Reklama

Niedziela na Podbeskidziu

Tydzień św. Krzysztofa w Zabrzegu

Parafia św. Józefa w Zabrzegu w dekanacie czechowickim 20-27 lipca aktywnie włączyła się w XV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa organizowany przez MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców

Podczas Tygodnia św. Krzysztofa parafianie z Zabrzega podczas każdej Mszy św. modlą się o bezpieczeństwo i kulturę na drogach oraz mogą złożyć ofiarę w ramach akcji: „Św. Krzysztof – 1 gr za 1 km”. Jak zaznacza proboszcz parafii – ks. kan. Jacek Kobiałka, kontynuuje tradycję, którą zastał, gdy przyszedł na tę parafię.

Wspierali groszem za kilometr

Inspiracją do organizowania Tygodnia św. Krzysztofa była dla Proboszcza również odezwa krajowego duszpasterza kierowców ks. Mariana Midury, a jednocześnie kapłana związanego z misjami. – Apostolstwo Misyjne św. Krzysztofa opracowuje specjalne materiały na Tydzień św. Krzysztofa, które w tym roku także zostały nadesłane do naszej parafii. My je włączyliśmy do każdej Mszy św. niedzielnej i w tygodniu. Bezpieczeństwa nigdy za wiele. Tradycyjnie przy okazji Tygodnia św. Krzysztofa dołączymy się do wsparcia pracy naszych misjonarzy akcją „1 grosz za przejechany kilometr”. Dzięki temu wspieramy misje, pomagając misjonarzom w Tanzanii w zakupie środków transportu. To jest dobrowolna ofiara. Każdy sobie w sumieniu ustala ofiarę i takową składa przy okazji poświęcenia pojazdu czy odnowienia poświęcenia. I każdy, kto to poświęcenie odnawia, otrzymuje modlitwy w formie obrazków czy naklejek – mówi ks. Jacek Kobiałka.

W ciągu tygodnia modlitwy przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w tej parafii są dołączone do modlitwy wiernych, ale Msze św. są rozbudowane według zaproponowanego programu Apostolstwa Misyjnego św. Krzysztofa. – Wykorzystujemy sugestie programu także w homilii. Nawet wykorzystaliśmy odezwę Krajowego Duszpasterza Kierowców, która była konsultowana z policją. Sama modlitwa w niedzielę po Mszy św. tutaj polega na tym, że przypominany „10 przykazań dobrego kierowcy”. Po niej jest modlitwa o bezpieczną i ostrożną jazdę, a także modlimy się za tych, którzy w tym roku zginęli tragicznie w wypadkach samochodowych, na drogach – dodaje Proboszcz.

Reklama

Zawsze otwarci na kult maryjny

W parafii rozwija się również kult maryjny. Kapłan podkreśla, że są zawsze otwarci na kult maryjny: – Od 3 lat mamy tutaj nabożeństwa fatimskie. Odprawiany nabożeństwa środowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Chcemy rozwijać kult maryjny. Istnieje tutaj wspólnota Dzieci Maryi, które spotykają się w sobotę. To wspólnota działa prężnie dzięki pomocy Elżbietanek, które opiekują się kołem dzieci – mówi ks. Jacek Kobiałka.

We wnętrzu kościoła z prawej strony świątyni przykuwa uwagę ołtarz z oryginalnym obrazem Maryi: – To jest wizerunek Matki Bożej Słuchającej. Ona ma ucho odsłonięte. Obraz należy do cyklu Maryi Słuchających. O tym dowiedziałem się, kiedy byłem w Kalwarii Pacławskiej, gdyż ten wizerunek jest podobny do tamtego. Przed tym wizerunkiem Matki Bożej mamy koronę na znak, że Maryja króluje, uprasza zdrowie, pociesza i nas tu gromadzi. Ten obraz wraz z ołtarzem był odnawiany. Na ołtarzu znajdują się też relikwie św. Jana Pawła II, dlatego, ponieważ przed tym obrazem modliliśmy się o szybkie wyniesienie Papieża na ołtarze – podkreśla Proboszcz.

Odnowiona świątynia

Obecny kościół św. Józefa rozpoczęto budować 18 września 1786 r., kiedy to proboszcz i dziekan bielski ks. Jan Szczyrba poświęcił fundamenty. Rok później 30 września 1787 r. komisarz biskupa wrocławskiego, ks. dziekan Antoni Lohn z Cieszyna, poświęcił barokową jednonawową świątynię. W ostatnich latach przeprowadzono w kościele prace renowacyjne ścisłe nadzorowane przez konserwatora zabytków. Odnowiono prezbiterium z obrazem św. Józefa w ołtarzu głównym (boczne ołtarze poświęcone są Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Pannie) oraz wykonano szereg innych prac. Jak zaznacza proboszcz, wszystko zrobiono dzięki ofiarom parafian. – Tutaj mamy także odnowiony rok temu mur – wskazuje na mur – do którego cegłę przywieźliśmy z Hanoweru, gdyż tam robią jedynie taką cegłę, która odtwarza stare mury. Taką decyzję podjął konserwator. Poprzedni mur liczył sto lat i nie miał fundamentu. Rosły przy nim potężne drzewa, które korzeniami rozsadzały mur i niszczyły go. Trzeba było go odnowić, a poza tym chcieliśmy poszerzyć obejście kościoła, gdyż podczas procesji było ciasno – dodaje ks. Jacek Kobiałka. Warto dodać, że z tej parafii pochodzi ks. prał. Józef Londzin (1862-1929), kapłan, działacz społeczny i polityczny, człowiek szczególnie zasłużony dla Śląska Cieszyńskiego.

2014-07-31 09:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Złożyli Bogu podziękowanie za Nowe Życie

Rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył sufragan diecezji świdnickiej bp Adam Bałabuch. W celebrze uczestniczyli: ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz ks. Jarosław Żmuda, prowadzący w diecezji świdnickiej duszpasterstwo trzeźwości ks. Sławomir Calik, a także opiekujący się środowiskiem trzeźwości w Wałbrzychu i okolicach ks. Piotr Mycan z parafii św. Józefa Oblubieńca. W imieniu członków stowarzyszenia, Księdza Biskupa i zaproszonych gości powitał uroczyście w kościele prezes zarządu stowarzyszenia Władysław Żyndul, a także dzieci obchodzącej 15-lecie działalności świetlicy środowiskowej. Słowa powitania i gratulacje z okazji jubileuszu przekazał również w kościele członkom stowarzyszenia i podziękował gościom za udział w Mszy ks. proboszcz Jarosław Żmuda, który podkreślił, że jest ona Eucharystią dziękczynną za dar powstania Klubu Abstynenta z prośbą o dalszą Bożą opiekę nad nim. Okolicznościową homilię wygłosił Biskup Sufragan. Mówił: – Wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi i jeżeli sobie to uświadomimy – to trzeba nam wiedzieć, że najlepszą pomocą dla nas wierzących w Boga jest Dobra Nowina, którą znamy z Ewangelii, ponieważ Jezus Chrystus po to przyszedł na świat, żeby zbawiać grzeszników. Przyszedł po to, aby wydźwignąć nas ze zła. „Dostąpiłem Bożego miłosierdzia i Bóg się nade mną ulitował” – napisał św. Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza, w odczytanej dziś Ewangelii. I my też możemy dziś powiedzieć za nim, że Bóg przyszedł w Chrystusie i do takich grzeszników, jakimi i my jesteśmy. To z Jego – Bożego miłosierdzia – możemy się wydźwignąć z wszystkich naszych ludzkich upadków, dlatego tak ważne są nasze częste spotykania z Jezusem w Eucharystii i w Komunii św. – podkreślał Ksiądz Biskup. I zachęcał do częstej modlitwy, która daje nam siłę i moc. Po Mszy św. dalsza część obchodów jubileuszu stowarzyszenia odbywała się w sali widowiskowej Teatru Zdrojowego. Rozpoczęła się od słów wzruszającej modlitwy, którą wraz z uczestnikami odśpiewał Stanisław Sauć. Jej radosna i pełna wiary treść jest siłą, która na co dzień pomaga wytrwać członkom klubu w podjętej walce z nałogami i konsoliduje środowisko rodzin, które wspierają osoby uzależnione ze swoich rodzin, nie mniej cierpiące na co dzień z powodu ich nałogu niż one. Organizatorzy ponownie powitali gości oficjalnych, a wśród nich gościa honorowego bp. Adama Bałabucha, ks. inf. Józef Strugarka i ks. proboszcza Jarosława Żmudę, którzy zrobili miłą niespodziankę organizatorom, dołączając do uczestników tej części obchodów, oraz byłych burmistrzów Szczawna-Zdroju: Barbarę Janeczko, Emila Barcińskiego, Tadeusza Wlaźlaka i obecnych samorządowców – zastępcę burmistrza Urszulę Burek, przewodniczącą Rady Miejskiej Ramonę Bukowską, przewodniczącą Komisji Rady ds. Zwalczania Problemów Alkoholowych Danutę Wild, delegacje z zaprzyjaźnionych klubów z Zabrza, Raciborza, Boguszowa-Gorc, Kłodzka, Strzegomia. Przypomniana została pokrótce historia powstania i działalność klubu oraz wkład, który wnieśli przed 20 laty w jego powstanie uczestniczący w tym spotkaniu inicjator klubu Kazimierz Speczyk z Zabrza oraz pierwszy prezes Zarządu klubu Witold Lipecki ze Szczawna-Zdroju. Program niespodziankę z wierszami i śpiewaniem przygotowały dla jubilatów dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej. Kulminacyjną częścią spotkania było wręczenie osobom zasłużonym, które wspierały stowarzyszenie w minionym 20-leciu, dyplomów z podziękowaniami. W tej części spotkania przemawiali zaproszeni goście, wśród nich bp Bałabuch, który gorąco gratulował jubileuszu. Przypomniał, że po raz pierwszy z działalnością klubów AA zetknął się w ostatnim roku seminarium, uczestnicząc w konferencji: „Bóg na ludzkich bezdrożach”, gdzie wielkim zaskoczeniem dla niego była obecność wśród osób przyznających się do alkoholizmu księdza. – Ten kapłan poprzez swoją chorobę alkoholową, do której się przyznał, do dziś pomaga innym w walce z tym nałogiem – mówił. Ksiądz Biskup przypomniał też historię ze swojej pierwszej parafii, gdzie długo nie udawało mu się założyć klubu abstynenckiego, aż zrobił to udanie prosty parafianin. – Na tym przykładzie wiem, że do trwania w postanowieniu o trzeźwości nie wystarczy tylko zachęcać uzależnionych – mówiąc, że robią źle, ale trzeba też im pomagać, prowadząc niejako za rękę, a uczą tego wasze kluby. Kończąc, Ksiądz Biskup przypomniał inicjatywę „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, w której modlą się za zniewolonych różnymi uzależnieniami osoby, które nie piją alkoholu nie dlatego, że postanowiły same zerwać z nałogiem, czy też dlatego, że tego problemu nigdy nie miały, ale że podjęły dobrowolnie postanowienie niepicia. I w ten sposób swoim przykładem i modlitwą wspierają teraz osoby mające ten problem. Gratulacje z okazji 20-lecia działalności Klubu Abstynenta „Nowe Życie” przekazał członkom stowarzyszenia na tym spotkaniu także ks. inf. Józef Strugarek, który przypomniał zapał organizatorów w pierwszych miesiącach, gdy stowarzyszenie powstawało i gorliwą modlitwę o trzeźwość jego założyciela, której był świadkiem w szczawieńskim kościele.W imieniu burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, treść skierowanego do członków klubu listu z życzeniami z okazji jubileuszu odczytała zastępca burmistrza Urszula Burek, przekazując na koniec w imieniu władz samorządowych w upominku stowarzyszeniu obchodzącemu jubileusz wielki tort, którym następnie poczęstowała wszystkich uczestników. – Obchody naszego święta zakończyliśmy piknikiem jubileuszowym na Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju przy muzyce i zabawie – powiedział prezes klubu Władysław Żyndul. I dodał, że stowarzyszenie skupia nie tylko osoby uzależnione, ale też te, którym bliska jest idea abstynencji, co bardzo go cieszy.

CZYTAJ DALEJ

Szwecja: Pożar w rafinerii pod Sztokholmem

2023-01-31 12:03

[ TEMATY ]

Szwecja

Adobe Stock

Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

W rafinerii Nynas pod Sztokholmem wybuchł we wtorek pożar, pali się ropa naftowa. Trwa akcja gaśnicza, kilka osób odniosło lekkie obrażenia, zostały opatrzone na miejscu - poinformowała lokalna policja.

Nad zakładem znajdującym się nad Bałtykiem w pobliżu portu Nynashamn, dokąd przypływają promy z Gdańska Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, unoszą się kłęby czarnego dymu.

CZYTAJ DALEJ

Podzielili się miłością. Koncert dla cieszyńskiego hospicjum

2023-01-31 20:59

[ TEMATY ]

hospicjum

koncert kolęd

Mariusz Jaszczurowski

Podziękowania dla chóru Gorol z Jabłonkowa.

Podziękowania dla chóru Gorol z Jabłonkowa.

Zespoły kolędowały dla hospicjum.

W kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie odbył się Koncert Kolęd, który miał charakter charytatywny. Zespół Regionalny Istebna oraz Chór Gorol z Jabłonkowa zaśpiewały na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję