Reklama

Kościół

Wielki Odpust Tuchowski

5 lipca, w piękny i słoneczny poranek, rozpoczęła się druga połowa i zarazem szósty dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2018. Upłynął on pod hasłem: Służebnico Ducha Świętego wspieraj nas w darze męstwa.

[ TEMATY ]

odpust

Krzysztof Jasiński

O godzinie 6:00, wraz z odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, rozpoczął się kolejny dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Mszy Świętej o godzinie 6:00 przewodniczył o. Sylwester Pactwa CSsR – wychowawca kleryków Wyższego Seminarium Duchownego.

Bezpośrednio po Mszy Świętej odśpiewane zostały Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, które poprowadził jeden z braci kleryków.

Zobacz zdjęcia: Wielki odpust Tuchowski

Reklama

Mszy Świętej o godzinie 7:00 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Zbigniew Bruzi CSsR – misjonarz z Elbląga. W swojej homilii o. Zbigniew odwoływał się do daru męstwa, przywołując liczne przykłady z życia kościelnego, narodowego i społecznego. Kaznodzieja zaznaczył na wstępie, że napełniona Duchem Świętym Maryja miała siłę do znoszenia z godnością trudnych sytuacji życiowych, jakimi były np. urodzenie Jezusa w ciężkich i surowych warunkach stajennych, jak również trwanie w cierpieniu pod Chrystusowym Krzyżem. Redemptorysta podkreślił, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zobowiązuje nas, abyśmy na nowo zamanifestowali swoją wierność Panu Bogu poprzez radosne przyjęcie przykazań danych nam przez samego Stwórcę i posłuszeństwo wobec nich. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że dar męstwa potrzebny nam jest jak nigdy wcześniej, aby przeciwstawić się współczesnej modzie konsumpcjonizmu i stawiania się ponad prawem. Męstwo potrzebne nam jest w codziennym życiu do tego, abyśmy jako chrześcijanie mogli stawać w obronie tych, którzy zmuszani są do handlu w niedzielę i tych, którzy sami bronić się nie mogą. Prośmy zatem o dar męstwa za wstawiennictwem Matki Bożej Tuchowskiej, abyśmy umieli stanąć w obronie tych, którzy czują się opuszczeni, niezrozumiali i bezbronni.

O godzinie 8:40 modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne poprowadzili bracia klerycy z naszego WSD. Przybliżyli oni zgromadzonym wiernym postaci świętych redemptorystów oraz podzielili się swoim dotychczasowym doświadczeniem życia zakonnego.

Do stóp Matki Bożej Tuchowskiej przybyli na Mszę Świętą o godzinie 9:00 pielgrzymi – nauczyciele oraz pracownicy oświaty. Liturgii przewodniczył ks. dr Robert Dytko z Tarnowa, który obecnie pełni zadanie diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. Słowo Boże, do licznie zgromadzonych na placu wiernych, wygłosił ks. Janusz Szpilowski z Grybowa. Kazanie ks. Janusza, okraszone tonem poetyckim, przedstawiało Maryję jako pokorną i słuchającą uczennicę. Duchowny zaznaczył, że wszystko, cokolwiek robimy w naszym życiu, czynimy pod czujnym okiem Matki. Kaznodzieja zachęcił zgromadzonych na placu sanktuaryjnym nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty, aby nie bali się mobilizowania uczniów do zdobywania wiedzy, kształtowania ich charakteru, sumienia, postaw społecznych i patriotycznych; aby byli dla uczniów mistrzami wskazującymi właściwą drogę, mieli dla nich czas na rozmowę, wysłuchanie ich problemów i kłopotów oraz służyli dobrą i mądrą radą. Matko Boża Tuchowska, najlepsza Nauczycielko, wzorze wytrwałości i męstwa – módl się za nami!

Reklama

Przed uroczystą sumą odpustową, modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne poprowadzili ponownie nasi braci klerycy.

Uroczystej sumie odpustowej o godzinie 11:00 przewodniczył złoty jubilat ks. prof. dr hab. Stanisław Piech z Krakowa, który wygłosił również do zgromadzonych pielgrzymów Słowo Boże. Na placu zebrali się licznie kapłani diecezjalni, ojcowie redemptoryści przeżywający jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa oraz kapłani seniorzy i kapłani z dekanatu tuchowskiego. W swoim kazaniu ks. prof. podkreślił, że każdy jubileusz życia kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego czy rodzinnego stwarza niebywałą okazję do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Miłosiernemu Bogu za lata wierności w posłudze, którą się pełni. Kaznodzieja podkreślił znaczenie osoby Maryi w życiu każdego z nas. Zwrócił uwagę, że synowskie zawierzenie Maryi polega na zaproszeniu Jej do uczestnictwa w każdym etapie naszego życia, niezależnie od stanu i pełnionej w społeczeństwie funkcji. Ks. Stanisław powołał się na przykłady wielkich polskich patriotów i autorytety, w które powinniśmy się wpatrywać, aby przejść przez ziemską pielgrzymkę wraz z Maryją – Służebnicą Ducha Świętego.

Uroczysta suma odpustowa zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki.

Piętnaście minut przed Godziną Miłosierdzia, siostra Marcina – józefitka – poprowadziła wraz ze zgromadzonymi na placu dziećmi modlitwę – Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Msza Święta o godzinie 15:00 zgromadziła licznych pielgrzymów, którymi byli przede wszystkim: Dziewczęca Służba Maryjna, członkowie scholi, ministranci, lektorzy oraz członkowie Ruchu Światło Życie – Oazy. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Tomasz Rąpała z Tarnowa. Na wstępie ks. Tomasz zachęcił wiernych zgromadzonych na placu, aby w prostocie serca poprosili Ducha Świętego o dobre zrozumienie i przyjęcie Słowa Bożego, zawartego w dzisiejszej Ewangelii. W swoim płomiennym i bardzo przekonującym kazaniu ks. Tomasz podkreślił, że Maryja uczy nas pokornie i cicho tego, co Bóg mówi do człowieka. Przypomniał, że celem w życiu każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus, do którego prowadzi nas przykład naszej najlepszej Matki. Kaznodzieja zaznaczył, że w obecnych czasach Kościół potrzebuje ludzi naprawdę wierzących i zaangażowanych zarówno w życie całego Kościoła, jak i poszczególnych wspólnot parafialnych. Następnie ks. Tomasz wspomniał, że nasza modlitwa zależy od tego, jak słuchamy Boga, uczulając jednocześnie młodzież, by zwracała uwagę na to, jak i czego słucha. Na zakończenie, kaznodzieja wspomniał o tzw. „Mapie serca”, czyli liście ordynariusza tarnowskiego bpa Andrzeja Jeża skierowanym do młodych członków lokalnego Kościoła. Kaznodzieja zachęcił szczególnie młodzież zebraną na placu sanktuaryjnym, aby na nowo odkryła w sobie otrzymany od Ducha Świętego dar męstwa oraz człowieka mocnej wiary.

O godzinie 16:30 odbyło się nabożeństwo różańcowe, które tradycyjnie miało miejsce na dróżkach różańcowych. Poprowadzili je bracia klerycy z naszego seminarium.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, poprowadzone przez braci kleryków, miało miejsce na dziedzińcu sanktuaryjnym i odbyło się o godzinie 17:15.

Nieszpory – celebrowane przez neoprezbitera o. Dominika Jurka CSsR – sprawowane były bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą.

Wieczorna Eucharystia zgromadziła licznych pielgrzymów reprezentujących: członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji tarnowskiej, Kręgu Kościoła Domowego, Poradnictwa Rodzinnego oraz małżeństw przeżywających różnego rodzaju jubileusze. Głównym celebransem i kaznodzieją Eucharystycznej Ofiary był ks. dr Józef Młyński z Tarnowa. W swoim kazaniu ks. Józef podkreślał istotne znaczenie sakramentu małżeństwa w dzisiejszym świecie i w społeczeństwie. Uświadamiał, że nie należy wyrzucać Boga z miejsca pracy, z rodzin i małżeństw. Wyróżnił dwie drogi, którymi należy kierować się w życiu, również i tym małżeńskim. Pierwsza droga to zwrócenie się do Boga przez naszą najlepszą Matkę Maryję. Druga polega na zwróceniu się do człowieka, u którego możemy zasięgnąć mądrej rady. Homilię ks. Józefa należałoby podsumować słowami bł. papieża Pawła VI: Małżeństwo nie jest owocem przypadku.

Podczas wieczornej Mszy Świętej miał miejsce specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, połączony z błogosławieństwem licznie zgromadzonych na placu sanktuaryjnym małżonków.

Wieczorna Eucharystia zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki.

Wieczór Maryjny o godzinie 20:00 uświetnił patriotyczny program słowno-muzyczny w wykonaniu nauczycielskiego chóru „Gaude” z Gminy Grybów.

Zapraszamy na kolejne, ostatnie już dni Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2018!

2018-07-06 09:51

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Tego mostu nie może zamknąć żaden wirus

2020-09-20 10:58

[ TEMATY ]

odpust

tablica pamiątkowa

męczennik

transgraniczna modlitwa

MJscreen/Twitter biskupa

Biskup odsłania tablicę.

Biskup odsłania tablicę.

Diecezjalne uroczystości ku czci św. Melchiora Grodzieckiego miały w tym roku inny charakter, niż zwykle, z powodu koronawirusa. Odbywały się po polskiej i czeskiej stronie Cieszyna na poziomie parafialnym, przy relikwiach Męczenników Koszyckich, bez transgranicznej procesji z relikwiami męczennika i bez delegacji z diecezji.

W obu kościołach – św. Marii Magdaleny w Cieszynie i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem ku czci św. Melchiora z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po czym zostały odprawione koncelebrowane Msze św. W kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie wikariusz generalny ks. dr Marek Studenski odczytał list z pozdrowieniami od biskupów zza Olzy: ostrawsko-opawskiego bp. Františka Lobkowicza i administratora apostolskiego bp. Martina Davida, który przewodniczył liturgii po czeskiej stronie.

To nowe doświadczenie jest jak duchowy most, który łączy się i nie może go zamknąć żaden wirus czy przepisy rządowe" – brzmiała treść listu biskupów.

Bp R. Pindel w homilii zauważył, że św. Melchior jest dla nas orędownikiem i wzorem, jak naśladować Jezusa Chrystusa. Nawiązał również do napomnień, stwierdzając że zdarza się, iż to nie upomnienie braterskie, ale skutki błędów i grzechu, okazują się skutecznym impulsem do nawrócenia. Gdy błądzący powraca, potrzeba tylko radości wspólnoty Kościoła – upominających i skrzywdzonych.

Jeszcze przed Mszą św. biskup Roman Pindel wraz z bp. Piotrem Gregerem odsłonił pamiątkową tablicę w kaplicy poświęconej św. Melchiorowi. Tablica upamiętnia zakończony już Rok św. Melchiora obchodzony w diecezji z okazji 400-lecia jego męczeńskiej śmierci. Owocami tego czasu są osobiste spotkania ze Świętym w dekanatach diecezji, film promujący miasto Cieszyn, seria wykładów przybliżających jego życie oraz 2 przewodniki – jeden przypominający miejsca związane ze Świętym, a drugi oprowadzający po najważniejszych miejscach kultu w diecezji. Publikacje oraz odsłonięta tablica zostały sfinansowane z funduszy przyznanych przez Sejmik Województwa Śląskiego, który to ustanowił Rok 2019 w województwie śląskim Rokiem św. M. Grodzieckiego.

Więcej o odpuście w bieżącej Niedzieli na Podbeskidziu nr 38 na 20 września.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł ks. prof. Jan Krucina

2020-09-25 13:29

Fot. Niedziela

W wieku 92 lat zmarł dzisiaj ks. prof. dr hab. Jan Krucina. Był jednym z najbliższych współpracowników kard. Bolesława Kominka.

Jan Krucina urodził się 14 X 1928 r. w Karwinie-Darkowie na Zaolziu w Czechosłowacji. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 r. we Wrocławiu. Studia specjalistyczne z zakresu filozofii praktycznej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1959-1963, wieńcząc je w roku 1965 doktoratem z filozofii na podstawie pracy: "Dobro wspólne jako zasada społeczna".

W latach 1965-1979 prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Od roku 1965 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W latach 1968-1988 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W roku akademickim 1966/67 odbył podróż naukową, odwiedzając ośrodki uniwersyteckie w Austrii, Rzymie, Mediolanie, Strasburgu, Lowanium i Paryżu. 7 grudnia 1972 r. otrzymał na KUL-u stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: "Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie".

Od roku 1973 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1993 - profesorem zwyczajnym. Pełnił funkcję redaktora naczelnego rocznika Colloquium Salutis i dyrektora Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Niezwykle ważnym wydarzeniem za jego kadencji rektorskiej było przeprowadzenie na Fakultecie pierwszego kolokwium habilitacyjnego. Ponadto, za czasów jego rektorowania Papieski Wydział umocnił swoją pozycję w gronie wyższych uczelni katolickich w Polsce, a także stał się partnerem dla wyższych uczelni miasta Wrocławia.

W 2002 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim I Klasy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii.

za: www.pwt.wroc.pl/wikipedia

CZYTAJ DALEJ

Pierwszy Polak, który został biskupem w Australii, zawierzył swoją posługę na Jasnej Górze

2020-09-26 19:47

[ TEMATY ]

Australia

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Pierwszy od lewej - ks. Karol Kulczycki

Pierwszy od lewej - ks. Karol Kulczycki

Na Jasną Górę przybyli w sobotę nuncjusz apostolski w Australii abp Adolfo Tito Yllana oraz nowo mianowany biskup diecezji Port Pirie, salwatorianin ks. Karol Kulczycki. Modlili się zwłaszcza za chorych na koronawirusa w tym kraju i za młodych, by nie tracili wiary i potrafili oddawać swe życie Bogu. Ks. Kulczycki jest pierwszym Polakiem, który został biskupem w Australii.

„Pragnę dotrzeć zwłaszcza do tych, którzy się zagubili” - mówi biskup nominat Karol Kulczycki w rozmowie z KAI. - „Będąc na Jasnej Górze chciałbym zawierzyć siebie i dzieło, do którego zostałem powołany, Matce Najświętszej. W swoim herbie symbolicznie umieściłem literę ‘M’, żeby podkreślić, że jestem salwatorianinem, który głosi Chrystusa Zbawiciela, ale jestem też tym, który zawierza siebie i swoje dzieło Matce Najświętszej” - podkreśla ks. Karol Kulczycki.

Abp Adolfo Tito Yllana, nuncjusz apostolski w Australii, po raz pierwszy odwiedził Polskę i Jasną Górę, która jest mu szczególnie znana dzięki św. Janowi Pawłowi II: - „Jasna Góra miała wielkie znaczenie dla Jana Pawła II, i dlatego w tym miejscu chcę szczególnie prosić w modlitwie za ludzi, którzy są chorzy na epidemię koronawirusa w Australii, i za młodych ludzi, aby zawierzyli siebie Matce Najświętszej”.

Biskup nominat ks. Karol Kulczycki należy do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po święceniach kapłańskich pracował jako promotor powołań, a następnie wyjechał do Australii, gdzie m.in. pełnił funkcję prowincjała. Od kilku lat jest wikariuszem prowincjalnym salwatorianów w Polsce.

Ceremonia święceń biskupich ks. Karola Kulczyckiego odbędzie się w uroczystość Świętych Archaniołów, 29 września 2020r. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. Otrzyma święcenia biskupie z rąk abpa Adolfo Yllana, nuncjusza apostolskiego w Australii. Współkonsekratorami będą: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski oraz bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy arch. wrocławskiej i przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję