Reklama

Myśl na tydzień - abp Andrzej Dzięga

[ TEMATY ]

abp Andrzej Dzięga

Myśl na tydzień

Karol Porwich/Niedziela

Abp Andrzej Dzięga

Abp Andrzej Dzięga

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

27.02.2024 – 05.03.2024
Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą pokory i troski o nasze życie wewnętrzne.

20.02.2024 – 26.02.2024
Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei. To droga cichej jałmużny, dla pomnażania dobra w sercach innych, dla pomnażania przestrzeni serca.

13.02.2024 – 19.02.2024
To „nawracanie siebie” czasem musi oznaczać walkę duchową o siebie, zmaganie z własnymi złymi przyzwyczajeniami, a nawet walkę o Boże Sprawy we wspólnocie ludzkiej.

06.02.2024 – 12.02.2024
To „nawracanie siebie” czasem oznacza po prostu radosne zwrócenie się ludzkiej duszy do Pana i pełne wewnętrznego pokoju podążanie Jego drogami.

30.01.2024 – 5.02.2024
Warto otworzyć się na charyzmaty Bożego Ducha, warto podjąć dodatkowe Dzieło w imię Pana, warto czymś więcej służyć Bogu i ludziom.

23.01.2024 – 29.01.2024
Pan Bóg chce nam na drodze nawrócenia dopomagać swoją łaską, ale musimy się nauczyć przyjmowania daru łaski. Uczymy się tego przez rozważanie, jak Maryja, Bożego Słowa.

16.01.2024 – 22.01.2024
Zapominamy o najważniejszym Bożym prawie miłości, które oznacza również świadome pomnażanie dobra w każdym pokoleniu, by każdy człowiek, a przez to i cały świat stawał się lepszy.

9.01.2024 – 15.01.2024
Przygotowując się na owocne przeżywanie Jubileuszu 900-lecia Wielkiej Pomorskiej Misji ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu wchodzimy głębiej w nasze życie wiarą świętą.

2.01.2024 – 8.01.2024
Niech Nowy Rok będzie wyzwaniem i sprawdzianem ufności w sens Bożych planów wobec każdego. Niech Dziecię Jezus błogosławi Wam i Waszym Rodzinom.

26.12.2023 – 1.01.2024
Niech światło z betlejemskiej stajenki umocni Waszą wiarę, miłość i wzajemną życzliwość, a nadchodzący Nowy Rok będzie wyzwaniem i sprawdzianem ufności w sens Bożych planów wobec każdego.

19.12.2023 – 25.12.2023
To Pan prowadzi nas nieustannie w Nowy Czas, a my pozwólmy się Panu prowadzić.

18.12.2023 – 25.12.2023
To Pan prowadzi nas nieustannie w Nowy Czas, a my pozwólmy się Panu prowadzić.

12.12.2023 – 18.12.2023
Umocnieni przez Jezusa Chrystusa mamy nadzieję na przekazanie pokoleniom niezmiennego skarbu świętej wiary naszych ojców.

5.12.2023 – 11.12.2023
Jesteśmy diecezją Maryjną. Dziękujemy za sanktuaria naszej ziemi, pozornie niewielkie i skromne, ale duchowo znaczące.

14.11.2023 – 20.11.2023
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech się Ziemia nad Odrą i Bałtykiem napełnia obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin, kapłańskiej świętości i gorliwości.

7.11.2023 – 13.11.2023
Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej. Prowadzą nas w tej modlitwie także szczególne świadectwo prymasów Polski bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

31.10.2023 – 6.11.2023
Chrystus, o Którym prorok Symeon powiedział, że jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Mijają lata, a ten sprzeciw wobec Prawdy o Rodzinie trwa w świecie, a nawet ciągle narasta.

24.10.2023 – 30.10.2023
Medytujemy najgłębszą z tych tajemnic – Zwiastowanie Pańskie – w niezwykłej modlitwie, którą naszemu pokoleniu na nowo ukazał i do której nas zachęcał św. Jan Paweł II, w modlitwie Anioł Pański.

17.10.2023 – 23.10.2023
Chrystus Zmartwychwstały, obecny pośród swojego ludu, daje perspektywę, która w kolejnych pokoleniach uczniów Chrystusa owocuje niezwykłą duchową siłą i potęgą nadziei.

10.10.2023 – 16.10.2023
Owocem budowania na tej Prawdzie – Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli. To jest postawa prawdziwej pobożności.

3.10.2023 – 9.10.2023
Tu na Jasnej Górze chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej, by mogła nastać – jak wołał św. Jan Paweł II – cywilizacja miłości, cywilizacja serca.

26.09.2023 – 2.10.2023
W wyciszony dzień stańcie przed Maryją. Jej zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

19.09.2023 – 25.09.2023
Modlitwa „Szczecin u stóp Krzyża” będzie przygotowaniem do Dwutysiąclecia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

12.09.2023 – 18.09.2023
Prowadzona przez Kościół katechizacja wprowadza młode pokolenie w znajomość spraw Bożych i ludzkich.

5.09.2023 – 11.09.2023
W kontekście Maryjnych uroczystości dojdziemy do dnia 14 września, do święta Podwyższenia Krzyża Świętego. To jest krzyż, na którym Jezus Chrystus dokonał naszego zbawienia.

15.08.2023 – 21.08.2023
Uwierzmy więc dzisiaj na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego Miłosierdziu. Intronizujmy Go w sercach i w naszym życiu.

8.08.2023 – 14.08.2023
Zadbajmy jeszcze serdeczniej o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia. Temu celowi winno być podporządkowane wychowanie w rodzinach katolickich.

1.08.2023 – 7.08.2023
Pod opieką Maryi Wniebowziętej – Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, podążajmy jako pielgrzymi drogami obecnego pokolenia.

18.07.2023 – 24.07.2023
Z kolei każdy grzech ciężki, każde lekceważenie Bożych praw, wywołuje wielkie cierpienie serca prawdziwie pobożnego.

11.07.2023 – 17.07.2023
Liczymy na młodzież, która przyjęła już Ducha Świętego, a od której zależeć będą dalsze duchowe dzieje naszej Ziemi i całej Ojczyzny.

4.07.2023 – 10.07.2023
Słychać szept modlitwy o dar pokoju dla naszej Ojczyzny, dla Europy i świata. Pokój jest darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić.

27.06.2023 – 3.07.2023
Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za całe wieki historii wiary świętej na naszej ziemi, z pamiętną Misją św. Ottona z Bambergu, której owocem było biskupstwo w Wolinie, następnie w Kamieniu Pomorskim.

20.06.2023 – 26.06.2023
Papież Paweł VI z wielkiej gorzowskiej Administratury Apostolskiej bullą „Episcoporum Poloniae coetus” z 28 czerwca 1972 r., ustanowił diecezję szczecińsko-kamieńską.

13.06.2023 – 19.06.2023
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech się Ziemia nad Odrą i Bałtykiem napełni obfitością łask.

6.06.2023 – 12.06.2023
Dziękujemy za Sanktuaria – na Słonecznym, z pierwszą w Polsce koronowaną przez papieża Jana Pawła II figurą Matki Bożej Fatimskiej i Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie.

30.05.2023 – 5.06.2023
Owocem budowania na Prawdzie – Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli. To jest postawa prawdziwej pobożności, całkowitego zawierzenia.

23.05.2023 – 29.05.2023
Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, nie tylko był przez historię, ale ciągle jest i coraz bardziej jest prawdziwie Panem naszej Ziemi i spraw naszego życia.

16.05.2023 – 22.05.2023
Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy Boga umiłują na pierwszym miejscu, i razem z Maryją pokochają Ojczyznę.

9.05.2023 – 15.05.2023
O wielka Matko Boga i człowieka, Tobie ojcowie nasi ślubowali. Twojej pomocy wołali: Królowo Polski – przyrzekamy! Bronić będziemy każdej polskiej duszy, by daru łaski nigdy nie straciła!

2.05.2023 – 8.05.2023
Chcę dziękować wszystkim zaangażowanym w te dzieła pomocy, także z Caritas oraz szczecińskim Bractwem Małych Stópek. To jest zadanie dla wszystkich ludzi Bożego Ducha.

25.04.2023 – 1.05.2023
Istnieje przecież Dobry Bóg, nasz Stwórca i Odkupiciel, Ten, Który nas umiłował do końca i miłować nie przestaje.

18.04.2023 – 24.04.2023
Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, Panu dziejów naszych, za całe wieki historii wiary świętej na naszej ziemi.

11.04.2023 – 17.04.2023
Dziękujemy za sanktuaria naszej ziemi: sanktuarium na os. Słonecznym, z pierwszą w Polsce koronowaną przez papieża św. Jana Pawła II figurą Matki Bożej Fatimskiej i pierwszym w świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie.

4.04.2023 – 10.04.2023
Chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej, by mogła nastać – jak wołał św. Jan Paweł II – cywilizacja miłości, cywilizacja serca.

28.03.2023 – 3.04.2023
Szczególne znaczenie ma w naszej ziemi rozwój charyzmatu i posługa Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, w duchu św. Siostry Faustyny, przez posługę bł. ks. Michała Sopoćki.

21.03.2023 – 27.03.2023
Dziękujemy Panu za pionierskie duszpasterstwo w latach gorzowskiej administratury apostolskiej, pod szczególnym błogosławieństwem wielkiego prymasa Augusta kard. Hlonda oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

14.03.2023 – 20.03.2023
Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, nie tylko był przez historię, ale ciągle jest i coraz bardziej jest prawdziwie Panem naszej Ziemi i spraw naszego życia.

7.03.2023 – 13.03.2023
Różna była obfitość owoców zasiewu słowa Bożego na Ziemi nad Odrą i Bałtykiem w jej dziejach. A jednak czujemy, że jest to zasiew niezwykle owocny.

28.02.2023 – 6.03.2023
Zapraszam wszystkich kapłanów archidiecezji do podjęcia przygotowań wymaganych do przygotowania w parafiach Wielkiego Jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu.

21.02.2023 – 27.02.2023
Proszę o uczczenie Krzyża Świętego przez Jego adorację w świątyni, przed ołtarzem eucharystycznym, w intencji zachowania wiary w naszych rodzinach i w całej Polsce.

14.02.2023 – 20.02.2023
Dziewięćsetlecie Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu to ogromna historyczna perspektywa ewangelicznego zasiewu Słowa Bożego, łaski Bożej i duchowych owoców życia sakramentalnego.

7.02.2023 – 13.02.2023
Ewangelia święta – przyniesiona na słowiańskie ziemie przez świętych Cyryla i Metodego – stała się niemal konstytucyjną zasadą, by wszyscy stawali się jedną rodziną ewangeliczną.

24.01.2023 – 30.01.2023
Warto otworzyć się na charyzmaty Bożego Ducha, warto podjąć jakieś dodatkowe Dzieło w imię Pana, warto czymś więcej służyć Bogu i ludziom.

17.01.2023 – 23.01.2023
Umocnieni przez Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Syna Boga Żywego mamy nadzieję na przekazanie pokoleniom, które przyjdą po nas, niezmiennego skarbu świętej wiary ojców naszych.

10.01.2023 – 16.01.2023
Owocem budowania na Prawdzie, którą jest Jezus Chrystus jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli.

3.01.2023 – 9.01.2023
Gdy struktury Kościoła na naszej ziemi stały się częścią protestantyzmu, trwała wtedy również, wprawdzie wyciszona, ale głęboko i silnie obecna w sercach, duchowość Maryjna.

27.12.2022 – 2.01.2023
Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, Panu dziejów naszych, za całe wieki historii wiary świętej na naszej ziemi, z pamiętną Misją św. Ottona z Bambergu.

20.12.2022 – 26.12.2022
Chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, rozumowanie, by jak u Maryi było zgodne z Bożą myślą.

13.12.2022 – 19.12.2022
Owocem budowania na Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli. To jest postawa prawdziwej pobożności, całkowitego zawierzenia.

6.12.2022 – 12.12.2022
Dziękujemy Bogu za jasne świadectwo wiary kapłanów katolickich na naszej ziemi podczas drugiej wojny światowej, na czele ze szczecińskim męczennikiem – błogosławionym księdzem zesłańcem, Karlem Lampertem.

15.11.2022 – 21.11.2022
Umocnieni przez Jezusa Chrystusa, mamy nadzieję na przekazanie pokoleniom, niezmiennego skarbu świętej wiary naszych ojców.

8.11.2022 – 14.11.2022
W różnych okresach dziejów tej ziemi, różna była obfitość tych owoców, bo to zależy przede wszystkim od zbożnego życia i gorliwości każdego pokolenia. A jednak czujemy, że jest to zasiew niezwykle owocny.

1.11.2022 – 7.11.2022
Dziękujemy za rozwój wspólnot katolickich i nowe świątynie w drugiej połowie XIX wieku, ze szczecińską bazyliką św. Jana Chrzciciela na czele, za budowę kolejnych świątyń na początku XX wieku, w wielu przypadkach także dzięki polskim sercom.

25.10.2022 – 31.10.2022
Dziękujemy za mijające 50 lat autonomicznej drogi pastoralnej i duchowej naszej diecezji. Za kolejnych pasterzy naszego Kościoła, za tak wielu gorliwych kapłanów.

18.10.2022 – 24.10.2022
Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, nie tylko był przez historię, ale ciągle coraz bardziej jest prawdziwie Panem naszej Ziemi i spraw naszego życia.

11.10.2022 – 17.10.2022
Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. To jest trudny program. To jest głęboki i piękny program. Ale to jest program możliwy i potrzebny także dzisiaj.

4.10.2022 – 10.10.2022
Owocem budowania na Prawdzie – Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli.

27.09.2022 – 3.10.2022
Prośmy, by Bóg zesłał błogosławieństwo do naszych domów i na naszą Ziemię, byśmy – pośród wszystkich zamętów naszych czasów – trwali wierni słowom Boga.

20.09.2022 – 26.09.2022
Owocem budowania na Prawdzie – Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli. To jest postawa prawdziwej pobożności.

13.09.2022 – 19.09.2022
Każdy i każda z nas zaproszeni zostaliśmy przez Zbawiciela do pracy duchowej nad własnym uświęceniem i do zmagania duchowego o zbawienie wieczne. Ważny jest w tej kwestii dosłownie każdy dzień.

6.09.2022 – 12.09.2022
Skoro Maryja jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny. Maryja uczyła nas poprzez nasze dzieje, abyśmy się Jej zawierzali.

30.08.2022 – 5.09.2022
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech napełnia nas obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin i kapłańskiej świętości.

23.08.2022 – 29.08.2022
Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości. To jest Droga Chrystusowa.

16.08.2022 – 22.08.2022
Szliśmy przez dzieje szepcząc: Pod Twoją obronę, szepcząc: Zdrowaś Maryjo, patrząc w wizerunek Częstochowskiej Pani w domach i w chatach, w pałacach i na emigracji.

9.08.2022 – 15.08.2022
Bracia i Siostry – czciciele Najświętszej Maryi Panny, której Wniebowzięcie dzisiaj uroczyście świętujemy wraz z całym Niebem i z całą Ziemią.

2.08.2022 – 8.08.2022
Z całej głębi dawnych i nowych duchowych dziejów chrześcijaństwa nad Odrą i Bałtykiem, w perspektywie nadchodzącego nowego czasu wiary, każdego dnia otaczam Was moją modlitwą i z serca błogosławię.

26.07.2022 – 1.08.2022
Dziękujemy za trwałość wiary katolickiej w życiu rodzin, gdy struktury Kościoła na naszej ziemi stały się częścią protestantyzmu. Trwała wtedy, wprawdzie wyciszona, duchowość maryjna.

19.07.2022 – 25.07.2022
Mamy za co dziękować Panu Bogu. I powinniśmy dziękować. Ale chcemy też prosić Pana o dalszy zasiew Jego łaski i Jego Słowa, o zachowanie Jego prawa w nowym czasie.

12.07.2022 – 18.07.2022
Niech Ziemia nad Odrą i Bałtykiem, przeniknięta błogosławieństwem Boga Najwyższego, pod szczególną opieką Maryi Matki Kościoła i św. Ottona z Bambergu, rozkwita duchowo i pozwoli kolejnym pokoleniom owocnie pełnić zadania w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

5.07.2022 – 11.07.2022
Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, nie tylko był poprzez historię, ale ciągle jest i coraz bardziej jest prawdziwie Panem naszej Ziemi i spraw naszego życia.

28.06.2022 – 4.07.2022
Sam Jezus w Ewangelii świętej przestrzega nas i wzywa do życia po Bożemu, byśmy u kresu ziemskiej drogi nie usłyszeli słów odrzucenia: „Nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” (Łk 13,27).

21.06.2022 – 27.06.2022
Na te szczególne Dni i wspólną Modlitwę, na zmaganie o Bożą Prawdę i o Bożą Sprawę, z serca Wam błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

14.06.2022 – 20.06.2022
Syn mówi: „Napełnijcie stągwie wodą. Napełnijcie tak, jak potraficie. Ale najpierw się wsłuchajcie w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, często w modlitwie, w medytacji, a nie w pośpiechu”.

7.06.2022 – 13.06.2022
Święty papież Jan Paweł II 11 czerwca 1987 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie wypowiedział słowa, które stały się wielkim skarbem naszej Ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

31.05.2022 – 6.06.2022
Dla zachowania ładu w naturze trzeba przede wszystkim powrotu do Bożej myśli i wierności Bożemu Prawu. Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy, zachował nas od ognia piekielnego.

24.05.2022 – 30.05.2022
Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci, wprowadzając je w świat wartości, kultury i religii. Dzieci natomiast mają prawo być wychowywane przez swoich rodziców, zgodnie z uznanym przez nich systemem wartości.

17.05.2022 – 23.05.2022
Przyjęcie wiary jest sprawą osobistą, bo wymaga indywidualnej akceptacji Boga w życiu danego człowieka, ale życie wiarą woła o wspólnotę i dokonuje się we wspólnocie.

10.05.2022 –16.05.2022
Miał rację Prymas Tysiąclecia mówiąc, że Polska – Matka nasza, Ojczyzna nasza – warta jest tego, by oddać jej do dyspozycji wszystko, co tylko możemy dać, bardziej niż własnej rodzinie czy przyjaciołom, bardziej niż samemu sobie.

3.05.2022 – 9.05.2022
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena. Maryja uczyła nas przez nasze dzieje, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

26.04.2022 – 2.05.2022
Na Maryjne pielgrzymowanie przez trudny czas naszego pokolenia oraz na owocny ich udział z serca wszystkim błogosławię.

19.04.2022 – 25.04.2022
Kościół w Polsce trwał i chce trwać z Narodem, aby wspierać wielorakie działania na rzecz wolności i godności każdej osoby, każdej rodziny i Narodu, jako Wspólnoty, która chce trwać przy Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

12.04.2022 – 18.04.2022
Pokój jest darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić.

5.04.2022 – 11.04.2022
Potrzeba nam dzisiaj nowego umocnienia i nowej skuteczności chrześcijańskiej formacji młodego pokolenia. To osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka fascynują ludzi od wieków.

29.03.2022 – 4.04.2022
Uwierzmy dziś na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego Miłosierdziu. Intronizujmy Go w sercach i w naszym życiu. Pod opieką Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, podążajmy jako pielgrzymi drogami obecnego pokolenia.

22.03.2022 – 28.03.2022
Aby powrócić do Bożej myśli i wierności Bożemu Prawu, spójrzmy z wiarą na Krzyż Chrystusa, weźmy do rąk Różaniec św. i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy.

15.03.2022 – 21.03.2022
Przychodzimy do Ciebie Matko Boża. Ty musiałaś ze swoim Synem Jezusem, pod opieką św. Józefa, uchodzić do Egiptu przed przemocą, przed grożącym niebezpieczeństwem.

8.03.2022 – 14.03.2022
Proszę o uczczenie Krzyża Świętego przez Jego adorację w świątyni, przed ołtarzem eucharystycznym, w intencji zachowania wiary w naszych rodzinach i w całej Polsce, oraz w intencji przebłagania Boga za grzechy i zgorszenia w naszej Ojczyźnie i w świecie.

28.02.2022 – 07.03.2022
Świadom mojej duchowej za Was odpowiedzialności, proszę Was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w Waszych domach prawdziwy obraz Rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus.

22.02.2022 – 28.02.2022
Zadbajmy jeszcze serdeczniej także o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia. Temu celowi winno być podporządkowane wychowanie w rodzinach katolickich.

15.02.2022 – 21.02.2022
Za modlitwą pójdzie czyn, czyli wytrwałe działanie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, w służbie ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego.

8.02.2022 – 14.02.2022
Idziemy przez dzieje świadomi, że tu, pośrodku Europy, ten nasz duch, wyrosły z doświadczeń słowiańskich, jeszcze przedchrześcijańskich, z upodobania wolności, jest prześwietlony i umocniony ewangelicznym prawem miłości i woli współpracy.

1.02.2022 – 7.02.2022
Zmierzamy ku Bogu różnymi drogami, z mniejszą bądź większą świadomością tego, że jeśli ktoś szuka prawdy i piękna, to w gruncie rzeczy szuka Boga i zbliża się do Niego.

25.01.2022 – 31.01.2022
Pragnę przekazać Wam Kochani Diecezjanie słowa pasterskiej nadziei wypływające ze światła Objawienia, z nauczania Kościoła Świętego oraz z codziennej troski o zbawienie każdej duszy.

18.01.2022 – 24.01.2022
Powszechna opinia narodu wprowadza niezmiennie na sztandary słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, traktując to jak program przewodni ewangelicznej drogi miłości i współpracy oraz ofiarności w służbie publicznej.

11.01.2022 – 17.01.2022
Ludzie Bożego Ducha stajemy znowu przed wyborem: czy zachować pełną wierność Chrystusowi i Świętemu Kościołowi, czy też zlekceważyć Bożą Prawdę, łaskę sakramentalną, świętą Liturgię i cały kult Boga Najwyższego, a także Kościół Chrystusowy.

4.01.2022 – 10.01.2022
W Nowym Roku pytam Maryi: co mamy czynić dalej? A Maryja odpowiada: czyńcie, co mój Syn wam powie. Ale najpierw musimy wsłuchać się w głos Boga: w wyciszonym sercu, w modlitwie, w medytacji, a nie w pośpiechu.

28.12.2021 – 3.01.2022
Maryjo! – poprzedzająca nas poprzez dzieje na drogach wiary, a w kolejnych objawieniach przypominająca nam o potrzebie powracania w każdym pokoleniu na drogę wierności Bogu.

21.12.2021 – 27.12.2021
Wsłuchujemy się w papieskie słowa z Jasnych Błoni: „Nie można «rozchwiać» tej «małej» wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszystkich wspólnot” (Jan Paweł II, Szczecin).

14.12.2021 – 20.12.2021
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. Taką Ją czcimy. A jednocześnie potwierdzamy: Oto Matka i Królowa – poprzedzająca nas przez dzieje na drogach wiary.

7.12.2021 – 13.12.2021
Proszę Was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w Waszych domach prawdziwy obraz Rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus.

30.11.2021 – 6.12.2021
Niech Bóg przez przyczynę Matki Najświętszej napełnia obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin, kapłańskiej świętości i gorliwości, Ducha ewangelizacyjnego i Ducha pojednania.

23.11.2021 – 29.11.2021
Modląc się o zbawienie wieczne, uwielbiamy Boga za wszystkich świętych, prosimy też o nasze uświęcenie i przygotowanie się na spotkanie z Panem.

16.11.2021 – 22.11.2021
Także ciche nawiedzenie grobu, połączone z westchnieniem serca, które bezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny dla zmarłych, ma ogromną wartość.

9.11.2021 – 15.11.2021
Maryi zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni. Maryi zawierzmy Naród, rodziny i każde ludzkie życie.

2.11.2021 – 8.11.2021
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem! Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością.

26.10.2021 – 1.11.2021
Uczniowie głosili Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi. Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

19.10.2021 – 25.10.2021
Oto Niewiasta, przeniknięta bólem ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod Krzyżem, przyjęła nas za swoje dzieci, byśmy wkraczali na drogę miłości Boga i człowieka.

11.10.2021 – 18.10.2021
Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dał nam nową zachętę do tej modlitwy, która staje błaganiem o moc łaski dla nas samych i dla innych potrzebujących duchowej ochrony i umocnienia.

5.10.2021 – 11.10.2021
Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dał nam nową zachętę do tej modlitwy, która staje się codziennym uwielbieniem Boga wraz z Maryją, przebłaganiem Boga oraz prośbą o oddalenie pokus.

28.09.2021 – 4.10.2021
Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dał nam nową zachętę do tej modlitwy, która staje się dla uczniów Chrystusa drogą codziennej medytacji, szkołą duchowości chrześcijańskiej według duchowości Maryi.

21.09.2021 – 27.09.2021
Proszę Was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w Waszych domach obraz Rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus, Który sam wzrastał w Świętej Rodzinie, u boku Maryi i Józefa.

14.09.2021 – 20.09.2021
Miał rację Prymas Tysiąclecia przypominając nam: „Po Bogu najbardziej umiłowałem Polskę”. Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy ją umiłują po Bogu najbardziej.

06.09.2021 – 13.09.2021
Dla Polski warto pracować i cierpieć. Warto nawet wiele stracić. Prymas Tysiąclecia powtarzał, że po Bogu to Polska jest jego największą miłością.

30.08.2021 – 06.09.2021
Idziemy, już po II wojnie światowej, w nowym czasie, prowadzeni przez wielkiego Proroka tamtego pokolenia – Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Idziemy, powtarzając: Królowo Polski – przyrzekamy!

24.08.2021 – 30.08.2021
1 września będziemy przywołać, opłakiwać i modlić się za wszystkie ofiary II wojny światowej. Będziemy prosić Boga o – zrodzony z wierności Bogu – pokój na świecie.

17.08.2021 – 23.08.2021
Pod opieką Maryi, Królowej Polski, podążajmy jako pielgrzymi drogami obecnego pokolenia. Zadbajmy także o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia.

10.08.2021 – 16.08.2021
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

2.08.2021 – 9.08.2021
Tu, na Jasnej Górze, podejmujemy każdego dnia na nowo modlitwę, która stała się swoistym świadkiem naszych dziejów i zmagań Narodu, wiązaną jeszcze ze św. Wojciechem – Bogurodzica Dziewica.

27.07.2021 – 2.08.2021
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to pamięć o dramatycznym i bohaterskim zrywie polskich serc. Modlimy się o pokój wieczny dla nich a także o pokój dla Ojczyzny oraz narodów Europy i świata.

20.07.2021 – 26.07.2021
Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości. To jest Droga Chrystusowa.

13.07.2021 – 19.07.2021
Kościół niezmiennie przypomina Bożą Prawdę, woła o nawrócenie każdego grzesznika i czeka na niego. Próbuje go też szukać. Czeka też z posługą sakramentalną.

05.07.2021 – 12.07.2021
Ludzie Kościoła katolickiego, duchowni i świeccy, często stawali pierwsi w obronie godności każdego człowieka, rodziny i narodu, a także w obronie ewangelicznie rozumianej wolności.

29.06.2021 – 5.07.2021
Pokój jest bowiem darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić. Ludzie zbożni umacniają pokój, często przez trudne wybory i trudną walkę.

22.06.2021 – 28.06.2021
W kapłańską dojrzałość wchodzą roczniki powołanych w czasie niezwykłego pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II. To chyba On sam wymodlił całej Polsce ten dodatkowy dar wielu powołań, gdyż liczba powołanych w czasie Jego pontyfikatu była co najmniej dwukrotnie większa niż wcześniej.

15.06.2021 – 21.06.2021
To rok naszej gotowości na przyjęcie upragnionej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję.

8.06.2021 – 14.06.2021
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy, zachował nas od ognia piekielnego i przez nawrócenie zaprowadził wszystkich błądzących do nieba.

1.06.2021 – 7.06.2021
Bez kapłana zachwieje się życie duchowe i sakramentalne, a także przepowiadanie Prawdy Bożej. Kolejne dusze ludzkie znowu będą zagrożone na wieczność, bo zabraknie szafarza łaski sakramentalnej.

25.05.2021 – 31.05.2021
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech się Ziemia nad Odrą i Bałtykiem napełnia obfitością łask.

18.05.2021 – 24.05.2021
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech się Ziemia nad Odrą i Bałtykiem napełnia obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin, kapłańskiej świętości i gorliwości, Ducha ewangelizacyjnego i Ducha pojednania.

11.05.2021 – 17.05.2021
Idziemy przez nasze dzieje świadomi, że jesteśmy pośrodku Europy. Święty Jan Paweł II przepięknie powiedział, że „Europa oddycha na dwa płuca”.

05.05.2021 – 10.05.2021
Medytujemy najgłębszą z tajemnic w niezwykłej modlitwie, którą ukazał i do której nas zachęcał św. Jan Paweł II – w modlitwie Anioł Pański. O tę modlitwę prosił, by ją odmawiać codziennie.

27.04.2021 – 04.05.2021
Jako szczególna tkanka polskiego Narodu, tutaj na Jasnej Górze, jesteście przy Matce i Królowej naszej jako dzieci szczególnie Jej bliskie.

19.04.2021 – 26.04.2021 Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości, nie ma przemocy. Tam jest Bóg, miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

06.04.2021 – 11.04.2021
Nie bójmy się stanąć przed Chrystusem! Nie bójmy się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością.

29.03.2021 – 05.04.2021
Uczniowie głosili Jezusa – umęczonego i wiernego Ojcu Sługę Jahwe, który dla nas jest jednocześnie Zmartwychwstałym Panem panujących i Królem królujących, Panem naszym, którego trzeba słuchać bardziej niż ludzi.

23.03.2021 – 28.03.2021
Potrzeba nam dzisiaj przede wszystkim powrotu do Bożej myśli i wierności Bożemu Prawu. Spójrzmy więc z wiarą na Krzyż Chrystusa.

16.03.2021 – 22.03.2021
Proszę Was wszystkich o modlitwę i post w intencji tych, którzy sprzeciwiali się i sprzeciwiają Chrystusowi, na których nasz Pan Jezus Chrystus patrzył z wysokości swojego Krzyża.

09.03.2021 – 15.03.2021
To jest Krzyż, na którym Jezus Chrystus dokonał naszego zbawienia. Raz dokonane, dokonuje się ono w porządku duchowym ciągle, przede wszystkim sakramentalnie w wielkiej Rodzinie Kościoła Świętego.

01.03.2021 – 08.03.2021
Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zachęca nas do modlitwy różańcowej, która staje się dla uczniów Chrystusa drogą codziennej medytacji.

22.02.2021 – 01.03.2021
Co mamy czynić u progu Wielkiego Postu? Najpierw wsłuchajcie się w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, w modlitwie, w medytacji.

15.02.2021 – 22.02.2021
Miał rację Prymas Tysiąclecia, przypominając nam, że Polska – nasza matka i ojczyzna – jest warta tego, by oddać jej wszystko, co się posiada.

09.02.2021 – 15.02.2021
Ewangelia, którą na słowiańskie ziemie przynieśli święci Cyryl i Metody, stała się niemal konstytucyjną zasadą.

02.02.2021 – 08.02.2021
Jasnogórska Królowo Polski, u Twoich stóp uczymy się od wieków właściwego rozumienia, co znaczy uznanie Bożej władzy nad człowiekiem i światem.

25.01.2021 – 01.02.2021
Tam jest Bóg, miłość, zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

18.01.2021 – 25.01.2021
Oto, narodzie, twoja Królowa – niewyczerpalne źródło twojej suwerenności.

04.01.2021 – 11.01.2021
Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi. Jezus, przyjęty w naszym życiu, niczego nam nie odbiera ani nie ogranicza. On nas ubogaca Duchem mądrości i miłości.

28.12.2020 – 04.01.2021 Razem z całym niebem i z Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

07.12.2020 – 14.12.2020
Zadbajmy o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia. Temu celowi winno być podporządkowane wychowanie w rodzinach katolickich.

30.11.2020 – 07.12.2020
Żyje w nas niezwykły dar modlitwy św. Jana Pawła II za naszą ojczyznę, z jego wołaniem: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.

24.11.2020 – 01.12.2020
Odmawiajmy Różaniec także w ramach podwórkowych kółek różańcowych, w ramach nowenny pompejańskiej lub w innych jeszcze formach tej pięknej modlitwy.

17.11.2020 – 24.11.2020
Odmawiajmy modlitwę różańcową osobiście, w rodzinie, we wspólnotach żywego Różańca, w ramach Jerycha różańcowego i przy wielu innych sposobnościach.

26.10.2020 – 02.11.2020
Zostaliśmy zaproszeni przez Zbawiciela do pracy duchowej nad własnym uświęceniem i do zmagania duchowego o zbawienie wieczne.

12.10.2020 – 19.10.2020
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem!

06.10.2020 – 13.10.2020
Wierna Służebnica Pańska, rozmiłowana w Panu, rozważała nieustannie w swoim sercu Jego Słowo w kolejnych tajemnicach swego życia: radości, światła, boleści i chwały.

28.09.2020 – 05.10.2020
Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zachęca nas do modlitwy różańcowej, która staje się dla uczniów Chrystusa drogą codziennej medytacji.

22.09.2020 – 29.09.2020
Dziękujmy i uwielbiajmy Boga za opiekę Najświętszej Maryi Panny nad naszą ojczyzną, nad polskim narodem i nad naszą ziemią nad Odrą i Bałtykiem.

07.09.2020 – 14.09.2020
Jezus Chrystus patrzył z wysokości swojego krzyża i za tych, którzy sprzeciwiali się Mu, prosił Ojca pełną miłości modlitwą: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią!”.

31.08.2020 – 07.09.2020
Mijają lata, a sprzeciw wobec Prawdy o Rodzinie trwa w świecie, a nawet ciągle narasta.

24.08.2020 – 31.08.2020
W tych dniach ogarniamy modlitwą dzieci i młodzież oraz nauczycieli i rodziców, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny.

17.08.2020 – 24.08.2020
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej myślą i sercem biegniemy do stóp Pani Jasnogórskiej i wypowiadamy pełne miłości słowa duchowego zobowiązania: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

10.08.2020 – 17.08.2020
W polskich sercach, które czują po Bożemu, nie ma miejsca na bezbożnictwo, przemoc, zgorszenia i cywilizację śmierci.

03.08.2020 – 10.08.2020
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wpisała się w nasze polskie świętowanie pod pięknym imieniem Matki Bożej Zielnej.

27.07.2020 – 03.08.2020
To ludzie Kościoła katolickiego, duchowni i świeccy, stawali często pierwsi w obronie godności człowieka, rodziny i narodu oraz w obronie ewangelicznie rozumianej wolności.

20.07.2020 – 27.07.2020
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy, zachował nas od ognia piekielnego i przez nawrócenie zaprowadził wszystkich błądzących do nieba.

13.07.2020 – 20.07.2020
W Chrystusie zawsze można zaczynać od nowa.

06.07.2020 – 13.07.2020
Jezus, Syn Maryi, Pomazaniec Boży, Mesjasz, Król, posłał swoich uczniów, by głosili: przybliżyło się do was królestwo Boże. A oni poszli i głosili.

29.06.2020 – 06.07.2020
Uwierzmy dzisiaj na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego miłosierdziu. Intronizujmy Go w sercach i w naszym życiu.

22.06.2020 – 29.06.2020
Kościół w Polsce trwał i chce trwać z narodem, aby wspierać wielorakie działania na rzecz wolności i godności każdej osoby i każdej rodziny.

15.06.2020 – 22.06.2020
Kościół niezmiennie przypomina Bożą Prawdę, woła o nawrócenie każdego grzesznika i czeka na niego. Próbuje go też szukać.

01.06.2020 – 07.06.2020
Święty Jan Paweł II 11 czerwca 1987 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie wypowiedział słowa, które stały się wielkim skarbem naszej ziemi nad Odrą i Bałtykiem, naznaczonej wiarą naszych praojców i duchowym zmaganiem pokoleń powojennych.

25.05.2020 – 31.05.2020
Dla zachowania ładu w naturze, także w naturze człowieka, trzeba przede wszystkim powrotu do Bożej myśli i wierności Bożemu prawu. Spójrzmy więc z wiarą na krzyż Chrystusa.

18.05.2020 – 24.05.2020
Idziemy przez dzieje świadomi, że (...) nasz duch wyrosły z upodobania wolności jest prześwietlony i umocniony ewangelicznym prawem miłości i woli współpracy.

11.05.2020 – 17.05.2020
Papież Jan Paweł II, zanim modlił się o nowe zstąpienie Ducha Bożego na polski Dom i o odnowę tego Domu (…) przypomniał, że dziejów naszej Ojczyzny nie sposób zrozumieć do końca bez Chrystusa.

04.05.2020 – 10.05.2020
Uświadomiłem sobie, że jesteśmy jako naród wyjątkową rodziną. (…) Z naszych polskich dziejów, pokoleń naszych ojców, możemy być dumni.

27.04.2020 – 03.05.2020
Oto daje nam Bóg czas najbardziej szczególnych rekolekcji, odprawianych bardzo osobiście, w głębi własnego serca. To czas na modlitwę, post i jałmużnę.

20.04.2020 – 26.04.2020

Módlmy się za chorych, zarażonych koronawirusem, za ich rodziny, a także za służbę zdrowia oraz zaangażowane w zachowanie ładu i bezpieczeństwa służby publiczne.

6.04.2020 – 13.04.2020
Na te szczególne Dni Świadectwa Wiary, na zmaganie o Bożą Prawdę i o Bożą Sprawę, na czas nawrócenia i rozmodlenia z serca wszystkim Wam błogosławię.

23.03.2020 – 30.03.2020
Eucharystia jest dla nas Życiem i Zdrowiem. Pokarmem dla ciała i dla duszy. Nie lękajcie się Chrystusa, prawdziwie Obecnego w konsekrowanej Hostii.

16.03.2020 – 22.03.2020
Sam Jezus w Ewangelii świętej przestrzega nas i wzywa do życia po Bożemu, byśmy u kresu ziemskiej drogi nie usłyszeli słów odrzucenia: „nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” (Łk 13, 27).

02.03.2020 – 08.03.2020
Jeśli dzisiaj są w tym Bożym ładzie natury jakieś zakłócenia, to nie z Bożej woli, ale z ludzkich grzechów, czasem dopiero po latach odsłaniających swoje dramatyczne skutki, jak w przypadku wielu szkodliwych dla człowieka eksperymentów technicznych, a nawet medycznych.

24.02.2020 – 01.03.2020
To ludzie Kościoła katolickiego, duchowni i świeccy, stawali często pierwsi w obronie godności każdego człowieka, godności rodziny i narodu, a także w obronie ewangelicznie rozumianej wolności. Przeciwstawiali się złu jako uczniowie Chrystusa – Zbawiciela. Dlatego byli wtrącani do więzień i wywożeni do obozów i łagrów. Dlatego byli poniżani i mordowani.

17.02.2020 – 23.02.2020
To jest krzyż, na którym Jezus Chrystus dokonał naszego zbawienia. Raz dokonane, dokonuje się ono w porządku duchowym ciągle, przede wszystkim sakramentalnie – w wielkiej rodzinie Kościoła świętego, ale także w każdej zwyczajnej ludzkiej rodzinie, gdyż z Bożego ustanowienia jest ona pierwszą wspólnotą wiary.

10.02.2020 – 16.02.2020
Oby nic się nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia, aż do kresu dni, aż do kresu istnienia świata. Będzie tak, jeśli zachowamy wierność Bogu, naszym dziejom, zasadom i wartościom. Jeśli zachowamy miłość i zaufanie dla Najświętszej Panienki.

03.02.2020 – 09.02.2020
Proszę, abyśmy objęli modlitwą ufną, wytrwałą i pełną braterskiej miłości tych wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce i w świecie, ale także na naszej ziemi budują cywilizację śmierci, niszcząc naturalny ład Boży.

27.01.2020 – 02.02.2020
Gorąco proszę wszystkich o modlitwę i post w intencji tych, którzy sprzeciwiali się i sprzeciwiają Chrystusowi, na których nasz Pan Jezus Chrystus patrzył z wysokości swojego krzyża i za których prosił Ojca pełną miłości modlitwą: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”.

20.01.2020 – 26.01.2020
O Chrystusie prorok Symeon powiedział, że jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Mijają lata, a ten sprzeciw wobec prawdy o rodzinie trwa w świecie, a nawet ciągle narasta.

13.01.2020 – 19.01.2020
Świadom ciągle narastających zagrożeń duchowych wobec rodziny, świadom także mojej duchowej za was odpowiedzialności, proszę was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w waszych domach prawdziwy obraz rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus, który sam wzrastał w Świętej Rodzinie, u boku Maryi i Józefa.

07.01.2020 – 12.01.2020
Ludzie Bożego Ducha, a właściwie wszyscy ochrzczeni, stajemy więc znowu przed potrzebą dokonania radykalnego, a często także dramatycznego osobistego wyboru etyczno-religijnego: czy zachować pełną wierność Jezusowi Chrystusowi i Jego świętemu Kościołowi, czy też zlekceważyć Bożą prawdę, łaskę sakramentalną, świętą Liturgię i cały kult Boga Najwyższego, a także Kościół Chrystusowy.

31.12.2019 – 06.01.2020
Bóg zaś chce prowadzić nas także jako naród po swoich drogach niezmiennej prawdy, życia, miłości. To jest Droga Chrystusowa. Uwierzmy więc dzisiaj na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego miłosierdziu.

17.12.2019 – 24.12.2019 Osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka fascynują ludzi od wieków. Tak jak kiedyś Apostołowie, tak również wielu z nas stawia sobie pytanie: Kim On właściwie jest? Najważniejsza prawda chrześcijaństwa głosi, że Jezus Chrystus to Bóg, który nas kocha.

10.12.2019 – 17.12.2019
Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości. To jest Droga Chrystusowa.

04.12.2019 – 10.12.2019
Pomóż nam, Maryjo, mówić językiem Ewangelii, językiem miłości.

27.11.2019 – 03.12.2019
Zachowajmy miłość i zaufanie dla Najświętszej Panienki.

19.11.2019 – 26.11.2019
Cierpią, modlą się i pokutują przed Bogiem ludzie wiary świadomej i wyrazistej.

12.11.2019 – 19.11.2019
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy.

05.11.2019 - 12.11.2019
To moja Ojczyzna, to moja matka, to mój naród, to moja ziemia.

29.10.2019 - 05.11.2019 Zostaliśmy zaproszeni przez Zbawiciela do pracy duchowej nad własnym uświęceniem.

22.10.2019 - 29.10.2019 Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości.

15.10.2019 - 22.10.2019
Kościół niezmiennie przypomina Bożą prawdę, woła o nawrócenie każdego grzesznika i czeka na niego.

07.10.2019 - 14.10.2019
Św. Jan Paweł II na Jasnych Błoniach w Szczecinie wypowiedział słowa, które stały się wielkim skarbem ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

01.10.2019 - 07.10.2019
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy.

24.09.2019 – 01.10.2019 Modlitwa „Szczecin u stóp Krzyża” będzie przeżywana każdego roku, aż do roku 2033.

17.09.2019 – 24.09.2019 Dlatego gorąco proszę was wszystkich o modlitwę i post w intencji tych, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi.

09.09.2019 – 16.09.2019 Spójrzmy z wiarą na krzyż Chrystusa.

02.09.2019 – 09.09.2019 Dzieci mają prawo być wychowywane przez swoich rodziców zgodnie z uznanym przez nich systemem wartości.

26.08.2019 – 02.09.2019 Pomysł narodu wyszedł od Boga, nie od ludzi.

19.08.2019 – 26.08.2019 Kościół w Polsce trwał z narodem i chce trwać z narodem.

05.08.2019 – 12.08.2019 W uroczystość Wniebowzięcia wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję.

29.07.2019 – 05.08.2019 Podejmiemy dodatkowe wołanie do Boga w intencji uproszenia nowych powołań kapłańskich.

22.07.2019 – 29.07.2019 Mamy, za kogo przepraszać Boga i mamy, o co Boga prosić.

15.07.2019 – 22.07.2019 Wsłuchajcie się w głos Boga w medytacji, a nie w pośpiechu.

08.07.2019 – 15.07.2019 Bracia kapłani, to od waszej osobistej wiary tak wiele zależy.

01.07.2019 – 08.07.2019 Najpierw się wsłuchajmy w głos Boga.

24.06.2019 – 01.07.2019 Idź i przemawiaj w moim Imieniu.

17.06.2019 – 24.06.2019 Niech Bóg przyjmie nasze wołanie i udzieli łaski powołania wielu kandydatom.

10.06.2019 – 17.06.2019 Najpierw się wsłuchajcie w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach.

03.05.2019 – 10.06.2019 Modlitwa za Ojczyznę jako dobrowolne zobowiązanie gorących serc.

27.05.2019 – 03.06.2019 Nowe zjednoczenie, po tamtym pierwszym w Duchu Bożym, będzie możliwe tylko w Chrystusie jako Głowie.

20.05.2019 – 27.05.2019 Zachowamy i wierność Bogu, i wierność naszym dziejom, i zasadom, i wartościom.

13.05.2019 – 20.05.2019 Pytam Maryi: Co mamy czynić dalej? A Maryja odpowiada: Czyńcie, co mój Syn wam powie”.

06.05.2019 – 13.05.2019 Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy ją umiłują po Bogu najbardziej.

29.04.2019 – 06.05.2019 Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. Abp Andrzej Dzięga

23.04.2019 – 29.04.2019 Na dzieła podejmowane w Mocy Ducha Świętego otaczam Was moją modlitwą i z serca błogosławię.

08.04.2019 – 15.04.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą cichej jałmużny.

01.04.2019 – 08.04.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą uporządkowania naszego systemu wartości.

25.03.2019 – 01.04.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą postu.

18.03.2019 – 25.03.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą modlitwy, ufnej w Boże miłosierdzie.

11.03.2019 – 18.03.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą troski o nasze życie wewnętrzne.

04.03.2019 – 11.03.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą pokory.

25.02.2019 – 04.03.2019 Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

18.02.2019 – 25.02.2019 Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej.

11.02.2019 – 18.02.2019 Oto Maryja – upominająca, by nie obrażać więcej Boga.

04.02.2019 – 11.02.2019 Oby nic się nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia.

28.01.2019 – 04.02.2019 Trzeba się włączyć aktywnie we Wspólnotę uczniów Chrystusa.

21.01.2019 – 28.01.2019 Ewangeliczna droga Bożej nadziei, to droga pokory i troski o nasze życie wewnętrzne.

08.01.2019 – 15.01.2019 Sam Chrystus nasze dzieje współtworzył, sam Chrystus te dzieje z nami przeżywał i chce je przeżywać dalej.

31.12.2018 – 07.01.2019 Napełniajmy ten świat miłością.

10.12.2018 – 17.12.2018 Maryja nieustannie wskazuje na Chrystusa, prowadzi nas do Niego.

03.12.2018 – 10.12.2018 Ten przywilej jest Bożym darem – darem Boga jest Jej Niepokalane Poczęcie.

26.11.2018 – 03.12.2018
Maryja – wierna Służebnica Pańska, rozmiłowana w Panu, rozważająca nieustannie w swoim sercu Jego Słowo.

19.11.2018 – 26.11.2018
Rzeczpospolita – sprawa dla wszystkich. Dom dla wszystkich, z jednakowym otwarciem i jednakowymi szansami.

12.11.2018 – 19.11.2018
Jesteś Królową Korony Polskiej. Oto, Narodzie, Twoja Królowa – niewyczerpalne już źródło twojej suwerenności.

05.11.2018 – 12.11.2018
Idziemy i dzisiaj prowadzeni poprzez dzieje Ojczyzny naszej w nowy czas, świadomi, że jesteśmy narodem tysiącletnim.

29.10.2018 - 05.11.2018
Rzeczpospolita – sprawa dla wszystkich. Dom dla wszystkich.

22.10.2018 – 29.10.2018 Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

15.10.2018 – 22.10.2018 Maryi zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

08.10.2018 – 15.10.2018 Taką Ją czcimy. A jednocześnie potwierdzamy: Oto Matka i Królowa.

01.09.2018 – 08.10.2018 Zapominamy o świętości Bożego daru każdego życia i chcemy się z Bogiem targować o naturę i jakość życia ludzkiego, a nawet wykradać Bogu ten dar.

24.09.2018 – 01.10.2018 Wsłuchajcie w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, często w modlitwie, w medytacji.

17.09.2018 – 24.09.2018 Pani nasza Częstochowska. Tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością.

10.09.2018 – 17.09.2018 Maryja uczyła nas poprzez nasze dzieje, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

27.08.2018 – 03.09.2018
„Bóg przypomina, że to do Niego należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy”.

20.08.2018 - 27.08.2018
Obecność Maryi w Cudownym Obrazie Jasnogórskim promieniuje na cały naród.

13.08.2018 - 20.08.2018
Tutaj, na Jasnej Górze, jesteście przy naszej Matce i Królowej jako dzieci szczególnie Jej bliskie.

06.08.2018 - 13.08.2018
Przeżywając uroczystość Wniebowzięcia, chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, nasze rozumowanie.

30.07.2018 - 06.08.2018
Zbyt często, niestety, unikamy pogłębionej wspólnoty uczniów Pana, pozostając tylko na pewnym minimum.

23.07.2018 - 30.07.2018
Bądźcie pozdrowieni na tym szlaku pielgrzymowania do Matki Kapłanów i Królowej naszej Ojczyzny.

16.07.2018 - 23.07.2018
Głosili Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi.

09.07.2018 - 16.07.2018
Pięknie się w naszym pokoleniu rozwija wolontariat, szczególnie młodzież jest na to otwarta.

02.07.2018 - 09.07.2018
A oni poszli i głosili Jezusa (…), którego trzeba bardziej słuchać niż ludzi.

25.06.2018 - 02.07.2018
Niech Bóg przyjmie to nasze wołanie i niech udzieli łaski powołania wielu kandydatom.

18.06.2018 - 25.06.2018
Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

11.06.2018 - 18.06.2018
Warto otworzyć się na charyzmaty Bożego Ducha, warto podjąć jakieś dodatkowe dzieło w imię Pana.

04.06.2018 - 11.06.2018
Zapominamy o najważniejszym Bożym prawie miłości, które oznacza również świadome pomnażanie dobra w każdym pokoleniu.

28.05.2018 - 04.06.2018
Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

28.05.2018 - 04.06.2018
Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

21.05.2018 - 28.05.2018
Opatrzność Boża sprawia, że w tym roku wielokrotnie powracamy do sprawy wolności i niepodległości naszego Narodu i naszej Ojczyzny.

14.05.2018 - 21.05.2018
W kapłańską dojrzałość wchodzą roczniki powołanych w czasie niezwykłego pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II.

30.04.2018 - 07.05.2018
Program Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego to program budowania w naszej Ojczyźnie Królestwa Twojego – Maryjo i Twojego Syna.

23.04.2018 - 30.04.2018
Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą nasze modlitwy.

16.04.2018 - 23.04.2018
Bez kapłana zachwieje się życie duchowe i sakramentalne, a także przepowiadanie Prawdy Bożej.

09.04.2018 - 16.04.2018
Trzeba się też włączyć aktywnie we Wspólnotę uczniów Chrystusa.

03.04.2018 - 10.04.2018
Pomoc Bożą przyjmujemy najsilniej poprzez uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

19.03.2018 - 26.03.2018
Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem!

12.03.2018 - 19.03.2018
Trzeba spełnić zwyczajne warunki życia w prawdzie wobec Boga i wobec ludzi.

05.03.2018 - 12.03.2018
Podejmiemy dodatkowe wołanie do Boga, adorację i post, w intencji uproszenia nowych powołań kapłańskich.

26.02.2018 - 05.03.2018
Powróćmy do zwyczajnej odpowiedzialności za siebie i za innych.

19.02.2018 - 26.02.2018
Żyje w nas jasnogórska modlitwa św. Jana Pawła II, który wielokrotnie o Ojczyźnie mówił i o Ojczyznę się upominał.

12.02.2018 - 19.02.2018
Oto Niewiasta przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod krzyżem.

05.02.2018 - 12.02.2018
Ważne jest, by łączyć siły, łączyć umysły, łączyć serca i łączyć działania w imię Boga.

29.01.2018 - 05.02.2018
Maryja – wierna Służebnica Pańska, rozmiłowana w Panu, rozważająca nieustannie w swoim sercu Jego Słowo w kolejnych tajemnicach Jej życia.

22.01.2018 - 29.01.2018
Tak się rodziła Rzeczpospolita (…) kraj, w którym biedak mógł rozmawiać z królem, a głos króla bywał równy głosowi biedaka.

15.01.2018 - 22.01.2018
Chrystus siedzący po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi.

08.01.2018 - 15.01.2018
Idziemy przez nasze dzieje świadomi, że jesteśmy pośrodku Europy.

01.01.2018 - 08.01.2018
Pytam Maryi: Co mamy czynić dalej? A Maryja odpowiada: „Czyńcie, co mój Syn wam powie”.

25.12.2017 - 01.01.2018
Zapraszamy do wspólnej modlitwy – także modlitwy zawierzenia narodu, rodzin i każdego ludzkiego życia.

11.12.2017 - 18.12.2017
Częstochowa – to imię brzmi wzruszającym dźwiękiem w polskich sercach, tak przed wiekami, jak i w obecnym pokoleniu.

04.12.2017 - 11.12.2017
Oto Matka Jezusa Chrystusa… w kolejnych objawieniach przypominająca nam o potrzebie powracania w każdym pokoleniu na drogę wierności Bogu.

27.11.2017 - 04.12.2017
Oto Maryja, Matkę Jezusa Chrystusa poprzedzająca nas poprzez dzieje na drogach wiary.

20.11.2017 - 27.11.2017
Oto Ona, Matka Jezusa Chrystusa, z miłością pokazująca drogę ku niebu.

13.11.2017 - 20.11.2017
Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości (…), tam jest Bóg, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

06.11.2017 - 13.11.2017
Modlitwy za Ojczyznę składamy w dłonie Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej, by – orędując za nami – przedstawiała te sprawy swojemu Synowi.

30.10.2017 - 06.11.2017
Oto Niewiasta upominajaca, by nie obrazac wiecej Boga.

23.10.2017 - 30.10.2017
Oto Niewiasta zachęcająca, by ratować dusze biednych grzeszników, szczególnie poprzez wytrwałą modlitwę różańcową.

16.10.2017 - 23.10.2017
Bóg wybiera sobie każdy naród i go prowadzi. Chce prowadzić każdy naród.

09.10.2017 - 16.10.2017
Jasna Góra. Tu przywołujemy troskę św. Królowej Jadwigi o to królewskie sanktuarium i jej modlitwę przed obliczem Maryi.

02.10.2017 - 09.10.2017
Głos polskich serc i pragnień jest rozpoznawalny w czasie modlitwy, tej osobistej i małżeńskiej, i rodzinnej.

25.09.2017 - 02.10.2017
Błękitne rozwińmy sztandary, bośmy: „spod znaku Maryi, rycerski my huf” (hufiec).

18.09.2017 - 25.09.2017
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

11.09.2017 - 18.09.2017
Maryja zachęca, by ratować dusze biednych grzeszników, szczególnie poprzez wytrwałą modlitwę różańcową.

04.09.2017 - 11.09.2017
Oto Niewiasta, przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod krzyżem.

28.08.2017 - 04.09.2017
Pomóż nam w tym, Maryjo, byśmy pośród chaosu dzisiejszego świata byli siewcami Ewangelii.

21.08.2017 - 28.08.2017
Oto Niewiasta obecna z czujną miłością w Kanie Galilejskiej i wypraszająca u swojego Syna początek znaków, aby uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

14.08.2017 - 21.08.2017
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej.

07.08.2017 - 14.08.2017
Cud nad Wisłą z 1920 r. pokazuje dobitnie, że jedynie w zjednoczeniu wysiłku i odwagi żołnierza (…), ale także z odważną odpowiedzialnością polityków oraz z modlitwą całego narodu jest szansa na zwycięstwo w najważniejszych zmaganiach.

31.07.2017 - 07.08.2017
Chrystus polskie dzieje współtworzył, sam je z nami przeżywał i chce je przeżywać dalej.

24.07.2017 - 31.07.2017
Żyjący powstańcy warszawscy powtarzają każdego roku, że warto było. Że tak było trzeba.

17.07.2017 - 24.07.2017
Gdy mówimy o sobie jako o narodzie, to musimy szukać naszego narodowego odniesienia do Boga, do Bożych spraw.

10.07.2017 - 17.07.2017
Dziękujemy za mądrą i odważną walkę o sprawy Boże, o sprawy rodziny, małżeństwa, o sprawy życia.

03.07.2017 - 10.07.2017
Bożych darów marnować ani trwonić nie można.

26.06.2017 - 03.07.2017
„Jeśli chcemy rozpoznawać siebie jako Naród, musimy te słowa wyśpiewywać często, świadomie: «My chcemy Boga»”.

19.06.2017 - 26.06.2017
Matko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj. Do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź.

12.06.2017 - 19.06.2017
„Nie ma innego ludzkiego życia, jak tylko to, które jest z Bożej ręki i jest Bożym darem”.

05.06.2017 - 12.06.2017
Tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej, by mogła nastać – jak wołał św. Jan Paweł II – cywilizacja miłości, cywilizacja serca.

29.05.2017 - 05.06.2017
Oto Matka przyjmująca wraz ze wspólnotą Apostołów i uczniów Pańskich dar Ducha Świętego – trwale odmieniający oblicze tej ziemi.

22.05.2017 - 29.05.2017
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być poddany Bogu.

15.05.2017 - 22.05.2017
Stańcie przed Maryją. Jej zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

01.05.2017 - 08.05.2017
Tyle jest w Polsce Mszy św. za Ojczyznę odprawianych. Już trzecie pokolenie wyrasta kształtowane modlitwą Apelu Jasnogórskiego.

24.04.2017 - 01.05.2017
Oto, Narodzie, twoja Królowa – niewyczerpalne źródło twojej suwerenności.

17.04.2017 - 24.04.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w miłości Ojczyzny i w pracy dla narodu i państwa.

03.04.2017 - 10.04.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu przedsiębiorstwa i w pracy na własnym gospodarstwie rolnym.

27.03.2017 - 03.04.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego.

20.03.2017 - 27.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego.

13.03.2017 - 20.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w służbie ludzkiemu życiu.

06.03.2017 - 13.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

06.03.2017 - 13.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

27.02.2017 - 06.03.2017
My biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, ludzie świeccy wzywajmy się wzajemnie: na kolana, do modlitwy, do pokuty, do wielkiego zawierzenia.

20.02.2017 - 27.02.2017
Szkołą duchowości chrześcijańskiej według duchowości Maryi jest codzienne uwielbienie Boga, ale także codzienne Jego przebłaganie.

13.02.2017 - 20.02.2017
Nie ma innego ludzkiego życia, jak tylko to, które jest z Bożej ręki i jest Bożym darem.

06.02.2017 - 13.02.2017
Nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie i wszędzie nieście pokój.

30.01.2017 - 06.02.2017
Kiedy za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie, łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

23.01.2017 - 30.01.2017
Doświadczamy w naszym pokoleniu, wręcz w naszych dniach, swoistego związania spraw Nieba ze sprawami ziemi.

16.01.2017 - 23.01.2017
Żyje w nas jasnogórska modlitwa św. Jana Pawła II, który wielokrotnie o Ojczyźnie mówił i o Ojczyznę się upominał.

09.01.2017 - 16.01.2017
Modlitwa całego narodu jest szansą na zwycięstwo w najważniejszych zmaganiach.

02.01.2017 - 09.01.2017
Każde dziecko Bóg daje rodzicom, i to rodzice jako pierwsi za nie odpowiadają.

26.12.2016 - 02.01.2017
Maryja uczyła nas poprzez nasze dzieje, abyśmy zawierzali się Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

12.12.2016 - 19.12.2016
Oby nic się nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia. Będzie tak, jeśli zachowamy wierność Bogu.

05.12.2016 - 12.12.2016
Szliśmy poprzez dzieje, szepcząc „Pod Twoją obronę”, szepcząc „Zdrowaś Maryjo”, patrząc w wizerunek Częstochowskiej Pani w domach i w chatach, w pałacach i na emigracji.

28.11.2016 - 05.12.2016
Nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój.

21.11.2016 - 28.11.2016
Bądźcie pozdrowieni, Bracia Kapłani. To za Wami idzie lud Boży, za Wami odzyskuje nadzieję i za Wami idąc, podejmuje największe i najtrwalsze dzieła.

14.11.2016 - 21.11.2016
Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej. I błogosławieństwa udzielanego narodowi.

07.11.2016 - 14.11.2016
Taka modlitwa jest potrzebna. Już nie tylko modlitwa jednostek, chociażby najbardziej wybitnych i najbardziej świętych, ale modlitwa społeczna, narodowa.

31.10.2016 - 07.11.2016
Dzięki Tobie, Maryjo, wiemy jako naród, co to znaczy uznać panowanie Chrystusa w życiu osobistym i rodzinnym, i społecznym.

24.10.2016 - 31.10.2016
Jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: „i to, co w niebiosach i to, co na ziemi”.

17.10.2016 - 24.10.2016
Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. To jest głęboki i piękny program.

10.10.2016 - 17.10.2016
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być Bogu poddany.

03.10.2016 - 10.10.2016
„Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena”– skoro Ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny.

26.09.2016 - 03.10.2016
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena – skoro Ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny.

19.09.2016 - 26.09.2016
Ważne jest, by tylko łączyć siły, łączyć umysły, łączyć serca i łączyć działania w imię Boga.

12.09.2016 - 19.09.2016
Człowiek z całą swoją mądrością i wiedzą powinien niezmiennie być Bogu poddany, Jego o dary ziemi prosić i Jemu za te dary dziękować.

05.09.2016 - 12.09.2016
Chcemy się od Maryi uczyć zawierzenia i błagania do Boga.

29.08.2016 - 05.09.2016
Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością o wiele bardziej niż ci, którzy przed wami nie umieli do końca pokochać.

22.08.2016 - 29.08.2016
To jest wołanie, by rodzi- na, powstająca na gruncie małżeństwa jako związku mężczyzny i niewiasty, była niezmiennie podstawą siły narodu.

15.08.2016 - 22.08.2016
Tu przywołujemy słowa codziennej modlitwy za polski Naród. Już trzecie pokolenie wyrasta na codziennym wołaniu Ojców Paulinów wraz z pielgrzymami.

08.08.2016 - 15.08.2016
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem! Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością.

01.08.2016 - 08.08.2016
Uwiadamiamy sobie, że – obok innych narodów – nam wskazał Pan naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki.

25.07.2016 - 07.08.2016
Przynosimy na Jasną Górę nadzieję Światowych Dni Młodzieży, z których może popłynąć nowa siła ku duchowemu umocnieniu naszej polskiej młodzieży.

18.07.2016 - 25.07.2016
Maryja wskazuje na Chrystusa i prowadzi nas do Niego. Maryja uczy nas tego także w naszych polskich dziejach.

11.07.2016 - 18.07.2016
Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w modlitwie narodowej przed Tobą (…) Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą te modlitwy.

04.07.2016 - 11.07.2016
Tam, gdzie rodzina jest oparta na Bożym prawie, tam jest Bóg, tam jest miłość, tam zgoda i współpraca, tam nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

27.06.2016 - 04.07.2016
Doświadczamy w naszym pokoleniu, wręcz w naszych dniach, swoistego związania spraw Nieba ze sprawami ziemi.

20.06.2016 - 27.06.2016
Program budowania w naszej Ojczyźnie Królestwa Twojego – Maryjo – i Twojego Syna wymaga przemodlenia. Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

13.06.2016 - 20.06.2016
Św. Jan Paweł II wołał o cywilizację miłości, cywilizację serca. Ta cywilizacja wymaga jednak nowego rozpoznania i przyjęcia zasad, wedle których organizowane jest życie osobiste każdego z nas, a także życie rodzinne, społeczne i narodowe.

06.06.2016 - 13.06.2016
Bądźcie pozdrowieni Bracia Kapłani. Od Waszego świadectwa, radości serca i zaangażowania zależy dynamizm wspólnot parafialnych.

30.05.2016 - 06.06.2016
Chcemy, by trwająca od pokoleń spokojna, ufna modlitwa za naszą Ojczyznę mogła teraz narastać i potężnieć.

23.05.2016 - 30.05.2016
Dlatego nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój.

16.05.2016 - 23.05.2016
Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą te modlitwy. Także Wy, Siostry i Bracia, nie lękajcie się. Kto ma serce dla Polski, kto ufa w moc wstawiennictwa Maryi - weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę.

09.05.2016 - 16.05.2016
Zadziwia nas prośba Jezusa Chrystusa, aby wysłannicy Jego Ewangelii, idący w mocy Jego Ducha, nie szukali żadnych ziemskich gwarancji.

02.05.2016 - 09.05.2016
Maryi zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

25.04.2016 - 02.05.2016
Pragniemy stanąć przed Matką i Królową, w Nią się wpatrzeć, w Nią się wsłuchać i Jej zawierzać siebie.

18.04.2016 - 25.04.2016
Tam jest Bóg, tam jest miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

11.04.2016 - 18.04.2016
Bracia Kapłani. To Wy jesteście siłą Kościoła, także na polskiej ziemi. Od Waszej osobistej wiary tak wiele zależy.

04.04.2016 - 11.04.2016
Niech za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie.

21.03.2016 - 28.03.2016
Jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

14.03.2016 - 21.03.2016
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem! Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi!

07.03.2016 - 14.03.2016
Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości, przemocy nie ma. Tam jest Bóg, tam jest miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

29.02.2016 - 07.03.2016
Ewangelia święta – przyniesiona na słowiańskie ziemie przez świętych Cyryla i Metodego, których wysłannicy chodzili także po naszych ziemiach, przyjęta formalnie aktem konstytucyjnego chrztu, wyborem politycznym przez Mieszka I, chyba największego polityka polskiego całego Tysiąclecia – przyjęta wtedy przez ojców stała się niemal konstytucyjną zasadą.

22.02.2016 - 29.02.2016
Jeśli chcemy rozpoznawać siebie jako naród, musimy wyśpiewywać często aklamację: „My chcemy Boga”, bo to On jest naszym Królem, bo On nasz Pan.

15.02.2016 - 22.02.2016
Maryja uczy nas poprzez nasze dzieje, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

08.02.2016 - 15.02.2016
„Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena” – skoro Ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny.

01.02.2016 - 08.02.2016
Narody najbardziej rozpoznają się po tym, czy są wierne Bogu, czy są wsłuchane w głos Boga.

25.01.2016 - 01.02.2016
Maryja nieustannie wskazuje na Chrystusa, prowadzi nas do Niego.

18.01.2016 - 25.01.2016
Uświadamiamy sobie, że obok innych narodów nam wskazał Pan naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki.

11.01.2016 - 18.01.2016
Każde dziecko Bóg daje rodzicom, i to rodzice jako pierwsi za nie odpowiadają.

4.01.2016 - 11.01.2015
Wsłuchujemy się w Słowo Pana, które Kościół święty podaje nam jako duchowy pokarm.

28.12. 2015 - 04.01.2016
Bracia Kapłani. To Wy jesteście siłą Kościoła, także na polskiej ziemi.

07.12. 2015 - 14.12.2015
Gdy chcemy mówić o sobie jako o Narodzie, musimy sięgnąć do jeszcze innego kryterium - nie tylko społecznego, kulturowego, gospodarczego, politycznego czy językowego - duchowego.

30.11.2015 - 07.12.2015
Maryja – Niepokalanie Poczęta; Pełna Łaski, z którą – zgodnie ze słowami anielskiej modlitwy – jest Pan.

23.11.2015 - 30.11.2015
Maryja uczy nas, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

16.11.2015 - 23.11.2015
Nam również wskazał Pan naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki.

09.11.2015 - 16.11.2015
Kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być Bogiem sławny, jak Maryja.

2.11.2015 - 09.11.2015
Nasze polskie dzieje możemy pokazywać innym narodom bez wstydu i bez kompleksów.

26.10.2015 - 02.11.2015
Jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie.

19.10.2015 - 26.10.2015
Każde dziecko Bóg daje rodzicom, i to rodzice jako pierwsi za nie odpowiadają.

28.09.2015 - 5.09. 2015
Nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój.

21.09.2015 - 28.09. 2015
Naszych polskich dziejów nie wstydźmy się.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości, przemocy nie ma.

07.09.2015 - 14.09. 2015
Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej.

31.08.2015 - 07.09.2015
Naród ma prawo głosu. Ten, który sprawuje rządy, ma obowiązek wsłuchać się w ten głos.

24.08.2015 - 31.08.2015
Bóg wybiera sobie każdy naród i go prowadzi.

17.08.2015 - 24.08.2015
Z naszych polskich dziejów, pokoleń naszych ojców, możemy być dumni. Możemy dzieje te pokazywać innym narodom bez wstydu i bez kompleksów.

10.08.2015 - 17.08.2015
W któryś wyciszony dzień stańcie przed Maryją. Jej zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

03.08.2015 - 10.08.2015
Gdy mówimy o sobie jako o narodzie, to musimy szukać naszego narodowego odniesienia do Boga, do Bożych spraw.

27.07.2015 - 03.08.2015
Poczujcie się przed Bogiem wolni. Poczujcie się pełni pokoju i zawierzajcie swoje życie Bogu.

20.07.2015 - 27.07.2015
Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę, kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę na wszystkie sposoby.

13.07.2015 - 20.07.2015
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być Bogu poddany.

06.07.2015 - 13.07.2015
Ziemia jest w stanie w naturalny sposób dać chleb powszedni wszystkim swoim mieszkańcom, byleby nie marnować Bożych darów.

29.06.2015 - 06.07.2015
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być Bogu poddany.

22.06.2015 - 29.06.2015
Chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej.

15.06.2015 - 22.06.2015
Maryja przypomina nam o potrzebie powracania na drogę wierności Bogu.

08.06.2015 - 15.06.2015
To jest nasze wołanie, by rodzina była niezmiennie podstawą siły narodu.

01.06.2015 - 08.06.2015
Oby cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepokalanej.

25.05.2015 - 01.06.2015
Nie obrażajmy więcej Boga Trójjedynego.

18.05.2015 - 25.05.2015
Maryja przyjmuje wraz ze wspólnotą Apostołów i uczniów Pańskich dar Ducha Świętego – trwale odmieniający oblicze tej ziemi.

11.05.2015 - 18.05.2015
Za modlitwą niech pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie.

04.05.2015 - 11.05.2015
Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej.

27.04.2015 - 04.05.2015
Taką Ją czcimy: Oto Matka i Królowa.

20.04.2015 - 27.04.2015
Chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, by jak u Maryi było coraz bardziej zgodne z Bożą myślą.

07.04.2015 - 13.04.2015
Na Jasnej Górze podejmujemy każdego dnia na nowo modlitwę związaną ze św. Wojciechem.

07.04.2015 - 13.04.2015
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

30.03.2015 - 6.04.2015
Droga Chrystusa Zmartwychwstałego to jedyna i pewna, prowadząca nas zawsze do światła.

23.03.2015 - 30.03.2015
Chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, aby było coraz bardziej zgodne z Bożą myślą.

16.03.2015 - 23.03.2015
Maryja z miłością pokazuje nam drogę ku niebu.

09.03.2015 - 16.03.2015
Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

02.03.2015 - 09.03.2015
Oto Niewiasta przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wiernie stała pod Krzyżem.

23.02.2015 - 02.03.2015
To były ich prawdziwe zmagania o Ojczyznę, o Państwo Polskie.

16.02.2015 - 23.02.2015
Czas wkraczać na drogę miłości Boga i człowieka.

09.02.2015 - 16.02.2015
Musimy wytrwać w służbie ludzkiemu życiu.

02.02.2015 - 09.02.2015
Maryja, Matka i Królowa, poprzedza nas poprzez dzieje na drogach wiary.

26.01.2015 - 02.02.2015
Maryjo! do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź.

19.01.2015- 26.01.2015
Należy uznać panowanie Bożego prawa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

12.01.2015- 19.01.2015
Człowiek z całą swoją mądrością i wiedzą powinien być oddany Bogu.

05.01.2015- 12.01.2015
Darów Bożych marnować ani trwonić nie można.

29.12.2014 - 05.01.2015
Chcemy umocnić naszą wolę, by jak wola Maryi była poddana woli Bożej.

08.12.2014 - 15.12.2014
To jest nasze wołanie, aby rodzina była niezmiennie podstawą siły narodu.

01.12.2014 - 08.12.2014
Dbajmy o to, aby cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepokalanej.

24.11.2014 - 01.12.2014
Maryja z miłością pokazuje nam drogę do nieba.

17.11.2014 - 24.11.2014
Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

10.11.2014 - 17.11.2014
Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

03.11.2014 - 10.11.2014
Modlitwy za Ojczyznę składamy w dłonie Matki Bożej.

27.10.2014 - 03.11.2014
Oby nasze serca płonęły życiem łaski Bożej.

20.10.2014 - 27.10.2014
Aby cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepokalanej.

13.10.2014 - 20.10.2014
Posłuszeństwo Słowu Bożemu rodzi mądrość.

06.10.2014 - 12.10.2014
Wytrwać w służbie ludzkiemu życiu.

29.09.2014 - 06.10.2014
Głos polskich serc słyszą konfesjonały jasnogórskie.

22.09.2014 - 29.09.2014
Proszę, weźcie różańce w dłonie i módlcie się.

15.09.2014 - 22.09.2014
Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

08.09.2014 - 15.09.2014
Naród jest suwerenem we własnym państwie.

01.09.2014 - 08.09.2014
W naszych dniach należy związać sprawy Nieba ze sprawami ziemi.

25.08.2014 - 01.09.2014
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę

18-25.08.2014
Jasna Góra – tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością.

11-18.08.2014
Oto Wniebowzięta Matka Kościoła i nasza Matka, z miłością pokazująca drogę ku niebu.

04-11.08.2014
W Polsce i w świecie, należy powrócić do Boga i szczerze oddać pokłon Bogu.

28.07-04.08.2014
Miłość Boga wszystko zwycięża, rozprasza mroki świata, daje odwagę oraz pełnię życia i działania.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

2014-07-17 08:59

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Dzięga o korytarzach humanitarnych

[ TEMATY ]

abp Andrzej Dzięga

ARCHIWUM KOŚCIOŁA NAD ODRĄ I BAŁTYKIEM

Jeśli ktoś potrzebuje domu, to jesteśmy gotowi mu w tym pomóc. Natomiast w jaki sposób to wykonać na terenie polskiego państwa, to jest już w kompetencji państwa i instytucji państwowych – powiedział abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński w audycji katolickiej "Religia na fali" w Radiu Szczecin odniósł się w poniedziałek do kwestii korytarzy humanitarnych dla uchodźców.

Caritas Polska zgadza się na korytarze humanitarne, których idea polega na bezpiecznym przywożeniu samolotem niewielkich grup uchodźców, dzięki specjalnym wizom. Polski rząd wraz ze stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie decyduje się na pomoc na miejscu. Temu mają służyć kolejne miliony złotych na odbudowę domów dla rodzin w Syrii.

CZYTAJ DALEJ

Jezu, pokazuj mi każdego dnia, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

Karol Porwich/Niedziela

Rozważania do Ewangelii J 6, 22-29.

Poniedziałek, 15 kwietnia

CZYTAJ DALEJ

Australia/ Atak nożownika w kościele w Sydney

2024-04-15 13:38

W kościele w zachodniej części australijskiego Sydney doszło do ataku nożownika. Parę osób jest rannych, ale nikt nie odniósł ran zagrażających życiu. Wśród rannych jest ksiądz prowadzący w momencie ataku modlitwę. Sprawca został zatrzymany i jest przesłuchiwany - poinformowała w poniedziałek policja.

Według stacji ABC, powołującej się na pogotowie ratunkowe, nożownik zranił co najmniej cztery osoby, z których jedna została hospitalizowana.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję