Reklama

Czy Bóg jest w internecie?

Niedziela podlaska 8/2010

Religia wychodzi naprzeciw potrzebom, a niekiedy żądaniom współczesnej młodzieży. Młodzieży, która stanowi pokolenie Internetu. Czy w labiryncie witryn i gąszczu informacji łatwo odnaleźć wartościowe strony? Czy nowoczesne środki społecznego przekazu są odpowiednie do prowadzenia dialogu między Kościołem a wiernymi? Tegoroczne orędzie papieskie, wygłoszone z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, nawołuje do wykorzystywania Internetu w głoszeniu Ewangelii. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odpowiada na apel Papieża Benedykta XVI.
24 stycznia, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy, jest obchodzony Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Został on ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1967 r. Od tego czasu Stolica Apostolska, wzorem Pawła VI, uroczyście obchodzi ten dzień, wydając okolicznościowe orędzie, poświęcone tematyce mediów i środków masowego przekazu. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem: „Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa”. W nawiązaniu do tego hasła i trwającego Roku Kapłańskiego Papież Benedykt XVI skierował swoje orędzie głównie do księży, chcąc, aby w swojej ewangelizacyjnej działalności wykorzystywali nowoczesne środki przekazu, w tym Internet.
Papież z ufnością wzywał księży do świadomego zaistnienia w świecie cyfrowym. W nim właśnie „(…) czekają na kapłana nowe możliwości pełnienia właściwej posługi Słowa i Słowu” (Orędzie ŚDŚSP, 2010). Benedykt XVI słusznie upatruje w Internecie nowych sposobów głoszenia Ewangelii. Internet jest bowiem znakomitym narzędziem dotarcia do współczesnej młodzieży. Dane statystyczne mówią, że w ciągu jednego miesiąca 2008 r. zaledwie co ósmy polski internauta w wieku 15-24 lata odwiedził witrynę o tematyce religijnej. Oczywiście, można to tłumaczyć faktem, że starsi ludzie wykazują przywiązanie do mediów tradycyjnych (prasy drukowanej czy rozgłośni radiowych) i obawiają się nieznanego, jakie niesie ze sobą Internet. Co więc z młodzieżą, która stanowi pokolenie Internetu? Czy na drodze poszukiwania swojej tożsamości religijnej Internet stanowi wiarygodne źródło?
Papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu wymaga od kapłanów zaangażowania duszpasterskiego w tworzeniu wartościowej sieci informacji. „Zadaniem tego, kto jako osoba konsekrowana działa w mediach, jest torowanie drogi nowym spotkaniom, zapewniając zawsze wysoką jakość ludzkiego kontaktu oraz troskę o osoby i ich prawdziwe potrzeby duchowe” (Orędzie ŚDŚSP, 2010). Internet nie jest zagrożeniem tak długo, jak długo rozumiany jest jako przestrzeń spotkania różnych kultur, rozmowy między ludźmi i dialogu Kościoła z wiernymi.
Taka przestrzeń powstała przy udziale środowisk KSM-owskich z całej Polski w ramach krajowego projektu edukacyjnego Młodzi Tej Ziemi. Pomysłodawcą i koordynatorem inicjatywy jest młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wraz z ks. Andrzejem Lubowickim, która uruchomiła portal społecznościowy www.mlodzitejziemi.pl.
Stanowi on źródło informacji i kontaktów, przestrzeń do wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów. Inicjatywa powstania portalu społecznościowego i aktywnego działania w nim duszpasterzy ma służyć ukazaniu dobra, które jest w nas i wokół nas. Strona www.mlodzitejziemi.pl to witryna spełniająca funkcje narzędzia komunikacyjnego, platformy informacyjnej i kontaktowej zarówno dla uczestników projektu, jak i dla wszystkich odwiedzających portal.
Poza możliwościami, jakie oferują inne portale społecznościowe - czyli uatrakcyjnianiem własnego profilu, dodawaniem zdjęć i filmów, budowaniem sieci znajomych i korespondencji między nimi - www.mlodzitejziemi.pl wyróżnia możliwość dodawania miejsc wspomnień i zakładania grup. Służy to powstawaniu swoistej „wartościowej mapy” z oznaczonymi miejscami pielgrzymek, zlotów i dni młodzieżowych, rekolekcji czy świątyń, co rozbudza w młodych ludziach poczucie patriotyzmu i przynależności terytorialnej. Jako liderzy grup młodzieżowych wychowujemy dzieci i młodzież w duchu chrześcijańskiej troski o młode pokolenie. Dzięki temu tworzymy lepsze relacje z innymi, a czując w sobie większą głębię, naturalnie odnajdujemy także większy optymizm i radość, większą wolność i bezinteresowność. Utożsamiamy się z wartościami katolickimi i podejmujemy działania prowadzące do formacji duchowej młodego człowieka. Działając w ruchach i grupach młodzieżowych, staramy się łączyć nasze wspólne idee. Po co? By osiągnąć cel - zjednoczyć młodzież chrześcijańską w Polsce.
Istotą orędzia Papieża Benedykta XVI jest stwierdzenie, że Bóg jest wszędzie - nawet w Internecie! Oby młodzież, poszukując w Internecie prawdziwych wartości i znaków wiary, umiała wykorzystać zawarte w nim treści do odnalezienia prawdziwego oblicza Boga.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Transparentna święta

2020-08-05 07:20

Niedziela Ogólnopolska 32/2020, str. VIII

[ TEMATY ]

święta

pl.wikipedia.org

O kim mowa? O św. Klarze, której imię z łaciny oznacza jasna, czysta bądź sławna, a zatem i transparentna.

Towarzyszkę św. Franciszka z Asyżu wspominamy w liturgii 11 sierpnia. Tego bowiem dnia umarła, w otoczeniu współsióstr – klarysek. Całe wcześniejsze życie św. Klary było wyjątkowo przejrzyste i czyste. Spisujący jej biografię odnotowują, że pochodziła z zamożnej rodziny osiadłej w Asyżu. Była najstarszą z trzech córek Favarone i Ortolany. Jej mama – Ortolana miała ponoć objawienie, kiedy jeszcze Klara była w jej łonie, że owo „dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce”.

Tak też się stało. Kilkunastoletnia Klara zafascynowała się stylem egzystencji św. Franciszka. Mimo sprzeciwu rodziny wraz z siostrą, bł. Agnieszką, wstąpiła do zakonu Pań Ubogich, zwanego potem II Zakonem czy też klaryskami.

Można powiedzieć, że wraz z innymi kobietami przy kościele św. Damiana w Asyżu tworzyła swoiste duchowe, ale również materialne zaplecze dla Braci Mniejszych, czyli franciszkanów. Towarzysze św. Franciszka ewangelizowali, a św. Klara wspierała ich pobożnym, pokutniczym życiem.

Biografowie odnotowują, że miewała różne wizje, m.in. podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy dosłownie widziała i słyszała Pasterkę, choć fizycznie nie była na niej obecna, bo akurat ciężko chorowała. Dlatego też jest m.in. patronką telewizji. Dokonywała również cudów, np. uzdrawiała współsiostry, a także rozmnażała dla nich chleb. W każdym razie to właśnie na jej barkach spoczął trud utrzymania rodziny zakonnej, kiedy zmarł jej duchowy przewodnik i brat – Biedaczyna z Asyżu (1226 r.).

Jej pogrzebowi przewodniczył sam papież – Innocenty IV. Kanonizowano ją już w roku 1255, a więc 2 lata po śmierci. Sztuka prezentuje św. Klarę m.in. z monstrancją w ręku, bowiem według legendy, podczas napadu Saracenów na Asyż, to ona miała wynieść z kościoła Najświętszy Sakrament i w ten sposób, blaskiem wydobywającym się z Hostii, przegonić najeźdźców. Nasza święta darzyła Eucharystię wyjątkowym nabożeństwem, jej życie zaś było na tyle transparentne, że zawsze wskazywało na Chrystusa Pana.

Boże, źródło światła i miłości, Ty ubogaciłeś św. Klarę licznymi cnotami, że zajaśniała nimi na firmamencie Kościoła. Prosimy Cię, niech nas olśni blask jej cnót, a jej wstawiennictwo niech nam pomoże wzrastać w miłości Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Klara, dziewica
ur. w 1193 lub 1194 r. zm. 11 sierpnia 1253 r.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: dziękczynienie we Wniebowzięcie za Cud nad Wisłą i św. Jana Pawła II

2020-08-11 10:58

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Cud nad Wisłą

św. Jan Paweł II

Bożena Sztajner/Niedziela

W duchu wielkiego dziękczynienia za „Cud nad Wisłą” w stulecie zwycięskiej bitwy oraz za św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin upływać będzie tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia na Jasnej Górze. Przeor klasztoru przypomniał, że losy bitwy polsko-bolszewickiej bardzo mocno wpisane są w pielgrzymią modlitwę w sanktuarium.

O. Samuel Pacholski zaznacza, że sto lat temu na Jasnej Górze trwała przede wszystkim wielka modlitwa pielgrzymów, biskupów, dowódców, żołnierzy a wreszcie samego naczelnika państwa. Stąd też kierowane były specjalne odezwy do narodu i zachęta do walki w obronie wiary i Ojczyzny, stad płynęło przekonanie i przypomnienie, że na Jasnej Górze „każdy kamień głosi cuda - Maryjnej - nad Narodem naszym opieki”.

Jasnogórski przeor zauważa, że już 27 lipca 1920 r. przed obrazem Matki Bożej, po uroczystej Mszy św. ofiarowano zagrożoną najazdem bolszewickim Polskę Sercu Jezusowemu a następnego dnia oddano Rzeczpospolitą pieczy Królowej Korony Polskiej.

Biskupi właśnie z Jasnej Góry skierowali pasterską odezwę do wiernych. Odrębne pisma rozesłali ojcowie paulini, którzy wspominając osobę o. Augustyna Kordeckiego, wzywali do obrony Ojczyzny i zachęcali do wielkiego zawierzenia Jasnogórskiej Królowej.

O.Pacholski przypomina, że zakonnicy rozpowszechniali specjalne ulotki dla pielgrzymów i w lokalnej prasie pisali o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakie zagraża Rzeczypospolitej. W tym czasie wiernym naśladowcą bohaterskiego Kordeckiego okazał się ówczesny przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz.

Przywołuje również mało znany fakt, że Józef Piłsudski, w obliczu bolszewickiego zagrożenia, proponował nawet przeniesienie stolicy z Warszawy do Częstochowy. Uważał, że siła oddziaływania, jak również autorytet Jasnej Góry, wzmocni w narodzie opór i zachęci do skutecznej obrony Ojczyzny. Rząd jednak nie przystał na jego propozycję.

O. przeor podkreśla, że „Jasna Góra była pierwszym miejscem w Rzeczypospolitej, gdzie pielgrzymi wyrażali swą radość z cudu dokonanego przez wstawiennictwo Królowej Polski”. Tu na zakończenie jasnogórskiej nowenny narodu paulini ogłosili zebranym na placu przed Szczytem o zwycięstwie Rzeczypospolitej, o tym, że Maryja wysłuchała próśb Narodu i jak donoszą kroniki „wszystkich opanował entuzjazm, płakano z radości”.

- To dlatego tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia na Jasnej Górze też będzie przeżywana w duchu wielkiej wdzięczności Królowej Polski za to zwycięstwo sprzed stu lat - podkreśla o. Samuel Pacholski.

Na Jasnej Górze główna suma odpustowa 15 sierpnia odprawiona zostanie o godz. 11.00 na szczycie pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Jasnogórski przeor przypomina, że w roku stulecia urodzin Karola Wojtyły, św. papieża, największego z jasnogórskich pielgrzymów będziemy także dziękować za ten wielki dar dla Kościoła i Polski.

14 sierpnia, w wigilię święta odbędzie się specjalny koncert „Abba Ojcze” z udziałem plejady polskich gwiazd, w czasie którego artyści i pielgrzymi śpiewać będą ulubione pieśni i piosenki Jana Pawła II. Koncert transmitować będzie Telewizja Polska w programie 1 od godz. 21.00. Po muzycznym spotkaniu o godz. 22.30 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za papieża z Polski i „Cud nad Wisłą”.

Paulini przypominając o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa zapraszają na Jasną Górę. Zarówno koncert, jak i główne uroczystości odpustowe, odbywać się będą na błoniach jasnogórskich, które bezpiecznie, z zachowaniem odpowiednich odległości, mogą pomieścić ponad 15 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję