Reklama

Benedykt XVI

Dziękczynienie za Ojca Świętego Benedykta XVI

Królowo Polski, Matko Słowa i Matko Kościoła!

Przychodzimy dziś do Ciebie pełni niepokoju i wielkiego zamyślenia. Patrzymy na łódź Piotrową - łódź Kościoła. Sternik tej łodzi - Ojciec Święty Benedykt XVI opuszcza swoje wiosła. Stwierdza, że jest już starszy, zmęczony, a prowadzenie tej łodzi nie należy do łatwych. Niech przyjdzie ktoś inny, młodszy, silniejszy i poprowadzi tę łódź dalej...

Jesteśmy pełni podziwu dla papieża Benedykta XVI. Podjął on zadanie wielkiego sternika po Janie Pawle II i zabrał nas w piękną podróż łodzią Kościoła. Nie zmienił trasy, popłynął drogą naznaczoną przez swojego umiłowanego poprzednika. Nie było łatwo, nie raz dawały się we znaki szalejące burze i wichry, miotające barką Piotrową. Ale Benedykt XVI prowadził świętą łódź Kościoła w sposób zręczny i piękny.

Reklama

Z jakąż miłością były przyjmowane jego papieskie pielgrzymki, będące kontynuacją wizyt apostolskich Jana Pawła II. Odwiedzał ludy i narody, przypominał o sprawach najważniejszych dla Bożego królestwa. Wspominamy także, Maryjo, jego wizytę w Twoim sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie był witany z wielką serdecznością i gdzie jego pamięć została uwieczniona.

Polska jest wdzięczna temu Papieżowi za proces beatyfikacyjny uwieńczony wyniesieniem do chwały ołtarzy naszego rodaka Jana Pawła II, ale i za inne beatyfikacje czy kanonizacje, m.in. tak ważną dla nas, Polaków, beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. Jesteśmy dumni z tych herosów ducha, ubogacają nas oni wewnętrznie, są dla nas przykładem wiary i umiłowania Boga ponad wszystko, a teraz możemy się do nich modlić.

Ojciec Święty podjął swoją decyzję po dogłębnym i wnikliwym rozważeniu wszystkich okoliczności. Ty, Matko Kościoła, pewnie pierwsza poznałaś jego zamysły i najgłębsze intencje, Ty pomagałaś mu zrozumieć, czy jego postanowienie jest słuszne. I pewnie podobnie jak Ty, i on musiał konsultować z Bogiem tę najważniejszą decyzję, która nanosi na Kościół święty nowe, niezwykłe okoliczności. Wielki jest bowiem ciężar odpowiedzialności za Kościół, który niesie każdy Następca św. Piotra, każdy Biskup Rzymu. Czas dzisiejszy najlepiej pokazuje, jak trudno jest przewodzić ogromnej wspólnocie Kościoła. Wobec Ciebie, Pani nasza, królująca na Jasnej Górze, musimy sobie przecież powiedzieć o kłopotach, z którymi boryka się Kościół powszechny, ale i nasz polski. Moce zła podjęły dziś wyjątkową walkę z Chrystusem, z samym Bogiem, z chrześcijaństwem, z tym wszystkim, co związane jest z naszą wiarą. Nie na darmo Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. To wielki dzwon, niejako alarm Ojca Świętego wobec sił, które zgromadziły się na świecie - w tym także w granicach Unii Europejskiej i w ONZ - dla demontażu chrześcijańskiej kultury, moralności, wiary.

Reklama

Jesteśmy wyznawcami Chrystusa, nazywamy się chrześcijanami, żyjemy w społecznościach narodowych, wśród naszych braci i sióstr. Wydawałoby się rzeczą normalną, że powinno nam być dobrze razem, bo kierujemy się przyjaźnią i miłością bliźniego. Taka jest nasza chrześcijańska kultura i w jej ramach powinniśmy się wszyscy odnajdywać jako bracia i siostry. Ale zły duch opętał pewne środowiska. Zły duch sprzeciwia się normalności ludzi w Europie i na świecie. Tzw. modne filozofie, mające swoje źródło w ideologii oświecenia francuskiego, w heglizmie, marksizmie, w rewolucji bolszewickiej, nazizmie, w tym, co przyniosła rewolucja kulturalna Mao Tse-tunga w Chinach i rewolucja Fidela Castro na Kubie, zbierają już swoje żniwo i są obeliskami, które symbolizują współczesny ateizm. Przez dzisiejszy świat zaczyna wędrować rewolucja genderowa, biorąca swój początek z ateizmu i opiewająca idee liberalne, wyłączając człowieka nade wszystko z Bożego prawa i Bożego porządku.

Ten malowany przed Twoimi oczyma, Matko i Królowo nasza, obraz świata, dobrze ukazuje tło chwili, gdy Ojciec Święty pozostawia stery łodzi Piotrowej swojemu następcy. Żywimy głębokie poczucie wdzięczności dla Benedykta XVI za to, że od 2005 r., od śmierci bł. Jana Pawła II, tak pięknie i odpowiedzialnie kierował Kościołem Chrystusowym. Jego trudna decyzja otwiera nam niejako oczy na wagę papieskiego pontyfikatu. Benedykt XVI pokazał nam, że Kościół trzeba kochać ponad wszystko, rozumieć go i troszczyć się o jego tożsamość. Wiąże się to z łaską prymatu. Sprawowany przez Benedykta XVI prymat ten sprawiał, że mimo wielu uderzeń zła Kościół ciągle świecił i świeci jasnym promieniem, oświetlając ludzkości i poszczególnemu człowiekowi życiowe drogi.

Uświadamiamy sobie dzisiaj wielkie dzieło Ojca Świętego Benedykta XVI i wyrażamy wdzięczność za ukazywanie nam Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa, która choć cierpiąca i nieszanowana, służy Panu Bogu w stopniu najwyższym. W momencie wymiany swego sternika Kościół znajduje się w dość trudnej i delikatnej sytuacji - tak wygląda zmiana warty w łodzi. Nowy papież podejmie zapewne dzieło swoich poprzedników. Jego pierwszym zadaniem będzie zawsze utrzymanie tożsamości Kościoła, zarówno tej teologicznej, jak i pastoralnej, ale także tej polegającej właśnie na ukazywaniu nam Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa. Miłość oblubieńcza jest znakiem Kościoła, który nigdy nie może zdradzić Chrystusa i który będzie okazywał Mu wierność aż do granic wieczności.

Stajemy dziś przed Tobą, Maryjo, razem z papieżem Benedyktem XVI, zamyśleni, w modlitwie za Kościół święty. Przynosimy Ci nasze troski o Kościół powszechny, o Kościół w Europie i Kościół w Polsce. Niedawno w warszawskiej katedrze żegnaliśmy wielkiego prymasa Józefa Glempa, dziś składamy dzięki odchodzącemu ze swego urzędu papieżowi Benedyktowi XVI. Ty, która jesteś Matką Kościoła, wstawiaj się za nim szczególnie u Twojego Syna. Naucz też nas, ludzi wierzących, świadomości Kościoła. Tego, kim jesteśmy, jaki skarb posiadamy i jak bardzo jesteśmy za niego odpowiedzialni. Świadomości tego, że tworzymy jeden lud Boży, którego celem jest ostateczne zbawienie i życie wieczne. Zanosimy też do Ciebie prośbę o nawrócenie wielu spośród naszego narodu, którzy też przecież znajdują się w drodze do wieczności. Ale jeżeli marzymy o zbawieniu, to musimy zadbać o swoją obecność w Kościele, o drogi łaski, o modlitwę, zwłaszcza tę wypowiadaną w rodzinach. Bez modlitwy, bez związania człowieka z Bogiem pozostaje pusta, przykra rzeczywistość, w której hula szatan, nieszczęście i rozpacz. Przerażają nas takie określenia, jednak jakże realnie mogą się stać i naszą rzeczywistością. Dlatego bardzo poważnie musimy odnieść się do spraw nauczanych przez Kościół, przypominający wciąż, że celem ludzkości jest ostatecznie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. I nie ma piękniejszego celu, jak tylko spełnienie w Bogu - niezależnie od tego, co na ten temat będą mówić bezbożnicy i wysłannicy księcia ciemności.

Jako wierzący chrześcijanie musimy w sposób pokorny i zwyczajny stanąć w świętym Kościele i uświadomić sobie, że go kochamy, że jesteśmy jego wiernymi dziećmi i chcemy w nim żyć i umierać. Wiarę w ten święty Kościół wyznajemy podczas każdej niedzielnej Mszy św. - mówimy: „Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Kościół...”. Jest to równie ważne, jak początek Credo: „Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego...”. Taka jest wiara Kościoła.

Matko Słowa, Matko Kościoła, przyjmij dziś naszą modlitwę dziękczynną za posługę Ojca Świętego Benedykta XVI. I wyproś mu dużo zdrowia i sił, by mógł służyć Kościołowi świętemu w sposób, jaki mu zleci Boża Opatrzność. Jednocześnie prosimy Cię o pomoc w dobrym wyborze jego następcy - wymódl łaskę kardynałom, którzy będą dokonywać wyboru nowego Namiestnika Chrystusowego. I daj siłę całemu Kościołowi, żeby wiernie trwał przy konfesji św. Piotra, która jest gwarancją jedności ludu Bożego zmierzającego do ojczyzny niebieskiej.

2013-02-18 13:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ratyzbona: chór katedralny pożegnał swego dyrygenta, ks. Georga Ratzingera

2020-07-06 21:12

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Ratzinger

youtube.com/ragensburgerDomspatzen

Podczas nieszporów za zmarłych słynny chór chłopięcy „Regensburger Domspatzen” pożegnał dawnego kapelmistrza katedry i dyrektora chóru, ks. prałata Georga Ratzingera. Ze względu na obowiązujące jeszcze przepisy w związku z pandemią koronawirusa, nabożeństwo 5 lipca nie miało charakteru otwartego. Uczestniczyło w nim 220 głównie dawnych śpiewaków.

Na to nabożeństwo obecny kapelmistrz katedralny Christian Heiss przygotował psalmy rozpisane na trzy lub cztery głosy. Uczestnicy siedzieli w katedrze w odpowiedniej odległości.

W kazaniu proboszcz ratyzbońskiej katedry ks. Franz Frühmorgen podkreślił wyjątkowy talent ks. Georga Ratzingera, który był „szczęśliwym trafem” dla katedralnego chóru. W ciągu 30-letniego kierowania młodymi śpiewakami uformował ich nie tylko muzycznie. Wielu darzyło Zmarłego wielkim uznaniem, choć były też osoby, które „z mieszanymi uczuciami wspominają gorsze doświadczenia czasu w Ratyzbonie”. Kiedy w 2010 roku zaczęto ujawniać skandale pedofilskie w Kościele w Niemczech, nie ominęło to Ratyzbony. Z raportu przedstawionego w 2017 roku wynika, że ofiarą przemocy cielesnej padło blisko 500 chórzystów, a 67 - seksualnej.

Ks. Frühmorgen podkreślił, że na wiadomość o przemocy i wykorzystywaniu seksualnym wśród „Domspatzen” ks. Ratzinger przyznał się do popełnionych wówczas błędów i za nie przeprosił. Choć na próbach chóru jako kapelmistrz niekiedy pokazywał swój temperament, to jednak „z natury był człowiekiem dobrotliwym, ciepłym i ojcowskim”.

Ks. Georg Ratzinger, brat papieża seniora Benedykta XVI, zmarł 1 lipca w wieku 96 lat. Chórem „Regensburger Domspatzen”, w którym śpiewają wyłącznie chłopcy i młodzi mężczyźni, kierował w latach 1964-1994 i głównie jemu zawdzięcza on międzynarodową sławę. Ks. Georg Ratzinger zostanie pochowany w grobie należącym do fundacji katedralnego chóru. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 8 lipca na przykatedralnym cmentarzu w Ratyzbonie.

W uroczystościach pogrzebowych swego brata nie weźmie udziału Benedykt XVI. 93-letni papież senior przebywał w Ratyzbonie w dniach 18-22 czerwca, by odwiedzić swego ciężko chorego brata. Obaj bracia, którzy tego samego dnia 29 czerwca 1951 roku przyjęli święcenia kapłańskie, przez całe życie byli z sobą bardzo związani.

Oczekuje się, że na pogrzeb ks. Ratzingera przybędą do Ratyzbony m.in. osobisty sekretarz papieża seniora abp Georg Gänswein i były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller, który w latach 2002-12 był biskupem Ratyzbony.

CZYTAJ DALEJ

Bp Ignacy Dec: Katolik powinien głosować na kandydata głoszącego poglądy zgodne z Dekalogiem i Ewangelią

2020-07-07 07:46

[ TEMATY ]

Dec

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Katolik powinien głosować na kandydata, który hierarchię wyznawanych wartości opiera na Dekalogu i Ewangelii - mówi rozmowie z „Naszym Dziennikiem” bp Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP.

"Nasz Dziennik" we wtorkowym wydaniu pisze, że decyzja osoby wierzącej o udziale w wyborach i o poparciu konkretnego kandydata na prezydenta to przede wszystkim sprawa jego prawego sumienia, czyli sumienia uformowanego w zgodzie z Ewangelią i nauczaniem moralnym Kościoła.

"Każdy obywatel jest odpowiedzialny za Ojczyznę, winien uczestniczyć w sprawach publicznych, a zatem udział w wyborach to nasz obowiązek. Wynika on z odpowiedzialności za dobro wspólne. Jednocześnie katolik, dokonując wyboru, powinien zawsze pamiętać, że każda nasza decyzja ma moralny wymiar. Może być dobra albo zła. Ta wyborcza także" – podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. bp Dec.

"Nasz Dziennik" podkreśla, że w głosowaniu na prezydenta wybieramy głowę państwa, która ma realny wpływ na przyszłość naszej Ojczyzny, na stanowione prawo, na kształt życia społecznego.

"Katolik powinien głosować na kandydata, który hierarchię wyznawanych wartości opiera na Dekalogu i Ewangelii. To jest kryterium podstawowe" - zwraca uwagę ks. bp Dec. (PAP)

aop/ itm/

CZYTAJ DALEJ

Patriarcha Cyryl broni Hagia Sophia: to początki naszej wiary

2020-07-07 18:04

[ TEMATY ]

Hagia Sophia

Turcja

patriarcha Cyryl

Osvaldo Gago / pl.wikipedia.org

Patriarcha Moskiewski zdecydowanie przeciwstawia się próbom przekształcenia bazyliki Hagia Sophia w meczet. Byłby to zamach na całą cywilizację chrześcijańską – czytamy w opublikowanym dziś oświadczeniu. Cyryl przypomina, że z tą świątynią ściśle są związane początki chrześcijaństwa w Rusi Kijowskiej.

Losy głównej świątyni chrześcijańskiego Konstantynopola wciąż nie zostały rozstrzygnięte. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan chce z niej zrobić meczet. Aktualnie sprawę rozważa najwyższy sąd administracyjny. Jego decyzja ma zapaść do 15 lipca.

Hagia Sophia została konsekrowana w 537 r. Do czasu wybudowania nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie, była największą świątynią chrześcijańską na świecie. Przez ponad 900 lat była główną bazyliką wschodniego chrześcijaństwa. W meczet została przekształcona dopiero w 1453 r. po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. W 1934 r. Mustafa Kemal Atatürk, twórca laickiej i zorientowanej na Europę Turcji, przekształcił Hagia Sophia w muzeum.

Patriarcha Cyryl przypomina, że historia chrześcijaństwa w Rosji bezpośrednio wiąże się z tą świątynią. To właśnie pod wpływem opowiadań swych wysłanników o jej pięknie książę Włodzimierz podjął decyzję o chrzcie Rusi. Dlatego też dla każdego prawosławnego Rosjanina pozostaje ona wielkim sanktuarium chrześcijańskim. Przez wieki stanowiła też główne źródło inspiracji w kształtowaniu rosyjskiej duchowości.

Moskiewski patriarcha jest głęboko zaniepokojony postulatami niektórych tureckich polityków, którzy kwestionują aktualny, muzealny charakter świątyni, stanowiącej „jeden z najważniejszych zabytków kultury chrześcijańskiej”. Ostrzega on, że „rosyjski naród ze smutkiem i oburzeniem przyjmie jakąkolwiek próbę degradacji czy deptania tysiącletniego dziedzictwa duchowego Kościoła Konstantynopola”. Wyraża jednak nadzieję, że władze Turcji wykażą się rozwagą i zachowany zostanie neutralny status Hagia Sophia, co „pomoże w rozwoju wzajemnych relacji między narodem rosyjskim i tureckim oraz przyczyni się do umocnienia pokoju i międzyreligijnej zgody”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję