Reklama

Polska

Częstochowa: odbyło się sympozjum naukowe z okazji 50-lecia otwarcia Soboru Watykańskiego II

[ TEMATY ]

Częstochowa

spotkanie

Ks. Mariusz Frukacz

Sympozjum naukowe

Sympozjum naukowe

Myśl teologiczna i duszpasterska Soboru Watykańskiego II oraz realizacja nauki soborowej w Kościele naszych czasów były przedmiotem refleksji uczestników sympozjum naukowego, które odbyło się 1 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, której przewodniczył abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, który uczestnikom sympozjum przesłał słowa pozdrowienia i błogosławieństwa od Benedykta XVI. Mszę św. koncelebrowali m. in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski, biskupi pomocniczy archidiecezji częstochowskiej: Antoni Długosz i Jan Wątroba i kapłani – prelegenci na sympozjum.

Reklama

- Nie ma nic piękniejszego niż wpaść w sieci Ewangelii. Nie ma nic piękniejszego niż poznać Jezusa i opowiadać o Nim wszystkim - przypomniał słowa Benedykta XVI na początku Eucharystii abp Depo witając uczestników sympozjum.

W homilii metropolita częstochowski podkreślił, że „Rok Wiary jest sposobnością, aby zgłębić nie tylko Pismo Święte, ale również prawdy zapisane w dokumentach Soboru Watykańskiego II i Katechizmie Kościoła Katolickiego”.- Te księgi nie są rodzajem muzeum i skansenem, pomimo upływu lat, ale domem i szkołą wiary ewangelicznej - mówił metropolita częstochowski.

„Wierzyć to zgodzić się na osobiste przylgnięcie do Chrystusa” - kontynuował abp Depo.

Reklama

Metropolita częstochowski podkreślił znaczenie relacji wiary i rozumu. Dużo miejsca poświęcił także sprawie modlitwy, o której powiedział, że „jest spotkaniem dwóch pragnień. Jest spotkaniem Serca Bożego i serca ludzkiego”.

Abp Depo przypomniał również współczesnych świadków wiary i nadziei: kard. François-Xavier Nguyęn Van Thuân i kard. Adama Kozłowieckiego.- Naszym czasom bardzo potrzebne jest ich świadectwo. Potrzebne jest nam otwarcie się na nadzieję, która zawsze jest otwarciem na innych - mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazał także na postać ks. Piotra Skargi z racji odbywającego się w tym dniu również w Seminarium sympozjum katechetycznego nt. „Ks. Piotr Skarga – obrońca wiary i nauczyciel miłości Ojczyzny”. – Kto Ojczyźnie swojej służy sam sobie służy- przypomniał słowa ks. Skargi abp Wacław Depo.

Następnie w Auli Jana Pawła II uczestnicy wysłuchali referatów na temat wybranych dokumentów soborowych oraz myśli teologicznej i duszpasterskiej Soboru.

O Kościele i powołaniu człowieka w świetle konstytucji „Gaudium et spes” mówił abp dr Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.- Powołaniem Kościoła jest kontynuowanie dzieła zapoczątkowanego przez Chrystusa. Ważna jest tutaj również troska o prawdę- mówił abp Zimowski.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia podkreślił, że „odczytując Ewangelię Sobór uwzględnił kontekst czasów współczesnych”- Zaangażowanie w sprawy świata jest integralnym elementem powołania chrześcijańskiego- mówił abp Zimowski.

Prelegent zwrócił, uwagę również na soborową koncepcję człowieka i godności człowieka, która „płynie z faktu stworzenia i odkupienia”- Papieże soborowi od Jana XXIII do Benedykta XVI przypominają, że poznanie Boga prowadzi do poznania człowieka i poznanie człowieka prowadzi do poznania Boga- podkreślił hierarcha.

Następnie ks. dr hab. Janusz Królikowski podjął refleksję nad tematem „Objawienie a posłuszeństwo wiary w świetle Konstytucji „Dei verbum”. – Sobór Watykański II był egzorcyzmem zaproponowanym przez Kościół światu współczesnemu- podkreślił ks. Królikowski.

Prelegent zwrócił uwagę, że „w każdym dokumencie soborowym znajdujemy odniesienie do wiary”- Wiara jako posłuszeństwo jest czynem a nie jest czymś biernym- mówił ks. Królikowski.

„Bardzo ważna jest egzystencja z wiary, świadectwo”- kontynuował prelegent.

Ks. dr Teofil Siudy omówił „maryjny wymiar Kościoła w Konstytucji 'Lumen gentium'”. Wskazał na dwa tematy „Lumen gentium”, a mianowicie na Maryję, jako „pierwowzór Kościoła” oraz na to, że Maryja jest Matką w porządku łaski. – Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - mówił ks. Siudy.

Na sympozjum została zaprezentowana również tematyka posoborowej reformy liturgii eucharystycznej według zaleceń zawartych w konstytucji „Sacrosanctum Concilium”, którą omówił o. dr Piotr Polek OSPPE.

Prelegent wskazał na konieczność „ożywienia autentycznej świadomości liturgicznej”- Czynne i owocne uczestnictwo w celebracji liturgicznej zakłada wiarę- mówił o. Polek.

Natomiast ks. dr Jerzy Bielecki – przewodniczący Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego powiedział o współodpowiedzialności Kościoła za wychowanie młodego pokolenia jako przesłanie wypływające z Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”. – Przedmiotem chrześcijańskiego wychowania jest cały człowiek. Punktem wyjścia jest godność osoby ludzkiej i godność Dziecka Bożego – mówił ks. Bielecki.

Prelegent wskazał na „obecne w naszych czasach niebezpieczeństwo relatywizmu i postawę permisywizmu jako praktycznej konsekwencji relatywizmu”.

Ks. Bielecki podkreślił służebną funkcję Kościoła w procesie wychowania – Potrzebna jest szkoła katolicka budująca wychowanie na antropologii chrześcijańskiej- zakończył ks. Bielecki.

Na zakończenie sympozjum abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP przedstawił dekret „Inter mirifica” jako „soborowy impuls dla ewangelizacji przez środki masowego przekazu”. – Sobór pokazał personalistyczny wymiar społecznego komunikowania - mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał główne założenia dekretu „Inter mirifica”, a mianowicie: formowanie prawidłowego odbioru mediów, stosowanie zasad moralnych w ich funkcjonowaniu, ochronę młodzieży przed negatywnym wpływem mediów. – Niestety dziś w mediach dominują prawa rynku a nie prymat zasad moralnych- podkreślił abp Depo.

Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP odniósł się również do sprawy funkcjonowania Kościoła w mass mediach – Trzeba ewangelizować przez media, ale również ewangelizować świat mediów. Stąd konieczność dobrego poznania mediów - zakończył abp Depo.

Organizatorem Sympozjum było Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Częstochowie. Patronat medialny nad sympozjum objęli: tygodnik katolicki „Niedziela” i Archidiecezjalne Radio „Fiat”.

Oddział PTT w Częstochowie istnieje od 1997 roku.

W pracach Soboru Watykańskiego II czynny udział brali m. in. biskupi częstochowscy: Zdzisław Goliński, Stefan Bareła, Tadeusz Szwagrzyk. Ostatnim żyjącym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II z archidiecezji częstochowskiej jest o. Jerzy Tomziński – paulin.

2012-12-01 19:49

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zakończyło się spotkanie prezesa PiS z liderem Porozumienia

2020-09-22 18:49

[ TEMATY ]

spotkanie

PiS

PAP

We wtorek ok. godz. 18.00 zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W rozmowie wziął też udział premier Mateusz Morawiecki. 

Jak poinformowało PAP źródło w Prawie i Sprawiedliwości, głównym tematem spotkania Kaczyńskiego z Gowinem w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej była przyszłość Zjednoczonej Prawicy.

W spotkaniu brał też udział premier Mateusz Morawiecki i poseł PiS Marek Kuchciński.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie) pojawiły się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu. Później politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy już nie istnieje.

Po poniedziałkowym spotkaniu najważniejszych polityków PiS ws. przyszłości ZP, rzeczniczka partii Anita Czerwińska przekazała, że podczas posiedzenia podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach partia poinformuje "w stosownym czasie".

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania prezesa Kaczyńskiego z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro. (PAP)

ipa/ godl/

CZYTAJ DALEJ

Przewodniczący Episkopatu: Biskupi Europy o perspektywach po pandemii

2020-09-27 09:11

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

Karol Porwich/Niedziela

Abp Stanisław Gądecki

Abp Stanisław Gądecki

Skierowanie w kierunku misji czyli wyjście na zewnątrz, a nie czekanie aż ludzie sami wrócą do kościołów. To jest ważne również dla naszego kraju - powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podsumowując Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Odbyło się ono 25 i 26 września w formie on-line.

Zakończone w sobotę wieczorem zebranie CCEE było zatytułowane: „Kościół w Europie po pandemii. Perspektywy dla stworzenia i społeczności”. Zastąpiło ono spotkanie mające się odbyć w Pradze od 25 do 27 września, które zostało odwołane ze względu na pogorszenie się sytuacji związanej z pandemią w Czechach.

Jak powiedział abp Stanisław Gądecki, w czasie kilku sesji była dyskutowana sprawa konsekwencji religijnych i pastoralnych pandemii oraz jej wpływ na ekologię. Pierwszego dnia obrad biskupi wysłuchali m.in. skierowanego na ich obrady przesłania Ojca Świętego Franciszka.

Główny referat wygłosił prof. Pavel Ambros SJ z uniwersytetu w Ołomuńcu. Jego wystąpienie zatytułowane „Konsekwencje religijne, duszpasterskie i ekologiczne po koronawirusie" opierało się na relacjach przesłanych wcześniej przez biskupów z poszczególnych Konferencji Biskupów. Jak podsumował abp Gądecki, referat stawiał pytania o to „czy rzeczywiście słuchamy głosu ludu Bożego w Europie, czy słuchamy Chrystusa i serca Chrystusowego, czy widzimy wszystkie sprawy w perspektywie Chrystusa i czego domaga się Duch Święty w obecnej sytuacji". Do tego wystąpienia odwoływano się również w kolejnym dniu spotkania.

Jak powiedział abp Gądecki, przewodniczący episkopatów Europy wymieniali się doświadczeniami z przeżywania czasu pandemii w ich krajach. Zwrócił uwagę m.in. na wystąpienie abp. Paolo Pezziego z Moskwy, który mówił o liturgii on-line. „Podkreślał on, że współcześnie coraz bardziej jesteśmy ofiarami czasu a nie jego autorami, co dotyka w szczególności rodziny" - relacjonował abp Gądecki. Kard. Vincent Nichols zwrócił uwagę na stawanie się coraz bardziej konsumentami oraz na zanikanie szacunku dla Eucharystii.

„Biskupi Europy, wyrazili wdzięczność za list kard. Saraha o tym, byśmy z radością wrócili do Eucharystii" - powiedział abp Gądecki. Jak dodał, była też mowa o oczyszczaniu religijności duchowej, o chrześcijaństwie kulturowym, a także o wzruszeniach, które towarzyszyły biskupom, gdy odprawiali Msze św. bez udziału wiernych.

Wiceprzewodniczący CCEE przywołał też słowa kard. Michaela Czernego, podsekretarza Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, który mówił o wspólnej misji wszystkich krajów członkowskich Europy, którym powinna przyświecać „idea Kościoła bez granic, Kościoła globalizacji miłości i solidarności".

„Mowa też była o tym, żeby formować sumienia, żeby oduczać się mentalności posiadania za wszelką cenę i pojęcia rozwoju, który jest nieograniczony i nieskończony, bo on również ma swoje granice. Dopóki tego nie zrozumiemy, to ekonomia i konsumizm będą ścigały się bez końca i w ten sposób napędzały też zniszczenie stworzenia" - podkreślił abp Gądecki.

Poruszane podczas zebrania CCEE kwestie biskupi zebrali w opublikowanym na zakończenie obrad przesłaniu. Napisali w nim m.in. o tym, że wznowienie życia wierzących będzie wymagało cierpliwości i wytrwałości oraz odnowienia zaufania. Zachęcili jednak do spoglądania w przyszłość z nadzieją i w duchu solidarności między ludźmi i narodami.

Biskupi podziękowali wszystkim, którzy pomagają potrzebującym w czasie pandemii. Z okazji Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców zaapelowali natomiast, aby bronić życia i godności każdego człowieka. Wyrazili też nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu na Białorusi oraz solidarność z mieszkańcami Libanu.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE) powstała w 1971 r. Sekretariat Rady mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen. Zgodnie ze statutem z 1993 r. poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.

CZYTAJ DALEJ

Bp Guzdek na Jasnej Górze: nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji

2020-09-27 19:12

[ TEMATY ]

Jasna Góra

policja

Święto Policji

Karol Porwich

Od złożenia kwiatów przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” upamiętniającej 13 tys. policjantów zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. rozpoczęła się na Jasnej Górze dziewiętnasta pielgrzymka środowiska policyjnego. Spotkanie odbywało się tradycyjnie przed patronalnym świętem Policji przypadającym w święto św. Michała Archanioła, 29 września.

- Staję tu z poczuciem dumy, że mogę razem z kapelami stać wraz z policjantami w ich codziennej pracy, w ich trudzie i wspierać ich modlitwą i dobrym słowem, bo spotykają się nie tylko ze złem, ale i napaściami słownymi, z nieodpowiedzialnymi reakcjami - mówił w kaplicy Matki Bożej bp Józef Guzdek, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa Policji. W kazaniu podczas Mszy św. w intencji stróżów prawa przypominał, że policjanci służą najwyższym wartościom, bo do nich z pewnością należą zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzeganie prawa i ład społeczny.

- Dziękujmy Bogu za tych, którzy stawali i nadal stają w obronie godności i praw należnych stróżom naszego bezpieczeństwa - mówił bp Guzdek. Podkreślił, że „szczególnie ważne są działania prawne oraz słowa wypowiadane w obronie funkcjonariuszy, którzy bywają napiętnowani i publicznie potępiani bez udowodnienia im popełnionej winy”. Zaznaczył, że „jeśli tego zabraknie zło będzie się rozzuchwalać a przestępcy będą zachęcani do podnoszenia ręki na polskiego policjanta”.

Pytał „ludzi dobrej woli”, co myślą: „czy wolno lekceważyć godność drugiego człowieka? Czy wolno bezkarnie niszczyć autorytet polskiej policji? Czy wolno rzucać obelgami i przekleństwami, tych którzy stoją na straży przestrzegania prawa? Czy wolno atakować bez żadnych konsekwencji tych, którzy z narażeniem życia i zdrowia przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa? Czy można tolerować mowę nienawiści wobec funkcjonariuszy policji?”.

Bp Guzdek podkreślał, że „jeśli nie staniemy po stronie stróżów prawa to czy oni staną po naszej stronie, gdy będzie zagrożone nasze zdrowie, życie lub mienie? A może wtedy odwrócą wzrok, aby nie widzieć ludzkiej krzywdy i nie podjąć interwencji i nie spotkać się z medialnym atakiem ludzi przewrotnych i złych”.

Z Jasnej Góry delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa Policji zwrócił się z apelem: „nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej policji”. - Walka o doraźne interesy lub forsowanie własnych przekonań nie usprawiedliwiają przemocy wobec stróżów prawa, nie usprawiedliwia jej także nieprzestrzeganie obowiązujących nas przepisów – mówił bp Guzdek.

Zauważył, że w tym roku mija 95 lat, od kiedy szeregi policji wzmocniły kobiety. - Potrzebne są delikatne dłonie wyciągnięte w geście ratunku, zwłaszcza gdy chodzi o przemoc domową ukrytą w czterech ścianach, potrzebne są wrażliwe serca kobiet i mężczyzn noszących policyjne mundury. Jednak one nie wystarczą. W walce ze złem i przemocą potrzebne są także silne męskie dłonie, które powstrzymają przestępców lub udzielą pomocy potrzebującym.

Bp Guzdek przywołał postać policjanta z Mińska Mazowieckiego, który w sierpniu utonął w morzu ratując życie 15- letniej dziewczynce. W jego osobie uczcił, tych którzy zginęli wypełniając złożoną przysięgę do końca.

W tym roku środowisko policyjne spotkało się w mniejszej liczbie i w „okrojonym programie”. Na Jasną Górę przybyli reprezentanci policjantów z całego kraju z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Bartoszem Grodeckim. Przybyli komendanci wojewódzcy i miejscy Policji oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” z prezes Teresą Bracką.

- Jak co roku pielgrzymujemy do Królowej Polski przede wszystkim, aby podziękować za rok, który za nami, a on był niezwykle trudny z uwagi na to, że nie brakowało tych codziennych wyzwań dla funkcjonariuszy i pracowników polskiej Policji, ale też spotkaliśmy się z tym ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich, jakim jest pandemia koronawirusa - powiedział komendant Szymczyk.

Dodał, że to jest też „prośba o opiekę, wsparcie, o to, co niezwykle ważne, o mądrość podejmowania trudnych wyborów i trudnych decyzji, bo one często, jeśli chodzi o policyjną służbę, muszą zapadać w ułamkach sekund, i bardzo często wiążą się z tym, że musimy w stosunku do kogoś użyć siły, czasami zatrzymać i pozbawić wolności, ale tylko i wyłącznie po to, żeby cała reszta z nas mogła czuć się bezpiecznie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję