Reklama

Niedziela Świdnicka

50-lecie ozdobienia koronami papieskimi Matki Bożej Strażniczki Wiary

Potrzebna jest moc wiary w Boga

Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło 3 lipca br. w centralnej Eucharystii sprawowanej w Bardzie dla uczczenia przypadającego właśnie w tym dniu jubileuszu 50-lecia ozdobienia koronami papieskimi królującej w tamtejszym sanktuarium figury Matki Bożej Strażniczki Wiary. Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Niedziela świdnicka 29/2016, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

koronacja

uroczystość

Marek Zygmunt

Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Zabierając głos na początku Mszy św., Pasterz Kościoła świdnickiego bp Ignacy Dec przywitał gości uczestniczących w rocznicowych obchodach. Oprócz abp. Wacława Depo uczynił to także pod adresem m.in. metropolity seniora archidiecezji wrocławskiej kard. Henryka Gulbinowicza, prowincjała Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów o. Janusza Soka, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła greckokatolickiego Włodzimierza Juszczaka, biskupów pomocniczych Josefa Kajenka (Hradec Králové), Marka Mendyka (Legnica), Adama Bałabucha (Świdnica) i legnickiego biskupa seniora Stefana Cichego, kanoników kapituły katedralnej i wałbrzyskiej, wykładowców i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej na czele z jego rektorem ks. prał. dr. Tadeuszem Chlipałą oraz reprezentantek żeńskich zgromadzeń zakonnych. Przywitał również m.in.: senatora Wiesława Kiliana, posła Michała Dworczyka, starostę powiatu ząbkowickiego Romana Festera oraz gospodarzy gminy Bardo na czele z jej burmistrzem Krzysztofem Żegańskim.

Ksiądz Biskup przypomniał słowa, które wypowiedział w bardzkim sanktuarium 15 sierpnia 1959 r. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński: „Bardo usadowiło się w przełomie Nysy Kłodzkiej, tworząc południowe wrota Polski. Tymi właśnie wrotami weszło do Polski chrześcijaństwo i u tych wrót Królowa Polski założyła jedną ze swoich stolic, aby czuwać nad wiarą narodu polskiego. Dziwne były koleje naszego narodu. Maryja jednak nigdy o narodzie swoim nie zapomniała, gdy może najmniej o tym myślał przygotowała mu na Ziemiach Zachodnich mieszkanie”. Przypominając trzy ważne wydarzenia w dziejach tego sanktuarium: koronację koronami papieskimi w 1966 r., podniesienie w 2004 r. świątyni do rangi sanktuarium metropolitalnego oraz nadanie jej w 2008 r. tytułu bazyliki mniejszej, apelował, by „dzisiaj z naszych serc wzniosła się pieśń dziękczynna przed Boży Majestat za dar obecności Matki Bożej w tym sanktuarium”. – Niech w tej świątyni Pan Bóg będzie przez nas uwielbiony. Podziękujmy Panu Bogu w tej Eucharystii za wszystkie łaski, które w ciągu wieków otrzymali wierni nawiedzający to sanktuarium. Otoczmy serdeczną modlitwą Ojca Świętego Franciszka, który wkrótce przybędzie do nas na Światowe Dni Młodzieży. Pamiętajmy o papieżu seniorze Benedykcie XVI. Zawierzmy Opatrzności Bożej przez pośrednictwo Maryi los Kościoła na Dolnym Śląsku, w Polsce i w Europie, szczególnie u naszych sąsiadów w Czechach i w Niemczech. Powierzmy Bogu przez Maryję Światowe Dni Młodzieży i całą przyszłość naszej Ojczyzny – mówił bp Ignacy Dec.

Reklama

W homilii abp Wacław Depo podkreślił, że przychodzimy wraz z Maryją trwać wspólnie na modlitwie dziękczynnej za wytrwanie w wierze ojców, czego niezwykłym, dobitnym dowodem jest naukowe badanie metodą węgla C14, że figurka Matki Bożej Bardzkiej datowana jest na rok 1010, a tym samym jest rzeczywistą, najstarszą drewnianą, romańską rzeźbą Najświętszej Maryi Panny w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. Ta prawda, zarówno historyczna, jak i religijna dowodzi duchowej więzi i siły, jaką wspólnota narodu czerpie ze źródeł Bożej łaski życia.

Kaznodzieja zaznaczył, że pragniemy zaświadczyć o potrzebie Boga w ludzkich sercach dla siebie samego i wobec innych. Zwłaszcza że świat, który nas otacza, przechodzi głęboki kryzys nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim duchowo-moralny. Nie potrzeba się zbytnio przekonywać, że świat gubi swoją tożsamość i ucieka we wszystkich dziedzinach od przeszłości. – Kościół ma dzisiaj do zaoferowania to samo orędzie, które stanowi Jego jedyne bogactwo: Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. Nie ma w innym zbawienia, a w tym zadaniu z woli samego Chrystusa Kościół patrzy na Maryję dzięki rozlicznym Jej sanktuariom rozsianym po całym świecie. Zdaniem Metropolity Częstochowskiego, niezwykle ważne jest byśmy na wzór Maryi uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żyjącym Bogiem Synem i Duchem Świętym.

Reklama

Ksiądz Arcybiskup w dalszej części homilii nawiązał do ponad 140 manifestacji popierających znalezienie się Telewizji Trwam na multipleksie, podkreślając, że prawda jest jedna i że ona jest fundamentem jedności, zaś systemowa zatwardziałość w kłamstwie dowodzi umysłowego zamętu w imię tzw. państwa prawa. Hierarcha wskazał, że w każdym wysiłku dla dobra Ojczyzny, jej przyszłości, potrzebna jest moc wiary w Boga bogatego w miłosierdzie. Potrzeba jest także ufnej modlitwy.

– Maryjo, Tobie zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokłada w Tobie nadzieję. W Twojej matczynej miłości prowadź nas do Syna, jedynego Odkupiciela człowieka i świata – apelował, kończąc homilię abp Wacław Depo.

W swoim wystąpieniu prowincjał Ojców Redemptorystów o. Janusz Sok podkreślił, że Matka Boża swoim spojrzeniem rozświetla drogi, jest Królową naszych serc i naszego myślenia. – Chciejmy się uczyć, byśmy mieli odwagę mówić prawdę o dzisiejszej rzeczywistości, byśmy mieli mocnego, niezłomnego ducha. Matko Boża, niech nas Syn Twój do siebie nawraca – nawoływał o. J. Sok.

Specjalny list od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał poseł Michał Dworczyk. – To tutaj w roku 1956 odbyła się pierwsza na Ziemiach Zachodnich uroczystość koronacji wizerunku Maryi. Pod przewodnictwem abp. Bolesława Kominka 150-tysięczna rzesza wiernych, mieszkańców tych ziem oraz pielgrzymów z kraju i zagranicy uroczyście, publicznie włączyła się w obchody Millennium Chrztu Polski – stwierdził prezydent A. Duda. Dodał, że uczestnicy tamtego pamiętnego wydarzenia okazali przywiązanie do wartości i tradycji, na fundamencie którym przez wieki wzrastała polska tożsamość narodowa, państwowość, relacje społeczne, kultura, nauka i sztuka. Jednocześnie był to akt odrzucenia komunistycznej ideologii, ideologii przymusowej ateizacji i nienawiści wobec niektórych grup społecznych.

Uroczystości transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam zakończył Akt Oddania Diecezji Świdnickiej Matce Bożej w 50. rocznicę koronacji figury Matki Bożej Strażniczki Wiary poprowadzony przez bp. Ignacego Deca. Jest w nim zawarta prośba do Maryi, by modliła się za nami wszystkimi, którzy nosimy skarb wiary w glinianym naczyniu. – Broń nas przed pokusą zwątpienia i rezygnacji, strzeż przed niebezpieczeństwem laicyzacji, przed postawami ujmującymi życie wyłącznie w wymiarze doczesnym. Naucz nas dzielić się wiarą z innymi. Wspieraj nas, byśmy zawsze pamiętali, że wiara umacnia się wówczas, gdy jest przekazywana. Naucz nas żyć w przyjaźni z Bogiem i zatroskaniu o bliźniego, byśmy nieugięci w wierze odważnie i pokornie kroczyli drogami Pana. Polecamy Twej matczynej trosce także wszystkich, którzy zagubili się na drogach życia. Pomóż im odkryć wartość łaski wiary, która nadaje właściwy sens i cel ludzkiemu istnieniu. Dodawaj, prosimy, nam tutaj zebranym i tym, którzy nawiedzać będą Twoje bardzkie sanktuarium odwagi w naszych wysiłkach zmierzających do budowania na polskiej ziemi cywilizacji miłości opartej o wierność prawdzie. Chcemy wpatrzeni w Ciebie, Maryjo, naśladować Twoją wiarę i stawać się w obliczu nowych wyzwań gotowi pełnić wolę Bożą. Z głębi naszych serc przez Ciebie, o Matko Strażniczko Wiary Świętej i z Tobą wychwalamy miłosiernego Ojca przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Uciekamy się do Ciebie, bądź nam Matką tu i w niebie.

2016-07-14 08:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

14 kwietnia 2016 r. uroczyste obchody rocznicy chrztu Polski

[ TEMATY ]

uroczystość

korom / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Dźwięk jubileuszowego dzwonu na Ostrowie Lednickim obwieści 14 kwietnia przyszłego roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Przygotowania do jubileuszu obejmują wymiar duchowy i edukacyjny – zapowiedział dziś w rozmowie z KAI metropolita gnieźnieński i Prymas Polski abp Wojciech Polak. W kolejnych dwóch dniach rocznicowe obchody odbędą się w Poznaniu.

Podczas uroczystej Mszy w katedrze gnieźnieńskiej, w czwartek 14 kwietnia, Episkopat będzie dziękować za chrzest Polski. Po południu biskupi udadzą się na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie, przy palatium mieszkowym, zabrzmi jubileuszowy dzwon ogłaszając 1050. rocznicę Chrztu Polski.

CZYTAJ DALEJ

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Niedziela Ogólnopolska 40/2016, str. 33

[ TEMATY ]

homilia

sharshonm/Fotolia

Prorok Habakuk, żyjący w drugiej połowie VII wieku przed Chrystusem, oburza się na zło panoszące się w świecie i zarzuca Bogu bezczynność. Widząc, że źli pozostają bezkarni, stawia pytania, które powtarzane są również w naszych czasach. Sprowadzają się one do dylematu: albo Bóg jest sprawiedliwy, ale nie wszechmocny, albo jest wszechmocny, ale nie jest sprawiedliwy. W takim spojrzeniu wyraża się niecierpliwość, która oczekuje natychmiastowej i skutecznej interwencji w celu przywrócenia zachwianej sprawiedliwości i właściwego porządku. Rzeczywiście, istnienie zła i przemocy w świecie stworzonym przez Boga stanowi ogromny problem. Ale nie jest tak, że nie znamy właściwej odpowiedzi. Prorok usłyszał mocne i trwałe zapewnienie: „Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”. Pozostawać wiernym Bogu we wszystkich okolicznościach – oto wyzwanie najtrudniejsze, lecz i najbardziej obiecujące, ponieważ nagroda za wierność wychodzi poza granice doczesności.

CZYTAJ DALEJ

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

2022-10-01 20:00

[ TEMATY ]

#NiezbędnikRóżańcowy

Karol Porwich/Niedziela

Wędrując „z różańcem w ręku po dar pokoju” zatrzymujemy się przy słowach wypowiedzianych przez Archanioła Gabriela, wypowiedzianych w nazareńskim domu wobec Dziewicy Maryi. Dziś zatrzymujemy się nad słowami „łaski pełna”. Co one znaczą? Jaki jest ich sens? Co przez to chciał powiedzieć Archanioł Gabriel?

„Łaski pełna”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję