Reklama

Niedziela Wrocławska

Samorząd Województwa na pomoc Zakładom Aktywności Zawodowej

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspiera Zakłady Aktywności Zawodowej. Do tych ważnych instytucji trafi 1 111 000 złotych.

pixabay.com

Epidemia wpływa na funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Dotyczy to również Zakładów Aktywności Zawodowej. Ich działalność w czasach pandemii jest utrudniona. Funkcjonowanie ZAZ-ów oparte jest na pracy osób z niepełnosprawnościami, która w warunkach koronawirusa stała się niemożliwa, bądź jest mocno ograniczona. W związku z tym zmniejszyły się przychody ZAZ-ów ze sprzedaży towarów czy świadczonych usług. Najbardziej dotkniętym obszarem ich działalności, gdzie najwyraźniej widać negatywny wpływ wirusa są usługi dla branży hotelarskiej czy usługi cateringowe.

- Obecne bolączki ZAZ-ów spowodowane są przestojem w naszej działalności. Przyczynił się do tego oczywiście koronawirus. Nie możemy narażać naszych pracowników, tym bardziej, że jest to grupa szczególnego ryzyka. Musieliśmy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia oraz dostosować swój profil działania do zaistniałej rzeczywistości. Do tego potrzebne są dodatkowe środki. Cieszymy się z otrzymanego wsparcia. Te środki pomogą nam uporać się z problemami – komentuje Ewa Wójcik, dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

W województwie dolnośląskim istnieje 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, z czego dwa powstały w tej kadencji Zarządu Województwa: ZAZ w Oławie oraz w Dzierżoniowie. ZAZ-y to bardzo ważne miejsca na mapie naszego regionu. Tutaj osoby z niepełnosprawnościami uczą się określonych czynności w danej dziedzinie, rozwijają posiadane umiejętności, zdobywają doświadczenie, by później móc wejść na otwarty rynek pracy. ZAZ-y przygotowują osoby z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku, pomagają w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Dlatego należy dbać o ten dorobek, który stworzyliśmy na Dolnym Śląsku i wzmacniać go. Tym bardziej, że utworzenie ZAZ-u wymaga wielu nakładów oraz zaangażowania.

Reklama

- Zaz-y to niezwykle istotne miejsca. Jak wielu podmiotom, również im trzeba pomóc, by przetrwały czas epidemii. Zaz jest typowym przedsiębiorstwem społecznym. Jego cele polegające na tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnieniu im szans na integrację społeczną i zawodową osiągane są dzięki działalności ekonomicznej. W związku z epidemią ta działalność została czasowo wstrzymana, co miało wpływ na ich sytuację finansową. Samorząd Województwa dostrzega ten problem. Wspieraliśmy Zaz- y przed epidemią. Jednak teraz, w związku z zaistniałą sytuacją robimy to w większym zakresie. Znaleźliśmy dodatkowe środki. Chcemy, by osoby z niepełnosprawnościami mogły realizować się i by epidemia nie stała temu na przeszkodzie – podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Lista wspieranych Zaz-ów:

- Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Świerzawie,

Reklama

- Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” z siedzibą w Mikoszowie,

- Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” Caritas Diecezji Legnickiej z siedzibą

w Jeleniej Górze

- Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu,

- Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” z siedzibą

w Wałbrzychu,

- Zakładu Aktywności Zawodowej „VICTORIA” z siedzibą w Wałbrzychu

- Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI z siedzibą w Dzierżoniowie, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie

- Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Oławie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Dodatkowe środki będą wykorzystane na pokrycie:

- zwiększonych kosztów wynikających z przepisów związanych ze stanem epidemii

(np. dodatkowe koszty transportu, ponieważ można przewozić jednocześnie mniej osób; koszty na środki ochrony osobistej),

- kosztów poszerzenia profilu produkcji czy usług w celu uzyskania dodatkowego źródła utrzymania pozwalającego na zniwelowanie skutków obniżenia lub zaprzestania działalności w innych działach. (np. zakup maszyny do szycia, zakup urządzenia do produkcji m.in. przyłbic),

- kosztów stałych związanych z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową, która teraz została zaprzestana lub ograniczona. Są to koszty, które zakład musi pokryć ale z uwagi na brak przychodów z działalności „gospodarczej” nie posiada środków.

2020-05-29 13:57

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Po co chodzić do kościoła, skoro Bóg jest wszędzie?

2020-07-08 08:40

Niedziela Ogólnopolska 28/2020, str. VII

[ TEMATY ]

teologia

teolog

Adobe Stock

Pytanie czytelnika:

Wierzę, że Bóg istnieje i jest wszędzie. Czy zatem muszę chodzić do kościoła, żeby Go spotkać i  z Nim rozmawiać?

Wierzymy, że Bóg stworzył świat, w którym żyjemy, i że jest wszędzie, że możemy Go spotkać na łonie przyrody, porozmawiać z Nim w domu. To wszystko prawda, jednak jedynie w świątyni Bóg daje nam się w sakramentach.

W naszych kościołach otrzymujemy pokarm Bożego słowa, gdyż tam jest ono najczęściej głoszone. Tylko we wspólnocie i w tajemnicy Kościoła, w praktykowaniu wiary, chodząc do kościoła, człowiek może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie oraz zjednoczyć się z Chrystusem, przyjmując Jego Ciało w Komunii św. A to jest najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem.

Św. Augustyn w swoich Wyznaniach zapisał słowa, którymi Bóg do niego przemówił: „Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie pożywał – i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz” ( Księga VII, 10). Oczywiście, żywą świątynią Boga jest każdy ochrzczony człowiek, jednak z kart Pisma Świętego wiemy, że Bóg zapragnął mieć dom, świątynię.

W 1. Księdze Kronik znajdujemy słowa Dawida skierowane do Salomona: „Synu mój, ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mego” (22, 7). To jednak Salomon, spełniając wolę Boga, zbuduje świątynię. Potwierdza to tekst biblijny: „On to zbuduje dom dla imienia mego” (1 Krn 22, 10). Już wcześniej Mojżesz zbudował Namiot Spotkania, który był miejscem modlitwy. W Księdze Wyjścia czytamy: „Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem” (33, 7).

Również sam Jezus w świątyni był ofiarowany Panu. Do świątyni jerozolimskiej pielgrzymował co roku z Rodzicami. W czasie swojej publicznej działalności w tej świątyni nauczał. Kiedy Rodzice odnaleźli Go w świątyni, wyjaśnił, że był tam w sprawach Ojca. świątynię nazwał domem Ojca. Gdy był w Nazarecie, w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi (por. Łk 4, 16).

Bóg w Trójcy Świętej ma swój dom – kościół. Droga do kościoła to droga do Boga, która nadaje sens życiu człowieka.

Pytania do teologa prosimy przesyłać na adres: teolog@niedziela.pl .

CZYTAJ DALEJ

Tygodniowy odpust ku czci św. Szymona

2020-07-11 21:37

archiwum Niedzieli

W najbliższą niedzielę, 12 lipca w Lipnicy Murowanej rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci św. Szymona.

Jak informuje proboszcz lipnickiej parafii, ks. Mariusz Jachymczak, podczas codziennych nabożeństwo Słowo Boże będzie głosił bernardyn, o. Samuel Węgrzyn OFM. Tygodniowe cykliczne wydarzenie ma swój ustalony porządek. Szczegóły można poznać na stronie; http://www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl/

Na poszczególne dni, na Msze św. rozpoczynające się o godz. 19.00 w kościele parafialnym, w sposób szczególny są zaproszeni;  w poniedziałek – nauczyciele i pracownicy oświaty, we wtorek- młodzież, w środę -  róże różańcowe, w czwartek - rodzice z dziećmi, a w piątek - służby mundurowe, w tym: policja, strażacy OSP i PSP, służba więzienna. Odpustowe dni zakończy tradycyjnie o 21.00 Apel Szymonowy.

Centralna uroczystość odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Rozpocznie się o godz. 10. 45 procesją z kościoła św. Szymona do ołtarza polowego, gdzie zostanie odprawiona Msza św. odpustowa, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Andrzej Jeż. - Święty Szymon jest przykładem silnej wiary i patronem w czasie epidemii, dlatego za Jego przyczyną prośmy o ustanie epidemii na całym świecie i powrót do zdrowia dla wszystkich chorych – apeluje ks. Mariusz Jachymczak i przypomina wypowiedź Benedykta XVI, który podczas Mszy św. kanonizacyjnej mówił o lipnickim świętym: „Nowy święty, Szymon z Lipnicy, wielki syn ziemi polskiej i świadek Chrystusa o duchowości św. Franciszka z Asyżu, żył w odległych czasach, ale właśnie dziś jest dany Kościołowi jako aktualny wzór chrześcijanina, który – zainspirowany duchem Ewangelii – gotów jest oddać życie za braci (...) Św. Szymon był miłosierną miłością, którą czerpał z Eucharystii, nie ociągał się z niesieniem pomocy chorym dotkniętym zarazą…”

Św. Szymon wybrał życie klasztorne u Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu pod Wawelem, nazwanym od tytułu kościoła św. Bernardyna ze Sieny – konwentem bernardynów. Przez lata o. Szymon był kaznodzieją na krakowskim Stradomiu. Oprócz prac kaznodziejskich zajmował się też m.in. ręcznym przepisywaniem dzieł teologicznych, potrzebnych w kaznodziejstwie. Zmarł 18 lipca 1482 r. w Krakowie, podczas zarazy, która w tym czasie dziesiątkowała mieszkańców miasta. Szymon zaraził się, wyszukując chorych, aby przyjść im z pomocą. Ze względu na szerzącą się epidemię został pochowany w tym samym dniu, w kilka godzin po swojej śmierci, w kościele klasztornym pod wielkim ołtarzem.

W czasie trwającej obecnie pandemii wiele osób modli się za wstawiennictwem św. Szymona o potrzebne łaski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję