Reklama

Niedziela Częstochowska

Obchody 100-lecia śmierci doktora Władysława Biegańskiego

ROK 2017 ROKIEM WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

[ TEMATY ]

dr Władysław Biegański

Fot. z książki "Dr Władysław Biegański - Częstochowianin stulecia"

Dr Władysław Biegański

Obchody 100-lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego,

Częstochowa 6 – 8 kwietnia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r.

Reklama

Ratusz Miejski na Placu Biegańskiego

Muzeum Częstochowskie

Sala Reprezentacyjna

Reklama

Wiosenne plenum wyjazdowe Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

6 kwietnia 2017 r. godz. 16:00

Otwarcie wystawy „Doktor Władysław Biegański - życie i dzieło – w stulecie śmierci” , 6 kwietnia 2017 r. godz. 18:00

Janusz Jadczyk - Dyrektor Muzeum, Beata Zawadowicz - Prezes TLCz

Prezentacja wznowienia dzieła „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”

Doktora Władysława Biegańskiego z 1899 r.

oraz przedstawienie wybranych aforyzmów – Janusz Jadczyk

Apel Jasnogórski w intencji Obchodów – Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze, godz. 21:00

7 kwietnia 2017 r.

Złożenie wieńców przy grobie Doktora Biegańskiego po konserwacji, odsłonięcie pamiątkowej tablicy informacyjnej o Doktorze Władysławie Biegańskim na Cmentarzu Kule w Częstochowie, umieszczonej przy grobie, godz. 13,00 – organizatorzy, współorganizatorzy, zaproszeni goście

Inauguracja Obchodów – Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, godz. 17:00

Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy

Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach

Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Wystąpienia zaproszonych Gości

„Światło w medycynie” - pamięci doktora Władysława Biegańskiego – prof. Marian Zembala

Wręczenie nagród Prezydenta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w ochronie zdrowia

Wykład inauguracyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pierwiastki etyczne w przysiędze Hippokratesa” – prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

Koncert - „Świat walca” z udziałem Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej i solistki Katarzyny Dondalskiej – sopran koloraturowy, godz. 19:00

Konferencja Naukowa poświęcona upamiętnieniu 100 – lecia śmierci

Doktora Władysława Biegańskiego

8 kwietnia 2017 r. godz. 9:30

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana. Sala duża

Konferencja historyczno – filozoficzno – etyczna

„Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka.

Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”

9:30 – Otwarcie konferencji

Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Waldemar Kostewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Moderatorzy konferencji:

prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

prof. Andrzej Kierzek – Przewodniczący sekcji historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów głowy i Szyi

prof. Romuald Krajewski – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prof. Grzegorz Opala – Śląski Uniwersytet Medyczny, były Minister Zdrowia

dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF – Przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej

9:40 -–Wręczenie Honorowych Statuetek Biegańskiego, najwyższego odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, założonego przez dr. Władysława Biegańskiego w 1901 r., Laureatom 2017

Wykłady sesji historycznej

„Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka”

10.05 – Wykład inauguracyjny sesji historycznej - „Myśl Władysława Biegańskiego w rozważaniach polskich teoretyków medycyny w okresie międzywojennym” - prof. Ryszard Gryglewski – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

10:20 – „Biegański czy Neugebauer? Czyli „o badaniu śladów chodzenia ludzkiego do celów diagnostycznych” – dr n. med. Monika Zamachowska – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

10:30 – „Aktywność doktora Biegańskiego na forum Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w świetle protokołów Towarzystwa z lat 1901 – 1917” – Juliusz Sętowski – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego

10:45 – „Zagadnienie przyczynowości w praktyce medycznej rozważane na gruncie epistemologii w oparciu o dzieła doktora Władysława Biegańskiego” - dr n. med. Michał Skoczylas – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

11:05 - „Biegański i Rosja” - dr hab. n. med. prof. w Katedrze Historii Medycyny, Historii Kraju i Kulturologii Bolesław Lichterman, 1 Moskiewski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. M. Sieczenowa, Moskwa, Rosja; dr hab. prof. AJD Urszula Cierniak, Akademia Jana Długosza w Częstochowie – 15 min.

11:20 – „Działalność charytatywna w Częstochowie w czasach Biegańskiego” – Andrzej Kuśnierczyk – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego

11:30 – „Higiena, promocja zdrowia i kultura fizyczna w Częstochowie (od 1880 XIX w. do 1918 XX w.)" - Grzegorz Basiński, LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

11:40 – „Częstochowskie środowisko lekarskie w czasach Biegańskiego” - Wiesław Paszkowski, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego

11:50 – „Etyka lekarska w Pierwszej Rzeczypospolitej” – prof. Janusz Skalski – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

12:15 – 12:30 – przerwa

Wykłady sesji filozoficzno – etycznej

„Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”

12:30 - Wykład inauguracyjny sesji filozoficzno – etycznej

„Złudzenia lekarza czyli poszukiwanie kamienia filozoficznego” – prof. Krzysztof Składowski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Onkologii, Gliwice

13:00 – „Etyka medyczna, ale jaka?” - ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

13:30 – „Sumienie w praktyce lekarskiej” - prof. Jerzy Jurkiewicz – Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

13:55 – „Etyka w neonatologii i nie tylko...” – dr n. med. Jolanta Warzycha, Śląski Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Częstochowa

14:10 – „Chleb w zawodzie a pustka w życiu - spojrzenie przez pryzmat pielęgniarskiej troski” – Hanna Paszko, pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Częstochowie –

14:35 – „Wolność i godność lekarza” - dr n. med. Wanda Terlecka – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

15:00 – „Etyka a transplantacje narządów od zmarłego i żywego dawcy” – prof. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:25 – „Mój mąż – Władysław Biegański – lekarz, filozof, etyk” – dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa

15:50 – „Rola filozofii w medycynie w czasach Doktora Biegańskiego i dziś” – prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa

16:15 – Podsumowanie konferencji – prof. Jerzy Jurkiewicz, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF

2017-03-15 12:51

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rok Doktora Biegańskiego

[ TEMATY ]

dr Władysław Biegański

AKW

Spotkanie z twórcą filmu o dr. Biegańskim

Dobiega końca ogłoszony przez Senat RP Rok dr. Władysława Biegańskiego, lekarza, który pod koniec XIX wieku osiadł w Częstochowie, gdzie leczył, działał społecznie i pisał prace naukowe z zakresu medycyny, filozofii i etyki. Jest autorem m. in. wciąż aktualnych „Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej”. Z okazji Roku Biegańskiego w Senacie zorganizowana była jego wystawa biograficzna.

Rok dr. Biegańskiego obchodzono szczególnie uroczyście w Częstochowie, mieście, w którym jego imię noszą: Biblioteka Miejska, szpital, szkoła, Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie – którego był założycielem, a także centralny plac miasta. W Alejach Najświętszej Maryi Panny znajduje się pomnik Doktora, w formie ławeczki, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego.

Jednym z ostatnich akcentów Roku Biegańskiego w mieście był pokaz filmu „Biegański – drogi ku szczęściu”, który odbył się 1 grudnia w Muzeum Monet i Medali. Pomysłodawcą, reżyserem i autorem muzyki do filmu jest nauczyciel muzyki - Artur Broncel. Jest to dokument fabularyzowany, w którym wykorzystano m. in. archiwalne zdjęcia i dokumenty, a także wypowiedzi osób, które zajmowały się badaniem biografii dr. Biegańskiego i wiele robią dla przypomnienia jego sylwetki.

CZYTAJ DALEJ

Dziś dzień męża i żony!

2020-07-13 12:43

archiwum

13 lipca jest obchodzony dzień Męża i Żony, który nawiązuje do daty zawarcia małżeństwa przez rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus - świętej Zelii i świętego Ludwika Martin.

Rycerze Kolumba w Polsce zapraszają do świętowania Dnia Męża i Żony! Małżonkowie realizują swoje powołanie przez miłość. - W tym pięknym dniu oderwijmy się od prozy życia, popatrzmy na siebie, na wspólnie przeżyte lata i miłość, którą pielęgnujemy, podtrzymujemy i rozwijamy – zachęca Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Krzysztof Zuba. I dodaje: - Obdarujmy małżonki kwiatami, serdecznością i czułością. Wrażliwość kobiety na piękno, na dobro, jej czułość są najwspanialszym darem dla mężczyzny. Jak zauważa, mężczyznę bardziej interesują prawa rządzące życiem i rzeczywistością. - Dobrze wyraża to aforyzm który brzmi: „Mężczyzna chce być w życiu kimś, kobieta chce być kimś dla kogoś”. I apeluje: - Otoczmy nasze żony ciepłem i miłością, angażujmy się w realizację naszego powołania z troską o innych. Niech każdego dnia unosi nas wiara w miłość, piękno i dobro.

Rycerze Kolumba zachęcają w tym dniu małżonków do wspólnej modlitwy dziękczynnej za lata bycia razem, z prośbą o błogosławieństwo dla ich małżeństwa. Kolejnym punktem tego święta powinien być czas spędzony razem w sposób szczególny poprzez wyjście do kawiarni, restauracji, do kina, teatru lub na spacer. To także okazja do przypomnienia chwil, gdy małżonkowie, stając przed ołtarzem, przyjmowali sakrament małżeństwa.

Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją, która działa w kilkunastu państwach świata. Liczy ponad 2 miliony członków. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm i wokół tych wartości kształtuje się ich formacja. 26 maja 2020 roku papież Franciszek zatwierdził cud przypisywany wstawiennictwu sługi Bożego ks. Michaela McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: prezydent Duda z modlitwą wdzięczności i zawierzenia

2020-07-14 08:04

[ TEMATY ]

Jasna Góra

prezydent

Andrzej Duda

youtube.com/jasnagora

Żeby Matka Najświętsza miała zawsze naszą Ojczyznę w swojej opiece! Staję tu jako pielgrzym, to dla mnie miejsce święte i ważne, tu czuję duchowe wsparcie. Chcę tu podziękować i prosić o dalszą opiekę dla Polski i dla mnie- powiedział na Jasnej Górze prezydent Andrzej Duda. Wziął udział w wieczornej modlitwie Polaków - Apelu Jasnogórskim.

Tak jak 5 lat temu, tuż po wyborze i tym razem przybył, by zawierzyć Królowej Polski wszystkie sprawy Ojczyzny i Narodu.

- Trzeba podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad Ojczyzną, poprosić o dalsze wsparcie kiedy z woli moich rodaków będę sprawował urząd prezydenta RP, to dla mnie ważne - powiedział Andrzej Duda, wybrany ponownie na najwyższy urząd w państwie, w rozmowie dla Radia Jasna Góra.

Na pytanie czy czuł duchowe wsparcie w czasie tej trudnej drogi do prezydentury Andrzej Duda podkreślił, że „często pytano go skąd ma tyle sił do prowadzenia kampanii, do mocnego trwania, do walki, do tego by nie dać się sprowokować” i dodawał, że „jeśli gdzieś dostrzegam to wsparcie to chyba właśnie tutaj”.

- Jako człowiek wierzący mogę śmiało powiedzieć, że to miejsce jest dla mnie osobiście ważne i dlatego tu przybywam, proszę żeby Matka Najświętsza zawsze miała naszą Ojczyznę w swojej opiece. Tu mamy nasze narodowe sanktuarium, gdzie jest nasza Matka, do której tyle razy uciekaliśmy się pod Jej obronę - mówił prezydent RP.

Podkreślił, że „nie chodzi o to byśmy wszyscy w Polsce mieli jednakowe poglądy, ale powinno być więcej wzajemnego szacunku i może poprzez wzajemny szacunek jesteśmy w stanie obniżyć temperaturę emocji i tego bym bardzo chciał – mówił Andrzej Duda.

To kolejna pielgrzymka Andrzej Dudy na Jasną Górę. W maju modlił się tu o oddalenie pandemii koronawirusa. Przybył tu również w 5. rocznicę swojego wyboru na prezydenta Polski. Jako wotum przekazał wtedy onyksowy różaniec z bursztynowym krzyżem. Wygrawerowany napis brzmi: "Na pamiątkę wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny i Rodaków na całym świecie w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję