Reklama

Niedziela Rzeszowska

Świat potrzebuje kapłanów

Niedziela rzeszowska 25/2016, str. 1, 6

[ TEMATY ]

modlitwa

kapłaństwo

Ks. Tomasz Nowak

Abp Stanisław Wielgus wygłasza konferencję w katedrze rzeszowskiej

Abp Stanisław Wielgus wygłasza konferencję w katedrze rzeszowskiej

Postać św. Jana Pawła II łączyła wszystkie motywy spotkania wiernych diecezji rzeszowskiej 4 czerwca 2016 r. Zgromadzeni w rzeszowskiej katedrze dziękowali za wizytę Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 r. i dokonaną wtedy beatyfikację bp. Józefa Sebastiana Pelczara. Jednocześnie przez wstawiennictwo Świętego Papieża Polaka modlili się o uświęcenie kapłanów.

Księża i drogowskazy

Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów obchodzony jest od 1995 r. w dniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa lub w innym, dogodnym dla danej diecezji, czasie. W diecezji rzeszowskiej takie dni miały miejsce w różnych terminach i miejscach. W ubiegłym roku księża z diecezji rzeszowskiej modlili się w Sanktuarium św. Jana Pawła II i Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W bieżącym roku – w katedrze rzeszowskiej. Tegorocznym gościem duchownych był abp Stanisław Wielgus – były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 1999 r. do 2006 r. – biskup płocki, a w 2007 r. – metropolita warszawski. Tematem wykładu Księdza Arcybiskupa była godność kapłańska i zadania, jakie stoją przed kapłanami. Prelegent zwrócił uwagę, że kapłani powinni całkowicie stanąć po stronie Jezusa Chrystusa, rezygnując ze swoich osobistych planów i aspiracji. Podkreślił, że mimo wielu zagrożeń, jakie są obecne w świecie, świat jest w gruncie rzeczy głęboko religijny i potrzebuje kapłanów – przewodników w drodze do zbawienia. Zachęcał księży do zaangażowania w dzieło ewangelizacji, gdyż Ewangelia, tak jak każda idea, potrzebuje ludzi, którzy ją poniosą w świat. Obok księży bardzo ważny jest wkład wszystkich ochrzczonych, w tym osób zaangażowanych w działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że zadaniem księży jest nie tylko wskazywanie drogi do zbawienia, niczym znak drogowy, ale podążanie razem z wiernymi – niczym gwiazda betlejemska. Po wykładzie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwie skoncentrowanej na kulcie Najświętszego Serca Jezusowego przewodniczył ks. Artur Progorowicz – diecezjalny ojciec duchowy. W tym czasie część księży skorzystała z sakramentu pokuty i pojednania.

Święci w drodze

Reklama

Po nabożeństwie duchowni zeszli do dolnego kościoła, aby tuż przed godz. 12 w uroczystej procesji przejść przez drzwi katedry, które w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia są Bramą Miłosierdzia. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Wielgus. W koncelebrze uczestniczyli biskupi: Jan Wątroba, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski oraz blisko trzystu księży diecezjalnych i zakonnych. W Eucharystii wzięły udział władze państwowe i samorządowe. Był także obecny Mieczysław Janowski, który w 1991 r. witał Jana Pawła II jako prezydent Rzeszowa. Uczestnikami Eucharystii były także osoby konsekrowane i klerycy WSD, a także ich rodzice.

Homilię wygłosił abp Wielgus, który na spotkaniu z Janem Pawłem II w Rzeszowie reprezentował Katolicki Uniwersytet Lubelski. W homilii ukazał Jana Pawła II jako wybitnego artystę, filozofa, kapłana, duszpasterza, teologa, papieża. Ojciec Święty zadziwiał i zadziwia zdecydowanym opowiedzeniem się za Jezusem Chrystusem i Jego Ewangelią, a także otwartością, umiejętnością współpracy, postawą ekumenizmu i działaniami ponad podziałami. Nawiązując to słów Jana Pawła II z Rzeszowa o wezwaniu całego Kościoła do świętości, zauważył że Papież z Polski sam, w każdym obszarze życia, konsekwentnie realizował powołanie do świętości. Ojciec Święty mówił w Rzeszowie, że święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są ludźmi, którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Dzisiaj te słowa odnosimy także do Jana Pawła II.

Droga Króla i Pana

Przed końcowym błogosławieństwem Biskup Rzeszowski odczytał „Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Treść aktu zatwierdzili biskupi podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 14 kwietnia 2016 r. Akt będzie uroczyście odmówiony w Sanktuarium w Łagiewnikach w wigilię zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Wszyscy zebrani w rzeszowskiej katedrze po słowach Biskupa Ordynariusza powtarzali: „Chryste, nasz Królu, dziękujemy! Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!”. Modlitwa ta była wielkim zobowiązaniem porządkowania życia osobistego, rodzinnego i narodowego według prawa Jezusa Chrystusa.

2016-06-15 11:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

2020-09-23 07:17

[ TEMATY ]

modlitwa

Archiwum o. Kapucynów/Niedziela

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski...       

Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.             

"Chwała Ojcu..." - 3 razy.  

CZYTAJ DALEJ

Za przyczyną św. Tekli...

Niedziela przemyska 39/2010

Do dziś w pamięci zachowałem opowieść zaprzyjaźnionej osoby, która św. Tekli przypisywała cudowne ocalenie swojej babci. Starsza pani nosiła imię wrześniowej Świętej, a w podniszczonej od ciągłej modlitwy książeczce do nabożeństwa z wielkim pietyzmem przechowywała nabyty na jakimś odpuście obrazek swojej Patronki. Uciekając nocą przed banderowcami, z płonącego wiejskiego domku zabrała jedynie to, co, jak później przyznała, miała najcenniejszego: modlitewnik wraz z obrazkiem św. Tekli, który po latach, kiedy nadszedł kres jej ziemskiej wędrówki, wnuki włożyły w ręce zmarłej babci...
W Muzeach Watykańskich zachował się fresk pochodzący z III wieku przedstawiający męczeństwo św. Tekli. To właśnie ją nazywa się czasem pierwszą męczennicą Kościoła - pierwsza stanęła z palmą męczeństwa przed obliczem Boga. Wiemy, że słuchała nauk św. Pawła (podczas jego podróży po Azji Mniejszej w latach 45-49) i pod ich wpływem dała się ochrzcić. Gdy, pragnąc w całości poświęcić swoje życie Bogu, zerwała swoje zaręczyny, skazano ją na stos. W chwili wykonywania okrutnej kary stała się rzecz niesamowita: nagle zaczął padać deszcz, który ugasił groźne płomienie. Później jeszcze raz próbowano zadać jej okrutną męczeńską śmierć przez wydanie na żer dzikich zwierząt. Lwy jednak, widząc Teklę, złagodniały ku zdumieniu żądnych krwawej rozrywki gapiów, nie robiąc jej żadnej krzywdy. Po śmierci Pawła miała osiąść w Seleucji i dożyć w pustelni sędziwego wieku. W samym Konstantynopolu miały istnieć aż cztery świątynie pod Jej wezwaniem. W Rzymie znajdują się katakumby św. Tekli umiejscowione w pobliżu Bazyliki św. Pawła za Murami. Tutaj znajduje się podziemna bazylika, do której przeniesiono ciało Świętej Męczennicy z Ikonium (tu także odkryto niedawno najstarszy wizerunek św. Pawła).
Stosunkowo niedawno, bo w lutym tego roku, w Podkarpackim Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie dokonano prezentacji niezwykłego obrazu przedstawiającego św. Teklę, o którego istnieniu przez długie lata nie wiedziano, a który namalował w XIX stuleciu w Leżajsku Zachariasz Chodziński, pracujący w klasztorze ojców bernardynów. Artysta ten malował wizerunki świętych dla przybywających licznie do leżajskiego sanktuarium pątników. Jest to w tej chwili jego ósmy znany obraz. Na obrazie Chodzińskiego przedstawiono Świętą z płonącym ogniskiem, wężami oraz lwem.
Choć kult Tekli na Zachodzie rozprzestrzenił się już w czwartym wieku, to w Polsce Święta nie była jakoś szczególnie popularna. Co ciekawe, większym kultem cieszyła się Tekla na wsi polskiej. Była ona orędowniczką w czasie zagrożenia pożarem (a, jak wiemy, w zamierzchłych czasach wiejskie chaty budowano w całości z drewna i kryto słomą), a także miała chronić od zagrożenia chorobami i zarazą. Kapliczka poświęcona św. Tekli znajduje się w Nowotańcu w powiecie sanockim. Z tutejszych przekazów wiadomo, że kapliczkę Świętej wystawiła rodzina Wiktorów z Woli Sękowej na początku XIX stulecia. Jak opowiadają okoliczni mieszkańcy, modlono się do Niej podczas nawiedzającej okoliczne osady zarazy i w razie wybuchających pożarów. W miejsce dawnej drewnianej figury św. Tekli wstawiono do kapliczki kopię starej rzeźby. Ołtarz z pięknym obrazem św. Tekli z XVIII wieku znajdziemy w pojezuickiej bazylice w Starej Wsi. Święta w jednej ręce trzyma krucyfiks, zaś w drugiej dzierży palmę - symbol męczeństwa. Pod Jej stopami zaś zauważamy leżącego lwa. Wierni ziemi brzozowskiej przybywali tutaj, by prosić Świętą o liczne łaski. Wiele starych obrazów przedstawiających św. Teklę posiada ślady otarcia twarzy. Dlaczego tak jest? Nasi pobożni przodkowie przybywając 23 września (liturgiczne wspomnienie św. Tekli) do kościołów, w których znajdowały się Jej wizerunki, pocierali chusteczkami twarz Świętej tak, aby następnie, już po przyjściu do swoich domów, przykładać je domownikom w chore i bolące miejsca.
23 września jest odpustem w parafii w Jaśliskach. W tutejszym kościele, wybudowanym dzięki staraniom bp. Aleksandra Antoniego Fredry w latach 1724-50, znajduje się niezwykły obraz św. Tekli, od wieków czczony przez mieszkańców. W osiemnastym stuleciu na zabudowaniach plebanii wybuchł pożar. Po jego ugaszeniu w popiele znaleziono nietknięty obraz Świętej. Dziś po restauracji znajduje się on w jednym z ołtarzy, a o cudownym ocaleniu z pożaru w 1771 r. informuje specjalny napis.
W Jasienicy Rosielnej przy drodze do Bliznego tutejsi mieszkańcy wznieśli w osiemnastym wieku murowaną kapliczkę. Jej górna część jest oddzielona gzymsem, otwór wejściowy kaplicy ujęty jest półkolumnami dźwigającymi arkadę o spłaszczonym łuku. Pokryta jest kopulastym dachem z latarnią, krytym gontem. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba św. Tekli z XVIII wieku. Najprawdopodobniej postawiona w tym miejscu figura miała chronić wieś od klęsk żywiołowych, głównie groźnych pożarów. Pod stopami figurki znajdują się pięknie rzeźbione główki lwów, w ręku Święta dzierży krzyż. Murowana kapliczka św. Tekli, wzniesiona, jak się zdaje, w roku 1806, znajduje się w Komborni w powiecie krośnieńskim, po prawej stronie drogi prowadzącej do Korczyny.

CZYTAJ DALEJ

Andrzej Duda: państwa UE powinny wspierać dążenia Białorusi do decydowania o własnym kraju

2020-09-24 16:30

[ TEMATY ]

Białoruś

Andrzej Duda

creenshot/Facebook

Państwa Unii Europejskiej powinny wspierać dążenia społeczeństwa białoruskiego do decydowania o własnym kraju i jego władzach - oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Prezydent wraz z małżonką przebywa z wizytą we Włoszech, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Sergio Mattarellą czy premierem Giuseppem Conte.

Na czwartkowej konferencji prasowej na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino prezydent podkreślił, że jego rozmowy z włoskimi politykami dotyczyły m.in. problemów związanych z bezpieczeństwem. "Mówiliśmy o sytuacji na Białorusi. O tym, w jaki sposób powinniśmy tutaj działać jako państwa Unii Europejskiej, jakie są oczekiwania" - powiedział.

"I tutaj była pomiędzy nami absolutna zgodność, że trzeba uczynić wszystko, aby po pierwsze, mogły odbyć się na Białorusi wybory, które zostaną uznane przez społeczeństwo, a po drugie, że tak jak inne społeczeństwa, tak i również białoruskie społeczeństwo ma prawo do wolności, ma prawo do demokracji, ma prawo do tego, aby decydować o własnym kraju i o jego władzach" - powiedział prezydent.

"W związku z czym te wszystkie dążenia powinny być przez państwa UE wspierane. Co do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Tutaj żadnych rozbieżności między nami nie było" - dodał. (PAP)

autor: Edyta Roś, Marzena Kozłowska

ero/ mzk/ akl/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję