Reklama

Polska

Bp Miziński o zasługach ks. prof. Krukowskiego

Gdyby chcieć w krótkich słowach scharakteryzować znaczenie twórczości naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, byłoby to niezwykle trudnym zadaniem. Obyśmy jeszcze przez długie lata mogli korzystać z jego autorytetu - powiedział sekretarz Episkopatu Polski bp Artur Miziński o ks. prof. Józefie Krukowskim. Wybitny ekspert prawa konkordatowego i wyznaniowego obchodzi dziś 50-lecie pracy naukowej.

[ TEMATY ]

opinie

Mateusz Wójcik

Abp Celestino Migliore i bp Artur Miziński

Abp Celestino Migliore i bp Artur Miziński

Poniżej komentarz bp. Artura Mizińskiego dla TVKUL:

Dziś świętujemy 50-lecie - możemy tak to nazwać - posługi ks. prof. Krukowskiego w świecie nauki, prawa kanonicznego, wyznaniowego, publicznego i konstytucyjnego. Dokonywane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tutejszym Wydziale Prawa przeobrażenia odbyły się w dużej mierze z jego udziałem. Istotna jest jego obecność na płaszczyźnie prawa kościelnego - przez lata był konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Reklama

Natomiast jeśli chodzi o relacje Kościół-państwo w Polsce, nie do przecenienia są jego zasługi położone przy pracach nad Konkordatem. Jako ekspert Konferencji Episkopatu Polski brał udział w tych dyskusjach. Jego cenne spostrzeżenia i uwagi, krytyka różnych propozycji do Konkordatu, były brane pod uwagę. W dużej mierze można powiedzieć, że ks. prof. Krukowski jest jednym z ojców, którzy wypracowali, a potem zatroszczyli się o ratyfikację Konkordatu.

Nad relacjami między państwem a Kościołem rozpoczął pracę wcześniej, zanim miały miejsce prace nad Konkordatem, z tego co wiem na polecenie samego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, ktory zachęcił go do zmiany dyscypliny (najpierw zajmował się prawem małżeńskim) i pozostał jej wierny, zarówno na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak i potem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w wielu innych środowiskach.


Konferencja gromadzi specjalistów prawa wyznaniowego i stosunków państwo-Kościół z Polski i Europy. Wśród prezentowanych podczas sesji tematów jest m.in. problematyka nabywania przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego i spór o klauzulę sumienia w Polsce. Eksperci z innych krajów przedstawili m.in. kwestię funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej, czy edukacji religijnej w szkołach publicznych w Finlandii. Jednym z tematów była także regulacja nauki religii katolickiej w konkordatach z państwami postkomunistycznymi.

Reklama

Organizatorem konferencji był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Laudację na cześć ks. prof. Józefa Krukowskiego wygłosił dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. Piotr Stanisz. Zaprezentowano także księgę pt. "Reddite Ergo Quae Sunt Caesaris Caesari Et Quae Sunt Dei Deo" [Oddajcie więc Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga] dedykowaną ks. prof. Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej.

Ks. prof. Józef Krukowski urodził się 4 stycznia 1936 r. we wsi Sułowiec k. Zamościa. W 1953 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie. Jednocześnie odbył studia na Wydziale Teologii KUL i uzyskał w 1959 r. tytuł magistra teologii. Po przyjęciu święceń pracował w duszpasterstwie w charakterze wikariusza w parafii Niedrzwica Kościelna i Szczebrzeszyn.

W 1961 r. został przez biskupa lubelskiego Piotra Kałwę skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył w 1964 r., uzyskując stopień magistra i licencjata prawa kanonicznego. Następnie został zatrudniony jako asystent na tymże Wydziale. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; w 1973 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; w 1974 r. został mianowany docentem; w 1978 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1985 r. profesora zwyczajnego. Jednocześnie w latach 1964-1972 sprawował urząd notariusza i następnie do 2002 r. sędziego Sądu Metropolitalnego w Lublinie.

W latach 1978-1987 był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego KUL. W tym czasie pokonał różnego rodzaju trudności formalne (uzyskanie zgody władz państwowych na szczeblu centralnym) i personalne (pozyskanie nowych pracowników naukowych ideologicznie niezależnych od PZPR), doprowadzając do reaktywacji w 1981 r. Sekcji Prawa. W związku z czym w 1984 r. Wydział przyjął nową nazwę - Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych.

Ks. prof. Krukowski działalność dydaktyczną (wykłady i seminaria) prowadzi na kilku uczelniach: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 1964 r.), Akademii Teologii Katolickiej (1993-1999) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999 r.). Ponadto w latach 1993-2003 prowadził wykłady na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji. W charakterze „visiting professor" gościnnie wykładał na kilku uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich. W 2003 r. wykładał także gościnnie w Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Dzięki swym publikacjom dotyczącym relacji Kościół-państwo prof. Krukowski zdobył wysoki autorytet w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach naukowych, podczas których wygłaszał referaty i przewodniczył sesjom w kilkunastu krajach na całym świecie.

W latach 1975-81 był członkiem Komisji Prawnej Episkopatu Polski przygotowującej projekt Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską, W latach 1993-1997 pełnił funkcję przedstawiciela Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz eksperta sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską. W latach 1998-2001 był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Z inicjatywy ks. prof. Krukowskiego powstał Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (1990), którego jest przewodniczącym. Jest założycielem i przewodniczącym komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Prawnych" wydawanego przez Towarzystwo Naukowe KUL (od 1990 r.), a od 2001 r. przewodniczącym Rady Naukowej tegoż periodyku. Był założycielem i redaktorem serii wydawniczej „Kościół i prawo” (1981-2000). Był również redaktorem działu prawniczego w „Encyklopedii Katolickiej" KUL (od 1995 r.) oraz redaktorem działu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w Redakcji „Wielkiej Encyklopedii Prawa" w Warszawie (od 2003 r.).

W latach 1980-1984 ks. prof. Krukowski był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 1990-1993 był członkiem Centralnego Komitetu ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze Rady Ministrów w Warszawie; od 2003 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie i zastępcą przewodniczącego komisji prawniczej tego oddziału. Od 2002 r. ks. prof. Krukowski jest współprzewodniczącym polsko-niemieckiej organizacji „Stiftung Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU" z siedzibą w Trewirze, którą założył wraz z dr. Ottonem Theisenem (RFN) oraz współpracuje z instytucjami naukowymi w różnych krajach.

Ponadto ks. prof. Krukowski jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1989 r.), założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2004 roku).

Należy do znamienitych stowarzyszeń i organizacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in. międzynarodowego stowarzyszenia Kanonistów Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie. Jest członkiem następujących stowarzyszeń krajowych: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

Na seminariach naukowych ks. prof. Krukowski wypromował 203 magistrów i rekordową liczbę 46 doktorów nauk prawnych reprezentujących narodowość polską, niemiecką, ukraińską i słowacką. Żaden inny profesor KUL i UKSW nie wypromował tylu doktorów.

Publikacje ks. prof. Krukowskiego w dziedzinie prawa kanonicznego zapewniły mu wysoki autorytet nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. W szczególności świadczy o tym fakt powołania go w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II w skład międzynarodowego zespołu konsultorów Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych w Watykanie. Funkcję tę pełni nieprzerwanie.

2015-01-27 16:45

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

S. Michaela Rak o ks. Kaczkowskim: nie tylko słuchał, ale słyszał

[ TEMATY ]

opinie

Lilianna Sicińska

Ks. Kaczkowski przyjechał do Wrocławia tuż po wydaniu kolejnej książki: „Życie na pełnej petardzie”

Ks. Kaczkowski przyjechał do Wrocławia tuż po wydaniu
kolejnej książki: „Życie na pełnej petardzie”

Ksiądz Jan nie tylko słuchał, ale słyszał, co się do niego mówiło i nie spoglądał, a widział drugiego człowieka - opowiada KAI o zmarłym w poniedziałek ks. Janie Kaczkowskim s. Michaela Rak, założycielka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

- Jego nadzieja, entuzjazm, otwartość, dalekosiężne spojrzenie oraz determinacja dodawały odwagi wszystkim, którzy tak jak on, organizowali placówki pomocy osobom umierającym - wspomina s. Michaela, dodając, że ks. Kaczkowski był wsparciem dla całego polskiego ruchu hospicyjnego.

CZYTAJ DALEJ

Polski rzymianin

Niedziela Ogólnopolska 5/2020, str. 46-47

[ TEMATY ]

rozmowa

Prof. Jerzy Miziołek

Stanisław August Morawski

Stanisław August Morawski

W Rzymie zmarł nestor włoskiej Polonii Stanisław August Morawski. Jednym z jego polskich przyjaciół był prof. Jerzy Miziołek, który wspomina swojego przyjaciela w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem.

Włodzimierz Rędzioch: Odejście Stanisława A. Morawskiego napełnia jego przyjaciół głębokim smutkiem i zobowiązuje do chwili wspomnień. Znałeś go przez wiele lat. W jakich okolicznościach się poznaliście?

CZYTAJ DALEJ

Obchody Dnia Sybiraka i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Gorzowie

2021-09-17 17:01

[ TEMATY ]

zbrodnia katyńska

Dzień Sybiraka

LUW w Gorzowie

Msza św. w gorzowskiej katedrze

Msza św. w gorzowskiej katedrze

17 września - w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r., która zapoczątkowała masowe wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR - na mocy uchwały Sejmu z 2013 r. obchodzimy Dzień Sybiraka.

Obchody Dnia Sybiraka połączone z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się dzisiaj w Gorzowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję