Reklama

Niedziela Rzeszowska

Biblia i Koran

Jednym z czynników wpływających na konflikty w Europie i na świecie między dwoma cywilizacjami jest z pewnością światopogląd ludzi, wyrosłych na gruncie odmiennych, największych religii

Niedziela rzeszowska 9/2016, str. 8

[ TEMATY ]

Biblia

Koran

Archiwum Redakcji Rzeszowskiej

Kim byli i jak żyli założyciele największych religii świata, oraz jakie pozostawili przesłanie w Biblii i Koranie? Poniżej kilka porównań Chrystusa i Mahometa.

Miejsce, narodziny Chrystusa (Mesjasza), Jego działalność i śmierć, zostały opisane przez proroków w Starym Testamencie. Te proroctwa zostały wypełnione przez Niego co do joty. Ludzie zatem oczekiwali na Jego przyjście. Czas śmierci i zmartwychwstania został podany przez Jezusa za Jego życia. Mahomet nie był zapowiedziany i nie był oczekiwany, a nauczając, opierał się wybiórczo na Starym i Nowym Testamencie, bowiem swoje nauki głosił 6 wieków później.

Narodzenie Chrystusa i dzieciństwo opisał św. Łukasz, na podstawie relacji Jego Matki. Cuda z dzieciństwa Mahometa zostały spisane kilka wieków później od czasu jego narodzenia.

Reklama

Ewangelię głosił Syn Boga, zesłany z nieba przez Boga Ojca, czyli z pierwszej ręki, natomiast Koran był głoszony przez człowieka, któremu objawienie dyktował Gabriel. Mahomet najpierw głosił Pana Plemion, a później Allacha.

Chrystus w czasie swojej działalności nie wchodził w żadne układy ani związki, w przeciwieństwie do Mahometa, który ożenił się z bogatą wdową i zawierał porozumienia z plemionami i rodami, by się bogacić i zdobyć wyższą pozycję.

Chrystus konsekwentnie głosił pokój, był przeciwnikiem walk, napadów, grabieży i mordów. Nieraz w sytuacji zagrożenia życia uchodził na bok, a po pojmaniu, nie bronił się i nie pozwalał Piotrowi stanąć w Jego obronie. Mahomet miotał przekleństwa na wrogów i niewiernych, a później usprawiedliwiał swoje postępowanie. Dokonywał napadów zbrojnych (razzi), mordował przeciwników, kazał zabijać wziętych do niewoli jeńców, sprzedawał ich kobiety i dzieci, zagrabiał ich mienie.

Reklama

Chrystus nigdy nie zmuszał nikogo do wyznawania głoszonej wiary, natomiast Mahomet, pobitych i powiązanych Żydów, odmawiających przejścia na islam mordował przez cały dzień.

Chrystus nie bogacił się, zachowywał celibat i nie popełnił żadnego grzechu. Mahomet był nieprzeciętnym grzesznikiem. Dla wyznawców ogłosił liczbę do 4 żon, sam natomiast miał ich około 12, nie licząc konkubin. Po napadzie, jeśli spodobała mu się któraś z kobiet, brał ją jako nałożnicę, a żenił się dla osiągnięcia swoich celów politycznych. Potrafił uzasadnić objawieniem zabranie żony swojemu adoptowanemu synowi, bo widocznie jako prorok miał prawo do zaspokajania wszystkich swoich żądz.

Świętość Chrystusa była uznana już za Jego życia, nawet przeciwnicy nie mogli mu dowieść grzechu, natomiast świętość Mahometa obrosła legendami po dwu wiekach.

Jerozolima, miejsce święte dla chrześcijan, jest dostępna dla wszystkich ludzi, a Mekka, miejsce święte muzułmanów, jest wyłącznie dla nich, pod groźbą kary śmierci dla ludzi innej wiary.

Role kobiet w islamie i chrześcijaństwie dzieli przepaść. Tutaj byłoby pole do popisu dla współczesnych feministek, których dziwnie nie interesuje ten temat. Poniżej tylko dwa cytaty z Koranu: „Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie” (Sura 2; Krowa 223). „I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiając je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu” (Sura 4; Kobiety 34).

Tradycja ich głosi, że samobójcy, zabijający niewiernych, idą prosto do raju, a tam każdy, oprócz innych przyjemności, będzie miał do obsługi 72 hurysy, które zawsze pozostaną w stanie dziewiczym.

Zalecenia Koranu w stosunku do niewiernych, w porównaniu z Ewangelią spisaną 8 wieków wcześniej, to również przepaść cywilizacyjna. Wystarczą znów dwa cytaty z Koranu: „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili (…). Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciwko wam, zabijajcie ich – taka jest odpłata niewiernym!” (Sura 2; wers 191). „A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam, gdzie ich znajdziecie, chwytajcie ich, oblegajcie i przygotujcie dla nich wszelkie zasadzki!”.

Islam rozszerzał się terytorialnie, od początku przez atak: na kolejne plemiona w czasach Mahometa, na Persję, Cesarstwo Bizantyjskie, Afrykę Płn., Europę. Jak widać z powyższych cytatów, wyzwolenie zajętych przez muzułmanów terenów jest sprzeczne z Koranem. Muzułmanie są przekonani, że chrześcijaństwo w Europie upada, dlatego widzą szansę na wprowadzenie islamu.

Dzisiaj trzeba się mocno zastanowić, kogo i na jakich warunkach przyjąć spośród uchodźców zalewających Europę. Wystarczy zapoznać się z ostatnimi wywiadami zwierzchników Kościołów chrześcijańskich z krajów, gdzie żyją muzułmanie, oraz zapoznać się z raportem dotyczącym wykazu krajów, gdzie trwają obecnie prześladowania chrześcijan. Prawo miłości nie polega na tworzeniu warunków do rozprzestrzeniania się zła, ale na jego eliminacji w sposób rozsądny. Słowa Biblii mówią nam wyraźnie: „Bądźcie roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16), a przykazanie: „Nie zabijaj”, obowiązuje tak nas, jak i innych. A więc każdy, kto nie jest roztropny, czyli lekceważy niebezpieczeństwo, nie przestrzega zaleceń Chrystusa. Również każde nierozsądne działanie, prowadzące do obniżenia bezpieczeństwa swojego i innych ludzi, jest sprzeczne z przykazaniem piątym. Wiemy dobrze z historii, że wyznawcy Chrystusa sami nie szukali śmierci, tylko w jej obliczu odrzucali wszelkie propozycje wyparcia się wiary. Bądźmy zatem roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie, póki nie jest za późno.

2016-02-25 09:59

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nagroda proroka

Na końcu tzw. mowy misyjnej (Mt 10) Jezus zwraca się do Apostołów:

„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (w. 40). Potem dopowiada: „Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma” (w. 41a). Warto zatrzymać się nad ową „nagrodą proroka”. O jaką nagrodę tutaj chodzi? Kto tej nagrody udzieli?

CZYTAJ DALEJ

Oaza w dobie koronawirusa

2020-07-01 10:50

[ TEMATY ]

rekolekcje

oaza

wakacje

W tym roku wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło- Życie odbywają się w różnych formach i terminach, które zostały ustalone przez poszczególne diecezje.

W archidiecezji częstochowskiej Oazy Domowego Kościoła zostały w tym roku odwołane. Jeśli chodzi o oazę dla dzieci rekolekcje odbywają się w formie stacjonarnej od 29 czerwca w Truskolasach.

Istnieje również możliwość zapisu na kolejne turnusy również w formie stacjonarnej w kilku innych parafich w archidiecezji m.in. w Wieluniu czy Zajączkach.

Młodzież zapraszamy na Oazę Nowego Życia I stopnia w terminie od 29 lipca do 14 sierpnia do Domu Ruchu Światło Życie przy ul. Dobrzyńskiej 112/114. Wakacje zakończą się rekolekcjami dla animatorów (ORA) 28 - 30 sierpnia w domu Ruchu Światło Życie w Częstochowie. Na koniec wakacji będzie także Powakacyjny Dzień Wspólnoty, na ktory zapraszamy 30 sierpnia.

Inne diecezje również w tym roku nie rezygnują z rekolekcji i proponują różne formy, aby czas wakacji był również dobrym czasem na regenerację nie tylko ciał ale i naszych dusz.

Centrum „Światło-Życie” w Zielonej Górze zachęca wszystkich członków ruchu, a także zainteresowanych pogłębieniem własnej formacji religijnej, do skorzystania z następujących propozycji. Formacja przez Internet.

Dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją formację i przygotować się do oaz rekolekcyjnych na ferie 2021, proponujemy następujące moduły formacyjne.

Żyj i walcz – rekolekcje o młodym wojowniku. Poprowadzi je ks. Adm Czeponis w dniach 13-18 lipca. W tym czasie pragniemy zobaczyć historię ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Nie będzie to nudne opowiadanie z datami, ale zobaczenie tego szczególnego człowieka przez pryzmat jego młodości, nawrócenia, aż do pierwszych lat kapłaństwa. Będziemy wczytywać się w jego listy oraz pamiętnik, aby stał się dla nas bohaterem życia duchowego. Rekolekcje przeznaczone są głównie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z ruchem bądź mający niewielki staż, jednakże do uczestnictwa są zaproszeni wszyscy.

Skarby Kościoła. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz Parniewski w dniach 20-25 lipca. W tych rekolekcjach chcemy dotknąć wspólnoty Kościoła, spoglądając na jej twórczość i dziedzictwo. Przez wieki ukształtowała ona wiele wartościowych rzeczywistości – skarbów.

Chcemy się im przyjrzeć uważniej i zobaczyć, jak mogą się one odnosić do naszego życia wiary. Popatrzymy na „skarbiec” architektury, ikony, symboli, muzyki, tekstów, także „skarbiec” świętych.

Rekolekcje dochodzone w parafiach.

To kolejna propozycja w formie spotkań duszpasterskich metodą oazową. Tym razem organizowanych przy jednej konkretnej parafii. Uczestnicy mieszkają we własnych domach, a na spotkania przychodzą do pomieszczeń parafialnych.

Droga serca. Spotkania poprowadzi ks. Dariusz Korolik w dniach 13-18 lipca w parafii Nawiedzenia NMP w Żaganiu. Podczas tej oazy będziemy starali się przejść drogę przemiany serca. Nasze życie to ciągły exodus – wychodzenie ze słabości, niewoli. To także nieustanne odkrywanie siebie w spojrzeniu miłości Boga.

Podróż do wnętrza. Spotkania poprowadzi ks. Wojciech Oleśków w dniach 27 lipca – 1 sierpnia w pomieszczeniach parafii św. Józefa w Zielonej Górze. To rekolekcje skierowane do młodych, którzy szukają czegoś więcej w swoim życiu.

ONŻ Io poprowadzi ks. Damian Drop w dniach 1-9 lipca w Szprotawie i Przemkowie oraz w tym samym terminie ONŻ II stopnia i także dla Szprotawy i Przemkowa. Tę oazę poprowadzi ks. Tomasz Westfal.

Rekolekcje stacjonarne w formie oazy rekolekcyjnej. Czyli tradycyjne, wyjazdowe rekolekcje. Wszystkie zaproponowane oazy odbędą się w Ośrodku Kolonijnym w Długiem k. Sterzelec Krajeńskich w dniach 10-18 lipca. Jednak ze względu na ograniczenia epidemiczne odbędą się tylko następujące typy oaz: ONŻ II stopnia, moderator: ks. Paweł Grzesiak; ONŻ II stopnia, moderator: ks. Łukasz Sławiński oraz ONŻ III stopnia, moderator: ks. Damian Drop.

Zorganizowane zostaną także specjalistyczne oazy rekolekcyjne dla diakonii ewangelizacji w Kęszycy Leśnej.

W tym roku tradycyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów odbędzie się w formie rekolekcji tematycznych, przygotowując w ten sposób do Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Rokitna w dniu 6 września.

Więcej informacji na stronie lubuskaoaza.pl

CZYTAJ DALEJ

List Papieża do Benedykta XVI po śmierci ks. Georga Ratzingera

2020-07-02 12:14

[ TEMATY ]

Ratzinger

VATICAN NEWS

ks. Georg Ratzinger

Franciszek napisał list kondolencyjny do Benedykta XVI po śmierci jego brata. Ks. Georg Ratzinger zmarł wczoraj w Ratyzbonie w 96. roku życia.

Franciszek wyraża uznanie za delikatność, jaką okazał mu Papież Senior, informując go o śmierci brata. Zapewnia o swym współczuciu i duchowej bliskości w tej chwili cierpienia.

Papież modli się za zmarłego „aby Pan życia w swym nieskończonym miłosierdziu wprowadził go do niebieskiej ojczyzny i obdarzył go nagrodą przygotowaną dla wiernych sług Ewangelii. Modlę się również za Waszą Świątobliwość – pisze dalej Papież – prosząc Boga Ojca, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, o umocnienie w chrześcijańskiej nadziei i czułe boskie pocieszenie”.

Na zakończenie Franciszek zapewnia o swej jedności z Benedyktem w przylgnięciu do Chrystusa Zmartwychwstałego, źródła nadziei i pokoju

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję