Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Czyż Chrystus jest podzielony?”

O dialogu i jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi z ks. Sławomirem Koroną pochodzącym z Górecka Kościelnego, doktorem teologii w dziedzinie nauk biblijnych i studentem Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, rozmawia Małgorzata Godzisz

MAŁGORZATA GODZISZ: – Co dzieli a co łączy współczesnych chrześcijan?

KS. SŁAWOMIR KORONA: – Musimy pamiętać, że gdzie rozlał się grzech, tam rozlała się łaska (por. Rz 5, 12-21). I odwrotnie. Możemy powiedzieć – gdzie rozlewa się łaska, tam na różne sposoby próbuje działać zły duch, rozbijać tę jedność. Podstawowym, pierwotnym grzechem jest rozbicie jedności. I co robi Jezus? On łączy to wszystko w jedność. Ale widzimy, co się dzieje z gronem dwunastu. Wśród nich też się znajduje jeden, który rozbija tę wspólnotę. Wydaje swojego Mistrza na śmierć. Zwróćmy uwagę na fakt, że czy to mamy wyznanie religii, czy to pracę wspólnotową, mamy do czynienia z człowiekiem. Ten ze swej natury jest słaby i grzeszny. Tu może wkraść się subiektywizm moralny, czyli osobiste rozumienie pewnych prawd; Zgadzam się z prawdami, dopóki są one wygodne, ale jeżeli stawiane są przede mną wymagania, to je odrzucam. Kolejną sprawą jest liberalizm czy konsumpcjonizm. Oczywiście, ja jestem wolny, ale wolny do, a nie wolny od. To wszystko powoduje, że człowiek zaczyna po swojemu rozumieć Boga, a Bóg pozwala na to. Dlaczego? Bo słabością Boga jest to, że umiłował człowieka i pozwala mu na bardzo wiele, ale potem się dopomina. Jeżeli człowiek zrozumie, to możemy mówić o powrocie do wspólnoty. A jeżeli ten rozłam będzie trwał, wtedy mamy do czynienia chociażby z tym, co mamy w dniu dzisiejszym: jeden Pan Jezus Chrystus, a tyle odłamów. Gdyby konkretnie chcieć wskazać, to przede wszystkim dwie kwestie: człowiek i jego otoczenie. I kolejna: nie wczytywanie się w to, co jest orędziem Jezusa Chrystusa. To nas przede wszystkim dzieli. Taka powierzchowność, płytkość, nie zgłębianie tego, o czym mówił Jezus Chrystus i przyjmowanie Go na serio.

– Czego wciąż brakuje w tej jedności, która powinna być obecna w życiu każdego chrześcijanina?

– Z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego widzimy tę jedność z głową Kościoła, jaką jest papież, w tym wypadku Franciszek. Czego potrzeba? Wczytania się w Pismo Święte, począwszy od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Więcej. Przyjęcie na serio słów Jezusa Chrystusa, że w momencie, kiedy dwaj lub trzej gromadzą się w Jego imię, to jest właśnie spotkanie ze Zbawicielem. A teraz, jeżeli nie ma tej jedności między tymi dwoma i trzema, to w czym się ona najpiękniej ukazuje? W „Łamaniu Chleba”. Apostołowie po Zmartwychwstaniu nie tyle, że się spotykali, ale spotykali się na „Łamaniu Chleba”. Wspólnoty założone czy to przez Apostołów, czy przez św. Pawła, spotykały się na „Łamaniu Chleba”. To jest istotą, że dialog prowadzi nas do jedności, która ukazuje się w Eucharystii.

– Dekret soborowy mówi, że brak naszej jedności jest przeszkodą w ewangelizacji. Ta jedność odrodzi się dopiero po naszym nawróceniu?

– Nasza przemiana dokonuje się każdego dnia. Jak najbardziej trzeba przyjąć słowa dekretu o ekumenizmie. Dlaczego? Słowa uczą, przykłady pociągają. Jeżeli ja nie wczytuję się w Ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest Ewangelią o jedności, to nie zrozumiem, że Jezus przychodzi, aby rozproszone dzieci zgromadzić w jedno. Widać to wyraźnie, kiedy Jezus zapłakał nad Jerozolimą czy nad Łazarzem. To jest świadectwo wielkiej miłości Boga do człowieka, do swojego narodu. Widzimy, że ta jedność jest rzeczywistością, o którą walczy Jezus. Rozproszone dzieci gromadzi w jedno, ale jest jeszcze zadanie dla wspólnoty wierzących, dla Kościoła, by dzieło Jezusa Chrystusa głosić. Głosić wszystkim narodom. Jezus przychodzi po to, żeby zbawić każdego człowieka bez wyjątku. Modlitwą Jezusa było, abyśmy byli jedno. Wiem, że człowiek jest słaby i grzeszny, ale trzeba ciągle i na nowo powracać do tej rzeczywistości, którą przedstawił nam Jezus Chrystus. Prosić Ducha Świętego o to światło, co ja powinienem zrobić, żeby ta jedność następowała. Najprostszym sposobem jest powrót do Pisma Świętego. Mamy tu do czynienia z prawdziwym słowem Boga do człowieka, który stwarza go z miłości, który pozwala mu na wszystko, ale tak kocha bezgranicznie, że nie chce, by był on potępiony. Zbawia człowieka nie po to, żeby każdy był samotną wyspą i troszczył się o zbawienie, ale po to, żeby „jeden drugiego brzemiona nosił”. Jeden drugiego wspomagał. Najpiękniejsza radość jest dopiero we wspólnocie.

– Pomiędzy kim odbywa się dzisiaj dialog ekumeniczny? Kto bierze udział w tych rozmowach, by jedność wśród chrześcijan była żywa?

– Może się wydawać z zewnątrz, że niektórzy zaciekle walczą; w pewnym momencie może się okazać, że mamy wiele wspólnego, a naprawdę dzielą nas błahostki (...). Szukajmy tego, co nas łączy. Czy to jest Kościół augsburgskoreformowany, czy inny Kościół chrześcijański, wczytując się w tekst Ewangelii, wszyscy widzą zdanie: „Aby byli jedno” (J 17, 22). Jak zawsze, będą problemy (...), bo musimy mieć świadomość, że zły duch będzie działał. Nie pozwoli, by ta jedność następowała. I musimy tę rzeczywistość odkryć, że przede wszystkim w tej jedności konieczna jest wiara.

– A jaki powinien być dialog polskiej ekumenii?

– Przede wszystkim zwróćmy uwagę, gdzie się znajdujemy i w jakim punkcie historii jesteśmy. Wtedy dostrzeżemy, że tak naprawdę Kościoły i wyznania współpracowały ze sobą. W celu jedności. Kiedy państwo było rozdzielone, na barkach Kościołów spoczywał obowiązek kształtowania polskości. To tutaj spotykali się ludzie po to, żeby pooddychać polskością. Co więcej, kiedy weźmiemy pod uwagę moment reformacji, król Polski, aczkolwiek wierzący, pozwalał, aby religie funkcjonowały obok siebie. Zadaniem religii jest łączenie ludzi w jedną całość. My się możemy kierować „oświeconym racjonalizmem”, ale to nas może wyprowadzić na manowce. Jeżeli nie zwrócimy uwagi na to, że to wiara doszukuje się zrozumienia, a nie rozum, który doszukuje się wiary. Zadaniem Kościołów jest dążenie do tego, aby była jedność poprzez wspólną historię, sięganie do tego co nas łączy, a łączy nas bardzo wiele, chociażby pomoc drugiemu człowiekowi, troska o rodzinę. Wczytując się w Ewangelię trzeba dyskutować, jak przekroczyć barierę, jak za bł. Janem Pawłem II przekroczyć może nie próg nadziei, ale próg pojednania, żeby ta wyciągnięta dłoń była dłonią powitania. W dniu dzisiejszym trzeba jasno powiedzieć: jeszcze dużo pracy przed nami, bo przede wszystkim musimy pomyśleć o przemianie siebie i potem współpracować z Duchem Świętym w dalszym rozwoju.

– Bł. Jan Paweł II powiedział, że ekumenizm musi być „imperatywem chrześcijańskiego sumienia”. To oskarżenie, że za mało robimy dla jedności chrześcijan?

– Może nie tyle oskarżenie, co przypomnienie podstawowej prawdy, że jeżeli przyjmujemy naukę Jezusa Chrystusa to wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy na chwałę Bożą. Św. Paweł napisał: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31). Nasze działanie jako chrześcijan wypływa z serca, to nie jest coś, co nam narzuca się z zewnątrz. Dlaczego? Bo wtedy staje się ciężarem. To, co Jezus mówił: „weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie” (por. Mt 11, 29-30). Chce nam pokazać, że dopiero wtedy, kiedy sercem przyjmujemy i to z naszego wnętrza wypływa chęć do jedności, wtedy dopiero ma to sens. Zwróćmy uwagę na takie zwykłe, codzienne obowiązki, które mamy spełnić. Z pomocą w rozumieniu słów Chrystusa przychodzi bł. Jan Paweł II, który przy wspaniałym zmyśle duszpasterskim i filozoficznym pokazuje, gdzie jest tak naprawdę źródło człowieka. To nie jest umysł, ale jego sumienie. To wewnętrzne sanktuarium, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem i może z Nim nawiązać relację: Ojciec – syn. Wystarczy się otworzyć na działanie Ducha Świętego, który będzie podpowiadał, co trzeba robić. To, co mamy w sakramencie pokuty i pojednania. Najpierw dochodzę do zgody z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem. To są te trzy płaszczyzny, gdzie jestem na serio sobą. W ekumenizmie musi być to samo. Najpierw moje spotkanie z Bogiem w moim sumieniu, potem moje spotkanie ze sobą samym i moją mentalnością i spotkanie z drugim człowiekiem. Nie po to, żeby doszukiwać się podziałów, ale by zrozumieć, że naprawdę jesteśmy jedno. Chociażby biorąc pod uwagę fakt stworzenia, wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To, że przez różne zawirowania ten podział nastąpił, z ludzkiej słabości bardzo często, to jest powód do wstydu, ale przez Jezusa Chrystusa przychodzi dla nas pomoc.

– Czyniąc rachunek sumienia powinniśmy też odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka jest ta nasza modlitwa za wyznawców Chrystusa w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan; czy staramy się w codziennym życiu nieporozumienia niwelować, bariery przełamywać poprzez modlitwę?

– My, Polacy, mamy i za co Panu Bogu dziękować, i o co Go prosić. Być może, gdzieś nam umyka modlitwa o jedność chrześcijan. Warto zwrócić uwagę na to, żeby ta modlitwa była. Czy to w modlitwie wiernych, czy w modlitwie eucharystycznej Kościół prosi o jedność. Kapłan w imieniu Kościoła zanosi te modlitwy do Pana Boga, aby wszyscy zostali połączeni. Tak jak jest widoczna łączność Kościoła katolickiego z papieżem. Jednak myślę, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pozwala odkryć, że dużo się dzieje, ale jest jeszcze mnóstwo do zrobienia – chociażby w modlitwie indywidualnej, pamiętając o wszystkich wyznawcach Chrystusa.
Nauka ma wtedy sens, kiedy można dzielić się nią z innymi, a przede wszystkim kiedy innych doprowadza do jedności ze sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Tego życzę, byśmy w każdym momencie odkrywali ten fundament, jakim jest Jezus Chrystus, który przez Ducha Świętego pośród nas jest obecny, i Boga Ojca, który to wszystko tak pięknie układa. Niech błogosławi, strzeże i rozpromienia oblicze, aby wszyscy byli jedno.

2014-01-16 15:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W Polsce coraz bardziej naruszana jest konstytucyjna wolność sumienia i wyznania

[ TEMATY ]

chrześcijaństwo

przemoc

cyberprzemoc

wolność religii

Carlos André Santos /Fotolia.com

"Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba aktów naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania. Stają się one coraz bardziej różnorodne i dotkliwe w stosunku do osób wierzących" - mówił Jan Wółkowski z Laboratorium Wolności Religgijnej. W warszawskim Domu Technika odbyła się konferencja prasowa promująca przypadający 22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

22 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji Laboratorium Wolności Religijnej, jako organizator tegorocznych obchodów Dnia, wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Stowarzyszeniem Polskich Mediów zorganizowały dziś konferencję prasową. W spotkaniu udział wzięli ks. dr Mariusz Boguszewski (PKwP), oraz ks. dr Tomasz Huzarek i Jan Wółkowski (Laboratorium Wolności Religijnej). Spotkanie prowadził red. Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Ks. Tomasz Huzarek zaprezentował ideę ustanowionego rok temu z inicjatywy polskiego MSZ przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Zaznaczył, że Dzień ten ma uwrażliwić społeczność międzynarodową na wszelkie zjawiska naruszania wolności religijnej i prześladowań na świecie, ale również w Europie. Zachęcił do upamiętnienia tego Dnia, np. przed podświetlanie budynków na czerwono, zapalanie świec czy modlitwę za prześladowanych ze względów religijnych.

- Wyznawanie wiary dzisiaj wcale nie jest tak proste i oczywiste. Nam w Europie czy w Polsce może wydaje się, że to nie jest nasza rzeczywistość, jednak w naszej rzeczywistości pewne symptomy i zjawiska naruszania wolności religijnej już mają miejsce – mówił ks. Huzarek. Wskazał, że celem Laboratorium Wolności Religijnej jest właśnie śledzenie tej sytuacji, przede wszystkim w celach prewencyjnych i profilaktycznych. Przypomniał zasadę, że prześladowanie poprzedza akceptacja stereotypów przemieniających się z czasem w dyskryminację.

Ks. Mariusz Boguszewski przypomniał, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie, jeśli chodzi o wyznanie. „Co kilka minut ginie jakiś chrześcijanin tylko dlatego, że wierzy w Chrystusa. Chcemy się o nich upominać, za nich krzyczeć, być ich głosu, bo ci ludzie tego potrzebują” – mówił.

- Kiedyś, gdy szedłem z biskupem Damaszku przez jego miasto, rozpoznała go pewna kobieta i zaczęła głośno płakać, rwąc się za włosy. Biskup ją pocieszał po arabsku. Okazało się, że tej nocy przyszli do niej ludzie, którzy zagrozili, że jeśli nie wyprze się Jezusa, zgwałcą i zabiją jej córkę, bo syna i męża zamordowali już wcześniej - opowiadał ks. Boguszewski.

Wskazał, że największe prześladowania chrześcijan występują na Bliskim Wschodzie (przez Państwo Islamskie), północnej Afryce (np. Boko Haram) i Pakistan, Chiny czy inne kraje azjatyckie, gdzie często prawo szariatu, prawo o bluźnierstwie, wykorzystywane jest przeciw chrześcijanom.

- Czasem może myślimy, że ta rzeczywistość jest bardzo daleko od nas. Jednak w dobie globalizacji, szybkiego przepływu informacji, nie można nie być wrażliwym na ból tych prześladowanych osób na całym świecie – powiedział prelegent, zachęcając do aktywnego wsparcia cierpiących prześladowanie.

Jan Wółkowski zaprezentował raport naruszania wolności religijnej w Polsce, przygotowany przez Laboratorium Wolności Religijnej. Obejmuje on cały rok 2019 oraz pierwsze siedem miesięcy roku 2020 i opisuje przypadki fizycznych ataków, wandalizmu i profanacji miejsc kultu oraz wizerunkówi symboli religijnych, a także przejawy dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie. Podkreślił, że podstawą metodologii badań są przepisy polskiego prawaoraz kładziono nacisk na weryfikację motywacji antyreligijnej sprawców. Zarejestrowano akty naruszające wolność religijną, przede wszystkim uderzające w chrześcijan.

- W 2019 roku zarejestrowaliśmy 61 takich aktów, a do lipca 2020 r. 62. Rok jeszcze się nie skończył. Ponad połowa wszystkich przypadków dotyczy ataków fizycznych i wandalizmu oraz profanacji – mówił J. Wółkowski. Omawiając przykłady zauważył, że uwzględniane są także np. grafiki uderzające w wolność religijną i wartości religijne, publikowane w mediach społecznościowych. – Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba aktów naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania. Stają się one coraz bardziej różnorodne i dotkliwe w stosunku do osób wierzących. W ostatnich miesiącach wzrasta tendencja coraz śmielszego manifestowania takich czynów przez sprawców – mówił. Dodał, że wzrasta świadomość osób wierzących w tej kwestii i zgłaszania do odpowiednich organów naruszeń wolności religijnej.

Ks. Huzar, wyjaśniając, dlaczego Laboratorium Wolności Religijnej skupia się na chrześcijaństwie, wskazał, że mniejszościowe religie i wyznania mają ośrodki troszczące się o ich wolność religijną, natomiast grupa większościowa – chrześcijanie i katolicy – do tej pory takiej instytucji nie mieli. – Tymczasem coraz częściej pojawiają się mniej lub bardziej wyrafinowane sposoby dyskryminowania chrześcijan – wskazał, dodając, że przypadki naruszeń wolności religijnej innych religii również są rejestrowane.

CZYTAJ DALEJ

Kuria Metropolitalna Poznańska: abp Gądecki nie wyraził zgody na zbieranie podpisów pod projektem "Stop LGBT"

2020-09-21 19:02

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

#stoplgbt

Karol Porwich "/Niedziela"

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki nie wyraził zgody na promowanie na terenach kościelnych archidiecezji poznańskiej społecznego projektu ustawy "Stop LGBT", który promuje Kaja Godek oraz na zbieranie pod nim podpisów - poinformowała Kuria Metropolitalna Poznańska w liście do proboszczów.

Poniżej tekst listu:

KURIA METROPOLITALNA ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań

Poznań, dnia 16 września 2020 roku N. 4756/2020

Ustawa "Stop LGBT", stanowisko Księdza Arcybiskupa

Czcigodni Księża Proboszczowie!

W nawiązaniu do akcji zbierania podpisów pod społecznym projektem ustawy "Stop LGBT", który promuje Kaja Godek informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki nie wyraził zgody na jej promowanie i przeprowadzanie na terenach kościelnych Archidiecezji Poznańskiej.

Biskup Szymon Stułkowski Wikariusz Generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz Kanclerz Kurii

---

Sekretarz Generalny KEP bp Artur Miziński przesłał 4 września pismo do wszystkich biskupów diecezjalnych, w którym przypomniał, że przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina kierowanej przez Kaję Godek podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie przedłożyli propozycję zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Fundacja przedstawiła biskupom postulat wprowadzenia zakazu tzw. parad równości i poinformowała, że zbiera podpisy pod projektem.

Sekretarz Generalny KEP sprecyzował w piśmie, że „mając na względzie, iż o umożliwieniu wiernym podpisania takiego projektu na terenie kościelnym decyduje biskup miejsca, pragnę prosić Waszą Eminencję/Ekscelencję o rozważenie ‒ według swobodnej swojej decyzji ‒ ewentualności przychylnego podejścia do tej sprawy”.

CZYTAJ DALEJ

Bydgoszcz: wierni adorowali Najświętszy Sakrament w monstrancji z Medjugorie

2020-09-22 19:34

[ TEMATY ]

Medjugorie

Bydgoszcz

Niedziela

„Jestem ogromnie wdzięczny, że zostaliśmy wyróżnieni i zobowiązani do jeszcze gorliwszej modlitwy o pokój, która trwa na całym świecie” – powiedział proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w Bydgoszczy ks. Mirosław Pstrągowski.

Wspólnota stała się kilkudniowym miejscem szczególnej modlitwy, podczas której wierni adorowali Najświętszy Sakrament w monstrancji z Medjugorie.

„Królowa Pokoju” wróciła z Bośni i Hercegowiny i peregrynuje po Polsce. Monstrancja została ofiarowana jako wotum dziękczynne w imieniu pielgrzymów z całego świata, które wpisało się w inicjatywę stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace”. Buduje ono na całym świecie dwanaście ołtarzy, gdzie odbywać się będzie wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój. Dotychczas udało się już stworzyć kilka takich miejsc, m.in. w sanktuarium w Kibeho w Rwandzie, gdzie ćwierć wieku temu doszło do ludobójstwa, oraz w słynnej Grocie Mlecznej w Betlejem. Kolejnym ma być ołtarz w Medjugorje, w który zostanie wkomponowana „Królowa Pokoju”.

Monstrancja powstała w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego. Do jej wykonania użytych zostało dwanaście meteorytów. Ich nieziemskie pochodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Monstrancja ma swym wyglądem i konstrukcją nawiązywać do nadprzyrodzonego wizerunku Maryi, która w swym sercu nosi Chrystusa. Osobną symbolikę mają również barwy kamieni, których użyto w monstrancji. Jej wysokość wynosi 1,5 metra, a z tronem do przenoszenia i ustawiania – 185 centymetrów, zaś waga sięga około 50 kilogramów.

Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój w Medjugorie jest zlokalizowane w nękanym nieustannymi wojnami i konfliktami kraju położonym na Półwyspie Bałkańskim. To miejsce modlitwy i nawrócenia tysięcy osób. – Znajdujemy się w Diecezjalnym Ośrodkiem Kultu św. Rity, włoskiej augustianki, patronki spraw trudnych i niemożliwych, za której wstawiennictwem również prosimy o ustanie wojen, konfliktów oraz codzienny pokój międzyludzki w naszej ojczyźnie – powiedział proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w Bydgoszczy ks. Mirosław Pstrągowski.

Przez siedem dni kapłani, młodzież i wierni uczestniczyli w Mszach Świętych, adoracji, odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz Apelach Jasnogórskich.

Szczególny dniem był natomiast 22 września. W Eucharystii wzięli udział czciciele św. Rity, członkowie jej bractwa, przedstawiciele Towarzystwa św. Wojciecha oraz członkowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Po Mszy św. odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej z Bliskiego Wschodu w językach aramejskim i arabskim w wykonaniu Sylwii Hazboun – Polki, katoliczki, która wyszła za mąż za Józefa z Betlejem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję