinnego, która jest jednocześnie przewodniczącą Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”, przedstawiła projekt dotyczący przebiegu tegorocznego „Marszu dla Życia”, zaplanowanego na niedzielę 18 kwietnia.
W tym roku będziemy maszerować pod hasłem „Armia Życia - silniejszy broni słabszego”. Doradcy życia rodzinnego są wezwani do czynnego włączenia się w przygotowanie „Marszu dla Życia” i aktywny udział. Należy też z ideą Marszu zapoznać inne osoby z terenu naszych parafii. Pani Benia poinformowała też o powołaniu i zadaniach Archidiecezjalnego Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej archidiecezji. AODADP to grupa osób, specjalistów różnych dziedzin: psycholodzy, lekarze ginekolodzy, doradcy rodzinni, kapłani, którzy są gotowi służyć fachową radą i pomocą w podejmowaniu trudnych decyzji, wsparcia czy interwencji, a związanych z poczętym życiem czy np. z zespołem poaborcyjnym. W czasie spotkania była możliwość zakupienia potrzebnych książek i materiałów do wykorzystania w pracy w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego. Na zakończenie ks. kan. Krzysztof Cichal, powierzając naszą działalność Matce Bożej z Guadalupe, udzielił wszystkim błogosławieństwa na dalszą pracę w służbie małżeństwa i rodziny.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ratyzbona: szczegóły uroczystości pogrzebowej ks. Georga Ratzingera

2020-07-02 10:14

[ TEMATY ]

Ratzinger

pl.wikipedia.org

ks. prał. Georg Ratzinger

Niemiecka diecezja Ratyzbona okryła się żałobą po śmierci znanego kapłana. W wieku 96 lat zmarł 1 lipca ks. Georg Ratzinger, brat Benedykta XVI. Przez 30 lat był kapelmistrzem w katedrze ratyzbońskiej i kierownikiem chóru chłopięcego „Regensburger Domspatzen”.

Uroczystości pogrzebowe, zmarłego w wieku 96 lat, ks. Georga Ratzingera odbędą się 8 lipca w Ratyzbonie.

Nie wiadomo czy weźmie w nich udział Benedykt XVI. Brat papieża seniora zostanie pochowany w grobie należącym do fundacji chóru katedralnego Domspatzen.

Rzecznik diecezji ratyzbońskiej Clemens Neck pytany przez niemiecką agencję katolicką KNA, czy na pogrzeb swego brata przyjedzie papież senior, odpowiedział, że na razie nie posiada takie informacji. W czerwcu Benedykt XVI odwiedził chorego brata. Biskup Ratyzbony, Rudolf Voderholzer, wspomina, że podczas tych pięciu dni bracia widzieli się dziewięć razy: „było mało słów, wiele ufnych gestów, a przede wszystkim wspólna modlitwa”.

Ks. Georg Ratzinger kierował przez 30 lat kierował ratyzbońskim chórem chłopięcym Regensburger Domspatzen, którego członkowie pożegnają go już w niedzielę 5 lipca, podczas nieszporów w intencji Zmarłęgo. W nabożeństwie weźmie udział 220 śpiewaków. Wierni nie mogą w nich uczestniczyć ze względu na panujące jeszcze przepisy związane z koronawirusem. Całość będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej diecezji.

Zmarły 1 lipca ks. Georg Ratzinger, brat papieża-seniora Benedykta XVI, wieloletni kapelmistrz w katedrze ratyzbońskiej i kierownik chóru chłopięcego „Regensburger Domspatzen” nie zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Ziegetsdorf. Miejscem jego pochówku będzie grób należący do fundacji chóru katedralnego “Domspatzen” na cmentarzu katolickim w Ratyzbonie, poinformowała niemiecką agencję katolicką KNA dyrekcja chóru.

Na cmentarzu w Ziegetsdorf są pochowani rodzice braci Ratzingerów oraz ich starsza siostra Maria. Według tamtejszej parafii św. Józefa, na tym cmentarzu już od 15 lat nie prowadzi się pochówków w ziemi. Pytana o szczegóły pracownica parafii wyjaśniła, że problemy stwarza bardzo gliniasta ziemia na cmentarzu i nie odpływają wody gruntowe. Z tego powodu możliwe są tylko pochówki w urnach.

„Domspatzen” mają swój grób na tzw. dolnym cmentarzu katolickim w Ratyzbonie położonym nieopodal dworca głównego.

„Drogi kapelmistrzu, byłeś dla mnie bratem w kapłaństwie i doradcą. Twoja muzyka była dla mnie szkołą modlitwy i drogowskazem dla wiary. Niezliczone liturgie w katedrze Ratyzbony i innych kościołach zawdzięczają swemu dyrygentowi piękno, serdecznie ciepło i podniosłość, potrafiłeś przemieniać sale koncertowe w świątynie”, napisał na internetowej stronie diecezji miejscowy biskup Rudolf Voderholzer. Za tę szczególną posługę kapłańską hierarcha podziękował Zmarłemu także „w głębokiej łączności z wieloma ludźmi, których serca napełniłeś pełnią Twojej duchowości”.

W dniach 18-22 czerwca bp Voderholzer towarzyszył papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI, który przyjechał do Ratyzbony, aby odwiedzić swego ciężko chorego brata. Podczas tych pięciu dni bracia widzieli się dziewięć razy, kiedy „było mało słów, wiele ufnych gestów, a przede wszystkim wspólna modlitwa”, wspominał biskup Ratyzbony. Na stronie diecezji została otwarta elektroniczna księga kondolencyjna.

Z wielkim uznanie wspomina ks. Georga Ratzingera arcybiskup Monachium i Fryzyngi, kardynał Reinhard Marx. Były przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec podkreślił, że jako „zwierzchnik rodzinnej archidiecezji Zmarłego czuje się bardzo związany z nim oraz z jego bratem Benedyktem XVI”. Przy tej okazji przypomniał, że bracia Georg i Joseph Ratzingerowie razem przyjęli świecenia kapłańskie w 1951 roku.

„W tej sytuacji czuję szczególną bliskość z papieżem-seniorem, który stracił swego brata”, dodał kard. Marx. Podkreślił, że swoją niedawną wizytą w Ratyzbonie Benedykt XVI dał „prawdziwy znak miłości bliźniego”. Z uznaniem podkreślił, że ks. prałat Georg Ratzinger większość swego życia kapłańskiego spędził w Ratyzbonie, a poprzez muzykę kościelną dawał szczególny wyraz miłości Boga.

“Śpiewy jego ‘Domspatzen’ będą mu towarzyszyły w Niebie”, czytamy na stronie światowej sławy ratyzbońskiego chóru chłopięcego. Ich śpiew – przy zachowaniu przepisów na czas koronawirusa – będzie stanowił oprawę muzyczną podczas Mszy św. żałobnej za wieloletniego dyrygenta zespołu.

CZYTAJ DALEJ

Premier: w czasie kryzysu i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina

2020-07-04 20:46

[ TEMATY ]

premier

Facebook.com

W tym trudnym, emocjonalnym czasie kryzysu, koronawirusa i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina, a spory, które prowadzimy, mają tak naprawdę jeden cel – bezpieczną i szczęśliwą przyszłość naszych dzieci – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę szef rządu poinformował na swoim profilu na Facebooku o otrzymaniu zaproszenia na 10. urodziny Kaliny, mieszkanki gminy Pieniężno. Dziewczynka postanowiła wykorzystać to, że w dniu jej urodzin premier przebywał z wizytą w województwie warmińsko-mazurskim.

"Tort był pyszny, a radość Kaliny i jej mamy na długo pozostaną mi w pamięci. Warto sobie uświadomić, że w tym trudnym, emocjonalnym czasie kryzysu, koronawirusa i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina, a spory, które prowadzimy, mają tak naprawdę jeden cel – bezpieczną i szczęśliwą przyszłość naszych dzieci" – napisał Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję