Reklama

Niedziela Sandomierska

Ojciec – świadek wiary i trzeźwości

Niedziela sandomierska 6/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

trzeźwość

Ks. Dariusz Woźniczka

Włostów: składanie deklaracji abstynenckich

Włostów: składanie deklaracji abstynenckich

W ostatnią niedzielę karnawału, 10 lutego, Kościół katolicki w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Planowanym działaniom przyświecać będzie hasło: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości”. Hasło to nawiązuje do rozpoczętego Roku Wiary, a także do dziewięcioletniego programu duszpasterskiego „Rodzina szkołą trzeźwości”. Przez cały tydzień od 10 do 16 lutego będziemy polecać Bogu sprawę trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wraz z jego przewodniczącym bp. Tadeuszem Bronakowskim przygotował szczegółowe materiały na poszczególne dni tygodnia. W każdym dniu podejmować się będzie różne aspekty.

Logo

Logo na rok 2013 wskazuje na dwa uzupełniające się tematy pracy Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. W pierwszym kręgu wpisany jest wiodący temat: „Rodzina szkołą trzeźwości”, która towarzyszyć nam będzie jeszcze przez osiem lat. Jak informuje ks. Dariusz Woźniczka - przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa trzeźwościowego w naszej diecezji: - Każdego roku wokół tego hasła omawiane będą tematy związane z rodziną. Obecnie podkreślana jest wielka rola ojca w rodzinie. Mówi o tym hasło: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości”. Hasła widniejące na logo wpisane są w koło - figurę symbolizującą doskonałość. W samym centrum znajdzie się symbolicznie przedstawiona rodzina: rodzice i dzieci trzymające się za ręce, tworzą jakby obraz zapisu czynności bioelektrycznej serca.

Rodzina, w której praktykowana jest trzeźwa miłość, tworzy trwałą więź i prawdziwą wspólnotę życia dla wszystkich jej członków - od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Stanowi bezpieczne miejsce życia na ziemi, wśród różnych niebezpieczeństw współczesnego świata. Trzeźwi rodzice są doskonałymi nauczycielami dla swoich dzieci. Uczą je czujności, wdrażają do praktykowania cnoty wstrzemięźliwości. Trzeźwa rodzina jest miejscem harmonijnego rozwoju osobowości jej członków i szczęśliwego życia w wolności dzieci Bożych. W obecnym roku przyzywamy szczególnego orędownictw św. Józefa, opiekuna Jezusa i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - podkreśla ks. Woźniczka.

Reklama

Obecna sytuacja

Alkoholizm jest ciężką chorobą duszy i ciała, polegającą na fizycznym i psychicznym uzależnieniu od alkoholu. Dotyka nie tylko pijącą osobę, ale całą rodzinę uwikłaną w codzienną frustrację, tłumienie emocji, rozczarowania, kłamstwa, stresy, lęki, obawy i dramaty. Alkoholicy nie mają możliwości powrotu do kontrolowanego picia. Jedyną szansą, by odzyskać zdrowie i wolność jest radykalna decyzja zerwania z nałogiem. W Polsce jest to szczególnie trudne, ponieważ zwykle mamy tysiące powodów, żeby wypić. Do trzeźwienia skłania zwykle dopiero rodzinna tragedia, utrata pracy, przyjaciół, upadek na dno.

Mówi się o tym, że Polacy piją, ale prawdą jest również, że wielu próbuje skończyć z alkoholem. Świadczy o tym ogromna liczba ruchów i organizacji, które gromadzą ludzi chcących zerwać z kieliszkiem. Maksymalne zredukowanie możliwości reklamy alkoholu i ograniczenie dostępu do niego to najlepsze metody na walkę z alkoholizmem i związanych z nim problemów - uważają członkowie Zespołu Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. W komunikacie przekazanym PAP po zakończonych obradach zespołu poinformowano, że uczestnicy spotkania dyskutowali o aktualnych problemach związanych z nadużywaniem alkoholu. Według nich rządzący dysponują prostymi, skutecznymi i bezkosztownymi metodami ograniczenia spożycia alkoholu - dotyczą one zakazu reklamy i ograniczenia dostępu do alkoholu. Zespół uważa, że takie postulaty mogłyby się znaleźć w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

Planowane działania

Aktywność Kościoła w dziedzinie pomocy osobom uzależnionym i nadużywającym alkoholu nie ma chyba równych sobie. Najważniejsze cykliczne akcje duszpasterstwa trzeźwości związane są z Adwentem, Wielkim Postem i sierpniem, obchodzonym jako miesiąc bez alkoholu. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości spotykają się razem na ogólnopolskim zjeździe, aby rozmawiać o zadaniach stojących przed duszpasterstwem trzeźwości. Jak informuje ks. Dariusz Woźniczka: - Organizowane są imprezy na szczeblu ogólnopolskim oraz diecezjalnym. Najważniejszą sprawą jest ciągłe przypominanie o konieczności powstrzymywania się od nadmiernego spożywania alkoholu oraz o kulturze jego spożywania. Duszpasterstwo ciągle przypomina i zachęca do abstynencji w miesiącu sierpniu. Na szczeblu ogólnopolskim jest również organizowana już poraz 32 ogólnopolska pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu na Jasną Górę w dniach 15-16 czerwca. Natomiast 27 lipca do Lichenia przybywa ogólnopolska pielgrzymka osób uzależnionych, szczególnie Anonimowych Alkoholików. Na terenie naszej diecezji z powodzeniem już przez kilka lat jest organizowana trzeźwościowa piesza pielgrzymka do Radomyśla. W tym roku przewidujemy ją na 24 sierpnia. Natomiast rok rocznie początkiem maja członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka spotykają się w sanktuarium św. Józefa w Nisku, natomiast na szczebli ogólnopolskim spotykają się oni w Niepokalanowie w drugą sobotę i niedzielę września. Działania, które podejmować będziemy, powinny być wsparte inicjatywami modlitewnymi, aktami pokuty i wynagrodzenia.

Reklama

* * *

WEZWANIA MODLITW

10 luty: modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, dawały świadectwo wiary i trzeźwości.

11 luty: modlitwa za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości.

12 luty: modlitwa za osoby ze świata nauki i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania doniosłej roli ojca w pełnej i zdrowej moralnie rodzinie.

Reklama

13 luty: modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

14 luty: modlitwa za kapłanów, aby jako duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości abstynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych osób.

15 luty: modlitwa za młodzieńców, aby wpatrując się w oblicze Jezusa, dobrze przygotowali się do roli ojca.

16 luty: modlitwa za dzieci, aby naśladując Jezusa, były posłuszne rodzicom i w swoim życiu realizowały wstrzemięźliwość i skromność.

* * *

Jeśli alkohol jest problemem w twoim domu, gdy nie wiesz co zrobić, tam pomoc znajdziesz. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i anonimowy

GRUPY SAMOPOMOCOWE SPOTYKAJĄ SIĘ:

Stalowa Wola: Dom Parafialny, salka na parterze przy kościele Opatrzności Bożej, ul. Poniatowskiego 41, każdy poniedziałek, godz. 17. Tu też spotykają się w grupie Al-Ateen dzieci i młodzież w każdą sobotę, o godz. 10.

Lipnik: Urząd Gminy, każdy czwartek, godz. 16.

Nisko: Przychodnia Zdrowia, ul. Wolności, każdy czwartek, godz. 17.

Ostrowiec Świętokrzyski: Grupa „U Anioła”, Hospicjum, ul. Focha 5, niedziela i środa, godz. 18.

Ożarów: Zrzeszenie Abstynenckie „Aster”, ul. Mazurkiewicza 19, każdy piątek i niedziela, godz. 18.

Sandomierz: w Klubie na tyłach Szkoły Języków Obcych, ul. Mariacka 1 (wejście do ul. Długosza), każda środa godz. 17.

Tarnobrzeg: salka przy kościele Ojców Dominikanów, ul. Kościuszki 2, każda środa godz. 18; Klub Abstynenta Krokus, ul. Dąbrowskiej 10, każdy piątek godz. 18.

MITINGI AA:

Kunów: Grupa AA „Powrót”, Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska 45b, piątek, godz. 18.

Lipnik: Urząd Gminy, każdy czwartek, godz. 16.

Nisko: Grupa AA „Jutrzenka”, Poradnia Uzależnień, ul. Wolności 54, środa, godz. 17; Grupa AA „Kontakt” (grupa kobieca), Areszt Śledczy, ul. Rzeszowska, co drugi poniedziałek, godz. 16.30.

Reklama

Nowa Dęba: Grupa AA „Nasza”, Ośrodek Zdrowia, ul. bł. Jana Pawła II 4, poniedziałek i czwartek, godz. 17.

Osiek: Grupa AA „Pielgrzym”, ul. Główna 32 - budynek OSP, poniedziałek, godz. 18.

Ostrowiec Świętokrzysk i: Grupa AA „Arka”, Hospicjum, ul. Focha 5, poniedziałek i czwartek, godz. 18; Grupa AA „Korab”, parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Polna 3, niedziela, godz. 10, wtorek, piątek i sobota, godz. 18; Grupa AA „Victoria” (kobieca), parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Polna 3, środa, godz. 17.

Ożarów: Zrzeszenie Abstynenckie „Aster”, ul. Mazurkiewicza 19, każda środa, godz. 18.

Połaniec: Grupa AA „Źródło”, parafia NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Żapniowska 9, czwartek, godz. 16.30.

Sandomierz: w klubie za Szkołą Języków Obcych, ul. Mariacka 1 (wejście do ul. Długosza), wtorek, czwartek i niedziela, godz. 17.

Stalowa Wola: Grupa AA „Alternatywa”, ul. Hutnicza 8, poniedziałek, godz. 18: 30; Grupa AA „Azyl”, Dom Parafialny, salka na parterze przy kościele Opatrzności Bożej, ul. Poniatowskiego 41, poniedziałek, godz. 19; Grupa AA „Szansa” klasztor Ojców Kapucynów Mniejszych, ul. Klasztorna 27, piątek, godz. 18.40. Masz problem dzwoń: tel. 783-278-141 - telefon czynny całą dobę.

Tarnobrzeg: Grupa „24 Godziny”, Klasztor Ojców Dominikanów, ul. Kościuszki 2, wtorek i czwartek, godz. 18.

Rytwiany: Prywatna Klinika Leczenia Uzależnień „Nasz dom”, ul. Staszowska 20, tel. (15) 814-38-25 lub kom. 698 323698. Wtorek, godz. 18; sobota, godz. 17.30.

OŚRODKI POMOCY:

Połaniec: hostel dla uzależnionych od alkoholu „Wspólnota” 28-230 Połaniec, ul. 11 Listopada 15, tel./faks (15) 865-07-38, www.terapia.franciszkanie.pl.

Rytwiany: Prywatna Klinika Leczenia Uzależnień „Nasz dom”, ul. Staszowska 20, tel. (15) 814-38-25 lub kom. 698-323-698. Całodobowy prywatny ośrodek zaprasza do skorzystania z oferowanych przez siebie usług: www.rytwiany.net.

2013-02-06 11:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

[ TEMATY ]

Jasna Góra

trzeźwość

abstynencja

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Na Jasnej Górze odbywa się Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który wpisuje się 40-lecie tego dzieła krzewienia abstynencji zainicjowanego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło - Życie. Spotkanie jest też zachętą do pogłębionej modlitwy, zwłaszcza za młodzież i okazją do spojrzenia w przyszłość; szukaniem m.in odpowiedzi na pytania: w jaki sposób pracować z ludźmi młodymi czy jak rozpoznawać mechanizmy uzależnień. Zostanie też zainicjowana Peregrynacja Krzyża Krucjaty po diecezjach.

Dzieło krzewienia abstynencji ks. Franciszka Blachnickiego jest programem działania wyrastającym z chrześcijańskiego poczucia odpowiedzialności i formą życia chrześcijańskiego, wpływającym na odnowę duchową i moralną polskiego społeczeństwa.

CZYTAJ DALEJ

70. Światowy Dzień Chorych na Trąd

Choć trąd można wyleczyć, to chorzy wciąż dotknięci są wykluczeniem społecznym. 75 proc. z nich mieszka w Indiach. Tym, co może zmienić ich sytuację, to solidnie prowadzone badania w celu wczesnego wykrycia choroby oraz edukacja społeczeństwa - powiedziała PAP dr Helena Pyz pracująca od 34 lat w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych w Jeevodaya w Indiach.

W ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Trąd, ustanowiony w 1954 r. przez Raoula Follereau, francuskiego podróżnika i pisarza zaangażowanego w pomoc chorym na trąd.

CZYTAJ DALEJ

Londyński „bohater deskorolki” na drodze do świętości

2023-01-29 18:19

[ TEMATY ]

święty

Hiszpania

stock.adobe.com

W Madrycie rozpoczął się proces beatyfikacyjny 39-letniego Hiszpana, zwanego „bohaterem deskorolki”. Oddał swoje życie za innych, próbując powstrzymać terrorystów podczas ataku w centrum Londynu w 2017 roku.

Zanim sam został zabity, Ignacio Echeverría ocalił życie wielu ludzi. Do dramatu doszło 3 czerwca 2017 r. na Borough Market, największym targu spożywczym w Londynie, przy London Bridge. Ignacio był w drodze do skateparku, by spotkać się z przyjaciółmi, gdy zauważył mężczyznę, który z nożem rzucił się na policjanta, a następnie zaatakował kobietę. Wcześniej bandyci wjechali w tłum furgonetką. Ignacio chwycił deskorolkę i uderzył nią jednego z napastników, dzięki czemu kilkoro ludzi zdążyło uciec. Wtedy zobaczył drugiego terrorystę, atakującego policjanta. Zanim ruszył w jego stronę, został dwukrotnie pchnięty nożem w plecy. Zmarł z powodu odniesionych ran.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję