Reklama

Polska

Poświęcenie w sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich

We wspomnienie 110. rocznicy urodzin i chrztu św. Faustyny, po 10 latach budowy, w parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich 23 sierpnia 2015 r.miało miejsce poświęcenie nowej części Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny. Uroczystość zgromadziła rzesze wiernych z różnych zakątków Polski.

[ TEMATY ]

św. Faustyna

Wydawnictwo Koronis

Poświęcenie sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich

Do Świnic Warckich przybyła liczna delegacja Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z ich przełożoną generalną s. M. Petrą Kowalczyk, a także kapłani z diecezji włocławskiej i innych diecezji. Uroczystej Mszy św. o godz. 11 przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, w koncelebrze z biskupem pomocniczym Stanisławem Gębickim oraz kilkudziesięcioma kapłanami. Uroczystość transmitowana była przez TVP Polonia. Wierni modlący się w starym kościele oraz zgromadzeni wokół sanktuarium mogli śledzić przebieg uroczystości na kilku telebimach.

Świętowanie rozpoczęło się czuwaniem modlitewnym przy ołtarzu polowym, na które złożył się montaż słowno- muzyczny, z udziałem miejscowej orkiestry dętej OSP. W Liturgię wprowadził wiernych komentarz odczytany w starej części sanktuarium, po nim nastąpiło przejście przed zamknięte drzwi nowej części, gdzie po powitaniu przez przedstawicieli rodziców i dzieci I-komunijnych oraz odczytaniu historii parafii i świątyni nastąpiło uroczyste otwarcie drzwi, którego dokonał ordynariusz diecezji włocławskiej bp. Wiesław Alojzy Mering. W nowej części dostojnych gości oraz wszystkich obecnych na uroczystości oraz przed telewizorami powitał kustosz sanktuarium ks. Janusz Kowalski. Po powitaniu nastąpił obrzęd błogosławieństwa wody, a następnie pokropienie ścian kościoła oraz wiernych.

Do zgromadzonych w sanktuarium i przed telewizorami powiedział m.in.: „W czasach, gdy promuje się to, co poniża wiarę i wymierzone jest przeciwko Bogu, my budujemy Bogu świątynię, poświęcamy to sanktuarium w rodzinnej parafii św. Faustyny, bo tutaj się urodziła, przyjęła sakrament chrztu św., przeżyła połowę swojego życia, tutaj doznała pierwszego objawienia Miłosiernego Jezusa i przygotowała się do przekazania orędzia Bożego Miłosierdzia światu - córka Kościoła Włocławskiego”. Po Liturgii Słowa nastąpiło namaszczenie olejami świętymi ołtarza oraz zacheuszków umieszczonych na 4 filarach świątyni. Namaszczenia dokonali: biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering i biskup pomocniczy Stanisław Gębicki.

Reklama

Po namaszczeniu nastąpił obrzęd okadzenia ołtarza, świątyni i wiernych, po nim rozpoczęło się uroczyste ubieranie ołtarza przez parafian i siostry ZMBM. Trzy panie wytarły olej z mensy ołtarzowej, następnie dwie panie rozwinęły, tzw. podkład, na nim Siostry rozwinęły drugi obrus, po nich pochodzili panowie ustawiając na ołtarzu 7 świeczników ze świecami, procesję zamykały dwie panie niosące do ołtarza kompozycje kwiatowe. Kolejnym obrzędem był obrzęd oświetlenia świątyni. Od pobłogosławionej przez Biskupa Ordynariusza świecy kustosz sanktuarium zapalił 7 świec na ołtarzu oraz świece trzymane przez ks. prał. Stefana Spychalskiego - wieloletniego proboszcza, który rozpoczął szerzenie kultu miłosierdzia w parafii i poza nią, ks. prał. dr. Mirosława Miłka - poprzednika obecnego kustosza sanktuarium, obecnie dziekana dekanatu sieradzkiego II, który rozpoczął dzieło rozbudowy i ks. prał. Andrzeja Ziemieśkiewicza - dziekana dekanatu uniejowskiego, następnie wszyscy czterej kapłani zapalili świece przy zacheuszkach, a na koniec włączono oświetlenie elektryczne świątyni.

Część eucharystyczną Liturgii rozpoczęła procesja z darami, w której szli kolejno: młodzież z miejscowego gimnazjum z koszem 10 białych róż symbolizujących 10 lat budowy, wolontariusze niosący koszulki Światowych Dni Młodych, parlamentarzyści składający ofiarę pieniężną, rodzice dzieci I-komunijnych - obrusy ołtarzowe, władze samorządowe - ornat św. Józefa, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej i Zespołu Liturgicznego Dorosłych - pateny, Rycerstwo Niepokalanej - dwie puszki, rodzina św. Faustyny kielich z pateną i bieliznę kielichową, procesję kończyła delegacja dobrodziejów Sanktuarium niosąca do ołtarza chleb i wino.

Po Komunii św. nastąpiło poświęcenie dwóch tablic upamiętniających to doniosłe wydarzenie o następującej treści:

Na pamiątkę Poświęcenia nowej części Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich dokonanego przez J.E. Bpa Wiesława Alojzego Meringa Pasterza Kościoła Włocławskiego dnia 23 sierpnia 2015 r. oraz

Reklama

W hołdzie żyjącym i zmarłym budowniczym i dobrodziejom Sanktuarium urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich w dniu poświęcenia jego nowej części oraz w 110 rocznicę urodzin i chrztu Apostołki Miłosierdzia Bożego wdzięczni parafianie, Siostry i Duszpasterze.

Na zakończenie Liturgii w imieniu parafii słowa podziękowania wypowiedzieli przedstawiciele Komitetu Rozbudowy, wręczając 7 pamiątkowych statuetek oraz kwiaty.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowali: siostra M. Alma Zawadzka, przełożona Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich i zespół Cantabile. Bezpieczeństwo i porządek podczas uroczystości zapewnili strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu parafii.

Nowa świątynia w Świnicach Warckich stanowi votum wdzięczności Diecezji Włocławskiej i rodzinnej parafii Apostołki Bożego Miłosierdzia za naszą Najznamienitszą Rodaczkę, której Opatrzność zleciła misję przekazania światu orędzia o Bożym Miłosierdziu.

Tego dnia przy sanktuarium i przed domem urodzenia św. Faustyny w Głogowcu wolontariusze promowali ŚDM Kraków 2016. Hasłem przygotowań w diecezji do przyszłorocznego spotkania młodych jest Misericordia - Miłosierdzie, z racji pochodzenia z diecezji włocławskiej Apostołki Bożego Miłosierdzia, jednej z patronów ŚDM Kraków 2016.

Dzień zakończyła agapa, podczas której biesiadującym akompaniował zespół ludowy Świniczanki. Tradycyjnie w dniu urodzin św. Faustyny - 25 sierpnia, o godzinie 8.15, przy jej rodzinnym domu w Głogowcu miała miejsce Msza św., w której oprócz licznie zebranych parafian i gości uczestniczyli też pielgrzymi XIII promienistej pielgrzymki rowerowej z Łodzi, Warszawy i okolic wraz ze swymi duszpasterzami.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zobacz zdjęcia: Poświęcenie sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny

2015-09-01 07:51

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: na całym świecie będzie obchodzone wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

[ TEMATY ]

miłosierdzie

Faustyna

św. Faustyna

s. Faustyna

youtube.com/faustyna

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała z upoważnienia Ojca Świętego dekret o wpisaniu wspomnienia dowolnego św. Faustyny Kowalskiej do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego.

W dokumencie przypomniano drogę życiową św. Faustyny, kanonizowanej w Rzymie w roku 2000 przez św. Jana Pawła II. Podkreślono, że głoszone przez nią orędzie Bożego Miłosierdzia szybko rozpowszechniło się na całym świecie. „ Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. Niech to nowe wspomnienie zostanie wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin, przyjmując załączone do tego dekretu teksty liturgiczne, które mają być przetłumaczone, zatwierdzone a po zatwierdzeniu przez tę dykasterię opublikowane przez konferencje episkopatów” – czytamy w dekrecie noszącym datę 18 maja 2020 roku – setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Dokument podpisali prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Robert Sarah oraz sekretarz, abp Arthur Roche.

Teksty te są już zatwierdzone i od kilku lat obowiązują w Kościele w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na koncert maryjny

2020-08-08 11:21

archiwum

Po przerwie, wynikającej z trwającej pandemii, wracają wydarzenia muzyczne w ramach cyklu „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”.

Jak informuje ich pomysłodawca i przedstawiciel organizatorów, organista Tomasz Soczek, w niedzielę 16 sierpnia br. krakowscy Karmelici Bosi zapraszają na organowo-kameralny koncert maryjny. W ramach II edycji cyklu „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” tym razem wystąpi duet znakomitych artystów: wybitny polski organista, klawesynista, dyrygent i znawca muzyki dawnej – prof. Marek Toporowski oraz muzyk i teolog dr Marek Skrukwa, który zagra na violi da gamba. W repertuarze znajdzie się renesansowa i barokowa muzyka Francji i Hiszpanii, a więc repertuar nieczęsto pojawiający się na koncertach. Obok solowych utworów organowych hiszpańskich mistrzów, jak Juan Cabanilles, Antonio de Cabezón i Correa di Arauxo, usłyszymy kompozycje Diego Ortiza na violę da gamba i klawesyn, a także solowe kompozycje gambowe Marin Maraisa. Koncert rozpocznie się o godz. 19:00. Organizatorzy zapraszają do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, przy ul. Rakowickiej 18. Wstęp wolny! Tradycyjnie już po koncercie odbędzie się spotkanie z zaproszonymi artystami.

„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” to całoroczny cykl koncertów nawiązujących treścią do porządku roku liturgicznego i przypadających w terminach koncertów uroczystości. Sierpniowe spotkanie muzyczne, obok akcentów maryjnych, nawiązuje w programie do czasów św. Teresy z Ávili i św. Jana od Krzyża.

Festiwal finansowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Niedziela Małopolska sprawuje nad festiwalem patronat medialny,

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję