Reklama

Niedziela na Podbeskidziu

Pielgrzymi wiary, tradycji i patriotyzmu

Tradycja kolędowania u górali na Żywiecczyźnie jest ciągle żywa i powszechna, i jest sposobem na wyrażenie przywiązania do wiary i tradycji. 29 stycznia w Żywcu-Sporyszu odbędzie się tradycyjny opłatek Związku Podhalan, który – jak co roku – gromadzi setki członków i sympatyków organizacji

Niedziela bielsko-żywiecka 2/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

spotkanie opłatkowe

Marek Jurasz

Członkowie Związku Podhalan z bp. Romanem Pindlem na jubileuszowym spotkaniu w Radziechowach

Członkowie Związku Podhalan z bp. Romanem Pindlem na jubileuszowym spotkaniu w Radziechowach

W jubileusz 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej wpisuje się działalność Związku Podhalan. Jeden z odnowicieli Związku Podhalan na Żywiecczyźnie, Władysław Motyka z Milówki, zaznacza, że w ciągu roku kalendarzowego w ich organizacji są dwa główne wydarzenia związane z rokiem liturgicznym. Jednym jest „święcone” w okresie świąt wielkanocnych, a drugim – słynne już opłatki Związku Podhalan. Co roku opłatek odbywa się w innym miejscu. – Pielgrzymujemy od parafii do parafii, od gminy do gminy i tym samym, spotykając się w różnych miejscach, objechaliśmy ze związkowymi spotkaniami i kolędowaniem całą Żywiecczyznę. Gościliśmy także w powiecie bielskim, gdzie ostatnio powstały oddziały w Szczyrku i Wilkowicach. W 2016 r. mieliśmy opłatek w Cięcinie, rozpoczęty Mszą św. w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W tym roku, 29 stycznia, rozpoczniemy opłatek Mszą św. o godz. 11 w parafii Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu. Zawsze nasze spotkania opłatkowe rozpoczynają się Mszą św. w uroczystej oprawie, w której element kolęd i pastorałek mocno wybrzmiewa. W czasie tej Mszy św. odbywa się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych członków Związku Podhalan, które prowadzi nasz ks. kapelan. Składają oni ślubowanie na sztandar według Roty przysięgi Związku Podhalan. To wielkie przeżycie dla całej naszej społeczności. Następnie udajemy się na spotkanie opłatkowe, gdzie kolędujemy. Nasze „opłatki” mają charakter radosny i integracyjny, tak jak święta Bożego Narodzenia – mówi Władysław Motyka.

We współpracy z Kościołem i parafiami

Związek Podhalan od początku istnienia ma rodowód patriotyczny i niepodległościowy z mocnym akcentem na sprawy społeczne. Ale środowisko, w którym organizacja wzrastała, żyło blisko we wspólnocie parafialnej, i ten rys religijny jest wyraźny w Związku Podhalan. – Mamy charakter organizacji konserwatywnej, katolickiej – staramy się o to dbać i dawać tego świadectwo w bieżącej działalności. W 1981 r., w czasie przełomu Solidarności, Związek Podhalan był jedną z pierwszych organizacji w Polsce, które poprosiły księży o sprawowanie posługi kapelanów. Pierwszymi kapelanami był ks. prof. Józef Tischner i ks. prał. Władysław Zązel z Kamesznicy, który wraz z innymi księżmi z Żywiecczyzny pomaga nam w naszej działalności – podkreśla Władysław Motyka, zaznaczając, że mocnym czynnikiem, który wpłynął współcześnie na rozwój Związku, była pełna aprobata biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego dla ich działalności. – Chętnie i często brał udział w naszych dużych uroczystościach. Zjazd Podhalan wyróżnił biskupa Tadeusza swoim najwyższym tytułem – Honorowego Członka Związku Podhalan. W czasie I Światowego Zjazdu Górali Polskich w sierpniu 2000 r. na Ochodzitej bp Rakoczy nazwał naszą działalność pielgrzymowaniem wiary, tradycji i patriotyzmu. W ten piękny sposób pokazał, co kieruje ludźmi w pracy dla drugich – mówi Władysław Motyka. Zauważa, że od samych początków praca organizacji szła w bliskiej współpracy z parafiami i z Kościołem katolickim. – Pierwsze Ognisko Związku Podhalan na Żywiecczyźnie powstało w Radziechowach w 1926 r. Tam skupiali się ludzie zaangażowani społecznie i bardzo aktywni w działalności parafii. To połączenie troski o lokalne sprawy z żywą wiarą i uczestnictwem w życiu Kościoła dało imponujące rezultaty. Np. w samych Radziechowach drugim prezesem Ogniska był ks. proboszcz Józef Bienias, rodem z Krauszowa na Podhalu. Z kolei ks. prał. Stanisław Słonka pochodzący z Jeleśni na Żywiecczyźnie był w 1927 r. założycielem i pierwszym prezesem Ogniska Związku Podhalan w Poroninie na Podhalu. Te bliskie związki i wzajemne oddziaływanie Żywiecczyzny i Podhala są nadal żywe – mówi p. Władysław.

Unikatowe publikacje

Reklama

Władysław Motyka jest autorem kilku książek i opracowań dokumentujących dorobek góralszczyzny w jej różnych aspektach. W jego dorobku znalazły się m.in. słynne już góralskie śpiewniki. – W 2004 r., na 85-lecie Związku Podhalan i 100-lecie Góralskiego Ruchu Regionalnego wydałem „Śpiewnik górali polskich”. W tej książce po raz pierwszy zebrano ponad 300 pieśni wszystkich 12 grup górali polskich, dodatkowo ubogaconej zbiorem pastorałek góralskich i okolicznościowych pieśni przygotowanych na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Po latach wydałem coś szerszego – „Śpiewnik Karpacki” (2013 r.), który zawiera blisko 400 pieśni z całego Łuku Karpat, a wśród nich refleksyjne pieśni śpiewane przy różnych uroczystościach roku liturgicznego czy kalendarzowego. Pieśni podane są w 7 językach z zapisami nutowymi. Śpiewniki mają charakter unikatowy. Myślimy o tym, żeby je wznowić, bo zainteresowanie nimi jest w kraju i za granicą. Często słyszę też pytania o moje wcześniejsze książki: „Tam trza kwitnoć ka sie rośnie”, „Tu był Piotr. Związki Jana Pawła II z Żywiecczyzną i Beskidami”, „Za nasom ślebode za Ojcyzne miłom. Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim”, czy biografie „Góralski chodnicek Jegomościa Władysława Zązla” i „Józef Szczotka piewca góralszczyzny” – podkreśla Władysław Motyka.

W 1992 r. Władysław Motyka z grupą osób założył Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe (BTO) w Milówce, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia i od początku istnienia ma siedzibę w Domu Katolickim w Milówce. Jak zaznacza jego założyciel: – BTO prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną. Wiodącym kierunkiem działalności jest dokumentowanie rodzimej kultury poprzez własne wydawnictwa, książki, ale również płyty z muzyką góralską. Kolejnym naszym wyzwaniem jest upowszechnienie edukacji regionalnej. BTO wspiera również od lat organizacyjne Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan, kierowany obecnie przez prezesa Stanisława Lizaka z Radziechów. Oddział wydaje od kilku lat Kalendarz Katolicki, w którym podawane są ważne święta poszczególnych parafii na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. W wielu z nich uczestniczą delegacje i poczty sztandarowe Związku Podhalan – zauważa.

Przy okazji obchodzonego w 2016 r. 90-lecia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie, Władysław Motyka opracował obszerną i bogatą w ilustracje publikację pt. „Beskidy i Tatry straż góralskiej watry”. Chciał w ten sposób przypomnieć, jak się górale organizowali od czasów II Rzeczypospolitej aż po dzień dzisiejszy. Obecnie promuje ją na różnych spotkaniach. W grudniu 2016 opowiedział o niej w Gminnej Bibliotece w Lipowej i w Domu Katolickim w Milówce, a 12 stycznia o godz. 17.00 pojawi się w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. – Po wielu latach zapomnienia przywracam pamięć o tych, którzy dla tej idei wiele czasu i życia poświęcili. Książka jubileuszowa zawiera liczne fotografie na potwierdzenie naszej działalności i pokazuje istotę oraz zasady ideowe i programowe Związku Podhalan oraz sposób, w jaki Związek rozszerzał się w całym paśmie Karpat Polskich i objął w 2005 r. wszystkie grupy górali polskich. Do tego w publikacji prezentuję sylwetki działaczy i kapłanów zasłużonych dla Związku Podhalan. W książce zamieściłem również kazania bp. Tadeusza Rakoczego skierowane do nas przy okazji ważnych wydarzeń związkowych. Znalazło się też w niej nasze zdjęcie z bp. Romanem Pindlem, który wziął udział w zakończeniu naszego jubileuszu w Radziechowach – podkreśla autor książki, dodając: – Myślę, że ta publikacja to pouczająca historia i przykład budującej aktywności społecznej. Książkę dedykowałem młodym, gdyż w tej działalności zawsze najistotniejsze jest szukanie swoich następców. Cieszy mnie też zaangażowanie młodych ludzi. Mogę mieć nadzieję, że góralszczyzna nie zaginie i to, co pokazuje wielowiekowa tradycja będzie dalej trwać na chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi.

2017-01-04 11:24

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kolejarze u Matki

Niedziela zamojsko-lubaczowska 6/2020, str. VI

[ TEMATY ]

spotkanie

spotkanie opłatkowe

kolejarze

Dawid Frańczuk

Wspólna fotografia uczestników spotkania

Wspólna fotografia uczestników spotkania

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wożuczynie od czterech lat w styczniu gromadzi brać kolejarską. W tym roku, w niedzielę 19 stycznia, odbyło się spotkanie opłatkowe dla środowiska kolejarzy diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Spotkanie kolejarzy rozpoczęło się o godz. 12 Mszą św., której przewodniczył krajowy duszpasterz kolejarzy ks. kan. Eugeniusz Zarębiński z Lublina. Koncelebrowali: ks. kan. Zbigniew Pietrzak z Wożuczyna, ks. Marcin Jakubiak, dyrektor diecezjalnej Caritas z Zamościa i ks. Bogdan Jaworowski, proboszcz parafii Wożuczyn i diecezjalny duszpasterz kolejarzy. W homilii ks. Marcin wskazał na bardzo ważne przesłanie płynące z Betlejem do każdego człowieka. Prawdziwym powodem przyjścia Syna Bożego na ziemię było ukazanie bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Jego ofiara na krzyżu zupełnie zmieniła sens naszej ludzkiej egzystencji. Nie tylko wiara i modlitwa stały się czynnikami uświęcającymi nasze życie. Również praca, codzienne obowiązki, także te zawodowe, stały się drogą do zdobycia świętości. Dlatego konieczne jest kroczenie przez życie drogą miłości i służby. Pracę kolejarza od dawna określa się jako służbę. Można więc dzisiaj, w świątecznej atmosferze spotkania, życzyć wszystkim kolejarzom, by wypełniając zawodowe obowiązki, jak najwierniej służyli Bogu i bliźniemu.

Prawdziwym powodem przyjścia Syna Bożego na ziemię było ukazanie bezgranicznej miłości Boga do człowieka.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy spotkania udali się na drugą część uroczystości do lokalu „Orfeusz” w Tyszowcach. Tam miało miejsce dzielenie się opłatkiem i świąteczny posiłek. Słowa życzeń do kolejarzy i gości skierowały sekretarz Gminy Rachanie Agata Niedziółka i przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego Teresa Semczyszyn. Głos zabrał także prezes PKP LHS z siedzibą w Zamościu Zbigniew Tracichleb, wyrażając swoją radość ze świątecznego spotkania oraz z możliwości pochwalenia pracy kolejarzy i sukcesów firmy.

Ks. Eugeniusz Zarębiński na koniec oficjalnych wystąpień życzył uczestnikom spotkania, aby miłość Boga ukazana „wśród nocnej ciszy” w Betlejem, zawsze była obecna w naszych sercach.

Pięknym i wzruszającym wykonaniem kolęd, pastorałek i pieśni ludowych zachwycał uczestników spotkania zespół śpiewaczy Zaburzanki z Zaburza z parafii Mokrelipie. Niecodzienną niespodziankę i prezent dla kolejarzy sprawili właściciele lokalu, państwo Lizunowie. Przygotowali pyszny tort w kształcie parowozu i wagonu, który przy dobywających się z głośników dźwiękach sygnału lokomotywy na koniec spotkania wjechał do sali.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

"Być wiernym i dać świadectwo" - odpust ku czci św. Michała Archanioła w Tyńcu n. Ślezą

2020-09-27 17:18

ks. Łukasz Romańczuk

Kościół w Tyńcu n. Ślęzą

Kościół w Tyńcu n. Ślęzą

Dziś w Tyńcu nad Ślęzą odbył się odpust ku czci św. Michała Archanioła. Była to też dobra okazja, aby promować Tygodnik Katolicki “Niedziela” w tej wspólnocie parafialnej.

Wiele parafii naszej Archidiecezji nosi tytuł św. Michała Archanioła. Zresztą w wielu wspólnotach na zakończenie Eucharystii prosi się o wstawiennictwo i opiekę tego świętego Archanioła. Uroczystości odpustowe mają być także przypomnieniem, jak można naśladować patrona, który przypisany jest danej parafii.

- Przychodzimy dziś, aby przyglądać się św. Michałowi Archaniołowi i zastanowić się, jak możemy go naśladować w drodze do Nieba - mówił na początku Mszy św., ks. Łukasz Romańczuk.

Podczas homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na osobę Natanaela, bohatera Ewangelii, czytanej z racji święta św. Archaniołów.

- Natanael poszedł zobaczyć Jezusa za namową Filipa. Nie musiał tego robić, ale zaufał słowu, które usłyszał i poszedł sprawdzić - zaznaczył.

Spotkanie z Jezusem sprawiło, że został on Apostołem Jezusa i w ostatecznej próbie oddał życie za Chrystusa.

- Ale co ma wspólnego Natanael (Apostoł Bartłomiej) z naszym patronem, św. Michałem Archaniołem? - pytał ks. Łukasz.

Porównując te dwie postacie, kaznodzieja zauważył, że jeden jak i drugi swoją postawą przeciwstawił się pysze, okazał wierność oraz dał pewnego rodzaju świadectwo Prawdzie.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem. Podczas Sumy odpustowej śpiewał chór parafialny, który oprócz pieśni ku czci św. Michała Archanioła zaśpiewali m.in. Kyrie z Mszy VIII (De Angelis).

W ramach ogłoszeń parafialnych ks. Łukasz opowiedział o “Niedzieli” zachęcając do lektury prasy katolickiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję