Reklama

Niedziela Przemyska

Spełnione tęsknoty

W ciągu jednego wieku mieszkańcy Bud Łańcuckich wybudowali dwa kościoły. Nie były im straszne zawieruchy wojenne i inne zmagania. Zawsze jednoczyli się przy wspólnym dziele, aby móc w swojej miejscowości wielbić Boga we własnej świątyni.

Niedziela przemyska 12/2021, str. IV

[ TEMATY ]

Przemyśl

Piotr Miara

Kościół parafialny wybudowany tuż po II wojnie światowej

Kościół parafialny wybudowany tuż po II wojnie światowej

Motywacją do tworzenia parafii było powstanie parafii w Białobrzegach, niedaleko, po sąsiedzku. Mieszkańcy Bud zmotywowani tym wydarzeniem postanowili, by w swojej miejscowości stworzyć jednostkę duszpasterską. Bardzo szybko się zmobilizowali i już rok później, w 1921 r. za pozwoleniem kurii biskupiej wybudowano drewniany kościół. Pomocne okazało się w tej budowie doświadczenie wielu ludzi, którzy na froncie I wojny światowej budowali baraki wojskowe. Po powrocie wykorzystano ich umiejętności przy budowie pierwszego drewnianego kościoła (mierzył 27 m długości). Kościół został poświęcony 19 czerwca 1921 r. Do października, kiedy przybył pierwszy proboszcz ks. Michał Bednarski, pracowali tu księża z Grodziska, a także bernardyni z Przeworska. Ludzie gromadzili się w miejscu budowy kościoła i tak powoli zaczęła się tworzyć parafia. Ks. Michał Bednarski zamieszkał u gospodarza, niedaleko kościoła. Dwa lata później wybudowano plebanię i ks. Bednarski zamieszkał tu jako proboszcz, choć na początku była to ekspozytura.

Parafia obchodzi 100. rocznicę istnienia

Podziel się cytatem

Z ekspozytury do parafii

W 1927 r. bp Anatol Nowak wydał dekret ustanawiający parafię w Budach Łańcuckich. jej teren został wydzielony z parafii w Grodzisku Dolnym, Gniewczynie i Żołyni. Budy Łańcuckie mimo że naturalnie były oddzielone rzeką Wisłok, to jednak tzw. prawa strona także przynależała do tej parafii, część zaś do parafii Świętoniowa i tak jest po dzień dzisiejszy. – Na przestrzeni tych 100 lat można by się odnieść do wielu wydarzeń z historii parafii, które kształtowały świadomość religijną wielu pokoleń – mówi ks. Marek Wilk, proboszcz parafii. – Pierwsze wydarzenie to powstanie parafii. Weźmy pod uwagę, że to bardzo trudny okres. Jest po I wojnie światowej, żyje się skromnie czy nawet biednie, a mimo to jest mocne pragnienie ludzi, żeby mieć tutaj kościół. To pragnienie było tak wielkie, że mimo powojennych trudów zbudowano kościół, już dziś nieistniejący. To pokazuje wielkie religijne zaangażowanie parafian. Chęć zbudowania kościoła, żeby mieć bliżej do domu modlitwy – podkreśla ksiądz proboszcz.

Reklama

Późniejsze wydarzenia pokazują, że ta praca duszpasterska układała się bardzo harmonijnie. Na przestrzeni 100 lat posługiwało w tej parafii 7 proboszczów. Ks. Michał Bednarski do 1934 r., później przez 4 lata ks. Wojciech Chorzępa, następnie od 1938 do 1973 r. parafią kierował ks. Tadeusz Szmyd, który spoczywa na miejscowym cmentarzu. To on był proboszczem przez lata II wojny światowej, bardzo trudnego czasu dla parafian. Ks. Szmyd był duszpasterzem, do którego ludzie mieli zaufanie. Dzięki temu podejściu udało się zaraz po wojnie zbudować obecny kościół. Budowa trwała w latach 1948-52 według projektu Wawrzyńca Dajczaka. Po 4 latach dokonano poświęcenia. 8 lat później, w 1960 r. miejscowi stolarze pod nadzorem pana Koczapskiego wykonali w prezbiterium ołtarz główny. W tym też roku nastąpiła konsekracja świątyni, dokonał jej bp Stanisław Jakiel. Zatem praca tego kapłana była bardzo owocna.

Ostatnie dekady

W 1973 r. do parafii w Budach Łańcuckich przybył ks. prał. Władysław Szular. Prowadził parafię do 2010 r. Był proboszczem przez 37 lat. Dzięki jego staraniom został wybudowany obecny budynek plebanii, ale także wyposażono kościół, pięknie wymalowano, urządzono, przystosowano do funkcjonowania całą parafię. To był czas, że trzeba było zatroszczyć się o katechezę, zbudowano punkty katechetyczne. Te działania były bardzo potrzebne i było ich bardzo wiele. – Śmiało można powiedzieć, że należy do jednego z budowniczych tej naszej budzkiej parafii. Przez 7 lat kierował parafią ks. Kazimierz Kopeć, który uczynił bardzo wiele w warstwie odnowy materialnej parafii: plebanii, kościoła i wielu innych przedsięwzięć – podkreśla ks. Marek Wilk.

Duszpasterstwo parafialne

Duszpasterski obraz parafii stanowią grupy i wspólnoty parafialne. – Jest dosyć znaczny zastęp ministrantów i lektorów, ok. 45, którzy garną się do służenia. Zawsze to zasługa pracy wikarych, którzy gromadzą ministrantów nie tylko przy ołtarzu, ale także na boisku. To wszystko jest owocem gorliwej pracy duszpasterskiej. Od 25 lat działa prężnie na terenie naszej parafii KSM. Dwa lata temu obchodziliśmy jubileusz i zawsze grupa ok. 15 osób garnie się na cotygodniowe spotkania, później angażując się także w życie parafii. To oni od wielu lat prowadzą w każdy piątek przed spotkaniem Różaniec. Angażują się chętnie w pomoc w parafii i prowadzenie Drogi Krzyżowej. To ich zaangażowanie cieszy. Grupą duszpasterską bardzo mocną pozostaje także Akcja Katolicka, która liczy obecnie około 15 osób i ta działalność też jest bardzo żywa.

Reklama

AK włącza się także w życie parafii, prowadzi działalność społeczną i liturgiczną. Zawsze można na nich liczyć – zaznacza Ksiądz Proboszcz.

– Podstawą naszej działalności są spotkania formacyjne. Gdy nie możemy się spotkać osobiście, to materiały publikujemy na naszej stronie internetowej i wtedy każdy członek indywidualnie zgłębia treści formacyjne – mówi Anna Szular, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. – Angażujemy się także w Dzieło Pomocy Powołaniom, które w pierwszy czwartek miesiąca prowadzi Różaniec w intencji powołań – podsumowuje pani prezes.

25 marca będziemy wyrażać wdzięczność przed Bogiem za minione lata i za ludzi, którzy stanowili tę wspólnotę w przeszłości.

Podziel się cytatem

– Grupą bardzo liczną i uważam to za fenomen w parafii, jest 27 Róż Różańcowych. Mamy też zwyczaj, ponieważ jest to parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, bardzo uroczyście obchodzić pierwsze soboty miesiąca. Nabożeństwo gromadzi wielką rzeszę ludzi, jest związane także ze zmianą tajemnic różańcowych. To jest taka nasza wizytówka jako parafii. Spośród grup duszpasterskich należy wymienić także radę parafialną, która jest bardzo zaangażowana w życie parafii. Do rady należy 20 osób – reprezentantów całej parafii, którzy chętnie angażują się we wszystkie poczynania związane z inwestycjami. Wielu jest takich, którzy mają pomysły i doświadczenie, więc to też jest bardzo cenne i pożyteczne – mówi ks. Marek Wilk.

Obchody jubileuszu

Obchody jubileuszu 100-lecia parafii będą się odbywały 25 marca, w dzień drugiego odpustu parafialnego. – To dzień dla nas symboliczny, ponieważ postanowiliśmy świętować jubileusz przez cały rok – zauważa ksiądz proboszcz. Jednak to właśnie ten dzień został wybrany na celebrację jubileuszu. Wtedy pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala cała wspólnota będzie wyrażała wdzięczność przed Bogiem za minione lata i za ludzi, którzy stanowili tę wspólnotę w przeszłości. Natomiast od 19 marca zaczną się misje parafialne, które będą trwać do 25 marca, dnia celebracji jubileuszu. Poprowadzą je ks. Jan Szeląg i ks. Wojciech Wojtas. – Chcemy zwrócić uwagę na duchowy wymiar przygotowania do jubileuszu – kończy ks. Marek Wilk – proboszcz parafii.

Ks. dr Marek Wilk urodził się 14 kwietnia 1966 r. w Sośnicy k. Radymna. Święcenia przyjął w 1993 r. Studiował na KUL. Przez 13 lat był wikariuszem w parafiach w Sanoku, Krośnie, Przeworsku i Krzywczy. Przez 11 lat pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu jako ojciec duchowny. Od 19 sierpnia 2017 r. proboszcz parafii w Budach Łańcuckich.

2021-03-16 11:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Trwa Akcja Letnia Caritas Archidiecezji Przemyskiej

[ TEMATY ]

Caritas

Przemyśl

Caritas

W ośrodkach Caritas Archidiecezji Przemyskiej zakończyła się właśnie kolonia dla 200 dzieci z Ukrainy, a już w poniedziałek rozpoczną się turnusy wakacyjne dla dzieci z archidiecezji przemyskiej. Łącznie organizacja przyjmie 1,5 tys. osób.

Jak co roku w czerwcu przemyska Caritas przyjęła dzieci i młodzież z rzymskokatolickich parafii na Ukrainie. Od ubiegłego roku sytuacja za wschodnią granicą jest groźna, dlatego organizacja tym bardziej chce im pomóc.

CZYTAJ DALEJ

Ewangelia cierpienia Jacka Krawczyka

Niedziela rzeszowska 26/2021, str. IV

[ TEMATY ]

Jacek Krawczyk

Archiwum rodzinne

Jacek na wakacjach

Jacek na wakacjach

Jacek żył krótko, zaledwie 25 lat. Mimo choroby i cierpienia, które przyszło w końcowym okresie ziemskiej wędrówki, było to życie intensywne.

Zmarł w wyjątkowym dniu – 1 czerwca 1991 r. – tuż przed przybyciem Jana Pawła II do Rzeszowa. Dopiero teraz, powoli, dociera do nas więcej informacji o tym, jak wyjątkowym był człowiekiem i dokąd zaprowadziły go poszukiwania sensu życia w oparciu o wskazówki wyznawanej wiary.

CZYTAJ DALEJ

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać specjalny odpust

2021-07-24 17:44

[ TEMATY ]

modlitwa

odpust

dziadkowie

Dzień Dziadka

Dzień Osób Starszych

Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie przeżywany w niedzielę 25 lipca. Penitencjarnia Apostolska zachęca do zyskania odpustu zupełnego tego dnia za siebie albo duszę cierpiącą w czyśćcu. Jakie są warunki? Wylicza je Vatican News.

W celu zyskania odpustu zupełnego należy spełnić tzw. zwykłe warunki, do których zaliczają się: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach papieża. Dodatkowym warunkiem może być: uczestnictwo w uroczystościach prowadzonych przez Ojca Świętego w Watykanie albo w innych miejscach na świecie. Wystarczy także odwiedzić osobę chorą lub pomóc jej w potrzebie, aby taki odpust zyskać.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję